Trenutno ste van mreže; čekamo da se ponovo povežete na internet

Privremene Internet datoteke koriste više prostora na disku nego što je navedeno

SIMPTOMI
Možda ćete naići na neke od sledećih simptoma:
 • Fascikla „Privremene Internet datoteke“ može da koristi više prostora na disku nego što ste naveli u okviru Količina mesta na disku za korišćenje (da biste pronašli stavku Količina mesta na disku za korišćenje, u dijalogu Internet opcije, na kartici Opšte postavke izaberite stavku Postavke).
 • Datoteke preuzete sa Veb lokacija možda ostaju u fascikli „Privremene Internet datoteke“ (ali nisu vidljive u programu Windows Explorer) kada u dijalogu Internet opcije, na kartici Opšte postavke kliknete na dugme Izbriši datoteke, a zatim potvrdite izbor u polju za potvrdu Izbriši sav sadržaj van mreže.

  NAPOMENA: dizajnom je predviđeno da Windows Explorer koristi datoteke Desktop.ini i Index.dat kako bi obezbedio funkcionalnost proširenja ljuske „Privremene Internet datoteke“. Index.dat je datoteka indeksa keša programa Internet Explorer. Ona olakšava mehanizam keša pregledača koji ubrzava pristup Veb stranicama kojima se najčešće pristupa u različitim procesima pregledača u istom kontekstu korisnika. Kada u programu Windows Explorer prikažete fasciklu „Privremene Internet datoteke“, prikazuju se i kolačići, ali ove datoteke su fizički uskladištene u fascikli „Kolačići“. Ovo je takođe predviđeno dizajnom. Da biste dobili dodatne informacije o brisanju kolačića, kliknite na broj članka ispod da biste prikazali članak u Microsoft bazi znanja:
  278835 Brisanje datoteka kolačića
UZROK
Do ovog problema može doći iz nekog od sledećih razloga:

Sadržaj Veb stranice je samo delimično preuzet (na primer, ako kliknete na dugme Zaustavi dok se stranica otvara ili ako pređete na drugu stranicu pre nego što se dovrši preuzimanje stranice). Protok video zapisa preuzimate pomoću kontrole AxisCamControl ActiveX (distribuira je Axis Communications) koja se koristi za protok video zapisa uživo sa kamere. Neke datoteke u fascikli „Privremene Internet datoteke“ su skrivene, koriste ih drugi procesi ili su na neki drugi način zaštićene.
ZAOBILAŽENJE
Da biste rešili ovaj problem, premestite fasciklu „Temporary Internet Files“ (Privremene Internet datoteke) na drugu lokaciju, izbrišite staru fasciklu, a zatim (ako želite) vratite fasciklu „Temporary Internet Files“ (Privremene Internet datoteke) na originalnu lokaciju. Da bismo rešili ovaj problem umesto vas, pređite na odeljak „Popravi umesto mene“. Da biste sami rešili ovaj problem, pređite na odeljak „Popraviću sâm“.

Popravi umesto mene

Da biste automatski rešili ovaj problem, kliknite na dugme ili vezu Reši ovaj problem. U dijalogu File Download (Preuzimanje datoteke) kliknite na dugme Run (Pokreni) i sledite korake u čarobnjaku za popravku.

Napomena ovaj čarobnjak je možda dostupan samo na engleskom jeziku. Međutim, automatska popravka funkcioniše i za ostale jezičke verzije operativnog sistema Windows.

Napomena ako ne radite za računarom na kojem je došlo do problema, sačuvajte rešenje za popravku na fleš disk ili CD, a zatim ga pokrenite na računaru na kojem postoji problem.

Popraviću sâm

Da biste sami rešili problem, sledite ove korake:
 1. U fascikli „Moj računar“ ili u programu Windows Explorer kreirajte novu fasciklu.
 2. U programu Internet Explorer, u meniju Alatke izaberite stavku Internet opcije.
 3. Na kartici Opšte postavke, u okviru Privremene Internet datoteke izaberite stavku Postavke.
 4. U dijalogu Postavke, u okviru Privremene Internet datoteke izaberite stavku Premesti fasciklu.
 5. Izaberite fasciklu koju ste kreirali u 1. koraku, a zatim kliknite na dugme U redu.
 6. Ako vam bude zatraženo da se odjavite, kliknite na dugme Da, a zatim se ponovo prijavite u Windows. Ako vam ne bude zatraženo da se odjavite, kliknite na dugme U redu da biste zatvorili sve dijaloge.
 7. U fascikli „Moj računar“ ili u programu Windows Explorer izbrišite staru fasciklu „Privremene Internet datoteke“, a zatim kreirajte novu fasciklu na istoj lokaciji i sa istim imenom.
 8. Ponovite korake od 2. do 6, ali u 5. koraku izaberite novu fasciklu koju ste kreirali u 7. koraku.
NAPOMENA: morate da se prijavite kao svaki korisnik računara i ponovite ovaj proces.
STATUS
Microsoft je potvrdio da je ovo problem u Microsoft proizvodima koji su navedeni na početku ovog članka.

cache tif mov mpg mpeg avi htm wininet.dll
Svojstva

ID članka: 301057 - Poslednji pregled: 09/28/2011 14:09:00 - Verzija: 2.0

 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • kbenv kbnetwork kbprb kbmsifixme kbfixme KB301057
Povratne informacije