Trenutno ste van mreže; čekamo da se ponovo povežete na internet

Kako da dodate ili uklonite komponente Windows-a u Windows XP-u

Ukinuta je podrška za Windows XP

Microsoft je 8. aprila 2014. godine ukinuo podršku za Windows XP. Ova promena je uticala na ispravke softvera i bezbednosne opcije. Saznajte kako ovo utiče na vas i kako da ostanete zaštićeni.

REZIME
Ovaj članak opisuje kako da dodate ili uklonite komponentu Windowsa u Windows XP-u.

Nakon što se Windows XP instalira na vaš računar, možete iskoristiti „Dodaj ili ukloni programe“ alatku u Kontrolnoj tabli da biste dodali komponentu Windowsa koja nije uključena u originalnu instalaciju, ili da biste uklonili postojeću Windows komponentu koja vam nije potrebna.

Vrati se na vrh

Da biste dodali komponentu Windows XP-a

 1. Prijavite se kao administrator ili kao član administratorske grupe.
 2. Kliknite na Start, zatim na Kontrolnu tablu, a zatim dvokliknite na Add or Remove Programs.
 3. Kliknite na Dodaj/Ukloni Windows komponentu. Pokrenuće se Windows Components Wizard.
 4. Na listi Komponente, kliknite da biste selektovali check box koji je pored komponente koju želite da dodate. Ako je check box za komponentu zatamljen, samo neke od njegovih potkomponenata su izabrane za instalaciju.

  Da biste videli listu potkomponenata, kliknite na Details. Kliknite da biste selektovali check box koji je pored potkomponente koju želite da dodate, a zatim kliknite na OK. Ako Details taster nije dostupan, komponenta ne sadrži potkomponente.
 5. Kliknite na Next.
 6. Ako se pojavi okvir za dijalog Insert Disk, koristite jedan od sledećih metoda:
  • Ubacite svoj Windows XP CD-ROM u svoj CD-ROM ili DVD-ROM uređaj, a zatim kliknite na OK.
  • Kliknite na OK da biste locirali instalacione datoteke Windows XP-a. U okviru za dijalog Files Needed, kliknite na Browse, locirajte instalacione datoteke Windows XP-a, a zatim kliknite na Open. Na primer, instalacione datoteke mogu biti u D:\I386 fascikli.
 7. Na ekranu Completing the Windows Components Wizard, kliknite na Finish.
Vrati se na vrh

Da biste uklonili komponentu Windows XP-a

 1. Prijavite se kao administrator ili kao član administratorske grupe.
 2. Kliknite na Start, zatim na Kontrolnu tablu, a zatim dvokliknite na Add or Remove Programs.
 3. Kliknite na Dodaj/Ukloni Windows komponentu. Pokrenuće se Windows Components Wizard.
 4. Na listi Komponente, kliknite da biste odselektovali check box koji je pored komponente koju želite da uklonite. Zapamtite da zatamljeni check box pored komponente ukazuje na to da su samo neke od njegovih potkomponenata instalirane.

  Ako želite da uklonite potkomponentu, kliknite na Details. Zatim, kliknite da biste odselektovali check box koji je pored potkomponente koju želite da uklonite, a zatim kliknite na OK.
 5. Kliknite na Next.
 6. Na ekranu Completing the Windows Components Wizard, kliknite na Finish.
Vrati se na vrh
Svojstva

ID članka: 307894 - Poslednji pregled: 07/28/2006 06:46:22 - Verzija: 1.1

 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • kbhowto kbhowtomaster KB307894
Povratne informacije