Trenutno ste van mreže; čekamo da se ponovo povežete na internet

Rešavanje problema sa pokretanjem u programu Excel

Podrška za Office 2003 je ukinuta

Microsoft je 8. aprila 2014. godine ukinuo podršku za Office 2003. Ova promena je uticala na ispravke softvera i bezbednosne opcije. Saznajte kako ovo utiče na vas i kako da ostanete zaštićeni.

REZIME
Postoji nekoliko razloga koji mogu dovesti do problema pri pokretanju programa Microsoft Excel. Ovaj članak govori o rešavanju uzroka problema pri pokretanju i mogućim rešenjima problema. Članak takođe sadrži veze ka drugim člancima Microsoft baze znanja koji detaljnije govore o poznatim problemima pri pokretanju.

Napomena Važno je pratiti instalacije ili ispravke novog softvera koje ste izvršili neposredno pre nego što je došlo do problema zato što oni mogu biti u direktnoj vezi sa problemom. Ove informacije su korisne ukoliko ovaj članak ne reši problem i bude potrebno da se obratite Microsoft tehničkoj podršci.
DODATNE INFORMACIJE
Pri pokretanju programa Microsoft Excel možete naići na probleme iz nekog od sledećih razloga:
 • Oštećena prečica do programa Excel
 • Problematična datoteka u fascikli za pokretanje programa Excel ili na nekoj alternativnoj lokaciji datoteke za pokretanje
 • Neusaglašenost sa nekim drugim programom
 • Neispravna verzija osnovne Microsoft Office datoteke
 • Oštećena datoteka Excel trake sa alatkama (*.xlb) ili Excel .pip datoteka
 • Oštećeni programski dodaci u okviru menija Alatke
 • Oštećenje u ključevima registratora
 • Drugi problemi pri otvaranju Excel datoteka
Ako prilikom pokretanja programa Microsoft Excel dobijete poruku o grešci, pretražite Microsoft bazu znanja da biste pronašli određenu poruku o grešci na sledećoj Microsoft Veb lokaciji: Ako ne dobijete poruku o grešci ili ako u Microsoft bazi znanja ne možete da pronađete određene informacije o poruci o grešci, koristite sledeće informacije da biste rešili problem pri pokretanju programa Excel.

Prvo, uzmite u obzir opseg problema. Da li se problem javlja prilikom pokretanja programa Excel klikom na datoteku radne sveske ili do njega dolazi prilikom pokretanja programa Excel iz Start menija?

Ako je problem javlja samo prilikom otvaranja Excel datoteke, pogledajte odeljak „Drugi problemi pri otvaranju Excel datoteka“. U suprotnom, nastavite do sledećeg odeljka.

Oštećena prečica do programa Excel

Ako do problema dolazi samo pri pokretanju programa Excel, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, postavite pokazivač na stavku Pretraži i izaberite stavku Sve datoteke i fascikle.
 2. U polju Traži datoteke ili fascikle pod imenom otkucajte Excel.exe.
 3. Sa liste Pogledaj u izaberite stavku Moj računar, a zatim kliknite na dugme Pretraži odmah.
 4. Kada pronađete datoteku Excel.exe, kliknite dvaput na nju da biste pokrenuli Microsoft Excel.

  Napomena Uobičajena lokacija datoteke Excel.exe zavisi od verzije koju ste instalirali.

  Microsoft Office Excel 2003

  C:\Program Files\Microsoft Office\Office11

  Microsoft Excel 2002

  C:\Program Files\Microsoft Office\Office10

  Microsoft Excel 2000

  C:\Program Files\Microsoft Office\Office

  Microsoft Office Excel 2007

  C:\Program Files\Microsoft Office\Office12

  Microsoft Office Excel 2010

  C:\Program Files\Microsoft Office\Office14


Ako se Excel pokreće na očekivani način, problem je možda izazvala oštećena prečica do programa. Da biste rešili ovaj problem, kreirajte novu prečicu do programa Excel koju možete koristiti za pokretanje programa Excel.

