Trenutno ste van mreže; čekamo da se ponovo povežete na internet

Rešavanje problema sa skriptama u programu Internet Explorer

Ako predstavljate malo preduzeće, pronađite dodatne resurse za rešavanje problema i učenje na lokaciji Podrška za malo preduzeće.
Simptomi
Kada pokušate da prikažete Veb stranicu u programu Windows Internet Explorer, Veb stranica možda neće biti prikazana ili neće raditi ispravno. Takođe, možda ćete dobiti poruke o grešci slične sledećoj:
Problemi sa ovom Veb stranicom mogu da spreče njeno ispravno prikazivanje ili funkcionisanje. Ubuduće možete da prikažete ovu poruku tako što ćete kliknuti dvaput na ikonu upozorenja prikazanu na statusnoj traci.

Ako kliknete na Prikaži detalje, možete da vidite detalje o grešci slične sledećim:
Red: <Line_Number>
Znak: <Character_Number>
Greška: <Error_Message>
Kôd: 0
URL adresa: http://Webserver/page.htm
Došlo je do greške u radu.
Želite li da je otklonite?
Red: <Line_Number>
Greška: <Error_Message>

Sledeća poruka upozorenja takođe može da se pojavi na traci Status u programu Internet Explorer:
Izvršeno, ali sa greškama na stranici.

Ako pokušate da odštampate Veb stranicu u programu Internet Explorer, možete da primite grešku skripte sličnu sledećoj. (Imajte u vidu da broj reda može da se razlikuje.)
Došlo je do greške u skripti na ovoj stranici.
Red: <Line_Number>
Znak: <Character_Number>
Greška: <Error_Message>
Kôd: 0
URL adresa: res/ieframe.dll/preview.js.
Rešenje
Možete da pokušate da rešite ovaj problem pomoću nekih od šest jednostavnih metoda. Pokušajte svaki od ovih metoda po redosledu po kome su navedeni dok problem ne bude rešen.

Ovaj članak je namenjen korisnicima računara sa početnim ili srednjim nivoom znanja. Možda će vam biti lakše da sledite korake ako prvo odštampate ovaj članak.

Video zapis: Rešavanje problema sa greškama vezanim za skripte u programu Internet Explorer (video je na engleskom)


1. metod: Onemogućavanje otklanjanja grešaka skripte


Ako je jedini znak problema poruka o grešci, a Veb lokacije normalno funkcionišu, verovatno možete da zanemarite ovu grešku. Takođe, ako do problema dođe na jednoj ili dve Veb stranice, možda te stranice uzrokuju problem. Ako odlučite da zanemarite greške, možete da onemogućite otklanjanje grešaka u skriptama.

Napomena Ako do ovog problema dolazi na više od jedne ili dve lokacije, nemojte onemogućiti otklanjanje grešaka u skriptama. Pređite na 2. metod.

Kliknite ovde da biste prikazali ili sakrili detaljne informacije

Da biste isključili obaveštenje o svakoj grešci u skriptama u programu Internet Explorer 7, Internet Explorer 8 ili Internet Explorer 9, sledite ove korake:
 1. U meniju Alatke izaberite stavku Internet opcije. Ako ne vidite meni Alatke, pritisnite taster Alt da biste prikazali menije.
 2. Na kartici Više opcija opozovite izbor u polju za potvrdu Prikaži obaveštenje o svakoj grešci u skriptama, a zatim kliknite na dugme U redu .

Da biste isključili modul za otklanjanje grešaka u skriptama u programu Internet Explorer 6, sledite ove korake:Kliknite ovde da biste prikazali ili sakrili detaljne informacije
 1. U meniju Alatke izaberite stavku Internet opcije.
 2. Na kartici Više opcija potvrdite izbor u polju za potvrdu Onemogući otklanjanje grešaka u skriptama, a zatim kliknite na dugme U redu .

2. metod: Testiranje Veb stranice sa drugog korisničkog naloga, pregledača ili računara


Da biste pokušali da suzite izbor izvora problema, upotrebite drugi korisnički nalog, pregledač ili računar za prikazivanje Veb stranica koje su aktivirale grešku u skriptama.

Ako greška u skriptama nastavi da se pojavljuje na više Veb stranica, pokušajte ovaj metod. Ukoliko i dalje dolazi do greške u skripti na određenoj Veb stranici, možda postoji problem sa načinom na koji je Veb stranica napisana. Verovatno možete da zanemarite grešku i onemogućite otklanjanje grešaka u skriptama, kao što je opisano u 1. metodu.

