Trenutno ste van mreže; čekamo da se ponovo povežete na internet

Opis Microsoft Windows registratora

Ukinuta je podrška za Windows XP

Microsoft je 8. aprila 2014. godine ukinuo podršku za Windows XP. Ova promena je uticala na ispravke softvera i bezbednosne opcije. Saznajte kako ovo utiče na vas i kako da ostanete zaštićeni.

Podrška za Windows Server 2003 ukinula se 14. jula 2015.

Microsoft je ukinuo podršku za Windows Server 2003 14. jula 2015. Ova promena je uticala na ispravke softvera i bezbednosne opcije. Saznajte kako ovo utiče na vas i kako da ostanete zaštićeni.

REZIME
Ovaj članak opisuje registrator. Ovaj članak uključuje i informacije o načinu uređivanja registratora i liste referenci za dodatne informacije.

nazad na vrh
DODATNE INFORMACIJE

Opis registratora

Microsoft računarski rečnik,peto izdanje, definiše registrator kao:
Centralna hijerarhijska baza podataka koja se koristi u operativnim sistemima Microsoft Windows 9x, Windows CE, Windows NT i Windows 2000 i koja se koristi za skladištenje informacija neophodnih za konfigurisanje sistema za jednog ili više korisnika, aplikacija ili hardverskih uređaja.

Registrator sadrži informacije koje Windows neprestano koristi kao reference tokom operacija, kao što su profili za svakog korisnika, aplikacije koje su instalirane na računaru i tipovi dokumenata koje svaka može da kreira, postavke okvira svojstava za ikone fascikli i aplikacija, koji hardver postoji na računar i koji portovi se koriste.

Registator zamenjuje većinu .ini datoteka koje su bile zasnovane na tekstu i koje su se koristile u Windows 3.x i MS-DOS konfiguracionim datotekama kao što su Autoexec.bat i Config.sys. Iako je registrator uobičajen kod nekoliko Windows operativnih sistema, među njima postoje neke razlike.
Podaci registratora su uskladišteni u binarnim datotekama.

nazad na vrh

Informacije o uređivanju registratora

Da biste uređivali registrator, Microsoft preporučuje da pratite korake samo u Microsoft dokumentaciji. Ako možete, koristite Windows korisnički interfejs umesto direktnog uređivanja registratora.

Možete uređivati registrator pomoću programa Registry Editor (Regedit.exe ili Regedt32.exe). Ako nepravilno koristite program Registry Editor, možete uzrokovati ozbiljne probleme koji mogu zahtevati da ponovo instalirate operativni sistem. Microsoft ne garantuje da se problemi koje ste uzrokovali nepravilnim korišćenjem programa Registry Editor mogu rešiti. „Uređivač registratora“ koristite na sopstvenu odgovornost. Za dodatne informacije o razlike između programa Regedit.exe i Regedt32.exe, kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:
141377 Razlike između programa Regedit.exe i Regedt32.exe (Ova veza može da vodi do sadržaja koji je delimično ili u potpunosti nepreveden.)
Pre nego što izmenite registrator, uverite se da ste napravili rezervnu kopiju registratora i uverite se da ste shvatili kako da povratite registrator ako dođe do problema. Za dodatne informacija o pravljenju rezervne kopije i vraćanju registratora, kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:
322756 Kako da pravite rezervnu kopiju, uređujete i vratite registrator u operativnim sistemima Windows XP i Windows Server 2003 (Ova veza može da vodi do sadržaja koji je delimično ili u potpunosti nepreveden.)
322755 Kako da napravite rezervnu kopiju, uređujete i vratite registrator u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows 2000
323170 Kako da pravite rezervnu kopiju, uređujete i vratite registrator u operativnom sistemu Windows NT 4.0 (Ova veza može da vodi do sadržaja koji je delimično ili u potpunosti nepreveden.)
322754 Kako da pravite rezervnu kopiju, uređujete i vratite registrator u operativnim sistemima Windows 95, Windows 98 i Windows Me (Ova veza može da vodi do sadržaja koji je delimično ili u potpunosti nepreveden.)
Da biste izmenili podatke registratora, program mora koristiti funkcije registratora koje su definisane na sledećoj MSDN Web lokaciji: Administratori mogu da menjaju registrator pomoću alatke „Uređivač registratora“ (Regedit.exe ili Regedt32.exe), smernice grupe, sistemske smernice, datoteke registratora (.reg) ili pokretanjem skripti (kao što su VisualBasic datoteke skripti).

