Trenutno ste van mreže; čekamo da se ponovo povežete na internet

Rešavanje problema pri buđenju računara iz režima spavanja

SIMPTOMI
Kada koristite Microsoft miš ili tastaturu koji su navedeni u odeljku „Odnosi se na“, može doći do nekog od sledećih simptoma:
 • Možda nećete moći da probudite računar iz režima spavanja ili stanja pripravnosti pomoću miša ili tastature.
 • Kada računar probudite iz stanja pripravnosti, pokazivački uređaj možda neće raditi.
 • Kada pritisnete taster SLEEP na tastaturi koja ima taster Sleep ili taster koji je konfigurisan da aktivira stanje spavanja, računar ne prelazi u režim spavanja.
UZROK
Do ovog problema može doći ako je ispunjen neki od sledećih uslova:
 • Koristite operativni sistem Windows Vista i niste izvršili ažuriranje na servisni paket 1 ili noviju verziju.
 • Sistem BIOS (Basic Input/output System) koji je instaliran na računaru smanjuje napajanje do porta u koji je priključen ulazni uređaj.

  Napomena Možda nećete moći da koristite Bluetooth uređaje da biste nastavili rad iz određenih stanja upravljanja napajanjem (na primer „obustavljanje“ ili „hibernacija“). U nekim stanjima slabijeg napajanja, bežični primopredajnik možda neće moći da primi informacije iz Bluetooth uređaja.
 • Koristite prenosni ili notebook računar koji ne omogućava nastavak rada pomoću Bluetooth uređaja. Ako imate problema pri buđenju laptop računara pomoću Bluetooth uređaja, prvo pogledajte 3. metod.
 • Stavka „Tastatura“ na kontrolnoj tabli nije konfigurisana za buđenje računara kada pritisnete neki taster na tastaturi.
 • Možda je vaš računar naišao na sistemski problem.
 • Taster Sleep na tastaturi nije pravilno konfigurisan.
REŠENJE
Ako se ovo ne reši ponovnim pritiskom na taster Sleep, isprobajte svaki od sledećih metoda redosledom po kojem su predstavljeni i utvrdite da li problem i dalje postoji pre nego što isprobate sledeći metod.Ako koristite originalnu verziju operativnog sistema Vista, a niste izvršili ažuriranje na poslednji dostupan servisni paket, ažuriranje na servisni paket 1 ili noviju verziju može rešiti problem. Za više informacija kliknite na sledeće brojeve članaka da biste prikazali članke u Microsoft bazi znanja:
928631 USB uređaj možda više neće ispravno raditi kada Windows Vista nastavi sa radom iz stanja spavanja ili hibernacije

871233 USB uređaj nije prepoznat kada ga priključite neposredno pošto računar zasnovan na operativnom sistemu Windows XP nastavi sa radom iz stanja pripravnosti ili hibernacije

929577 Bluetooth uređaj možda više neće ispravno raditi kada se računar zasnovan na operativnom sistemu Windows Vista probudi iz stanja spavanja


1. metod: instalacija aktuelnog softvera za uređaj i provera njegove konfiguracije

Prvo preuzmite najnoviju verziju Microsoft IntelliType softvera, IntelliPoint softvera ili i jednog i drugog za tastaturu, miš ili oboje. Da biste to uradili, posetite sledeću Microsoft Veb lokaciju:Kada instalirate ovaj softver, pokrenite ga, a zatim proverite da li je izabran odgovarajući uređaj i da li postavke imaju željene vrednosti.Ako na tastaturi ne postoji namenski taster Sleep, a vi želite da programirate stanje spavanja za neki alterantivni taster, sledite ove korake:
 1. Otvorite stavku „Tastatura“ na kontrolnoj tabli.
  • U operativnom sistemu Windows Vista ili Windows 7 kliknite na dugme Startdugme „Start“, otkucajte termin tastatura u polju Započni pretragu , a zatim izaberite stavku Tastatura ili Microsoft tastatura sa liste Programi .
  • U operativnom sistemu Windows XP i starijim verzijama, kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte termin Control keyboard, a zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Na kartici Postavke tastera kliknite dvaput na taster koji želite da promenite da biste pristupili čarobnjaku za ponovnu dodelu tastera.
 3. Izaberite opciju Pokreni program, Veb stranicuili datoteku , a zatim kliknite na dugme Dalje.
 4. Da biste ovaj taster omogućili za pokretanje režima spavanja, pokrenite sledeću komandu:
  rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState
  Napomena U ovoj komandi postoje razmaci ispred i iza powrprof.dll.