Ako se Excel ne pokreće na očekivani način, sledite korake za pokretanje programa Excel u bezbednom režimu.

Da bismo kreirali prečicu umesto vas, pređite na odeljak „Popravi umesto mene“.

Popravi umesto meneDa biste automatski rešili ovaj problem, kliknite na dugme ili vezu Popravi. U dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i sledite korake u čarobnjaku za popravku.
Napomena ovaj čarobnjak je možda dostupan samo na engleskom jeziku. Međutim, automatska popravka funkcioniše i za ostale jezičke verzije operativnog sistema Windows.

Napomena Ako ne radite za računarom na kojem je došlo do problema, automatsku ispravku možete sačuvati na fleš disku ili CD-u, a zatim je možete pokrenuti na računaru na kojem postoji problem.

Zatim pređite na odeljak „Da li je ovo rešilo problem?“.


Da li je ovo rešilo problem?

Proverite da li je problem rešen. Ako je problem rešen, završili ste sa ovim odeljkom. Ako problem nije rešen, možete se obratiti podršci.

Pokretanje programa Excel u bezbednom režimu

Da bismo pokrenuli Excel u bezbednom režimu umesto vas, pređite na odeljak „Pokreni umesto mene“. Ako želite sami da pokrenete Excel u bezbednom režimu, pređite na odeljak „Pokrenuću sâm“.

Pokreni umesto meneDa biste automatski pokrenuli Excel u bezbednom režimu, kliknite na dugme ili vezu Popravi. U dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i sledite korake u čarobnjaku za popravku.
Napomena ovaj čarobnjak je možda dostupan samo na engleskom jeziku. Međutim, automatska popravka funkcioniše i za ostale jezičke verzije operativnog sistema Windows.

Napomena Ako ne radite za računarom na kojem je došlo do problema, automatsku ispravku možete sačuvati na fleš disku ili CD-u, a zatim je možete pokrenuti na računaru na kojem postoji problem.

Zatim pređite na odeljak „Da li je ovo rešilo problem?“.Pokrenuću sâm

 1. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Pokreni.
 2. Kliknite na dugme Potraži, a zatim pronađite fasciklu u kojoj je instaliran Microsoft Excel, kao što je prethodno navedeno u ovom članku.
 3. Kada pronađete Excel.exe datoteku, kliknite na nju da biste je izabrali, a zatim izaberite stavku Otvori.
 4. Na kraju putanje u polju Otvaranje otkucajte razmak, a iza njega /s tako da ceo red izgleda slično ovome:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Excel.exe" /s


Da li je ovo rešilo problem?

Proverite da li se Excel pokrenuo u bezbednom režimu. Ako se Excel pokrenuo u bezbednom režimu, završili ste sa ovim odeljkom. Ako se Excel nije pokrenuo u bezbednom režimu, možete se obratiti podršci. Ako se Excel pokrene na očekivani način, pogledajte odeljak „Dodatno rešavanje problema“ dalje u ovom članku da biste dobili više informacija.

Ako se Excel i dalje ne pokreće na očekivani način, možda postoji neusaglašenost sa nekim drugim programom. Pokušajte da ponovo pokrenete Windows u bezbednom režimu, a zatim ponovo izvršite prethodne korake da biste pokrenuli Excel u bezbednom režimu.

Da biste dobili više informacija o pokretanju operativnog sistema Windows u bezbednom režimu, kliknite na sledeći broj članka da biste prikazali članke u Microsoft bazi znanja:
156126 Rešavanje problema u operativnom sistemu Windows 95 pomoću bezbednog režima (Ovaj sadržaj može da bude na engleskom)
192926 Rešavanje problema čistim pokretanjem sistema u operativnom sistemu Windows 98 (Ovaj sadržaj može da bude na engleskom)
267288 Čisto pokretanje sistema u operativnom sistemu Windows Millennium Edition (Ovaj sadržaj može da bude na engleskom)
266169 Rešavanje problema sa režimom pripravnosti, režimom hibernacije i isključivanjem računara u operativnom sistemu Windows 2000 (Ovaj sadržaj može da bude na engleskom)
281770 Rešavanje problema čistim pokretanjem sistema u operativnom sistemu Windows 2000 (Ovaj sadržaj može da bude na engleskom)

Excel se ne pokreće u bezbednom režimu, a Windows se nalazi u bezbednom režimu

Ako se Excel ne pokrene kada upotrebite komutator /s, a Windows je pokrenut u bezbednom režimu, uklonite Microsoft Office (ili samostalni Microsoft Excel) pomoću ikone Dodaj/ukloni programe na kontrolnoj tabli. Više informacija potražite u dokumentaciji za Windows.

