Trenutno ste van mreže; čekamo da se ponovo povežete na internet

Omogućavanje ili onemogućavanje sekvence CTRL+ALT+DELETE za prijavljivanje u Windows XP, Windows Vista i Windows 7

REZIME
Ovaj članak objašnjava omogućavanje ili onemogućavanje sekvence CTRL+ALT+DELETE za prijavljivanje u Windows XP, Windows Vista i Windows 7.

Od korisnika možete zahtevati da pritisnu kombinaciju tastera CTRL+ALT+DELETE da bi mogli da se prijave na računar zasnovan na operativnom sistemu Windows XP, računar zasnovan na operativnom sistemu Windows Vista ili računar zasnovan na operativnom sistemu Windows 7, a možete i ukloniti ovaj zahtev radi bržeg procesa prijavljivanja. Imajte u vidu da morate biti prijavljeni sa administratorskim pravima da biste mogli da izvršite ovaj zadatak.


Omogućavanje ili onemogućavanje sekvence CTRL+ALT+DELETE

Da bismo umesto vas omogućili ili onemogućili sekvencu CTRL+ALT+DELETE za prijavljivanje, pređite na odeljak „Popravi umesto mene“. Ako želite sami da rešite ovaj problem, pređite na odeljak „Popraviću sâm“.

Popravi umesto meneDa biste automatski rešili ovaj problem, kliknite na dugme ili vezu Popravi. U dijalogu File download (Preuzimanje datoteke) kliknite na dugme Run (Pokreni) i sledite korake u čarobnjaku za popravku.

Napomene
 • Ako je vaš računar deo domena, možda su podešene smernice domena koje zamenjuju postavke koje izvršavate na lokalnom računaru.
 • Čarobnjak je možda dostupan samo na engleskom jeziku. Međutim, automatska popravka funkcioniše za ostale jezičke verzije operativnog sistema Windows.
 • Ako ne radite za računarom na kojem je došlo do problema, sačuvajte rešenje za popravku na fleš disku ili CD-u, a zatim ga pokrenite na računaru na kojem postoji problem.
Zatim pređite na odeljak „Da li je ovo rešilo problem?“.Popraviću sâm

Za Windows XP sledite ove korake:
 1. Prijavite se na računar kao administrator.
 2. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Control Panel (Kontrolna tabla), a zatim kliknite dvaput na stavku User Accounts (Korisnički nalozi).
 3. Izaberite stavku Change the way users log on or off (Promena načina na koji se korisnici prijavljuju ili odjavljuju).
 4. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Use the Welcome screen (Koristi ekran dobrodošlice) ako želite da onemogućite sekvencu CTRL+ALT+DELETE.
 5. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Run (Pokreni), otkucajte Control Userpasswords2, a zatim pritisnite taster ENTER.
  Napomena Dobijate sledeći dijalog:
  Morate biti član administratorske grupe na ovom računaru da biste otvorili stavku „User Accounts“ (Korisnički nalozi). Prijavljeni ste pod korisničkim imenom, a taj nalog nije član administratorske grupe
  U tom stanju od vas se traži da otkucate korisničko ime i lozinku kada sistem odzivom zatraži da se u dijalogu otkuca korisničko ime i lozinka administratora računara.
 6. Izaberite karticu Advanced (Više opcija).
 7. U odeljku Bezbedno prijavljivanje opozovite izbor u polju za potvrdu Require users to press Ctrl+Alt+Delete (Zahtevaj od korisnika da pritisnu kombinaciju tastera Ctrl+Alt+Delete) ako želite da onemogućite sekvencu CTRL+ALT+DELETE.
Za Windows Vista i Windows 7 sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, u polju Search (Pretraga) otkucajte Control Userpasswords2, a zatim pritisnite taster ENTER.
  Napomena Od vas se traži da otkucate korisničko ime i lozinku kada sistem odzivom zatraži da se u dijalogu otkuca korisničko ime i lozinka administratora računara.
 2. Izaberite karticu Advanced (Više opcija).
 3. U odeljku Bezbedno prijavljivanje opozovite izbor u polju za potvrdu Require users to press Ctrl+Alt+Delete (Zahtevaj od korisnika da pritisnu kombinaciju tastera Ctrl+Alt+Delete) ako želite da onemogućite sekvencu CTRL+ALT+DELETE.

Napomena
Ako kartica Advanced (Više opcija) nije dostupna, kliknite na dugme Start, izaberite stavku Run (Pokreni), otkucajte control userpasswords2, a zatim kliknite na dugme OK (U redu).

Kartica Advanced (Više opcija) nije dostupna pod sledećim uslovima. Na primer, ako ste ograničeni korisnik, kartica Advanced (Više opcija) nije dostupna. Da biste dobili više informacija, kliknite na sledeći broj članka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
306992 Upravljanje uskladištenim korisničkim imenima i lozinkama na računaru koji je deo domena u operativnom sistemu Windows XP

Da li je ovo rešilo problem?

 • Proverite da li je problem rešen. Ako je problem rešen, završili ste sa ovim odeljkom. Ako problem nije rešen, možete se obratiti podršci.
 • Bićemo vam zahvalni na povratnim informacijama. Da biste pružili povratne informacije ili prijavili probleme u vezi sa ovim rešenjem, ostavite komentar na blogu „Popravi umesto mene“ ili nam pošaljite e-poruku.

Napomene

 • Ako je vaš računar deo domena, možda su podešene smernice domena koje zamenjuju postavke koje izvršavate na lokalnom računaru.
 • Onemogućavanje sekvence CTRL+ALT+DELETE dovodi do „rupe u bezbednosti“. Sekvencu CTRL+ALT+DELETE može pročitati samo Windows, čime se osigurava da informacije u narednom dijalogu za prijavljivanje može da pročita samo Windows. Ovo može sprečiti prikrivene programe da dobiju pristup računaru.
 • Na računarima zasnovanim na operativnom sistemu MS-DOS (i u nekim starijim sistemima zasnovanim na operativnom sistemu UNIX) pritiskom kombinacije tastera CTRL+ALT+DELETE skreće se pažnja BIOS-a što dovodi do ponovnog pokretanja sistema putem softvera. Tastaturu možete koristiti za isključivanje operativnog sistema. Na računarima zasnovanim na operativnom sistemu Windows (počevši od operativnog sistema Microsoft Windows NT), operativni sistem Windows presreće sekvencu CTRL+ALT+DELETE. Prednost tehnike presretanja pritiska na tastere sadrži se u tome što sprečava da Windows isključi osoba koja nema pristup toj radnji.


REFERENCE
Da biste dobili dodatne informacije, kliknite na jednu od dolenavedenih veza:

 • 279765 Korišćenje funkcije brze promene korisnika u operativnom sistemu Windows XP
 • 282866 Automatsko prijavljivanje u korisnički nalog u operativnom sistemu Windows XP
 • 291559 Promena prozora za prijavljivanje i željenih opcija isključivanja u operativnom sistemu Windows XP

fixit fix it fixme
Svojstva

ID članka: 308226 - Poslednji pregled: 09/26/2011 21:52:00 - Verzija: 2.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Home Basic, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic

 • kbhowtomaster kbmsifixme kbfixme KB308226
Povratne informacije