Ukoliko ne dođe do greške u skripti kada prikazujete Veb stranicu sa drugog korisničkog naloga, drugog pregledača ili na drugom računaru, problem su možda izazvale datoteke ili postavke na računaru. U tom slučaju, pređite na 3. metod da biste nastavili sa rešavanjem problema.

3. metod: Proverite da li Internet Explorer blokira aktivno izvršavanje skripti, ActiveX kontrole i Java aplete


Aktivno izvršavanje skripti, ActiveX kontrole i Java apleti uključeni su u oblikovanje načina na koji se informacije prikazuju na Veb stranici. Ako su ove funkcije blokirane na računaru, to može da ometa prikaz Veb stranice. Možete da vratite podrazumevane bezbednosne postavke programa Internet Explorer da biste bili sigurni da ove funkcije nisu blokirane. Da biste to uradili, sledite ove korake:

Kliknite ovde da biste prikazali ili sakrili detaljne informacije
 1. Pokrenite Internet Explorer.
 2. U meniju Alatke izaberite stavku Internet opcije. Ako ne vidite meni Alatke, pritisnite taster Alt da biste prikazali menije.
 3. U dijalogu Internet opcije izaberite karticu Bezbednost.
 4. Kliknite na dugme Podrazumevani nivo.
 5. Kliknite na dugme U redu.
Napomena ActiveX kontrole i Java programi isključeni su ukoliko je u programu Internet Explorer izabran visok nivo bezbednosti.Pokušajte da otvorite Veb stranicu na kojoj ste prethodno dobili poruku o grešci u skriptovanju. Ako ne dobijete poruku o grešci, problem je rešen. Ako ponovo dođe do problema, pređite na 4. metod.

4. metod: Uklanjanje privremenih Internet datoteka


Svaki put kada otvorite pregledač da biste prikazali Veb stranicu, računar čuva lokalnu kopiju te Veb stranice u privremenoj datoteci. Ako veličina fascikle privremenih Internet datoteka postane prevelika, može da dođe do izvesnih problema sa prikazom kada otvorite Veb stranice. Povremeno brisanje fascikle može da pomogne u rešavanju problema.

Kliknite ovde da biste prikazali ili sakrili detaljne informacije

Da biste uklonili sve privremene Internet datoteke sa računara kada koristite Internet Explorer 9 ili Internet Explorer 8, sledite ove korake:
 1. Pokrenite Internet Explorer.
 2. U meniju Alatke izaberite stavku Internet opcije. Ako ne vidite meni Alatke, pritisnite taster Alt da biste prikazali menije.
 3. Izaberite karticu Opšte postavke.
 4. U okviru Istorija pregledanja, kliknite na dugme Izbriši.
 5. U dijalogu Brisanje istorije pregledanja potvrdite izbor u sledećim poljima za potvrdu, a zatim kliknite na dugme Izbriši
  1. Privremene Internet datoteke
  2. Kolačići
  3. Istorija
 6. Kliknite na dugme Zatvori, a zatim kliknite na dugme U redu da biste zatvorili dijalog Internet opcije.
Da biste uklonili sve privremene Internet datoteke sa računara kada koristite Internet Explorer 7, sledite ove korake: Kliknite ovde da biste prikazali ili sakrili detaljne informacije
 1. Pokrenite Internet Explorer.
 2. U meniju Alatke izaberite stavku Internet opcije.
 3. Izaberite karticu Opšte postavke.
 4. U okviru Istorija pregledanja kliknite na dugme Izbriši, a zatim na dugme Da kada bude od vas zatraženo da potvrdite.
 5. U dijalogu Brisanje istorije pregledanja, u okviru Privremene Internet datoteke kliknite na dugme Izbriši datoteke, a zatim na dugme Da kada od vas bude zatraženo da potvrdite.
 6. U okviru Kolačići kliknite na dugme Izbriši kolačiće, a zatim na dugme Da kada od vas bude zatraženo da potvrdite.
 7. U okviru Istorija kliknite na dugme Izbriši istoriju, a zatim na dugme Da kada od vas bude zatraženo da potvrdite.
 8. Kliknite na dugme Zatvori, a zatim kliknite na dugme U redu da biste zatvorili dijalog Internet opcije.


