Trenutno ste van mreže; čekamo da se ponovo povežete na internet

Windows poruka o grešci „Bootmgr nedostaje. Pritisnite Ctrl+Alt+Del da biste ponovo pokrenuli računar“


Ova greška označava da je sektor za pokretanje oštećen ili nedostaje.

Koristite sledeće metode da biste rešili probleme povezane sa ovom greškom prilikom pokretanja OS Windows.
Rešenje

Napomena Da biste dovršili ove korake, morate da imate instalacioni disk operativnog sistema Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 ili Windows Vista. Ako nemate disk, obratite se proizvođaču ili Microsoft podršci da biste ga dobili. Isprobajte 4. metod ako nemate instalacioni disk, a alatka za popravku pri pokretanju je unapred instalirala opciju za oporavak na vašem računaru.

1. metod: Pokrenite alatku za popravku pri pokretanju pomoću Windows okruženja za oporavak sistema (WinRE)

Da biste pokrenuli alatku za popravku pri pokretanju pomoću Windows okruženja za oporavak sistema (WinRE), sledite ove korake:
 1. Umetnite instalacioni disk za Windows u disk jedinicu, a zatim pokrenite računar.
 2. Pritisnite bilo koji taster kada se pojavi poruka Pritisnite bilo koji taster da biste pokrenuli sa CD-a ili DVD-a.
  Ako računar ne prepozna medijum automatski
  1. Čitajte sva uputstva koja se pojavljuju tokom procesa ponovnog pokretanja i koja objašnjavaju kako da prekinete normalno pokretanje i otvorite uslužni program za konfigurisanje sistema BIOS. Većina PC računara koristi tastere F2, F10, ESC ili DEL za početak konfigurisanja sistema BIOS.
  2. U okviru uslužnog programa za konfigurisanje sistema BIOS potražite karticu Boot Order (Redosled pokretanja), Boot Options (Opcije pokretanja) ili Boot (Pokretanje). Prateći uputstva na ekranu, koristite tastere sa strelicama da biste došli do stavke Boot Order (Redosled pokretanja), a zatim pritisnite taster Enter.
  3. U listi za pokretanje potražite CD, DVD ili disk jedinicu za USB fleš (ona bi mogla biti navedena kao prenosiv uređaj). Prateći uputstva na ekranu, koristite tastere sa strelicama da biste premestili disk jedinicu nagore dok se ne pojavi na vrhu liste za pokretanje. Pritisnite taster Enter. Redosled pokretanja je sada promenjen tako da se pokretanje obavlja sa CD, DVD ili disk jedinice USB fleš memorije.
  4. Pritisnite taster F10 da biste sačuvali promene i zatvorili uslužni program za konfigurisanje BIOS-a. U prozoru za potvrdu kliknite na dugme Da. Računar će se ponovo pokrenuti.
 3. Izaberite jezik, vreme i valutu, kao i metod korišćenja tastature ili unosa, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 4. Izaberite stavku Popravka računara.
 5. U dijalogu Opcije za oporavak sistema odaberite upravljački program svoje Windows instalacije, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 6. U dijalogu Opcije za oporavak sistema izaberite stavku Popravite svoj računar.
 7. Izaberite operativni sistem koji želite da popravite, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 8. U dijalogu Opcije za oporavak sistema izaberite stavku Popravka pri pokretanju.
Više informacija o opcijama za oporavak sistema potražite u temi pomoći Koje su opcije oporavka sistema u operativnom sistemu Windows?

Više informacija o alatki za popravku pri pokretanju potražite u temi pomoći Popravka pri pokretanju: najčešća pitanja.

2. metod: Ponovo napravite podatke za konfiguraciju pokretanja (BCD) pomoću Windows okruženja za oporavak sistema (WinRE)

 1. Umetnite Windows instalacioni disk u disk jedinicu, a zatim pokrenite računar.
 2. Pritisnite bilo koji taster kada se pojavi poruka Pritisnite bilo koji taster da biste pokrenuli sa CD-a ili DVD-a.
  Ako računar ne prepozna medijum automatski
  1. Čitajte sva uputstva koja se pojavljuju tokom procesa ponovnog pokretanja i koja objašnjavaju kako da prekinete normalno pokretanje i otvorite uslužni program za konfigurisanje sistema BIOS. Većina PC računara koristi tastere F2, F10, ESC ili DEL za početak konfigurisanja sistema BIOS.
  2. U okviru uslužnog programa za konfigurisanje sistema BIOS potražite karticu Boot Order (Redosled pokretanja), Boot Options (Opcije pokretanja) ili Boot (Pokretanje). Prateći uputstva na ekranu, koristite tastere sa strelicama da biste došli do stavke Boot Order (Redosled pokretanja), a zatim pritisnite taster Enter.
  3. U listi za pokretanje potražite CD, DVD ili disk jedinicu za USB fleš (ona bi mogla biti navedena kao prenosiv uređaj). Prateći uputstva na ekranu, koristite tastere sa strelicama da biste premestili disk jedinicu nagore dok se ne pojavi na vrhu liste za pokretanje. Pritisnite taster Enter. Redosled pokretanja je sada promenjen tako da se pokretanje obavlja sa CD, DVD ili disk jedinice USB fleš memorije.
  4. Pritisnite taster F10 da biste sačuvali promene i zatvorili uslužni program za konfigurisanje BIOS-a. U prozoru za potvrdu kliknite na dugme Da. Računar će se ponovo pokrenuti. Sačekajte da se računar ponovo pokrene na uobičajen način. Skeniranje može da potraje nekoliko minuta i ukloniće sav malver kojim je računar možda zaražen.
 3. Izaberite jezik, vreme, valutu, tastaturu ili neki drugi metod unosa, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 4. Izaberite stavku Popravka računara.
 5. Izaberite operativni sistem koji želite da popravite, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 6. U dijalogu Opcije za oporavak sistema izaberite stavku Komandna linija.
 7. Otkucajte Bootrec /RebuildBcd, a zatim pritisnite taster ENTER.

