Trenutno ste van mreže; čekamo da se ponovo povežete na internet

Kako konfigurisati vezu ka Internetu u Windows XP Professionalu

Ukinuta je podrška za Windows XP

Microsoft je 8. aprila 2014. godine ukinuo podršku za Windows XP. Ova promena je uticala na ispravke softvera i bezbednosne opcije. Saznajte kako ovo utiče na vas i kako da ostanete zaštićeni.

REZIME
U ovom članku opisano je, korak po korak, kako konfigurisati Internet konekciju u Windows XP Professionalu. Da biste uspostavili vezu između vašeg računara i Interneta, mreže ili nekog drugog računara, možete koristiti alat Mrežne veze (Network Connections) koji se nalazi u Kontrolnoj tabli (Control Panel).DODATNE INFORMACIJE

Napravite novu dial-up vezu

 1. Da biste pokrenuli Network Connections alat, kliknite na Start, pa na Control Panel, dupli klik na Network Connections i onda kliknite na Create a new connection u levom oknu prozora.
 2. Kliknite Set up my connection manually, kliknite Next, kliknite Connect using a Dial Up modem, a onda opet Next.
 3. Unesite ime Internet service providera (ISP) čije usluge koristite i kliknite onda na Next.
 4. Unesite broj telefona koji vam je dao vaš provajder (ISP). Napomena: Proverite kod vašeg Internet servis provajdera (ISP) cene pristupa ili ako je potrebno i cene međunarodnog poziva. Kliknite Next.
 5. Izaberite da li će ta konekcija biti deljena sa svim korisnicima (Anyone's use) tog računara ili samo za vaše lično korišćenje (My use only).
 6. U sledećem prozoru, unesite informacije o prijavljivanju koje ste dobili od vašeg provajdera (ISP) da biste pristupili njihovim servisima.
 7. Kliknite Next i onda kliknite Finish da biste završili setup proces.

Izmene na postojećoj dial-up konekciji

Možda ćete morati da promenite neke parameter u okviru vaše dial-up konekcije da biste se uspešno povezali na Internet. Pregledajte sledeće informacije kako biste napravili neke izmene:
 • Kliknite na Start, kliknite na Control Panel, dva puta kliknite na Network Connections, kliknite na konekciju koju želite da promenite, a onda kliknite Change settings of this connection.
 • Na kartici General, kliknite Alternates da biste dodali dodatne brojeve telefona u slučaju da je prvi broj zauzet ili isključen.
 • Na kartici Networking, proverite da li je pravilno izabran dial-up server koji pozivate.
 • Na kartici Advanced, možete uključiti Internet Connection Firewall ili Windows Firewall zaštitu kako biste sprečili pristup sa Interneta na vaš računar.
Svojstva

ID članka: 305549 - Poslednji pregled: 07/15/2006 00:15:00 - Verzija: 2.3

 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2)
 • kbhowtomaster kbfirewall KB305549
Povratne informacije