Ako koristite Internet Explorer 6, sledite ove korake da biste uklonili sve privremene Internet datoteke sa računara: Kliknite ovde da biste prikazali ili sakrili detaljne informacije
 1. Pokrenite Internet Explorer.
 2. U meniju Alatke izaberite stavku Internet opcije. Ako ne vidite meni Alatke, pritisnite taster Alt da biste prikazali menije.
 3. Izaberite karticu Opšte postavke.
 4. U okviru Privremene Internet datoteke kliknite na dugme Postavke.
 5. Kliknite na dugme Izbriši datoteke, a zatim kliknite na dugme U redu.
 6. Kliknite na dugme Izbriši kolačiće, a zatim kliknite na dugme U redu.
 7. U okviru Istorija kliknite na dugme Obriši istoriju, a zatim kliknite na dugme Da.
 8. Kliknite na dugme U redu.
Pokušajte da otvorite Veb stranicu na kojoj ste prethodno dobili poruku o grešci u skriptovanju. Ako ne dobijete poruku o grešci, problem je rešen. Ako ponovo dođe do problema, pređite na 5. metod.

5. metod: Instaliranje najnovijih ispravki servisnog paketa i softverskih ispravki za Internet Explorer


Ako nemate već instalirane najnovije datoteke za nadogradnju servisnog paketa ili softvera za Internet Explorer, preuzmite ih, a zatim ih instalirajte. One mogu da sadrže ispravke koje mogu da pomognu u rešavanju problema.

Da biste instalirali najnovije softverske ispravke za sve verzije programa Internet Explorer, posetite sledeću Microsoft Veb lokaciju: Da biste instalirali Internet Explorer 6 servisni paket 1, posetite sledeću Microsoft Veb lokaciju: Note Internet Explorer 6 servisni paket 1 preporučuje se za sisteme koji rade pod verzijama operativnog sistema Windows koje su starije od verzije Windows XP.

6. metod: Rešavanje grešaka u skriptama prilikom do kojih dolazi prilikom pokušaja štampanja iz programa Internet Explorer


Zastareli upravljački programi štampača mogu da uzrokuju probleme kada štampate iz programa Internet Explorer. Da biste rešili ove probleme, pokušajte da ažurirate na najnoviji upravljački program štampača. Da biste to uradili, kliknite na određenu vezu za vašu verziju operativnog sistema Windows, a zatim sledite korake u članku.

2652062 Dobili ste poruku o grešci u skriptama i niste u mogućnosti da štampate iz programa Internet Explorer 9 (Ovaj sadržaj može da bude na engleskom)

Pronalaženje i instaliranje upravljačkih programa za štampač u operativnom sistemu Windows 7

Pronalaženje i instaliranje upravljačkih programa za štampač u operativnom sistemu Windows Vista

Za Windows XP pogledajte Preuzimanje i instaliranje najnovijeg upravljačkog programa štampača sa Veb lokacije proizvođača štampača (Ovaj sadržaj može da bude na engleskom)

VažnoU nekim slučajevima ažurirana verzija upravljačkog programa možda neće biti dostupna na lokaciji Windows Update. Možda će biti neophodno da posetite Veb lokaciju proizvođača i da pronađete i preuzmete najnoviji upravljački program za štampač.

Ako ne možete da odštampate ili prikažete Veb stranicu u programu Internet Explorer, pogledajte Štampanje ili prikazivanje pregleda pre štampanja Veb stranice nije moguće u programu Internet Explorer.
Napredno rešavanje problema
Ovaj odeljak je namenjen naprednijim korisnicima računara. Sadrži pet metoda za rešavanje ovog problema. Ako niste u mogućnosti da pratite korake naprednog rešavanja problema, idite na odeljak „Sledeći koraci“.

Kliknite ovde da biste prikazali ili sakrili detaljne informacije

1. metod: Proverite da li antivirusni program ili zaštitni zid blokira aktivno izvršavanje skripti, ActiveX kontrole i Java aplete


Da biste odredili kako da se uverite da skripte, ActiveX kontrole i Java programi nisu blokirani, pogledajte dokumentaciju za zaštitni zid ili antivirusni program koji koristite. Skripte, ActiveX kontrole i Java programi pomažu oblikovanje načina na koji se Veb stranica prikazuje. Ako su ove funkcije blokirane, to može da ometa prikaz Veb stranica. Unesite sve potrebne promene, a zatim pokušajte da otvorite Veb stranicu na kojoj ste prethodno dobili poruku o grešci u skriptovanju. Ako ne dobijete poruku o grešci, problem je rešen. Ako ponovo dođe do problema, pređite na 2. metod naprednog rešavanja problema.

