Trenutno ste van mreže; čekamo da se ponovo povežete na internet

Upravljanje .pst datotekama u programima Outlook 2007, Outlook 2003 i Outlook 2002

Podrška za Office 2003 je ukinuta

Microsoft je 8. aprila 2014. godine ukinuo podršku za Office 2003. Ova promena je uticala na ispravke softvera i bezbednosne opcije. Saznajte kako ovo utiče na vas i kako da ostanete zaštićeni.

Za verziju ovog članka koja se odnosi na Microsoft Outlook 2000 (CW) pogledajte članak195719 (Ova veza može da vodi do sadržaja koji je delimično ili u potpunosti nepreveden.).
REZIME
Ovaj članak opisuje kako se prave rezervne kopije podataka koje ste kreirali u programima Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003 i Microsoft Outlook 2002. Podaci koji su opisani u ovom članku obuhvataju poruke, kontakte, zakazane obaveze, zadatke, beleške i stavke u dnevniku.

UVOD

Microsoft Outlook skladišti poruke, kontakte, zakazane obaveze, zadatke, beleške i stavke u dnevniku u MAPI (Messaging Application Programming Interface) fasciklama. MAPI fascikle mogu se skladištiti na jednoj od sledeće dve lokacije
 • U datoteci ličnih fascikli (.pst) na čvrstom disku.
 • U poštanskom sandučetu koje se nalazi na serveru ako koristite Outlook sa sistemom Microsoft Exchange Server.
Ako napravite rezervnu kopiju podataka koje ste kreirali u programu Outlook, u zavisnosti od situacije možete da uradite sledeće:
 • Vraćanje podataka koji su izgubljeni ili oštećeni zbog otkazivanja hardvera u prethodno stanje.
 • Vraćanje podataka koji su izgubljeni zbog neočekivanih događaja u prethodno stanje.
 • Premeštanje ili prenos podataka na drugi čvrsti disk koji se nalazi na istom ili na nekom drugom računaru.
 • Premeštanje ili prenos podataka sa originalnog čvrstog diska na čvrsti disk koji se nalazi na drugom računaru.
DODATNE INFORMACIJE

Pravljenje rezervne kopije .pst datoteke

Ako ne koristite Outlook sa sistemom Microsoft Exchange Server, Outlook skladišti sve podatke u .pst datoteci. Ako želite da napravite rezervnu kopiju ili da izvezete određenu fasciklu, na primer fasciklu „Kontakti“ ili „Kalendar“, pogledajte odeljak „Izvoz .pst podataka“.

Koristite sledeće korake da biste napravili rezervnu kopiju cele .pst datoteke:
 1. Zatvorite sve programe za razmenu poruka kao što su Outlook, Microsoft Exchange ili Microsoft Windows Messaging.
 2. Kliknite na dugme Start, postavite pokazivač na stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.
 3. Kliknite dvaput na ikonu Pošta.
 4. Kliknite na dugme Prikaži profile.
 5. Izaberite odgovarajući profil i izaberite stavku Svojstva.
 6. Kliknite na dugme Datoteke sa podacima.
 7. Izaberite uslugu ličnih fascikli čiju rezervnu kopiju želite da napravite. Po podrazumevanoj vrednosti, ova usluga se naziva Lične fascikle. Međutim, ova usluga je možda nazvana drugačije.

  Napomena Na svom profilu možda imate više usluga ličnih fascikli. Ako je to tačno, morate napraviti zasebnu rezervnu kopiju za svaki skup .pst datoteka.

  Ako na profilu nema usluga ličnih fascikli, a mogli ste da skladištite informacije kao što su poruke, kontakti ili zakazane obaveze u programu Outlook, informacije su najverovatnije uskladištene u poštanskom sandučetu na sistemu Exchange Server. Ako je ovo tačno, pogledajte odeljak „Podaci na sistemu Microsoft Exchange Server“.
 8. Izaberite stavku Postavke i zapišite navedenu putanju i ime datoteke.

  Napomena .pst datoteka sadrži sve podatke koji su uskladišteni u MAPI fasciklama koje Outlook koristi u toj datoteci. Datoteka može biti prevelika da bi se postavila na disketu. U tom slučaju, koristite CD-ROM ili drugu prenosnu disk jedinicu. Veličinu .pst datoteke možete da umanjite tako što ćete kliknuti na dugme Sažmi sada.
 9. Zatvorite sve prozore svojstava.
 10. Napravite kopiju datoteke koju ste zapisali u 5. koraku pomoću programa Windows Explorer ili stavke Moj računar.
Možda ćete morati da vratite .pst datoteku u prethodno stanje sa prenosivog medijuma, kao što je disketna jedinica, prenosna disk jedinica, CD-ROM, jedinica sa magnetnom trakom ili neki drugi medijum za skladištenje. Da biste to uradili, napravite rezervnu kopiju datoteke koju ste upravo kreirali sa medijuma za skladištenje na čvrsti disk računara.

