Trenutno ste van mreže; čekamo da se ponovo povežete na internet

Korišćenje funkcija za zaštitu od virusa u programu Outlook Express 6

Za informacije o razlikama između klijenata e-pošte Microsoft Outlook i Microsoft Outlook Express kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:
257824 Razlike između programa Outlook i Outlook Express
REZIME
Ovaj članak opisuje nekoliko novih funkcija uključenih u Microsoft Outlook Express 6 koje su dizajnirane da vas zaštite od virusa koji mogu biti preneti putem e-poruka.
DODATNE INFORMACIJE
Funkcije za zaštitu od virusa u programu Outlook Express 6 nalaze se u meniju „Alatke“ na kartici Bezbednost u dijalogu „Opcije“.

Korišćenje bezbednosne zone programa Internet Explorer za onemogućavanje aktivnog sadržaja u Hypertext Markup Language (HTML) e-pošti

Bezbednosne zone vam omogućavaju da odaberete da li će aktivni sadržaj kao što su ActiveX kontrole i skripte moći da se pokrene iz HTML e-poruka u programu Outlook Express. Outlook Express 6 podrazumevano koristi bezbednosnu zonu umesto Internet zone. Microsoft Outlook Express 5.0 i Microsoft Outlook Express 5.5 koristili su Internet zonu koja je omogućavala pokretanje većine aktivnog sadržaja. Da biste prilagodili postavke bezbednosne zone programa Internet Explorer za Outlook Express:

PAŽNJA: Promena postavki bezbednosne zone može izložiti računar potencijalno štetnim kodovima. Budite pažljivi prilikom izmene ovih postavki.
 1. Pokrenite Outlook Express i zatim u meniju Alatke izaberite stavku Opcije.
 2. Izaberite karticu Bezbednost i zatim izaberite stavku Zona ograničenih lokacija ili stavku Internet zona (manje bezbedna, ali funkcionalnija) u odeljku Zaštita od virusa pod stavkom Izaberite Internet Explorer bezbednosnu zonu koju ćete koristiti.
 3. Kliknite na dugme U redu da biste zatvorili dijalog Opcije i zatim napustite Outlook Express.
 4. Pokrenite Internet Explorer, u meniju Alatke izaberite stavku Internet opcije i zatim izaberite karticu Bezbednost.
 5. Kliknite na dugme Prilagođeni nivo za bezbednosnu zonu koju ste izabrali u programu Outlook Express. Bezbednosne postavke koje ste odabrali primenjuju se na Outlook Express, kao i na Internet Explorer.

Čitanje svih poruka u obliku čistog teksta (samo servisni paket 1)

Počevši od servisnog paketa 1, možete da podesite Outlook Express da čita sve e-poruke u obliku čistog teksta. Neke HTML e-poruke možda se neće ispravno prikazati u obliku čistog teksta, ali kada omogućite ovu postavku, neće se pokretati aktivni sadržaj u e-pošti. Da biste čitali sve poruke u obliku čistog teksta u programu Outlook Express sa servisnim paketom 1:
 1. Pokrenite Outlook Express i zatim u meniju Alatke izaberite stavku Opcije.
 2. Izaberite karticu Čitanje i zatim potvrdite izbor u polju za potvrdu Čitaj sve poruke u obliku čistog teksta u okviru Čitanje poruka.
 3. Kliknite na dugme U redu.

Sprečavanje programa da šalju e-poštu bez vašeg odobrenja

Ako podesite da Outlook Express bude podrazumevani rukovalac poštom (ili jednostavan MAPI klijent) na kartici Opšte postavke, Outlook Express će obrađivati zahteve koristeći jednostavne MAPI pozive. Neki virusi mogu da koriste ove funkcije i da se šire šaljući kopije e-poruka koje sadrže virus vašim kontaktima. Outlook Express 6 podrazumevano sprečava programsko slanje e-poruka iz programa Outlook Express bez vašeg znanja tako što prikazuje dijalog koji vam omogućava da pošaljete ili ne pošaljete e-poruku.

Korišćenje liste datoteka koje nisu bezbedne u programu Internet Explorer da bi se filtrirali prilozi e-pošte

Da biste koristili listu datoteka koje nisu bezbedne u programu Internet Explorer radi filtriranja priloga e-pošte:
 1. Pokrenite Outlook Express i zatim u meniju Alatke izaberite stavku Opcije.
 2. Izaberite karticu Bezbednost i zatim potvrdite izbor u polju za potvrdu Ne dozvoli da se otvaraju ili čuvaju prilozi koji bi mogli da budu virusi u okviru Zaštita od virusa.
Ova opcija je podrazumevano omogućena u programu Outlook Express sa servisnim paketom 1 (SP1). Ako omogućite ovu opciju, Outlook Express će koristiti listu datoteka koje nisu bezbedne u programu Internet Explorer 6 i postavku Potvrdi otvaranje nakon preuzimanja u okviru „Opcije fascikle“ da bi se utvrdilo da li je datoteka bezbedna. Blokira se preuzimanje svakog priloga e-pošte sa tipom datoteke za koji je prijavljeno da „nije bezbedan“.

NAPOMENA: Lista datoteka koje nisu bezbedne u programu Internet Explorer 6 sadrži sve tipove datoteka koji mogu da imaju skriptu ili kôd povezan sa njima. Da biste dodali dodatne tipove datoteka na listu za blokiranje ili uklonili tipove datoteka koje ne treba blokirati:
 1. Kliknite na dugme Start, postavite pokazivač na stavku Postavke (ili izaberite stavku Kontrolna tabla) i zatim izaberite stavku Kontrolna tabla (ili se prebacite na Klasični prikaz ili Prikaz svih opcija kontrolne table).
 2. Kliknite dvaput na ikonu Opcije fascikle.
 3. Na kartici Tipovi datoteka kliknite da biste izabrali tip datoteke koji želite da blokirate ili dozvolite i zatim kliknite na dugmeViše opcija. Ako tip datoteke koji želite da dodate nije naveden, izvršite sledeće korake:
  1. Kliknite na dugme Novo.
  2. U dijalogu Kreiranje nove oznake tipa datoteka otkucajte oznaku tipa datoteke koju želite da dodate na listu datoteka koje nisu bezbedne.
  3. Kliknite na dugme U redu, a zatim kliknite na dugme Više opcija.
 4. Kliknite da biste potvrdili izbor (blokiranje) ili opozvali izbor (dopuštanje) u polju za potvrdu Potvrdi otvaranje posle preuzimanja.
NAPOMENA: Ne možete da uklonite potvrdni znak iz polja za potvrdu Potvrdi otvaranje posle preuzimanja da biste dozvolili neke tipove datoteka. Na primer, .exe datoteke se nalaze na podrazumevanoj listi datoteka koje nisu bezbedne u programu Internet Explorer i ne mogu biti dozvoljene.

Utvrđivanje da li je Outlook Express blokirao prilog

Kada Outlook Express blokira prilog, u traci poruke upozorenja u gornjem delu e-poruke prikazuje se sledeće upozorenje:
Outlook Express je zabranio pristup sledećim prilozima u vašoj pošti koji nisu bezbedni: datoteka_ime1, datoteka_ime2 i tako dalje.
Svojstva

ID članka: 291387 - Poslednji pregled: 10/05/2006 15:04:00 - Verzija: 4.0

 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • kbinfo KB291387
Povratne informacije