Trenutno ste van mreže; čekamo da se ponovo povežete na internet

Najčešće postavljana pitanja o datoteci Ctfmon.exe

Rezime
Kada pokrenete program Microsoft Office XP, datoteka Ctfmon.exe (Ctfmon) radi u pozadini, čak i nakon što zatvorite sve Office programe.

Ovaj članak odgovara na neka od najčešće postavljanih pitanja o datoteci Microsoft Text Services Ctfmon.exe, koja je učitana nakon instaliranja funkcija „Office XP Alternative User Input“ (Alternativni korisnički unos za Office XP). Ovaj članak odgovara na sledeća pitanja:
 • Šta je datoteka Ctfmon.exe (ctfmon)?
 • Šta datoteka Ctfmon.exe radi?
 • Mogu li da uklonim datoteku Ctfmon.exe?
 • Zašto datoteka Ctfmon.exe neće da nestane kada je uklonim iz MSConfig?
 • Kada deinstaliram stavke alternativnog unosa iz programa Office XP, datoteka Ctfmon.exe se još uvek učitava. Šta još treba da uradim da bih sprečio njen rad?
 • Koja količina sistemskih resursa je iskorišćena pri radu datoteke Ctfmon.exe?
 • Mogu li da učitam datoteku Ctfmon.exe na zahtev umesto da ona radi stalno?
 • Hoću li prekinuti nešto ako kliknem na dugme End Task (Završi zadatak) za proces Ctfmon.exe?
 • Da li datoteka Ctfmon.exe radi jednako u svim operativnim sistemima?
Dodatne informacije

Šta je datoteka Ctfmon.exe (Ctfmon.exe)?

Ctfmon.exe aktivira „Alternative User Input Text Input Processor (TIP)“ (Procesor unosa teksta za funkciju Alternativni korisnički unos) i traku jezika za program Microsoft Office.

Šta datoteka Ctfmon.exe radi?

Ctfmon.exe nadgleda aktivne prozore i obezbeđuje podršku za uslugu unosa teksta za prepoznavanje govora, prepoznavanje rukopisa, tastaturu, prevod i ostale tehnologije alternativnog korisničkog unosa.

Mogu li da uklonim datoteku Ctfmon.exe?

Uklanjanje datoteke Ctfmon.exe može da uzrokuje problematično ponašanje u vašim programima Office XP, pa njeno uklanjanje nije preporučljivo. Da biste sprečili rad datoteke Ctfmon.exe, sledite ove korake.

Korak 1: Deinstalirajte funkciju „Alternative User Input“ (Alternativni korisnički unos)

Da biste deinstalirali funkciju „Alternative User Input“ (Alternativni korisnički unos), namestite stanje instalacije na Not Available (Nije raspoloživo) u instalaciji za Office XP.

Microsoft Windows Millennium Edition (Me), Microsoft Windows 98 ili Microsoft Windows NT 4.0:
 1. Zatvorite sve Office programe.
 2. Kliknite na dugme Start, postavite pokazivač na stavku Settings (Postavke) i zatim izaberite stavku Control Panel (Kontrolna tabla).
 3. U „Control Panel“ (Kontrolnoj tabli), dvaput kliknite na opciju Add/Remove Programs (Dodaj/ukloni programe).
 4. Na kartici Install/Uninstall (Instaliraj/deinstaliraj), kliknite da biste izabrali stavku Microsoft Office XP product (Office XP proizvod), gde je Office XP product (Office XP proizvod) ime specifičnog Office proizvoda koji se koristi. Ako koristite samostalnu verziju jednog od Office programa, kliknite da biste izabrali odgovarajući proizvod sa liste. Kliknite na opciju Add/Remove (Dodaj/ukloni).
 5. U dijalogu Maintenance Mode Options (Opcije režima održavanja), izaberite opciju Add or Remove Features (Dodaj ili ukloni funkcije)i zatim kliknite na dugme Next (Dalje). Ovo prikazuje dijalog Choose installation options for all Office applications and tools (Odaberite instalacione opcije za sve Office aplikacije i alatke).
 6. Kliknite na znak (+) pored Office Shared Features (Deljene funkcije sistema Office) kako biste ih razvili.
 7. Kliknite na ikonu pored Alternative User Input (Alternativni korisnički unos) i zatim izaberite opciju Not Available (Nije raspoloživo).
 8. Kliknite na dugme Update (Ažuriraj).
NAPOMENA: Ako imate više instaliranih Office XP proizvoda, na primer, Office XP Professional i Publisher 2002, morate da ponovite prethodni korak za svaki instalirani proizvod.