Više informacija o tome kako da koristite Bootrec.exe potražite u temi pomoći Korišćenje alatke Bootrec.exe u Windows okruženju za oporavak sistema za rešavanje i popravku problema u vezi sa pokretanjem u operativnom sistemu Windows.

3. metod: Pokrenite alatku za oporavak sistema pomoću Windows okruženja za oporavak sistema (WinRE)

Važno Ovaj metod zahteva da oporavak sistema bude omogućen na vašem računaru.

Da biste pokrenuli oporavak sistema iz Windows okruženja za oporavak sistema (WinRE), sledite ove korake:
 1. Umetnite instalacioni disk za Windows u disk jedinicu, a zatim pokrenite računar.
 2. Pritisnite bilo koji taster kada se pojavi poruka Pritisnite bilo koji taster da biste pokrenuli sa CD-a ili DVD-a.
  Ako računar ne prepozna medijum automatski
  1. Čitajte sva uputstva koja se pojavljuju tokom procesa ponovnog pokretanja i koja objašnjavaju kako da prekinete normalno pokretanje i otvorite uslužni program za konfigurisanje sistema BIOS. Većina PC računara koristi tastere F2, F10, ESC ili DEL za početak konfigurisanja sistema BIOS.
  2. U okviru uslužnog programa za konfigurisanje sistema BIOS potražite karticu Boot Order (Redosled pokretanja), Boot Options (Opcije pokretanja) ili Boot (Pokretanje). Prateći uputstva na ekranu, koristite tastere sa strelicama da biste došli do stavke Boot Order (Redosled pokretanja), a zatim pritisnite taster Enter.
  3. U listi za pokretanje potražite CD, DVD ili disk jedinicu za USB fleš (ona bi mogla biti navedena kao prenosiv uređaj). Prateći uputstva na ekranu, koristite tastere sa strelicama da biste premestili disk jedinicu nagore dok se ne pojavi na vrhu liste za pokretanje. Pritisnite taster Enter. Redosled pokretanja je sada promenjen tako da se pokretanje obavlja sa CD, DVD ili disk jedinice USB fleš memorije.
  4. Pritisnite taster F10 da biste sačuvali promene i zatvorili uslužni program za konfigurisanje BIOS-a. U prozoru za potvrdu kliknite na dugme Da.
 3. Izaberite jezik, vreme i valutu, kao i metod korišćenja tastature ili unosa, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 4. Izaberite stavku Popravka računara.
 5. U dijalogu Opcije za oporavak sistema odaberite upravljački program svoje Windows instalacije, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 6. U dijalogu Opcije za oporavak sistema izaberite stavku Oporavak sistema.
 7. Pratite uputstva čarobnjaka za oporavak sistema i izaberite odgovarajuću tačku vraćanja.
 8. Kliknite na dugme Završi da biste oporavili sistem.
Više informacija o tome kako da koristite alatku za oporavak sistema potražite u temi pomoći Oporavak sistema: najčešća pitanja.

4. metod: Pokrenite alatku za popravku pri pokretanju na računaru na kojem je unapred instalirana opcija oporavka

Važno Ovaj metod je dostupan samo ako je alatka za popravku pri pokretanju unapred instalirala opciju za oporavak na računaru.

Ako nemate instalacioni disk za Windows, a alatka za popravku pri pokretanju je unapred instalirala opciju za oporavak na vašem računaru, sledite ove korake da biste popravili datoteke za pokretanje:
 1. Uklonite sve diskete, CD-ove i DVD-ove iz računara i ponovo pokrenite računar pomoću dugmeta za napajanje računara.
  • - Ako računar ima instaliran jedan operativni sistem, pritisnite i držite taster F8 dok se računar ponovo pokreće. Morate da pritisnete taster F8 pre nego što se pojavi Windows logotip. Ako se pojavi Windows logotip, morate pokušati ponovo tako što ćete sačekati da se pojavi Windows odziv za prijavljivanje, a zatim isključiti i ponovo pokrenuti računar.
  • - Ako računar ima više operativnih sistema, koristite tastere sa strelicama da markirate operativni sistem koji želite da popravite, a zatim pritisnite i držite taster F8.

 2. Na ekranu Više opcija pokretanja sistema koristite tastere sa strelicama da biste označili opcijuPopravite računar, a zatim pritisnite taster Enter. (Ako opcija Popravite računar nije navedena, onda vaš računar ne sadrži unapred instalirane opcije oporavka ili ih je administrator mreže isključio).
 3. Izaberite izgled tastature, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 4. Izaberite korisničko ime, otkucajte lozinku, a zatim kliknite na dugme U redu.
 5. U meniju Opcije za oporavak sistema izaberite stavku Popravka pri pokretanju. Alatka za popravku pri pokretanju će možda tražiti da načinite izbor dok pokušava da reši problem i ako bude neophodno, ponovo će pokrenuti računar dok popravlja.
Napomena Ovo je „FAST PUBLISH“ članak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podršku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pružaju se u viđenom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadrže tipografske greške i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove korišćenja da biste saznali više.
Svojstva

ID članka: 2622803 - Poslednji pregled: 05/29/2014 13:42:00 - Verzija: 2.0

Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro

 • KB2622803
Povratne informacije