Kada to uradite, uverite se da je opozvan izbor atributa Samo za čitanje. Ako je ovaj atribut izabran, dobićete sledeću poruku o grešci:
Nije moguće pristupiti navedenom uređaju, datoteci ili putanji. Moguće je da su izbrisani, u upotrebi, da imate problema sa mrežom ili možda nemate odgovarajuće dozvole da biste im pristupili. Zatvorite sve aplikacije koje koriste ovu datoteku i pokušajte ponovo.

Izvoz podataka .pst datoteke

Koristite sledeće korake da biste izvezli pojedinačnu fasciklu:
 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Uvoz i izvoz. Ako stavka menija nije dostupna, zadržite pokazivač iznad ševrona na dnu menija i izaberite stavku Uvoz i izvoz.
 2. Izaberite stavku Izvezi u datoteku i kliknite na dugme Dalje.
 3. Izaberite stavku Datoteka lične fascikle (.pst) i kliknite na dugme Dalje.
 4. Izaberite fasciklu u koju želite da izvezete .pst datoteku i kliknite na dugme Dalje.
 5. Kliknite na dugme Potraži i izaberite lokaciju na kojoj ćete sačuvati .pst datoteku.
 6. U polju Ime datoteke otkucajte opisno ime datoteke za .pst datoteku i kliknite na dugme U redu.
 7. Kliknite na dugme Završi.

Uvoz podataka .pst datoteke u Outlook

Koristite sledeće korake da biste uvezli .pst datoteku u Outlook:
 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Uvoz i izvoz. Ako stavka menija nije dostupna, zadržite pokazivač iznad ševrona na dnu menija i izaberite stavku Uvoz i izvoz.
 2. Izaberite stavku Uvezi iz drugog programa ili datoteke i kliknite na dugme Dalje.
 3. Izaberite stavku Datoteka lične fascikle (.pst) i kliknite na dugme Dalje.
 4. Otkucajte putanju i ime .pst datoteke koju želite da uvezete i kliknite na dugme Dalje.
 5. Izaberite fasciklu koju želite da uvezete ili izaberite vrh hijerarhijske liste da biste uvezli sve, a zatim kliknite na dugme Završi.

Prenos Outlook podataka sa jednog računara na drugi

Ne možete da delite niti da sinhronizujete .pst datoteke. Međutim, možete da koristite korake iz odeljka „Uvoz podataka .pst datoteke u Outlook“ da biste kopirali podatke iz programa Outlook u .pst datoteku. Možete da koristite CD ili DVD-ROM, prenosne medijume ili da kopirate datoteke na drugi sistem preko LAN/WAN veze da biste ih koristili na drugom računaru. Zapamtite sledeće zahteve kada radite sa .pst datotekama:
 • Kada kopirate .pst datoteke sa CD-a ili DVD-ROM-a, uverite se da na .pst datoteci nije postavljen atribut Samo za čitanje. Da biste proverili ovu postavku, kliknite desnim tasterom miša na .pst datoteku koju ste kopirali sa CD- DVD-ROM-a i izaberite stavku Svojstva. Uverite se da nije potvrđen izbor u polju za potvrdu Samo za čitanje.
 • Povezivanje sa .pst datotekama preko LAN/WAN veza nije podržano i može doći do problema prilikom povezivanja sa .pst datotekama preko takvih veza. Više informacija potražite u sledećem članku:
  297019 Datoteke lične fascikle nisu podržane preko LAN ili WAN veze (Ova veza može da vodi do sadržaja koji je delimično ili u potpunosti nepreveden.)
Ako je potrebno da kreirate sekundarnu .pst datoteku da biste uskladištili podatke za prenos između dva računara ili radi pravljenja rezervnih kopija, koristite sledeće korake:
 1. U meniju Datoteka postavite pokazivač na stavku Novo i izaberite stavku Outlook datoteka sa podacima.
 2. Otkucajte jedinstveno ime za novu .pst datoteku, na primer otkucajte Prenos.pst i kliknite na dugme U redu.
 3. Otkucajte prikazano ime za datoteku ličnih fascikli i kliknite na dugme U redu.
 4. Napustite Outlook.
Ako želite samo da kopirate .pst datoteku koja se nalazi u programu Outlook, koristite sledeće korake:
 1. U programu Outlook kliknite desnim tasterom miša na fasciklu koju želite da kopirate i izaberite stavku Kopiraj fasciklu „imefascikle“. Na primer, da biste kopirali kalendar, kliknite desnim tasterom miša na fasciklu „Kalendar“ i izaberite stavku Kopiraj fasciklu „Kalendar“.
 2. U dijalogu Kopiranje fascikle izaberite fascikle za prenos i kliknite na dugme U redu.
 3. Po potrebi, ove korake možete da ponovite za druge fascikle.