Ovaj korak je možda neophodan zato što se Excel, kada pokrenete i Windows i Excel u bezbednom režimu, nalazi u najosnovnijem režimu potrebnom za pokretanje programa. To znači da u proces pokretanja programa Excel nisu uključeni drugi programi ili datoteke. Zbog toga je problem možda izazvala oštećena Office datoteku koju Excel koristi za pokretanje. Ako uklonite i ponovo instalirate Office (ili samostalni Excel), to bi trebalo da reši problem.

Da biste dobili više informacija o srodnoj temi sa nekompatibilnim Office 2000 datotekama, kliknite na sledeći broj članka da biste prikazali članak u Microsoft bazi znanja:
217440 Dobijate poruke o grešci prilikom pokretanja Office 2000 programa (Ovaj sadržaj može da bude na engleskom)
Ako ovaj članak nije od pomoći ili ako ponovno pokretanje operativnog sistema Windows u bezbednom režimu reši problem sa pokretanjem programa Excel, pogledajte odeljak „Dodatno rešavanje problema“ da biste dobili više informacija.

Dodatno rešavanje problema

Excel se pokreće kada koristite komutator /s

Ako se Microsoft Excel pokreće na očekivani način kada koristite komutator /s, „Bezbedni režim“ se pojavljuje na naslovnoj traci programa Excel. Ovo ukazuje na to da Microsoft Excel radi kao da je u pitanju prvo pokretanje posle početne instalacije.

Sada kada ste pokrenuli Excel, koristite proces eliminacije da biste korak po korak prošli kroz sve oblasti koje Excel zaobilazi u bezbednom režimu dok ne rešite problem.

Fascikle za pokretanje programa Excel

Jedan od najčešćih razloga problema sa pokretanjem programa Excel jeste to što Excel učitava problematičnu datoteku iz jedne od nekoliko različitih fascikli za pokretanje.

Napomena Fascikla XLStart može se nalaziti i u drugim profilima. Takođe se može preusmeriti na server u nekim instancama.

240150 Korišćenje fascikli za pokretanje programa Excel u programu Excel 2000 (Ovaj sadržaj može da bude na engleskom)
291218 Korišćenje fascikli za pokretanje programa Excel u programu Excel 2002 (Ovaj sadržaj može da bude na engleskom)
822107 Korišćenje fascikli za pokretanje u programu Excel (Ovaj sadržaj može da bude na engleskom)


Datoteka Excel trake sa alatkama


Datoteka trake sa alatkama programa Excel povremeno može postati oštećena. Ako do ovoga dođe, možda ćete naići na probleme pri pokretanju programa Excel. U toj situaciji pronađite datoteku trake sa alatkama i preimenujte je. Kada preimenujete datoteku trake sa alatkama, Excel ponovo kreira novu datoteku trake sa alatkama prilikom sledećeg pokretanja programa Excel.

Na primer, ako je ime datoteku trake sa alatkama JoeUser8.xlb, preimenujte je u JoeUser8.old. Zatim pokrenite Excel i imajte na umu da Excel kreira novu datoteku JoeUser8.xlb na istoj lokaciji na kojoj se nalazi originalna datoteka trake sa alatkama.

