Trenutno ste van mreže; čekamo da se ponovo povežete na internet

Nabavljanje najnovijeg Office XP servisnog paketa

Ovaj članak je arhiviran. Nudi se „kakav jeste“ i više neće biti ažuriran.
REZIME
Ovaj članak opisuje kako se može nabaviti najnoviji servisni paket za Microsoft Office XP.
UVOD
Servisni paketi za Office XP obezbeđuju najnovije ispravke za Office XP. Servisni paketi sadrže bezbednosna poboljšanja i unapređenja stabilnosti i performansi. Pored toga, servisni paketi obuhvataju ispravke koje su prethodno posebno izdate.

Ovaj članak opisuje metode koje možete da koristite da biste nabavili najnoviji servisni paket za Office XP.
DODATNE INFORMACIJE

Metode za nabavljanje najnovijeg servisnog paketa za Office XP

Sledi lista metoda koje možete da koristite da biste nabavili najnoviji servisni paket za Office XP:
 • Lokacija Microsoft Update (preporučuje se) ili Office Update
 • Lokacija Microsoft Download Center
 • CD-ROM

Nabavljanje najnovijeg servisnog paketa za Office XP sa lokacije Microsoft Update (preporučuje se) ili Office Update

Ako na računaru koji želite da ažurirate imate pristup Internetu, preporučujemo sledeće metode. Web lokacije Microsoft Update i Office Update pitaće vas da li želite da automatski instalirate odgovarajući servisni paket za Office XP na računar.
 • Lokacija Microsoft Update (preporučuje se)

  Da biste nabavili najnoviji servisni paket za Office XP sa lokacije Microsoft Update, posetite sledeću Microsoft Web lokaciju:Napomena Ako prilikom instaliranja najnovijeg servisnog paketa za Office XP sa lokacije Microsoft Update dođe do problema, posetite sledeću Microsoft Web lokaciju:
 • Lokacija Office Update

  Da biste nabavili najnoviji servisni paket za Office XP sa lokacije Office Update, posetite sledeću Microsoft Web lokaciju:Napomena Ako prilikom instalacije najnovijeg servisnog paketa za Office XP sa lokacije Microsoft Update dođe do problema, kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:
  304498 Rešavanje problema sa otkazivanjima prilikom ažuriranja instalacije sistema Office sa Web lokacije Office Update (Ova veza može da vodi do sadržaja koji je delimično ili u potpunosti nepreveden.)

Nabavljanje najnovijeg servisnog paketa za Office XP sa lokacije Microsoft Download Center

Preporučujemo ovaj metod kada želite da preuzmete servisni paket, ali ne želite da ga odmah instalirate. Koristite ovaj metod kada želite da preuzmete servisni paket i zatim da ga prenesete na računar koji nije povezan sa internom mrežom ili na računar koji ima sporu Internet vezu.

Nabavljanje najnovijeg servisnog paketa za Office XP na CD-ROM-u

Da biste nabavili najnoviji servisni paket za Office XP na CD-ROM-u, posetite sledeću Microsoft Web lokaciju:

Dobijanje više informacija o najnovijem servisnom paketu za Office XP

Sledeći članci iz Microsoft baze znanja opisuju kako se nabavlja lista problema koje ispravlja najnoviji servisni paket za Office XP. Pored toga, članci sadrže informacije o poznatim problemima sa najnovijim servisnim paketom za Office XP.
 • Office XP SP3 - datum izdavanja: 09.03.04. Za više informacija o sistemu Office XP SP3 kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:
  832671 Opis servisnog paketa 3 za Microsoft Office XP (Ova veza može da vodi do sadržaja koji je delimično ili u potpunosti nepreveden.)
 • Office XP SP2 - datum izdavanja: 20.08.02. Za više informacija o sistemu Office XP SP2 kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:
  325671 Opis Office XP servisnog paketa 2 (S) (Ova veza može da vodi do sadržaja koji je delimično ili u potpunosti nepreveden.)
 • Office XP SP1 - datum izdavanja: 13.12.01. Za više informacija o sistemu Office XP SP1 kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:
  307843 Opis servisnog paketa 1 za Office XP (Ova veza može da vodi do sadržaja koji je delimično ili u potpunosti nepreveden.)
inf OFFXP kbGetOfficeXPsp1 kbGetOfficeXPsp2 sp-1 sp-2 sp1 sp2
Svojstva

ID članka: 307841 - Poslednji pregled: 12/06/2015 05:34:35 - Verzija: 2.5

Microsoft Office XP Developer Edition, Microsoft Office XP Professional Edition, Microsoft Office XP Professional with FrontPage, Microsoft Office XP Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbgetsp kbdownload atdownload kbinfo KB307841
Povratne informacije