Trenutno ste van mreže; čekamo da se ponovo povežete na internet

Ručna deinstalacija sistema Microsoft Security Essentials 2.0.1963 ako ga nije moguće deinstalirati pomoću stavke „Dodaj ili ukloni programe“

SIMPTOMI
Ovaj članak opisuje način deinstalacije postojećeg sistema Microsoft Security Essentials ako ga nije moguće deinstalirati na kontrolnoj tabli pomoću stavke Dodaj ili ukloni programe ili pomoću stavke Programi i funkcije u operativnim sistemima Windows Vista i Windows 7. Preporučujemo da se prvo uverite da sistem nije moguće deinstalirati pomoću stavke Dodaj ili ukloni programe.

Napomena Verzije sistema Microsoft Security Essentials počinju brojem 2. Koristite ovaj članak baze znanja samo ako koristite sistem Microsoft Security Essentials verzije 2 ili novije. Nemojte koristiti ovaj članak baze znanja za beta izdanje ili za verzije koje počinju brojem 1. Informacije o tome kako da deinstalirate Microsoft Security Essentials verzije 1 potražite na:

http://support.microsoft.com/kb/2435760/sr-cs Ručna deinstalacija sistema Microsoft Security Essentials 1.0.1963 ako ga nije moguće deinstalirati pomoću stavke „Dodaj ili ukloni programe“
REŠENJE
Napomena Antivirusni softver je dizajniran da pomogne u zaštiti računara od virusa. Ne smete da preuzimate ili da otvarate datoteke koje potiču iz izvora kojima ne verujete, kao ni da posećujete Veb lokacije kojima ne verujete ili da otvarate priloge e-pošte kada je antivirusni softver onemogućen. Za više informacija o računarskim virusima kliknite na sledeći broj članka da biste prikazali članak u Microsoft bazi znanja:  
129972 Računarski virusi: opis, sprečavanje i oporavak

Ovaj članak opisuje način deinstalacije postojećeg sistema Microsoft Security Essentials ako ga nije moguće deinstalirati na kontrolnoj tabli pomoću stavke Dodaj ili ukloni programe ili pomoću stavke Programi i funkcije u operativnim sistemima Windows Vista i Windows 7. Preporučujemo da se prvo uverite da sistem nije moguće deinstalirati pomoću stavke Dodaj ili ukloni programe.

Možda će vam biti lakše da sledite korake ako prvo odštampate ovaj članak.

Prvo, proverite da li možete da deinstalirate Microsoft Security Essentials pomoću stavke Dodaj ili ukloni programe u operativnom sistemu Windows XP ili pomoću stavke Programi i funkcije u operativnim sistemima Windows Vista i Windows 7. Da biste to uradili, sledite ove korake:

Windows XP
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, u polju za tekst Pokreni otkucajte appwiz.cpl , a zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Izaberite Microsoft Security Essentials, a zatim kliknite na dugme Deinstaliraj.
 3. Ponovo pokrenite računar, a zatim pređite na odeljak „3. korak: ponovna instalacija sistema Microsoft Security Essentials“.
Windows Vista ili Windows 7
 1. Kliknite na skupi dugme Start i u polju za tekst Pretraži programe i datoteke, otkucajte Appwiz.cpl, a zatim pritisnite taster ENTER.
 2. Kliknite desnim tasterom miša na Microsoft Security Essentials, a zatim kliknite na dugme Deinstaliraj.
 3. Ponovo pokrenite računar, a zatim pređite na odeljak „3. korak: ponovna instalacija sistema Microsoft Security Essentials“.
Ako ste uspeli da deinstalirate Microsoft Security Essentials pomoću prethodnih koraka, završili ste. Ako niste uspeli da deinstalirate Microsoft Security Essentials, možda imate problema sa dijalogom Dodavanje ili uklanjanje programa i neke komponente sistema Microsoft Security Essentials ne mogu biti deinstalirane. U tom slučaju možda nećete moći da ponovo instalirate Microsoft Security Essentials.

Popraviću sâm

Napomena Da biste dovršili ovaj metod, morate biti prijavljeni u Windows pomoću korisničkog naloga koji je administrator računara. Ako je u pitanju vaš lični računar, verovatno ste već prijavljeni pomoću administratorskog naloga. Ako je u pitanju računar koji je deo mreže, možda ćete morati da zamolite administratora sistema za pomoć. Da biste se uverili da ste prijavljeni na Windows pomoću korisničkog naloga koji je administrator računara, posetite sledeću Microsoft Veb lokaciju:

http://support.microsoft.com/gp/admin?ln=sr-cs

Da biste deinstalirali sistem Microsoft Security Essentials ako ga nije moguće deinstalirati pomoću stavke Dodaj ili ukloni programe ili stavke Programi i funkcije, sledite ove korake.

