Trenutno ste van mreže; čekamo da se ponovo povežete na internet

Potpuno uklanjanje sistema Office for Mac 2011

Rezime
Ovaj članak opisuje kako da potpuno uklonite sa računara Microsoft Office for Mac 2011.


Sledeći zahtevi moraju da budu ispunjeni da biste mogli da pratite bilo koji od koraka u ovom članku.  
 • Morate da izađete iz svih aplikacija.
 • Morate da budete prijavljeni kao administrator.
 • Proverite da li sve što se nalazi u fascikli Trash (Smeće) može da bude izbrisano.
Dodatne informacije
VAŽNO Lokacije nekih datoteka će se razlikovati ako imate instaliran servisni paket 2 (SP2). Da biste proverili da li je instaliran, otvorite Word, a zatim kliknite na O programu Word u Word meniju. Ako je broj verzije 14.2.0 ili veći, imate servisni paket 2 i trebalo bi da pratite korake za servisni paket 2 navedene u ovom članku.

1. korak: Zatvorite sve Office for Mac aplikacije

Aktivnu Office for Mac aplikaciju možete da zatvorite pomoću jednog od sledećih metoda:
 • Izaberite ime aplikacije pored ikone Apple, a zatim kliknite na Quit (Zatvori) <Ime aplikacije<.
  Primer: Ako je aktivan Word for Mac, kliknite na Word pored ikone Apple u sistemu menija, a zatim kliknite na Quit Word (Zatvori Word).

 • Ako se ikona programa prikazuje na traci sa aplikacijama, pritisnite taster CONTROL, zatim kliknite na ikonu, a potom izaberite Quit (Zatvori).

2. korak: Uklanjanje fascikle Microsoft Office 2011

 1. U meniju Go (Kreni) izaberite stavku Applications (Aplikacije).
 2. Prevucite fasciklu Microsoft Office 2011 u fasciklu Trash (Smeće)

3. korak: Uklanjanje Office željenih postavki

Upozorenje Uklanjanjem željenih postavki izbrisaće se sva prilagođavanja koja ste uneli. Ova prilagođavanja obuhvataju promene traka sa alatkama, prilagođene rečnike i prečice na tastaturi koje su kreirane.

Da biste uklonili „com.microsoft“ datoteke, sledite ove korake:
 1. U meniju Go (Kreni) izaberite stavku Home (Početna).
 2. Otvorite fasciklu Library (Biblioteka).
  Napomena Fascikla Library (Biblioteka) je sakrivena u operativnom sistemu Mac OS X Lion. Da biste prikazali ovu fasciklu, držite pritisnutim taster OPTION i istovremeno kliknite na meni Go (Kreni).

 3. Otvorite Preferences (Željene postavke).
 4. Rasporedite datoteke i fascikle po abecednom redosledu.
 5. Prevucite sve datoteke koje počinju sa „com.microsoft“ u fasciklu Trash (Smeće).
Da biste uklonili fasciklu Office 2011, sledite ove korake:
 1. U meniju Go (Kreni) izaberite stavku Home (Početna).
 2. Otvorite fasciklu Library (Biblioteka).
  Napomena Fascikla Library (Biblioteka) je sakrivena u operativnom sistemu Mac OS X Lion. Da biste prikazali ovu fasciklu, držite pritisnutim taster OPTION i istovremeno kliknite na meni Go (Kreni).

 3. Otvorite Preferences (Željene postavke), a zatim otvorite Microsoft.
  Napomena Ako imate instaliran servisni paket 2, otvorite Application Support (Podrška za aplikacije) umesto Preferences (Željene postavke).

 4. Prevucite fasciklu Office 2011 u fasciklu Trash (Smeće).


Da biste uklonili com.microsoft.office.licensing.helper.plist, sledite ove korake:
 1. U meniju Go (Kreni) izaberite stavku Computer (Računar).
 2. Dvaput kliknite na ikonu čvrstog diska. Podrazumevano ime će biti Macintosh HD.
 3. Otvorite Library (Biblioteka), a zatim otvorite LaunchDaemons.
 4. Prevucite com.microsoft.office.licensing.helper.plist u fasciklu Trash (Smeće).
Da biste uklonili com.microsoft.office.licensing.helper.plist, sledite ove korake:
 1. U meniju Go (Kreni) izaberite stavku Computer (Računar).
 2. Dvaput kliknite na ikonu čvrstog diska. Podrazumevano ime će biti Macintosh HD.
 3. Otvorite Library (Biblioteka), a zatim otvorite PrivilegedHelperTools.
 4. Prevucite com.microsoft.office.licensing.helper u fasciklu Trash (Smeće).

4. korak: Uklanjanje datoteke licence

 1. U meniju Go (Kreni) izaberite stavku Computer (Računar).
 2. Dvaput kliknite na ikonu čvrstog diska. Podrazumevano ime će biti Macintosh HD.
 3. Otvorite Library (Biblioteka), a zatim otvorite Preferences (Željene postavke).
 4. Prevucite com.microsoft.office.licensing.plist u fasciklu Trash (Smeće).