2. metod: Isprobavanje alternativnih tastera, tastera miša ili dugmeta za napajanje na tastaturi

Da biste rešili ovaj problem i nastavili da radite na računaru, koristite neki od sledećih metoda:
 • Pritisnite tastersku prečicu za SLEEP.
 • Pritisnite standardni taster na tastaturi.
 • Pomerite miš.
 • Brzo pritisnite dugme za napajanje na računaru.

  Napomena Ako koristite Bluetooth uređaje, tastatura možda neće moći da probudi sistem.

3. metod: provera da li je uređaju dozvoljeno da budi računar

Da biste rešili ovaj problem, sledite ove korake:
 1. Otvorite stavku Tastatura na kontrolnoj tabli na način opisan u 1. metodu.
 2. Izaberite karticu Hardver , a zatim kliknite na dugme Svojstva.
 3. Kliknite na dugme Promeni postavke

  Napomena Ovaj korak zahteva administratorski pristup
 4. Izaberite karticu Upravljanje napajanjem i proverite da li je omogućena opcija „Dozvoli uređaju da probudi računar“.
 5. Kliknite na dugme U redu, a zatim ponovo kliknite na dugme U redu .
Napomena Ako vaš računar ne podržava Advanced Configuration and Power Interface (ACPI), prethodni koraci možda neće biti dostupni. U tom slučaju morate da pritisnete dugme za napajanje da biste probudili računar.Ako ne možete da nastavite sa radom na računaru pomoću ovih metoda, možda je došlo do sistemskog problema.

Za informacije o tome na koji način vaš sistem nastavlja sa radom pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz računar ili se obratite proizvođaču računara. Informacije o postavkama upravljanja napajanjem u operativnom sistemu Microsoft Windows potražite u pomoći za Microsoft Windows.

Napomena Mnogi proizvođači laptop računara neće dozvoliti Bluetooth uređaju da budi računar iz režima spavanja zbog zahteva za potrošnjom napajanja da bi se održavala aktiviranost Bluetooth radija (Bluetooth straničenje može potrošiti do 15% napajanja računara). Zbog toga postoji nekoliko rešenja za ovaj problem koja možete koristiti:
 • Ako možete otvoriti poklopac laptop računara, za buđenje računara koristite ugrađenu tastaturu ili pokazivački uređaj odnosno spoljni uređaj koji nije Bluetooth.
 • Ukoliko ne možete otvoriti poklopac (na primer, zato što se nalazi na bazi) ili ako je priključen na spoljno napajanje (tj. ne koristite bateriju), možete promeniti postavke napajanja u operativnom sistemu Windows da računar ne prelazi u režim spavanja kada je priključen.


Takođe postoji mogućnost da Microsoft Bluetooth stek ili Bluetooth stek laptop računara omogućavaju prilagođavanje da bi dozvolili buđenje pomoću Bluetooth uređaja.
975182 Omogućavanje buđenja Windows Vista računara pomoću Bluetooth HID-ova


4. metod: ispitivanje BIOS postavki računara u vezi sa funkcijama napajanja koje onemogućavaju ili smanjuju napajanje do portova koji se koriste za tastaturu ili miš

Budući da se pristup BIOS-u razlikuje zavisno od računara, pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz računar da biste rešili ovaj problem. Druga mogućnost je da od proizvođača računara zatražite informacije o tome kako da konfigurišete BIOS.

Za više informacija o kontakt informacijama proizvođača hardvera i softvera posetite sledeću Microsoft Veb lokaciju:
DODATNE INFORMACIJE
Mogućnost oporavka iz režima spavanja pritiskom na taster na tastaturi ili pomeranjem miša na računaru koji podržava ACPI zavisi od matične ploče računara. Ova mogućnost je onemogućena na starijim Intel matičnim pločama i jedini način buđenja računara iz režima spavanja jeste pritisak na dugme za napajanje.