2. metod: Verifikovanje da li je antivirusni program podešen da skenira fascikle „Privremene Internet datoteke“ ili „Preuzete programske datoteke“.


Ako antivirusni program tumači skriptu kao virus i sprečava njeno pokretanje, može da dođe do greške u skripti. Da biste sprečili ovo, proverite da li antivirusni program ne skenira fascikle „Privremene Internet datoteke“ ili „Preuzete programske datoteke”.

Da biste odredili kako da sprečite program da skenira ove fascikle, pogledajte dokumentaciju za antivirusni program koji koristite. Unesite sve potrebne promene, a zatim pokušajte da otvorite Veb stranicu na kojoj ste prethodno dobili poruku o grešci u skriptovanju. Ako ne dobijete poruku o grešci, problem je rešen. Ako ponovo dođe do problema, pređite na 3. metod naprednog rešavanja problema.

3. metod: Isključivanje glatkog pomeranja


Ako imate problema sa video prikazom, glatko pomeranje može da uzrokuje neispravno merenje vremena skripte. To može da kreira grešku.

Ako koristite Internet Explorer 6, sledite ove korake da biste isključili funkciju „Glatko pomeranje“:
 1. U meniju Alatke izaberite stavku Internet opcije. Ako ne vidite meni Alatke, pritisnite taster Alt da biste prikazali menije.
 2. Na kartici Više opcija opozovite izbor u polju za potvrdu Koristi glatko pomeranje.
 3. Kliknite na dugme U redu i zatvorite Internet Explorer.
Da biste isključili funkciju „Glatko pomeranje“ kada koristite Internet Explorer 7, sledite ove korake:
 1. U meniju Alatke izaberite stavku Internet opcije. Ako ne vidite meni Alatke, pritisnite taster Alt da biste prikazali menije.
 2. Na kartici Više opcija, u okviru Pregledanje opozovite izbor u polju za potvrdu Koristi glatko pomeranje.
 3. Kliknite na dugme U redu i zatvorite Internet Explorer.
Napomena Ako ovo reši problem, proverite da li je dostupan ažurirani upravljački program za grafičku karticu. Da biste nabavili ažurirani upravljački program, obratite se proizvođaču grafičke kartice ili računara.

Pokušajte da otvorite Veb stranicu na kojoj ste prethodno dobili poruku o grešci u skriptovanju. Ako ne dobijete poruku o grešci, problem je rešen. Ako ponovo dođe do problema, pređite na 4. metod naprednog rešavanja problema.

4. metod: Isključite ubrzavanje hardvera


Mnoge aplikacije koriste ubrzavanje hardvera za ubrzavanje procese računara. Međutim, ako su postavke ubrzavanja hardvera neispravno postavljene, mogu da uzrokuju probleme sa prikazom kada prikazujete Veb stranice. Možete da isključite ubrzavanje hardvera da biste videli da li ovo pomaže u rešavanju grešaka sa izvršavanjem skripti. Da biste to uradili, sledite odgovarajuće korake za svoj operativni sistem.

Windows 7
 1. Kliknite na dugme Start, u polju Otvori otkucajte desk.cpl i pritisnite taster Enter.
 2. Kliknite na dugme Više opcija za postavke.
 3. Izaberite karticu Rešavanje problema, a zatim premestite klizač Hardversko ubrzanje na opciju Nema.
 4. Dvaput kliknite na dugme U redu.
Windows XP i Windows Server 2003
 1. Kliknite na dugme Start, u polju Otvori otkucajte desk.cpl i pritisnite taster Enter.
 2. Izaberite karticu Postavke i kliknite na dugme Više opcija.
 3. Izaberite karticu Rešavanje problema, a zatim premestite klizač Hardversko ubrzanje na opciju Nema.
 4. Kliknite dvaput na dugme U redu.
Windows Vista
 1. Na kontrolnoj tabli otvorite stavku Prikaz. Da biste to uradili, kliknite na dugme Startdugme „Start“, u polju Započni pretragu otkucajte desk.cpl, a zatim sa liste Programi izaberite stavku desk.cpl.
 2. Izaberite stavku Postavke ekrana, a zatim izaberite stavku Više opcija za postavke.