Da biste dobili više informacija o datoteci Excel trake sa alatkama i njenom identifikovanju, kliknite na sledeće brojeve članaka da biste prikazali članke u Microsoft bazi znanja:
291074 Podrazumevane trake sa alatkama i dugmad trake sa alatkama koji se vide umesto prilagođavanja u programu Excel (Ovaj sadržaj može da bude na engleskom)
Da biste dobili više informacija o drugom problemu sa trakom sa alatkama pri pokretanju programa Excel, kliknite na sledeći broj članka da biste prikazali članak u Microsoft bazi znanja:
215366 Greška pri upotrebi stranične memorije prilikom pokretanja programa Excel pomoću komande menija „Prelom stranice“ (Ovaj sadržaj može da bude na engleskom)
Datoteka Excel.pip

Excel pamti menije i komande koji su korišćeni i prvo prikazuje menije koji su poslednji korišćeni. Excel skriva neupotrebljene komande u proširivim menijima. Excel skladišti ove podatke o upotrebi zajedno sa postavkama animacije menija u datoteci koja se zove Excel.pip.

Ova datoteka može da se ošteti. Ako do ovoga dođe, možda ćete naići na probleme pri pokretanju programa Excel. U toj situaciji pronađite datoteku Excel.pip i preimenujte je. Kada preimenujete datoteku, Excel ponovo kreira novu .pip datoteku prilikom sledećeg pokretanja programa Excel. Koristite funkciju Windows Search da biste pronašli datoteku Excel.pip.

Excel se pokreće kada je Windows u bezbednom režimu

Ako se problem sa pokretanjem programa Excel više ne javlja kada je Windows u bezbednom režimu, neki drugi program izaziva problem u procesu pokretanja programa Excel.

Koristite proces eliminacije da biste tačno utvrdili koji program izaziva problem. Ako niste sigurni kako da uradite ovo, obratite se svom prodavcu operativnog sistema Windows da biste dobili više informacija o uklanjanju pojedinačnih programa koji se učitavaju pri pokretanju operativnog sistema Windows.

Da biste dobili više informacija o rešavanju problema sa procesom pokretanja operativnog sistema Windows, kliknite na sledeći broj članka da biste prikazali članak u Microsoft bazi znanja:
281965 Rešavanje problema pomoću uslužnog programa Msconfig u operativnom sistemu Windows 98 (Ovaj sadržaj može da bude na engleskom)
281995 Rešavanje problema pomoću uslužnog programa Msconfig u operativnom sistemu Windows Millennium Edition (Ovaj sadržaj može da bude na engleskom)
281770 Rešavanje problema čistim pokretanjem sistema u operativnom sistemu Windows 2000 (Ovaj sadržaj može da bude na engleskom)
310353 Konfigurisanje operativnog sistema Windows XP za čisto pokretanje sistema

Oštećeni programski dodaci u okviru menija „Alatke“

U meniju Alatke izaberite stavku Programski dodaci. Opozovite izbor u poljima za potvrdu za sve izabrane programske dodatke, a zatim kliknite na dugme U redu.

Brisanje ključeva registratora za COM programske dodatke

COM programski dodaci mogu da budu instalirani na bilo kojoj lokaciji. Programi koji stupaju u interakciju sa programom Excel instaliraju COM programske dodatke. Da biste rešili probleme do kojih može doći u vezi sa programom Excel, izbrišite ključeve registratora za COM programske dodatke, a zatim ponovo pokrenite Excel.

Da bismo izbrisali ključeve registratora za COM programske dodatke umesto vas, pređite na odeljak „Izbriši umesto mene“. Ako želite sami da izbrišete ključeve registratora za COM programske dodatke, pređite na odeljak „Izbrisaću sâm“.

Izbriši umesto meneDa biste automatski izbrisali ključeve registratora za COM programske dodatke, kliknite na dugme ili vezu Popravi. U dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i sledite korake u čarobnjaku za popravku.
Da biste automatski ponovo dodali ključeve registratora za COM programske dodatke, kliknite na dugme ili vezu Popravi. U dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i sledite korake u čarobnjaku za popravku.Napomena Ovo rešenje za popravku funkcioniše za sve jezike. Međutim, za neke jezike će tekst čarobnjaka možda biti na engleskom

Napomena ako ne radite za računarom na kojem je došlo do problema, sačuvajte rešenje za popravku na fleš disk ili CD, a zatim ga pokrenite na računaru na kojem postoji problem.

