Trenutno ste van mreže; čekamo da se ponovo povežete na internet

Kreiranje i korišćenje diska za poništavanje lozinke za računar koji nije član domena u operativnom sistemu Windows XP

Ukinuta je podrška za Windows XP

Microsoft je 8. aprila 2014. godine ukinuo podršku za Windows XP. Ova promena je uticala na ispravke softvera i bezbednosne opcije. Saznajte kako ovo utiče na vas i kako da ostanete zaštićeni.

Rezime
Ovaj članak opisuje kako se kreira i koristi disk za poništavanje lozinke za računar koji nije član domena u operativnom sistemu Microsoft Windows XP. Ako imate probleme, na kraju ovog članka obezbeđeni su koraci za rešavanje problema.
UVOD
Ovaj članak opisuje kako se kreira i koristi disk za poništavanje lozinke za računar koji je deo radne grupe ili koji nije povezan sa mrežom. Disk za poništavanje lozinke možete da koristite da biste dobili pristup računaru zasnovanom na operativnom sistemu Windows XP ukoliko zaboravite svoju lozinku.

Za dodatne informacije o tome kako se kreira disk za poništavanje lozinke za računar koji je član domena kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:
306214 Kreiranje i korišćenje diska za poništavanje lozinke za računar u domenu u operativnom sistemu Windows XP
nazad na vrh

Kreiranje diska za poništavanje lozinke

Da biste kreirali disk za poništavanje lozinke za svoj lokalni korisnički nalog, koristite jedan od sledećih metoda.

nazad na vrh

Zahtevi

Sledeći metodi zahtevaju jednu praznu, formatiranu disketu.

nazad na vrh

Korišćenje naloga administratora računara

Ako ste se prijavili na računar koristeći nalog administratora, sledite ove korake da biste kreirali disk za poništavanje lozinke za korisnički nalog:
 1. Kliknite na dugme Start i zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.
 2. Na kontrolnoj tabli izaberite stavku Korisnički nalozi.
 3. U oknu Korisnički nalozi kliknite na nalog sa kojim želite da radite.
 4. U okviru Srodni zadaci izaberite stavku Spreči zaboravljenu lozinku da biste pokrenuli čarobnjak za zaboravljenu lozinku i zatim kliknite na dugme Dalje.
 5. Ubacite praznu, formatiranu disketu u disk jedinicu A i zatim kliknite na dugme Dalje.
 6. U polju Lozinka trenutnog korisničkog naloga otkucajte lozinku za korisnički nalog koju ste odabrali u 3. koraku i zatim kliknite na dugme Dalje.

  Napomena Ako korisnički nalog nema lozinku, nemojte otkucati lozinku u polju Lozinka trenutnog korisničkog naloga.

  Čarobnjak za zaboravljenu lozinku kreira disk.
 7. Kada traka Tok dostigne vrednost 100% dovršeno, kliknite na dugme Dalje, a zatim kliknite na dugme Završi.
 8. Uklonite i zatim označite disk za poništavanje lozinke. Uskladištite disk na bezbednom mestu.
nazad na vrh

Korišćenje ograničenog naloga

Ako ste se prijavili na računar koristeći ograničeni nalog, sledite ove korake da biste kreirali disk za poništavanje lozinke za vaš korisnički nalog:
 1. Kliknite na dugme Start i zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.
 2. U okviru Izbor kategorije izaberite stavku Korisnički nalozi.
 3. U okviru Srodni zadaci izaberite stavku Sprečavanje zaboravljanja lozinke da biste pokrenuli čarobnjak za zaboravljenu lozinku.
 4. Kliknite na dugme Dalje.
 5. Ubacite praznu, formatiranu disketu u disk jedinicu A i zatim kliknite na dugme Dalje.
 6. U polju Lozinka trenutnog korisničkog naloga otkucajte svoju lozinku i zatim kliknite na dugme Dalje.