  Dozvola kontrole korisničkog pristupa Ako se od vas zatraži lozinka administratora ili potvrda, otkucajte lozinku ili kliknite na dugme Dozvoli.
 3. Premestite klizač Hardversko ubrzanje na opciju Nema.
Napomena Ako ovo reši problem, možda ćete morati da ažurirate upravljački program za grafičku karticu. Za informacije o tome kako da nabavite ažurirani upravljački program za grafičku karticu obratite se proizvođaču grafičke kartice ili računara.

Pokušajte da otvorite Veb stranicu na kojoj ste prethodno dobili poruku o grešci u skriptovanju. Ako ne dobijete poruku o grešci, problem je rešen. Ako ponovo dođe do problema, pređite na 5. metod naprednog rešavanja problema.

5. metod: Instaliranje aktuelne verzije tehnologije Microsoft DirectX


Tehnologija DirectX može da poboljša prikaz Veb stranica. Za informacije o tome kako da instalirate aktuelnu verziju tehnologije Microsoft DirectX posetite sledeću Microsoft Veb lokaciju:
SLEDEĆI KORACI
Ako ovi metodi ne reše problem, ovaj članak ne može više da vam pomogne. Za sledeće korake možda ćete želeti da pitate nekoga koga znate, a ko je pouzdan u radu sa računarima da vam pomogne. Ili ćete možda želeti da se obratite Microsoft tehničkoj podršci. Informacije o tome kako da se obratite podršci potražite na sledećoj Microsoft Veb lokaciji:
Dodatne informacije

Više informacija o uzroku ovog problema

Do ovog problema dolazi zato što HTML izvorni kôd za Veb stranicu ne funkcioniše ispravno sa skriptom klijenta kao što je Microsoft JScript ili Visual Basic skripta. Do ovog problema može doći iz nekog od sledećih razloga:
 • Postoji problem u HTML izvornom kodu Veb stranice.
 • Aktivno izvršavanje skripti, ActiveX kontrole ili Java programi su blokirani na vašem računaru ili na mreži. Internet Explorer ili neki drugi program, na primer antivirusni programi ili zaštitni zidovi, mogu da se konfigurišu da blokiraju aktivno izvršavanje skripti, ActiveX kontrole ili Java programe.
 • Antivirusni softver je konfigurisan da skenira fascikle „Privremene Internet datoteke“ ili „Preuzete programske datoteke“.
 • Mašina za izvršavanje skripti na računaru je oštećena ili zastarela.
 • Internet fascikle na računaru su oštećene.
 • Upravljački programi za grafičku karticu su oštećeni ili zastareli.
 • DirectX komponenta na računaru je oštećena ili zastarela.
Napomena Serverske skripte, kao što su Visual Basic skripte na stranicama aktivnog servera (ASP), pokreću se na Veb serveru. Greške vezane za skripte do kojih dolazi zbog neuspešnih serverskih skripti ne dovode do pojave poruka o greškama u programu Internet Explorer, ali mogu da dovedu do toga da se Veb stranica ne prikazuje ili ne radi ispravno. Informacije o rešavanju problema u ovom članku odnose se na greške u klijentskim skriptama. Obratite se administratoru Veb servera ako sumnjate da problem utiče na serversku skriptu.
Reference
810395 (Ovaj sadržaj može da bude na engleskom)Greška u skripti prilikom korišćenja programa Internet Explorer 6

933873 (Ovaj sadržaj može da bude na engleskom)REŠAVANJE: Možete da dobijete grešku o skripti kada pokušate da pokrenete skriptu na računaru na kojem je instaliran Internet Explorer 7

Ako vam ovi članci ne pomognu da rešite problem ili ako imate simptome koji se razlikuju od opisanih u ovom članku, više informacija potražite u Microsoft bazi znanja. Da biste pretražili Microsoft bazu znanja, posetite sledeću Microsoft Veb lokaciju: U polju Pretraži podršku (bazu znanja) otkucajte opis problema ili tekst poruke o grešci koju dobijate.
vb scripting error tshoot 181698 q181698 kb181698
Dodatni resursi
Svojstva

ID članka: 308260 - Poslednji pregled: 11/30/2012 13:32:00 - Verzija: 8.0

Windows Internet Explorer 9, Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 7, Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbresolve kberrmsg kbenv kbprb kbtshoot kbcip kbvideocontent KB308260
Povratne informacije