Zatim pređite na odeljak „Da li je ovo rešilo problem?“.Izbrisaću sâm

Važno Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadrže korake koji objašnjavaju kako se menja registrator. Međutim, može doći do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zbog toga obavezno pažljivo sledite ove korake. Radi dodatne zaštite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego što ga izmenite. U tom slučaju možete da vratite registrator u prethodno stanje ako dođe do problema. Da biste dobili više informacija o pravljenju rezervne kopije i vraćanju registratora u prethodno stanje, kliknite na sledeći broj članka da biste prikazali članak u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije registratora i njegovo vraćanje u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows (Ovaj sadržaj može da bude na engleskom)
Da biste ručno izbrisali ključeve registratora za COM programske dodatke, sledite ove korake:
 1. Izađite iz svih Office programa.
 2. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte regedit, a zatim kliknite na dugme U redu.
 3. Pronađite sledeći potključ registratora:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Excel\AddIns
 4. Izaberite stavku Programski dodaci, a zatim u meniju Datoteka izaberite stavku Izvezi.
 5. Imenujte datoteku „XLaddinHKCU.reg“ i sačuvajte je na radnoj površini.
 6. Izaberite potključ Programski dodaci, u meniju Uređivanje izaberite stavku Izbriši, a zatim kliknite na dugme Da.
 7. Pronađite sledeći potključ registratora:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\Excel\Addins

  Napomena: Ako koristite 64-bitni Office (samo verzija 2010)
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\Excel\Addins
 8. Izaberite stavku Programski dodaci, a zatim u meniju Datoteka izaberite stavku Izvezi.
 9. Imenujte datoteku „XLaddinHKLM.reg“ i sačuvajte je na radnoj površini.
 10. Izaberite potključ Programski dodaci, u meniju Uređivanje izaberite stavku Izbriši, a zatim kliknite na dugme Da.
 11. Napustite alatku „Uređivač registratora“.
 12. Pokrenite Excel.
Ako je problem rešen, neki COM programski dodatak je izazivao problem. Možete ispitati ključeve registratora u okviru Programski dodaci u alatki „Uređivač registratora“ da biste utvrdili proizvođača programskog dodatka. Zatim se možete obratiti proizvođaču da biste dobili ispravke.

Da li je ovo rešilo problem?

Proverite da li je problem rešen. Ako je problem rešen, završili ste sa ovim odeljkom. Ako problem nije rešen, možete se obratiti podršci.

Oštećenje u ključevima registratora

Izađite iz programa Excel i preimenujte sledeće ključeve registratora, na primer preimenujte „excel“ u „excel.old“. Kada ponovo pokrenete Excel, to će aktivirati popravku koja će postaviti sve postavke na podrazumevane vrednosti.

Neke ključeve registratora možete ukloniti da biste uspostavili početne vrednosti prilagođenih korisničkih postavki za Microsoft Office programe.


Da bismo uspostavili početne vrednosti prilagođenih korisničkih postavki umesto vas, pređite na odeljak „Uspostavi početne vrednosti umesto mene“. Ako želite sami da uspostavite početne vrednosti prilagođenih korisničkih postavki, pređite na odeljak „Uspostaviću početne vrednosti sâm“.

Uspostavi početne vrednosti umesto meneDa biste automatski uspostavili početne vrednosti prilagođenih korisničkih postavki, kliknite na dugme ili vezu Popravi. U dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i sledite korake u čarobnjaku za popravku.
Uklanjanje svih prilagođenih ključeva registratora za ExcelZamena prethodno uklonjenih prilagođenih ključeva registratora za Excel

Napomena ovaj čarobnjak je možda dostupan samo na engleskom jeziku. Međutim, automatska popravka funkcioniše i za ostale jezičke verzije operativnog sistema Windows.

Napomena Ako ne radite za računarom na kojem je došlo do problema, automatsku ispravku možete sačuvati na fleš disku ili CD-u, a zatim je možete pokrenuti na računaru na kojem postoji problem.