Pravljenje rezervne kopije podataka .pst datoteke koja se nalazi na sistemu Microsoft Exchange Server

Kada koristite Outlook sa sistemom Microsoft Exchange Server, podrazumevana lokacija za isporuku poruka jeste poštansko sanduče Exchange servera. Rezervna kopija ovih podataka obično se pravi na serveru. Za više informacija o rukovanju rezervnim kopijama za Exchange Server obratite se administratoru sistema Exchange Server.

Ako koristite Outlook sa sistemom Exchange Server, možete odabrati da Outlook skladišti informacije na sistemu Exchange Server ili u .pst datotekama na čvrstom disku. Koristite sledeće korake da biste utvrdili gde Outlook trenutno skladišti podatke.
 1. U meniju Alatke izaberite stavku Nalozi e-pošte.
 2. Izaberite stavku Prikaži ili promeni postojeće naloge e-pošte i kliknite na dugme Dalje.
 3. Proverite opciju Isporučuj novu poštu na sledeću lokaciju. Ako opcija sadrži reč „Poštansko sanduče“ i ime e-pošte, Outlook skladišti podatke u fasciklama na sistemu Exchange Server. Ako polje sadrži reči „Lična fascikla“ ili drugo ime skupa datoteka ličnih fascikli (.pst), Outlook skladišti nove poruke, kontakte, zakazane obaveze i druge stavke u datoteci ličnih fascikli (.pst) na čvrstom disku.
Ako se podaci skladište u datoteci skupa ličnih fascikli (.pst) na čvrstom disku, a želite da napravite rezervne kopije podataka, pogledajte odeljak „Pravljenje rezervne kopije .pst datoteke“.

Pravljenje rezervnih kopija ličnih adresara

Iako se kontakt informacije mogu čuvati u poštanskom sandučetu sistema Exchange Server ili u .pst datoteci, a pristupa im se putem Outlook adresara, lični adresar kreira datoteku koja se skladišti na čvrstom disku. Da biste se uverili da je napravljena rezervna kopija tog adresara, u proces pravljenja rezervne kopije morate uključiti sve datoteke sa oznakom tipa datoteke .pab.

Koristite sledeće korake da biste pronašli datoteku ličnog adresara:
 1. Ako koristite Microsoft Windows 95 ili Microsoft Windows 98: Kliknite na dugme Start, postavite pokazivač na stavku Pronađi i izaberite stavku Datoteke ili fascikle.

  Ako koristite Microsoft Windows 2000 ili Microsoft Windows Millennium Edition (Me): Kliknite na dugme Start, postavite pokazivač na stavku Pretraži i izaberite stavku Sve datoteke i fascikle.
 2. Otkucajte *.pab, u polju Potraži u izaberite stavku Moj računar, a zatim kliknite na dugme Pronađi sada.
Zapišite lokaciju .pab datoteke i uključite je u rezervnu kopiju.

Ako je potrebno da vratite ovaj adresar u prethodno stanje na istom ili drugom računaru, koristite sledeće korake:
 1. Zatvorite sve programe koji su povezani sa porukama, kao što su Outlook, Microsoft Exchange ili Microsoft Windows Messaging.
 2. Kliknite na dugme Start, postavite pokazivač na stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.
 3. Kliknite dvaput na ikonu Pošta.
 4. Kliknite na dugme Prikaži profile.
 5. Izaberite odgovarajući profil i izaberite stavku Svojstva.
 6. Kliknite na dugme Nalozi e-pošte.
 7. Izaberite stavku Dodaj novi direktorijum ili adresar i kliknite na dugme Dalje.
 8. Izaberite stavku Dodatni adresari i kliknite na dugme Dalje.
 9. Izaberite stavku Lični adresar i kliknite na dugme Dalje.
 10. Otkucajte putanju i ime datoteke ličnog adresara koji želite da vratite u prethodno stanje, kliknite na dugme Primeni, a zatim kliknite na dugme U redu.
 11. Kliknite na dugme Zatvori i kliknite na dugme U redu.
Za više informacija o konfigurisanju profila i usluga kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:
289467 Korisnički profili i informacione usluge (Ova veza može da vodi do sadržaja koji je delimično ili u potpunosti nepreveden.)