Microsoft Windows 2000 i Microsoft Windows XP:
 1. Zatvorite sve Office programe.
 2. Kliknite na dugme Start, postavite pokazivač na stavku Settings (Postavke) i zatim izaberite stavku Control Panel (Kontrolna tabla). NAPOMENA: U operativnom sistemu Windows XP, kliknite na dugme Start i zatim izaberite stavku Control Panel (Kontrolna tabla).

 3. U „Control Panel“ (Kontrolnoj tabli), dvaput kliknite na opciju Add/Remove Programs (Dodaj/ukloni programe).NAPOMENA U operativnom sistemu Windows XP, izaberite opciju Add or Remove Programs (Dodaj ili ukloni programe).

 4. Na listi Currently installed programs (Trenutno instalirani programi), kliknite da biste izabrali stavku Microsoft Office XP product (Office XP proizvod), gde je Office XP product (Office XP proizvod) ime specifičnog Office proizvoda koji se koristi. Ako koristite samostalnu verziju jednog od Office programa, klikom izaberite odgovarajući proizvod sa liste. Kliknite na dugme Change (Izmeni).
 5. U dijalogu Maintenance Mode Options (Opcije režima održavanja), izaberite stavku Add or Remove Features (Dodaj ili ukloni funkcije) i zatim kliknite na dugme Next (Dalje). Ovo prikazuje dijalog Choose installation options for all Office applications and tools (Odaberite instalacione opcije za sve Office aplikacije i alatke).
 6. Kliknite na znak (+) pored Office Shared Features (Deljene funkcije sistema Office) kako biste ih razvili.
 7. Kliknite na ikonu pored Alternative User Input (Alternativni korisnički unos) i zatim izaberite opciju Not Available (Nije raspoloživo).
 8. Kliknite na dugme Update (Ažuriraj).
NAPOMENA: Ako imate više instaliranih Office XP proizvoda, na primer, Office XP Professional i Publisher 2002, morate da ponovite prethodni korak za svaki instalirani proizvod.

Korak 2: Uklonite funkciju „Alternative User Input Services“ (Usluge alternativnog korisničkog unosa) iz „Text Services“ (Usluga teksta)

 1. Kliknite na dugme Start, postavite pokazivač na stavku Settings (Postavke) i zatim izaberite stavku Control Panel (Kontrolna tabla).
 2. U „Control Panel“ (Kontrolnoj tabli), dvaput kliknite na stavku Text Services (Usluge teksta).NAPOMENA: U operativnom sistemu Windows XP, izaberite stavku Date, Time, Language, and Regional Options (Datum, vreme, jezičke i regionalne opcije) i zatim izaberite stavku Regional and Language Options (Regionalne i jezičke opcije). Na kartici Languages (Jezici) kliknite na dugme Details (Detalji).

 3. Pod opcijom Installed Services (Instalirane usluge), izaberite svaku stavku unosa koja je navedena i zatim kliknite na dugme Remove (Ukloni) da biste uklonili stavku. Sve stavke moraju biti uklonjene, jedna po jedna, osim sledećih usluga unosa:
engleski (Sjedinjene Države)- podrazumevana tastatura Sjedinjene Države 101

Korak 3: Pokrenite Regsvr32 /U na datotekama Msimtf.dll i Msctf.dll

 1. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Run (Pokreni).
 2. U dijalogu Run (Pokreni), otkucajte sledeću komandu:
  Regsvr32.exe /u msimtf.dll
 3. Kliknite na dugme OK (U redu).
 4. Ponovite korake od 1 do 3 za datoteku Msctf.dll.
Za više informacija o tome kako da uklonite datoteku CTFMon.exe, kliknite na broj članka ispod da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:
313176 Programi mogu da se nasumično pokrenu, zatvore, uklone i postave u fokus

Zašto datoteka Ctfmon.exe neće da nestane kada je uklonim iz MSConfig?