Zatim pređite na odeljak „Da li je ovo rešilo problem?“.Uspostaviću početne vrednosti sâm

Važno Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadrže korake koji objašnjavaju kako se menja registrator. Međutim, može doći do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zbog toga obavezno pažljivo sledite ove korake. Radi dodatne zaštite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego što ga izmenite. U tom slučaju možete da vratite registrator u prethodno stanje ako dođe do problema. Da biste dobili više informacija o pravljenju rezervne kopije i vraćanju registratora u prethodno stanje, kliknite na sledeći broj članka da biste prikazali članak u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije registratora i njegovo vraćanje u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows (Ovaj sadržaj može da bude na engleskom)
Napomena Uklanjanje sledećih ključeva registratora možda će uspostaviti početne vrednosti prilagođenih korisničkih postavki za Microsoft Office programe.

Excel 2003

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel

Excel 2002

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel

Excel 2000

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel
Kada ponovo pokrenete Excel, aktivira se operacija popravke koja postavlja postavke na podrazumevane vrednosti.

Excel 2007

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Excel
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\12.0\Excel
 

Excel 2010

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Excel 
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\14.0\Excel 


Ako ova procedura ne reši problem, možete vratiti originalne postavke. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Izađite iz programa Excel.
 2. Izbrišite nove ključeve registratora za Excel.
 3. Preimenujte ključeve „Excel.old“ u „Excel“.

Da li je ovo rešilo problem?

Proverite da li je problem rešen. Ako je problem rešen, završili ste sa ovim odeljkom. Ako problem nije rešen, možete se obratiti podršci.

Drugi problemi sa otvaranjem Excel datoteka

Ako Excel nailazi na probleme samo pri otvaranju određenih Excel datoteka, za rešavanje ovog problema morate koristiti drugačiji pristup. Možda ćete morati da uradite sve, od onemogućavanja makroa ponovnog kreiranja radne sveske.

Da biste dobili više informacija, kliknite na sledeće brojeve članaka da biste prikazali članke u Microsoft bazi znanja:
820741 Oporavak podataka iz oštećenih radnih svezaka u programima Excel 2002 i Excel 2003 (Ovaj sadržaj može da bude na engleskom)
179871 Metodi za oporavak podataka iz oštećenih Excel 2000 radnih svezaka (Ovaj sadržaj može da bude na engleskom)
213951 Rešavanje izvora problema pri čuvanju datoteka u programu Excel 2000 koje se tom prilikom oštete (Ovaj sadržaj može da bude na engleskom)
REFERENCE

Zahvaljujemo MVP-u Janu Karelu Pitersu za doprinos rešenjima za popravku koji se nalaze u ovom članku.

Da biste dobili dodatne informacije o fasciklama za pokretanje, kliknite na sledeće brojeve članaka da biste prikazali članke u Microsoft bazi znanja:
822107 Korišćenje fascikli za pokretanje u programu Excel 2003 (Ovaj sadržaj može da bude na engleskom)
291218 Korišćenje fascikli za pokretanje programa Excel u programu Excel 2002 (Ovaj sadržaj može da bude na engleskom)
240150 Korišćenje fascikli za pokretanje programa Excel u programu Excel 2000 (Ovaj sadržaj može da bude na engleskom)
Da biste dobili više informacija o bezbednom režimu programa Excel 2002, u meniju Pomoć izaberite stavku Pomoć za Microsoft Excel, u Office pomoćniku ili čarobnjaku za odgovore otkucajte osnovni podaci o bezbednom režimu u sistemu office, a zatim kliknite na dugme Pretraži da biste prikazali dobijene teme.
XL2002 XL2000 pokretanje otvaranje greška pri pokretanju čisto pokretanje XL2007 XL2003 fixit fix it
Svojstva

ID članka: 280504 - Poslednji pregled: 03/15/2012 14:18:00 - Verzija: 4.0

Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Office Excel Viewer 2007, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Excel 2010

 • kbmsifixme kbfixme kbstartprogram kbtshoot kbhowto KB280504
Povratne informacije