5. korak: Remove /Library/Application Support/Microsoft/

 1. U meniju Go (Kreni) izaberite stavku Computer (Računar).
 2. Dvaput kliknite na ikonu čvrstog diska. Podrazumevano ime će biti Macintosh HD.
 3. Otvorite Library (Biblioteka), a zatim otvorite Application Support (Podrška za aplikaciju).
 4. Prevucite fasciklu Microsoft u fasciklu Trash (Smeće)
Upozorenje Ako je dodatna komponenta Microsoft Silverlight instalirana na računaru, možda ćete morati ponovo da je instalirate nakon što uklonite ovu fasciklu. Kliknite ovde da biste ponovo instalirali Microsoft Silverlight.

6. korak: Uklanjanje potvrda

 1. U meniju Go (Kreni) izaberite stavku Computer (Računar).
 2. Dvaput kliknite na ikonu čvrstog diska. Podrazumevano ime će biti Macintosh HD.
 3. Otvorite Library (Biblioteka), a zatim otvorite Receipts (Potvrde).
 4. Prevucite sve datoteke koje počinju sa „Office2011_“ u fasciklu Trash (Smeće).
Napomena Ove datoteke se ne nalaze uvek na računaru.

Ako imate MAC OS X Snow Leopard (10.6) ili Lion (10.7), nastavite sa ovim koracima:
 1. U meniju Go (Kreni) izaberite stavku Go to Folder (Pređi u fasciklu).
 2. Otkucajte tekst u polju Go to folder (Pređi u fasciklu), a zatim kliknite na Go (Kreni):
  /private/var/db/receipts

 3. Rasporedite datoteke i fascikle po abecednom redosledu.
 4. Prevucite sve datoteke koje počinju sa „com.microsoft.office“ u fasciklu Trash (Smeće).

7. korak: Remove /Users/username/Library/Application Support/Microsoft/Office/

Upozorenje Ovim će se izbrisati sve datoteke prilagođenog predloška koje ste možda kreirali.
 1. U meniju Go (Kreni) izaberite stavku Home (Početna).
 2. Otvorite fasciklu Library (Biblioteka).
  Napomena Fascikla Library (Biblioteka) je sakrivena u operativnom sistemu MAC OS X Lion. Da biste prikazali ovu fasciklu, držite pritisnutim taster OPTION i istovremeno kliknite na meni Go (Kreni).

 3. Otvorite Application Support (Podrška za aplikaciju).
 4. Otvorite Microsoft, a zatim prevucite fasciklu Office u fasciklu Trash (Smeće).

8. korak: Uklanjanje Microsoft fontova 

Da biste uklonili Microsoft fontove koji su instalirani sa sistemom Office for Mac 2011, sledite ove korake:
 1. U meniju Go (Kreni) izaberite stavku Computer (Računar).
 2. Dvaput kliknite na ikonu čvrstog diska. Podrazumevano ime će biti Macintosh HD.
 3. Otvorite Library (Biblioteka), a zatim otvorite Fonts (Fontovi).
 4. Prevucite fasciklu Microsoft u fasciklu Trash (Smeće)

9. korak: Pražnjenje fascikle Trash (Smeće)


Upozorenje Proverite da li sve datoteke i fascikle u fascikli Trash (Smeće) mogu da budu izbrisane.
 1. U meniju Finder izaberite stavku Empty Trash (Isprazni smeće).
 2. U meniju Apple izaberite stavku Restart (Ponovo pokreni).

10. korak: Premeštanje fascikle „Microsoft User Data“ na radnu površinu

Upozorenje Identifikacione informacije programa Outlook for Mac 2011 se nalaze na sledećoj lokaciji: /Users/korisničko ime/Documents/Microsoft User Data/. Ako izbrišete ovu fasciklu, izgubićete sve informacije za program Outlook i podatke za Citation Source Manager. Nemojte da uklanjate fasciklu Microsoft User Data ako želite da zadržite ove podatke. Preporučujemo da umesto toga premestite fasciklu.

Važno Ako se fascikla Microsoft User Data nalazi na radnoj površini, preimenujte je pre nego što počnete da sledite ove korake.

Da biste premestili fasciklu Microsoft User Data, sledite ove korake:
 1. U meniju Go (Kreni) izaberite stavku Documents (Dokumenti).
 2. Prevucite fasciklu Microsoft User Data na radnu površinu. 
 3. U meniju Apple izaberite stavku Restart (Ponovo pokreni).

11. korak: Uklanjanje ikona Office aplikacija sa trake sa aplikacijama

Da biste uklonili ikone Office aplikacija sa trake sa aplikacijama Dock, sledite ove korake:
 1. Držite pritisnutim taster CONTROL i kliknite na ikonu Office aplikacije na traci sa aplikacijama Dock, na primer Microsoft Word.
 2. Kliknite na Options (Opcije), a zatim na Remove from Dock (Ukloni sa trake sa aplikacijama). (Slika ekrana za ovaj korak nalazi se ispod.)

  Slika ekrana za ovaj korak

 3. Ponovite prethodna dva koraka da biste uklonili sve ikone Office aplikacija sa trake sa aplikacijama Dock.

Napomena Ovo je „FAST PUBLISH“ članak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podršku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pružaju se u viđenom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadrže tipografske greške i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove korišćenja da biste saznali više.
Svojstva

ID članka: 2398768 - Poslednji pregled: 02/05/2014 15:30:00 - Verzija: 3.0

Microsoft Office for Mac Home and Business 2011, Microsoft Office for Mac Home and Student 2011

 • dftsdahomeportal KB2398768
Povratne informacije