Napomena Registrator u 64-bitnim verzijama operativnih sistema Windows XP i Windows Server 2003 je podeljen na 32-bitne i 64-bitne ključeve. Mnogi 32-bitni ključevi imaju ista imena kao i njihovi 64-bitni duplikati i obrnuto. Podrazumevana 64-bitna verzija programa Registry Editor koji je uključen u 64-bitne verzije operativnih sistema Windows XP i Windows Server 2003 prikazuje 32-bitne ključeve u sledećem čvoru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432
Za dodatne informacije o načinu prikazivanja registratora u 64-bitnim verzijama operativnog sistema Windows, kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:
305097 Kako da prikažete sistemski registrator pomoću 64-bitne verzije operativnog sistema Windows (Ova veza može da vodi do sadržaja koji je delimično ili u potpunosti nepreveden.)
Oblast navigacije programa Registry Editor prikazuje fascikle. Svaka fascikla predstavlja prethodno definisan ključ na lokalnom računaru. Kada pristupite registratoru udaljenog računara samo se dva prethodno definisana ključa pojavljuju: HKEY_USERS i HKEY_LOCAL_MACHINE. Sledeće tabela navodi prethodno definisane ključeve koji koristi sistem. Maksimalna veličina imena ključa je 255 znakova.
Fascikla/prethodno definisani ključOpis
HKEY_CURRENT_USERSadrži koren informacija o konfiguraciji za korisnika koji je trenutno prijavljen. Korisničke fascikle, boje ekrana i postavke za Control Panel (Kontrolna tabla) su uskladištene ovde. Ove informacije su povezane sa korisničkim profilom. Ovaj ključ je ponekad skraćen kao „HKCU“.
HKEY_USERSSadrži sve aktivno učitane korisničke profile na računaru. HKEY_CURRENT_USER je potključ ključa HKEY_USERS. HKEY_USERS je ponekad skraćen kao „HKU“.
HKEY_LOCAL_MACHINESadrži informacije o konfiguraciji određenog računara (za sve korisnike). Ovaj ključ je ponekad skraćen kao „HKLM“.
HKEY_CLASSES_ROOTJe potključ ključa HKEY_LOCAL_MACHINE\Software. Informacije koje su uskladištene ovde osiguravaju da se otvaraju odgovarajući programi kada otvarate datoteku pomoću programa Windows Explorer. Ovaj ključ je ponekad skraćen kao „HKCR“. Počevši sa operativnim sistemom Windows 2000, ove informacije u uskladištene u ključevima HKEY_LOCAL_MACHINE i HKEY_CURRENT_USER. Ključ HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes sadrži podrazumevane postavke koje se mogu primeniti na sve korisnike na lokalnom računaru. Ključ HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes sadrži postavke koje zamenjuju podrazumevane postavke i primenjuju se samo na interaktivne korisnike. Ključ HKEY_CLASSES_ROOT obezbeđuje prikaz registratora koji objedinjuje informacije iz ova dva izvora. HKEY_CLASSES_ROOT obezbeđuju ovaj objedinjeni prikaz i za programe koji su dizajnirani za ranije verzije operativnog sistema Windows. Da biste promenili postavke za interaktivnog korisnika, promene se moraju napraviti pod ključem HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes umesto pod ključem HKEY_CLASSES_ROOT. Da biste promenili podrazumevane postavke, promene se moraju napraviti pod ključem HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes. Ako upisujete ključeve u ključ pod ključem HKEY_CLASSES_ROOT, sistem skladišti informacije pod ključem HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes. Ako upisujete vrednosti u ključ pod ključem HKEY_CLASSES_ROOT i taj ključ postoji pod ključem HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes, sistem će uskladištiti informacije tamo umesto pod ključem HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes.
HKEY_CURRENT_CONFIGSadrži informacije o hardverskom profilu koji koristi lokalni računar prilikom pokretanja sistema.
Sledeća tabela navodi tipove podataka koji su trenutno definisani i koje koristi operativni sistem Windows. Maksimalna veličina imena vrednosti je sledeća:
  • Windows Server 2003 i Windows XP: 16.383 znakova
  • Windows 2000: 260 ANSI znakova ili 16,383 unikod znakova
  • Windows Millennium Edition/Windows 98/Windows 95: 255 znakova
Dugačke vrednosti (više od 2.048 bajtova) moraju biti uskladištene kao datoteke sa imenima datoteka koje se skladište u registratoru. Ovo pomaže registratoru da funkcioniše efikasno. Maksimalna veličina vrednosti je sledeća:
  • Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003: Dostupna memorija
  • Windows Millennium Edition/Windows 98/Windows 95: 16.300 bajtova
