Trenutno ste van mreže; čekamo da se ponovo povežete na internet

Kako da pomerite datoteku virtuelne memorije u Windows XP-u

Ukinuta je podrška za Windows XP

Microsoft je 8. aprila 2014. godine ukinuo podršku za Windows XP. Ova promena je uticala na ispravke softvera i bezbednosne opcije. Saznajte kako ovo utiče na vas i kako da ostanete zaštićeni.

Ovaj članak je arhiviran. Nudi se „kakav jeste“ i više neće biti ažuriran.
REZIME
Ovaj članak opisuje kako da promenite lokaciju datoteke virtuelene memorije u Windows XP-u.

Datoteka virtuelene memorije je prostor na harddisku koji Windows koristi kao da je random access memory (RAM). Windows podrazumevano postavlja ovu datoteku na istu particiju na kojoj su sistemske datoteke Windowsa. Možete povećati performanse Windowsa, i povećati slobodan prostor na sistemskoj particiji, tako što ćete pomeriti ovu datoteku na drugu particiju.

Vrati se na vrh

Kako da pomerite datoteku virtuelne memorije

 1. Prijavite se na računar kao Administrator.
 2. Kliknite na Start, a zatim kliknite na Control Panel.
 3. Kliknite na Performance and Maintenance, a zatim kliknite na System.
 4. Kliknite na karticu Advanced, a zatim pod Performance, kliknite na Settings.
 5. Kliknite na karticu Advanced, a zatim pod Virtual memory, kliknite na Change.
 6. Na listi Drive [Volume Label], kliknite na drive koji nije onaj na kome je Windows instaliran (Windows je obično instaliran na C drive-u). Pod Total paging file size for all drives, zabeležite vrednost koja je prikazana pored Recommended.
 7. Kliknite na Custom size, a zatim ukucajte preporučenu vrednost u polje Initial size (MB) .
 8. Ukucajte maksimalnu veličinu koju želite da dozvolite za virtuelnu memoriju u polje Maximum size (MB), a zatim kliknite na Set.
 9. U polju Drive [Volume Label], kliknite na drive na koji je Windows instaliran (obično je to C drive), a zatim uradite jedan od sledećih koraka:
  • Ako ne želite datoteku virtuelne memorije na ovom drive-u, kliknite na No paging file, a zatim kliknite na Set. Pojaviće se poruka slična sledećoj: Ako viruelna memorija na volume C:
   ima inicijalnu veličinu manju od 126 megabajta, sistem možda neće moći da kreira informacionu debugging datoteku ako se desi STOP greška. Da li želite da nastavite? (ovo je improvizacija, prava poruka ne glasi ovako)
   Kliknite na Yes
  • Ako želite da zadržite minimalnu veličinu datoteke viruelne memorije na ovom drive-u, kliknite na Custom size, a zatim ukucajte vrednost koja je jednaka ili veća od količine RAM-a u računaru u polje Initial size (MB). Ukucajte istu vrednost u polje Maximum size (MB), a zatim kliknite na Set.
 10. Pojaviće se sledeća poruka:
  The changes you have made require you to restart your computer before they can take effect.
  (treba pogledati kako glasi poruka na srpskom pošto se meni nije pojavila uopšte)Kliknite na OK, kliknite na OK, kliknite na OK, a zatim kliknite na Yes kada budete upitani da li želite da restartujete računar.
Vrati se na vrh


REFERENCE
Za dodatne informacije o tome kako da pomerite privremene storage datoteke, kliknite na broj članka ispod da biste pogledali tekst u Microsoft Knowledge Base:
308666 How To Move the Windows XP Spool Folder Vrati se na vrh
Svojstva

ID članka: 307886 - Poslednji pregled: 12/06/2015 05:37:18 - Verzija: 1.2

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbhowto KB307886
Povratne informacije