  Napomena Ako vaš korisnički nalog nema lozinku, nemojte otkucati lozinku u polju Lozinka trenutnog korisničkog naloga.

  Čarobnjak za zaboravljenu lozinku kreira disk.
 7. Kada traka Tok dostigne vrednost 100% dovršeno, kliknite na dugme Dalje, a zatim kliknite na dugme Završi.
 8. Uklonite i zatim označite disk za poništavanje lozinke. Uskladištite disk na bezbednom mestu.
nazad na vrh

Prijavljivanje na računar korišćenjem diska za poništavanje lozinke

Ako ste zaboravili svoju lozinku, možete da se prijavite na računar koristeći novu lozinku koju ste kreirali koristeći čarobnjak za poništavanje lozinke i disk za poništavanje lozinke. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Na ekranu za prijavljivanje u operativnom sistemu Windows XP kliknite na korisničko ime koje želite da koristite. Pojaviće se polje Otkucajte svoju lozinku. Pritisnite taster ENTER ili kliknite na dugme sa strelicom nadesno. Dobićete sledeću poruku o grešci:
  Da li ste zaboravili svoju lozinku?
  Možete da kliknete na dugme „?“ da biste videli podsetnik za lozinku.
  Ili možete da iskoristite disk za poništavanje lozinke.

  Ponovo otkucajte svoju lozinku.
  Vodite računa o tome da koristite tačna velika i mala slova.
 2. Izaberite opciju koristite disk za poništavanje lozinke. Pokreće se čarobnjak za poništavanje lozinke. Čarobnjak za poništavanje lozinke dozvoliće vam da kreirate novu lozinku za svoj korisnički nalog.
 3. Kliknite na dugme Dalje.
 4. Ubacite disk za poništavanje lozinke u disk jedinicu A i zatim kliknite na dugme Dalje.
 5. U polju Otkucajte novu lozinku otkucajte novu lozinku.
 6. U polju Ponovo otkucajte lozinku da biste je potvrdili otkucajte istu lozinku.
 7. U polju Otkucajte novi podsetnik za lozinku otkucajte podsetnik da bi vas podsetio na vašu lozinku ukoliko zaboravite novu lozinku.

  Napomena Ovaj podsetnik je vidljiv svakome ko pokuša da se prijavi na računar koristeći vaš korisnički nalog.
 8. Kliknite na dugme Dalje a zatim naZavrši. Napuštate čarobnjak za poništavanje lozinke i vraćate se na Windows XP ekran za prijavljivanje.

  Napomena Disk za poništavanje lozinke automatski se ažurira novim informacijama o lozinci. Ne morate da kreirate novi disk za poništavanje lozinke.
 9. U polju Otkucajte svoju lozinku otkucajte svoju novu lozinku i zatim kliknite na dugme sa strelicom nadesno da biste se prijavili na računar.
nazad na vrh

Rešavanje problema

 • Disk za poništavanje lozinke ne može da se koristi za poništavanje lozinke na drugom računaru.

  Disk za poništavanje lozinke koji ste kreirali može da se koristi samo na računaru na kojem je kreiran. Na primer, ako imate dva računara zasnovana na operativnom sistemu Windows XP na kojima imate isto korisničko ime i lozinke, disk za poništavanje lozinke koji ste kreirali na prvom računaru ne može da se koristi za poništavanje lozinke na drugom računaru.
 • Disk za poništavanje lozinke sadrži osetljive informacije.

  Drugi korisnici će možda moći da iskoriste disk za poništavanje lozinke da bi pristupili vašem računaru. Iz ovog razloga uskladištite disk na bezbednoj i sigurnoj lokaciji.
nazad na vrh
Napomena Ovo je „FAST PUBLISH“ članak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podršku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pružaju se u viđenom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadrže tipografske greške i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove korišćenja da biste saznali više.
Svojstva

ID članka: 305478 - Poslednji pregled: 02/26/2014 16:48:00 - Verzija: 2.0

 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • kbhowto kbhowtomaster KB305478
Povratne informacije