Uklanjanje datoteke Ctfmon.exe iz MSConfig ne onemogućava datoteku Ctfmon.exe. Za više informacija o onemogućavanju datoteke Ctfmon.exe, pogledajte odeljak „Mogu li da uklonim datoteku Ctfmon.exe?“ u prethodnom delu ovog članka.

Kada uklonim funkcije alternativnog unosa iz programa Office XP, datoteka Ctfmon.exe se još uvek učitava. Šta još moram da uradim da bih sprečio njen rad?

Za razliku od funkcija „Alternative User Input“ (Alternativni korisnički unos), datoteka Ctfmon.exe je komponenta sistema koja ne može biti deinstalirana. Za više informacija o onemogućavanju datoteke Ctfmon.exe, pogledajte odeljak „Mogu li da uklonim datoteku Ctfmon.exe?“ u prethodnom delu ovog članka.

Koja količina sistemskih resursa je iskorišćena pri radu datoteke Ctfmon.exe?

Ctfmon.exe koristi mali deo sistemskih resursa ukoliko ne rade usluge „Advanced Text Services“ (Napredne Usluge teksta). „Advanced Text Services“ (Napredne usluge teksta) su one tehnologije unosa (prepoznavanje govora, prepoznavanje rukopisa i „Input Method Editors“ (Uređivači ulaznog metoda)) koje datoteka Ctfmon.exe kontroliše preko funkcije TIP.

Mogu li da učitam datoteku Ctfmon.exe na zahtev umesto da ona radi stalno?

Sistem „Alternative User Input“ (Alternativni korisnički unos) nije dizajniran za učitavanje and poništavanje učitavanja na zahtev.

Mogu li da kliknem na dugme „End Task“ (Završi zadatak) u dijalogu programa „Task Manager“ (Menadžer za zadatke) ili na dugme „End Task“ (Završi zadatak) u dijalogu „Close Program“ (Zatvori program) za proces datoteke Ctfmon.exe?

Ne. Nije preporučljivo da ručno zatvorite proces datoteke Ctfmon.exe. Preporučljivo je da koristite korake u odeljku „Mogu li da uklonim datoteku Ctfmon.exe?“ ako želite da zaustavite proces datoteke Ctfmon.exe.

Da li datoteka Ctfmon.exe radi jednako u svim operativnim sistemima?

Obično, da. Ctfmon.exe preduzima iste zadatke u različitim operativnim sistemima Microsoft Windows.

Dodatne informacije

Datoteka Ctfmon.exe je odgovorna za kontrolisanje tehnologija „Alternative User Input“ (Alternativni korisnički unos). Ona pokreće komponentu „Language Bar“ (Trake jezika) (u Systray) i nastavlja da radi u pozadini čak i nakon što zatvorite program Office XP. Takođe se pokreće svaki put kada se pokrene operativni sistem Windows i nastavlja da radi u pozadini, bez obzira na to koji Office XP program je pokrenut.

Ctfmon.exe je dizajnirana da nastavi sa radom u pozadini tokom Windows sesija nakon instaliranja komponenti „Office XP Alternative User Input“ (Alternativni korisnički unos za Office XP).
WD2002 prb COrg2002 PPT2002 PPT OFFXP inf kbspeech kbhandwritting
Svojstva

ID članka: 282599 - Poslednji pregled: 10/31/2013 15:38:00 - Verzija: 7.0

 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002
 • kbfaq kbhowto KB282599
Povratne informacije