1. korak: pravljenje rezervne kopije registratora

Važno Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadrži korake koji objašnjavaju kako se menja registrator. Međutim, može doći do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zbog toga obavezno pažljivo sledite ove korake. Radi dodatne zaštite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego što ga izmenite. Zatim možete da vratite registrator u prethodno stanje ako dođe do problema. Za više informacija o pravljenju rezervne kopije i vraćanju registratora u prethodno stanje kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja ili u „Windows pomoć i kako da“:

http://support.microsoft.com/kb/322756 (Ovaj sadržaj može da bude na engleskom) Pravljenje rezervne kopije registratora i njegovo vraćanje u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows (Windows XP)

Napravite rezervnu kopiju registratora (Windows Vista)

Napravite rezervnu kopiju registratora (Windows 7)

Da biste napravili rezervnu kopiju registratora, sledite ove korake u zavisnosti od operativnog sistema koji koristite.

Windows XP
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, u polju za tekst otkucajte regedit, a zatim pritisnite taster ENTER.
 2. U oknu za navigaciju (levom oknu) uređivača registratora kliknite desnim tasterom miša na stavku Računar, a zatim kliknite na dugme Izvezi.

Windows Vista ili Windows 7
 1. Kliknite na dugme Start , zatim u polju za tekst Pretraži programe i datoteke otkucajte regedit. Kliknite na dugme Regedit.
 2. Kliknite na dugme Regedit.
 3. U oknu za navigaciju (levom oknu) uređivača registratora kliknite desnim tasterom miša na stavku Računar, a zatim kliknite na dugme Izvezi.
2. korak:Brisanje potključeva registratora za Microsoft Security Essentials

Da bismo izbrisali potključeve registratora za Microsoft Security Essentials umesto vas, posetite odeljak „Popravi umesto mene“. Ako želite sami da rešite ovaj problem, pređite na odeljak „Popraviću sâm“.

Popravi umesto meneDa biste automatski rešili ovaj problem, kliknite na dugme ili vezu Popravi. Zatim u dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i pratite korake u čarobnjaku Popravi.
Napomene
 • Ovaj čarobnjak je možda dostupan samo na engleskom. Međutim, automatska ispravka funkcioniše i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.
 • Ako ne radite za računarom na kojem je došlo do problema, sačuvajte rešenje za ispravku na fleš disku ili CD-u, a zatim ga pokrenite na računaru na kojem postoji problem.