Outlook adresar je usluga koju profil koristi radi lakšeg korišćenja fascikle „Kontakti“ u poštanskom sandučetu, datoteci ličnih fascikli ili javnoj fascikli u vidu adresara e-pošte. Sâm Outlook adresar ne sadrži podatke koje treba sačuvati.

Automatizovanje procesa pravljenja rezervnih kopija .pst datoteka pomoću uslužnog programa za rezervne kopije ličnih fascikli

Microsoft je objavio uslužni program koji automatizuje pravljenje rezervnih kopija datoteke ličnih fascikli (.pst). Uslužni program se može preuzeti sa sledeće Microsoft Web lokacije:Za više informacija o uslužnom programu za rezervne kopije ličnih fascikli kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:
238782 Automatsko pravljenje rezervne kopije datoteke ličnih fascikli (Ova veza može da vodi do sadržaja koji je delimično ili u potpunosti nepreveden.)

Pravljenje rezervne kopije datoteka postavki programa Outlook

Ako imate prilagođene postavke koje želite da kopirate na drugi računar koristeći Outlook, u rezervnu kopiju ćete želeti da uključite i sledeće datoteke, kao i datoteku ličnih fascikli (.pst):
 • Outcmd.dat - ova datoteka skladišti postavke trake sa alatkama i menija.
 • <Ime profila>.fav - ovo je datoteka omiljenih postavki koja obuhvata postavke za Outlook traku.
 • <Ime profila>.nk2 - ova datoteka skladišti nadimke za automatsko dovršavanje.
Napomena Ako koristite Microsoft Word kao program za uređivanje e-pošte, potpisi se skladište u datoteci „Normal.dot“ kao stavke automatskog teksta. Trebalo bi da napravite rezervnu kopiju i ove datoteke.

Svojstva dizajna fascikle obuhvataju dozvole, filtere, opis, obrasce, a prikazi su integrisani u fascikle u kojima su kreirani. Ako stavke iz jedne datoteke ličnih fascikli (.pst) izvezete u drugu, svojstva dizajna se ne čuvaju. Da biste napravili rezervnu kopiju ovih informacija, pogledajte temu „Kopiranje dizajna fascikle“ u pomoći za Microsoft Office Outlook.

Ako ste kreirali prilagođene potpise koje želite da kopirate na drugi računar koristeći Outlook, možda ćete želeti da napravite rezervne kopije svih datoteka prilagođenih potpisa koje se nalaze u sledećoj fascikli:
Disk jedinica:\Documents and Settings\Korisničko ime\Application Data\Microsoft\Signatures
gde Disk jedinica predstavlja disk jedinicu na kojoj je instaliran Outlook, a Korisničko ime predstavlja korisničko ime pod kojim je instaliran Outlook.

Svaki pojedinačni potpis ima svoju datoteku i koristi isto ime kao potpis koji ste koristili prilikom njegovog kreiranja. Na primer, ako ste kreirali potpis pod imenom Moj potpis, u fascikli „Potpisi“ biće kreirane sledeće datoteke:
Moj potpis.htm - ova datoteka skladišti automatski potpis u HTML (Hypertext Markup Language) formatu.

Moj potpis.rtf - ova datoteka skladišti automatski potpis u Microsoft Outlook formatu obogaćenog teksta (RTF).

Moj potpis.txt - ova datoteka skladišti automatski potpis u formatu čistog teksta.
Za više informacija kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:
269520 Zašto Outlook ne podržava medijume koji su samo za čitanje (Ova veza može da vodi do sadržaja koji je delimično ili u potpunosti nepreveden.)
officekbhowto
Svojstva

ID članka: 287070 - Poslednji pregled: 05/14/2008 12:58:10 - Verzija: 4.3

Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office Outlook 2007

 • kbpubtypekc kbhowtomaster kbimport kbexport kbbackup kbhowto KB287070
Povratne informacije