Napomena Postoji ograničenje od 64K za ukupnu veličinu svih vrednosti ključa.
Ime:Tip podataka:Opis
Binarna vrednostREG_BINARYNeobrađeni binarni podaci. Većina informacija o hardverskim komponentama je uskladištena kao binarni podaci i prikazani su u programu Registry Editor u heksadecimalnom formatu.
DWORD vrednostREG_DWORDPodaci predstavljeni brojem koje je dugačak 4 bajta (32-bitni ceo broj). Mnogi parametri za upravljačke programe i usluge uređaja su ovog tipa i prikazane su u programu Registry Editor u binarnom, heksadecimalnom ili decimalnom formatu. Povezane vrednosti su DWORD_LITTLE_ENDIAN (bajt od najmanjeg značaja je na najnižoj adresi) i REG_DWORD_BIG_ENDIAN (bajt od najmanjeg značaja je na najvišoj adresi).
Proširiva vrednost niskeREG_EXPAND_SZNiska podataka promenljive dužine. Ovaj tip podataka uključuje promenljive koje se rešavaju kada program ili usluga koristi podatke.
Vrednost višestruke niskeREG_MULTI_SZVišestruka niska. Vrednosti koje sadrže liste ili višestruke vrednosti u obrascu koji osobe mogu čitati su generalno ovaj tip. Stavke se odvajaju praznim mestom, zarezima ili nekim drugim oznakama.
Vrednost niskeREG_SZTekstualna niska fiksne dužine.
Binarna vrednostREG_RESOURCE_LISTSerija ugnežđenih nizova koji su dizajnirani da skladište listu resursa koju koristi upravljački program hardverskog uređaja ili jedan od fizičkih uređaja koji kontroliše. Ovi podatke sistem pronalazi i zapisuje u stablo \ResourceMap i oni su prikazani u programu Registry Editor u heksadecimalnom formatu kao binarna vrednost.
Binarna vrednostREG_RESOURCE_REQUIREMENTS_LISTSerija ugnežđenih nizova koji su dizajnirani da skladište listu upravljačkih programa uređaja koja sadrži moguće hardverske resurse koje upravljački program ili jedan od fizičkih uređaja koji kontroliše mogu da koriste. Sistem upisuje podskup ove liste u stablo \ResourceMap. Ove podatke sistem pronalazi sistem i oni su prikazani u programu Registry Editor u heksadecimalnom formatu kao binarna vrednost.
Binarna vrednostREG_FULL_RESOURCE_DESCRIPTORSerija ugnežđenih nizova koji su dizajnirani da skladište listu resursa koje koristi fizički hardverski uređaj. Ove podatke sistem pronalazi i zapisuje u stablo \HardwareDescription i oni su prikazani u programu Registry Editor u heksadecimalnom formatu kao binarna vrednost.
NemaREG_NONEPodaci bez određenog tipa. Ove podatke sistem ili aplikacija upisuje u registrator i oni su prikazani u programu Registry Editor u heksadecimalnom formatu kao binarna vrednost
VezaREG_LINKUnikod niska koja imenuje simboličku vezu.
QWORD vrednostREG_QWORDPodaci predstavljeni brojem koji je 64-bitni ceo broj. Ovi podaci su prikazani u programu Registry Editor kao binarna vrednost i prvi put su se pojavili u operativnom sistemu Windows 2000.
Saće registratora je grupa ključeva, potključeva i vrednosti u registratoru koji ima skup datoteka podrške koji sadrži rezervne kopije svojih podataka. Datoteke podrške za sva saća osim HKEY_CURRENT_USER su u fascikli Systemroot\System32\Config u operativnim sistemima Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP i Windows Server 2003, datoteke podrške za HKEY_CURRENT_USER su u fascikli Systemroot\Profiles\Username. Proširenja imena datoteka u ovim fasciklama i ponekad nedostatak proširenja pokazuje na tip podataka koje sadrže.
Saće registratoraDatoteke podrške
HKEY_LOCAL_MACHINE\SAMSam, Sam.log, Sam.sav
HKEY_LOCAL_MACHINE\SecuritySecurity, Security.log, Security.sav
HKEY_LOCAL_MACHINE\SoftwareSoftware, Software.log, Software.sav
HKEY_LOCAL_MACHINE\SystemSystem, System.alt, System.log, System.sav
HKEY_CURRENT_CONFIGSystem, System.alt, System.log, System.sav, Ntuser.dat, Ntuser.dat.log
HKEY_USERS\DEFAULTDefault, Default.log, Default.sav
U operativnom sistemu Windows 98 datoteke registratora su imenovane User.dat i System.dat. U operativnom sistemu Windows Millennium Edition, datoteke registratora su imenovane Classes.dat, User.dat i System.dat.

Napomena Bezbednosne funkcije u operativnim sistemima Windows NT, Windows 2000, Windows XP i Windows Server 2003 dozvoljavaju administratoru da kontroliše pristup ključevima registratora.

nazad na vrh
register system registration database .reg
Svojstva

ID članka: 256986 - Poslednji pregled: 02/22/2007 15:03:43 - Verzija: 11.7

Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

  • kbenv kbfaq kbinfo kbregistry KB256986
Povratne informacije