Uz većinu novih matičnih ploča, računar možete probuditi pritiskom na dugme za napajanje , pritiskom na taster na tastaturi ili pomeranjem miša.

Podrška za ACPI je neophodna da bi se u potpunosti iskoristilo upravljanje napajanjem i Plug and Play funkcije u operativnom sistemu Windows. Ako niste sigurni da li je vaš računar usaglašen sa standardom ACPI, pogledajte štampanu dokumentaciju za računar ili matičnu ploču ili se obratite proizvođaču računara ili matične ploče.

Za više informacija o kontakt informacijama proizvođača hardvera i softvera posetite sledeću Microsoft Veb lokaciju: Microsoft obezbeđuje kontakt informacije nezavisnih proizvođača da bi vam pomogao u pronalaženju tehničke podrške. Te kontakt informacije mogu da se promene bez obaveštenja. Microsoft ne garantuje tačnost kontakt informacija nezavisnih proizvođača.
1.00 intelli point mnke mnkpro miš obustavljanje spavanje odlaganje
Svojstva

ID članka: 266283 - Poslednji pregled: 09/29/2011 02:07:00 - Verzija: 3.0

Microsoft Wireless Laser Desktop 7000, Microsoft Comfort Curve Keyboard 2000, Microsoft Cordless Wheel Mouse, Microsoft Natural Ergonomic Desktop 7000, Microsoft Habu Laser Gaming Mouse, Microsoft IntelliMouse 1.0, Microsoft IntelliMouse Explorer 4.0, Microsoft IntelliMouse Optical 1.1, Microsoft Internet Keyboard Pro, Microsoft Laser Mouse 6000, Microsoft Natural Keyboard, Microsoft Natural Keyboard Elite, Microsoft Natural Keyboard Pro, Microsoft Natural Wireless Laser Mouse 6000, Microsoft Wireless Optical Desktop 3000, Microsoft Optical Desktop Elite for Bluetooth, Microsoft Optical Mouse, Microsoft Optical Mouse by Starck, Microsoft Wireless Desktop, Microsoft Wireless Entertainment Desktop 7000, Microsoft Wireless IntelliMouse Explorer for Bluetooth, Microsoft Wireless Laser Desktop 6000, Microsoft Wireless Laser Desktop 6000 v2.0, Microsoft Wireless Laser Mouse 8000, Microsoft Wireless Laser Mouse 6000, Microsoft Wireless Laser Mouse 5000, Microsoft Wireless Notebook Laser Mouse 6000, Microsoft Wireless Notebook Optical Mouse 4000, Microsoft Wireless Notebook Optical Mouse 3000, Microsoft Wireless Notebook Presenter Mouse 8000, Microsoft Wireless Optical Desktop Pro 2.0, Microsoft Wireless Optical Desktop 5000, Microsoft Wireless Optical Desktop 4000, Microsoft Wireless Optical Desktop Elite, Microsoft Wireless Optical Mouse 2.0, Microsoft Wireless Optical Mouse 5000, Microsoft Arc Mouse, Microsoft Basic Optical Mouse, Microsoft Bluetooth Notebook Mouse 5000, Microsoft Comfort Optical Mouse 1000, Microsoft Comfort Optical Mouse 3000, Microsoft Explorer Mouse, Microsoft Explorer Mini Mouse, Microsoft Mobile Memory Mouse 8000, Microsoft Notebook Optical Mouse, Microsoft Notebook Optical Mouse 3000, Microsoft Presenter 3000, Microsoft SideWinder Mouse, Microsoft Wired Desktop 500, Microsoft Wireless IntelliMouse Explorer with Fingerprint Reader, Microsoft Wireless Laser Mouse 6000 v2.0, Microsoft Wireless Laser Mouse 7000, Microsoft Wireless Mobile Mouse 3000, Microsoft Wireless Optical Mouse 1.0, Microsoft Wireless Optical Mouse 2000, Microsoft Wireless Wheel Mouse

 • dftsdahomeportal kbhardware kbprb KB266283
Povratne informacije