Zatim pređite na odeljak „Da li je ovo rešilo problem?“.Popraviću sâmZaustavite proces sistema Microsoft Security Essentials:
 1. otvorite upravljač zadacima. Da biste to uradili, sledite ove korake u zavisnosti od operativnog sistema koji koristite:
  1. Za Windows XP:
   1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte taskmgr, a zatim kliknite na dugme U redu.
  2. Za operativne sisteme Windows 7 i Windows Vista:
   1. Kliknite na dugme Start , a zatim u polju za tekst Pretraži programe i datoteke otkucajte taskmgr.
 2. Izaberite karticu Proces.
 3. Pronađite unos datoteke msseces.exe. Kliknite desnim tasterom miša na stavku, a zatim kliknite na dugme Završi proces. Ako se pojavi prozor za potvrdu, kliknite na dugme Završi proces.
Zaustavite i onemogućite uslugu Microsoft Security Essentials:
 1. U operativnom sistemu Windows XP, kliknite na dugme Start ili, u operativnim sistemima Windows Vista ili Windows 7, kliknite na dugme Start , a zatim izaberite stavku Pokreni.
 2. Otkucajte net stop msmpsvc, a zatim pritisnite taster ENTER.
 3. U operativnom sistemu Windows XP, kliknite na dugme Start ili, u operativnim sistemima Windows Vista ili Windows 7, kliknite na dugme Start , a zatim izaberite stavku Pokreni.
 4. Otkucajte sc config msmpsvc start= disabled, a zatim pritisnite taster ENTER.
Izbrišite ključ za pokretanje sistema Microsoft Security Essentials:
 1. U operativnom sistemu Windows XP, kliknite na dugme Start ili, u operativnim sistemima Windows Vista ili Windows 7, kliknite na dugme Start , a zatim izaberite stavku Pokreni.
 2. Otkucajte regedit, a zatim kliknite na dugme U redu. Ako se pojavi prozor Kontrola korisničkog naloga, kliknite na dugme U redu.
 3. Pronađite sledeći potključ: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
 4. U oknu sa detaljima (desnom oknu) kliknite na Microsoft Security Essentials, a zatim kliknite na dugme Izbriši.
Izbrišite preostale MSE potključeve registratora:
 1. U operativnom sistemu Windows XP, kliknite na dugme Start ili, u operativnim sistemima Windows Vista ili Windows 7, kliknite na dugme Start , a zatim izaberite stavku Pokreni.
 2. Otkucajte regedit, a zatim kliknite na dugme U redu. Ako se pojavi prozor Kontrola korisničkog naloga, kliknite na dugme U redu.
 3. Pronađite sledeći potključ: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Current version\Uninstall\Microsoft Security Client
 4. U oknu sa detaljima (desnom oknu), kliknite na Microsoft Security Essentials, a zatim kliknite na dugme Izbriši.
 5. U okviru alfanumeričkih ključeva potražite sledeće stavke, kliknite desnim tasterom miša na svaku stavku, a zatim kliknite na dugme Izbriši za svaku instancu koju pronađete:
  • Microsoft usluga antimalver programa, jezički paket XX-XX (Imajte u vidu da je čuvar mesta XX-XX zapravo ID instaliranog lokalnog standarda, kao što je DE-DE za nemački MSE. Ovaj ključ zato nije prisutan u en-us instalacijama)
  • Microsoft antimalver program
  • Microsoft Security Client
 6. Pronađite sledeći potključ: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft Security Client
 7. U oknu sa detaljima (desnom oknu), kliknite desnim tasterom miša na stavku Microsoft Security Client, a zatim kliknite na dugme Izbriši.
 8. Pronađite sledeći potključ: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft Antimalware
 9. U oknu sa detaljima (desnom oknu), kliknite na stavku Microsoft antimalver program, a zatim kliknite na dugme Izbriši.
Izbrišite potključeve instalacionog programa:
 1. U operativnom sistemu Windows XP, kliknite na dugme Start ili, u operativnim sistemima Windows Vista ili Windows 7, kliknite na dugme Start , a zatim izaberite stavku Pokreni.
 2. Otkucajte regedit, a zatim kliknite na dugme U redu. Ako se pojavi prozor „Kontrola korisničkog naloga“, kliknite na dugme U redu.
 3. Pronađite sledeći potključ: HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products
 4. U okviru alfanumeričkih ključeva u polju ProductName pretražite sledeće stavke. Zabeležite brojeve svih instanci koje pronađete. Zatim kliknite desnim tasterom miša na svaku stavku i kliknite na dugme Izbriši za svaku instancu koju pronađete:
  • Microsoft Security Client
  • Microsoft antimalver program
  • Microsoft usluga antimalver programa, jezički paket XX-XX (Imajte u vidu da je čuvar mesta XX-XX zapravo ID instaliranog lokalnog standarda, kao što je DE-DE za nemački MSE. Ovaj ključ zato nije prisutan u en-us instalacijama)
3. korak: ponovna instalacija sistema Microsoft Security Essentials

 1. Posetite sledeću Microsoft Veb lokaciju: http://windows.microsoft.com/sr-latn-cs/windows/products/security-essentials
 2. Kliknite na dugme Besplatno* preuzimanje.
 3. Kliknite na dugme Pokreni, a zatim sledite odzive na ekranu dok se instalacija ne dovrši.
 4. Ponovo pokrenite računar.


Da li je ovo rešilo problem?

 • Proverite da li je problem rešen. Ako je problem rešen, završili ste sa ovim odeljkom. Ako problem nije rešen, možete se obratiti podršci.
 • Bićemo vam zahvalni na povratnim informacijama. Da biste obezbedili povratne informacije ili da biste prijavili probleme sa ovim rešenjem, ostavite komentar na blogu „Popravi umesto mene“ ili nam pošaljite e-poruku.


DODATNE INFORMACIJE
Da biste dobili više informacija o sistemu Microsoft Security Essentials, posetite sledeću Microsoft Veb lokaciju: http://windows.microsoft.com/sr-latn-cs/windows/products/security-essentials

Da biste dobili informacije o podršci za Microsoft Security Essentials, posetite sledeću Microsoft Veb lokaciju:
http://windows.microsoft.com/sr-latn-cs/windows/products/security-essentials/support

fixit fix it fixme 
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.
Svojstva

ID članka: 2483120 - Poslednji pregled: 01/23/2012 13:53:00 - Verzija: 2.0

 • kbfixme kbmsifixme KB2483120
Povratne informacije