Trenutno ste van mreže; čekamo da se ponovo povežete na internet

Kako koristiti Computer Management u Windows XP

Ukinuta je podrška za Windows XP

Microsoft je 8. aprila 2014. godine ukinuo podršku za Windows XP. Ova promena je uticala na ispravke softvera i bezbednosne opcije. Saznajte kako ovo utiče na vas i kako da ostanete zaštićeni.

REZIME
U ovom članku je opisano kako koristiti Computer Management alat u Microsoft Windows XP.

back to the top

Computer Management – pregled

Computer Management čini kolekciju Windows administrativnih alata koje se mogu koristiti za lokalno upravljanje ili daljinsko upravljenje računarima. Alati su sakupljeni u jednoj konzoli, što čini lakšim pregled administrativnih svojstava kao i lakši pristup alatima koji su potrebni za izvršenje zadataka za upravljanje računarom.

back to the top

Computer Management konzola

Computer Management konzola se sastoji od prozora podeljenog na dva okna. Levo okno sadrži stablo konzole; desno okno sadrži detalje. Kada se klikne na neku stavku u stablu konzole, informacija u vezi sa tom stavkom se pojavljuje u oknu sa detaljima. Informacija koja je prikazana je specifična za stavku koja je izabrana.

Administrativni alati u Computer Management-u su grupisani u sledeće tri kategorije stable konzole:
 • System Tools
 • Storage
 • Services and Applications
back to the top

Svaka kategorija uključuje nekoliko alata ili servisa

System Tools (Sistemski alati)

 • Event Viewer

  Koristiti Event Viewer alat za upravljanje i praćenje događaja koji su zabeleženi u okviru Application, Security i System logova. Logovi se mogu posmatrati da bi se pratili sigurnosni događaji i da bi se identifikovali mogući softverski, hardverski ili sistemski problemi.
 • Shared Folders

  Koristiti Shared Folders alat da bi se pregledale veze i resursi koji se koriste na računaru. Mogu se kreirati, pregledati i upravljati deljenim resursima, pregledati otvorene datoteke i sesije, kao i zatvarati datoteke i prekidati sesije.
 • Local Users and Groups

  Koristiti Local User and Groups alat da bi se kreirali i upravljalo lokalnim korisničkim nalozima i grupama. Local Users and Groups je opcija dostupna samo u Windowsu XP Professional.
 • Performance Logs and Alerts

  Koristiti Performance Logs and Alerts alat da bi se konfigurisali logovi performansi i uzbune (obaveštenja) kako bi se pratili i sakupljali podaci o performansama računara.
 • Device Manager

  Koristiti Device Manager da bi se pregledali hardwareski uređaji instalirani na računaru, ažurirali drajveri za uređaje, promenila podešavanja hardwarea i razrešili konflikti između uređaja.
back to the top

Storage

 • Removable Storage

  Koristiti Removable Storage alat da bi pratili prenosne medije za skladištenje i upravljali libraries (datoteka sa izvornim kodom, biblioteka) ili sistemima za skladištenje podataka, koji ih sadrže.
 • Disk Defragmenter

  Koristiti Disk Defragmenter alat da bi analizirali i defragmentovali volumene na lokalnom hard disku.
 • Disk Management

  Koristiti Disk Management alat da bi se izvršili zadaci u vezi sa diskom kao na primer konvertovanje diskova ili kreiranje i formatiranje volumena. Disk Management pomaže u upravljanju diskovima i particijama ili volumenima koje diskovi sadrže.
back to the top

Services and Applications

 • Services

  Koristiti Services za upravljanje servisima na lokalnim i udaljenim računarima. Servisi se mogu pokrenuti (start), zaustaviti (stop), pauzirati (pause), nastaviti (resume) ili onemogućiti (disable).
 • WMI Control

  Koristiti WMI Control za konfigurisanje i upravljanje Windows Management Instrumentation (WMI) servisa.
 • Indexing Service

  Koristiti Indexing Service za upravljanje Indexing servisom i za kreiranje i konfigurisanje dodatnih kataloga za skladištenje indeksnih informacija.
NAPOMENA: Postojeći skup alata i servisa koji su prikazani u Computer Managementu zavisi od servisa koji su instalirani na računaru-domaćinu.

back to the top

Kako koristiti Computer Management na lokalnom računaru

NAPOMENA: Morate biti prijavljeni kaoAdministrator ili kao član administratorske grupe (Administrators group) da biste pregledali i menjali većinu svojstava i izvršili većinu computer-management zadataka.

Da biste pokrenuli i koristili Computer Management na lokalnom računaru:
 1. Kliknite Start, a zatim Control Panel. Kliknite na Performance and Maintenance, kliknite Administrative Tools, a zatim dva puta kliknite Computer Management.

  Computer Management prozor za lokalni računar je prikazan. "Computer Management (Local)" je prikazano u korenu stabla konzole.
 2. Na stablu konzole, proširite System Tools, Storage ili Services and Applications da bi pregledali alate i servise u svakom od ovih kontejnera.
 3. Kliknite na stavku koju želite da koristite (na primer Event Viewer) i onda pregledajte informaciju u vezi sa njom.
back to the top

Kako koristiti Computer Management na udaljenom računaru

NAPOMENA: Morate biti prijavljeni kaoAdministrator ili kao član administratorske grupe (Administrators group) da biste pregledali i menjali većinu svojstava i izvršili većinu computer-management zadataka .

Da biste se povezali i koristili Computer Management na drugom računaru:
 1. Kliknite Start, a zatim Control Panel. Kliknite na Performance and Maintenance, kliknite Administrative Tools, a zatim dva puta klikniteComputer Management.
 2. Kliknite desnim tasterom miša na Computer Management (Local), a zatim kliknite na Connect to another computer.
 3. Kliknite Another Computer, a zatim ukucajte ime računara kojim želite da daljinski upravljate ili kliknite Browse da biste locirali računar. Kliknite OK, a onda kliknite OK da se vratite u Computer Management prozor. Computer Management prozor udaljenog računara je prikazan. Ime udaljenog računara je prikazano u korenu na stablu konzole.
 4. Na stablu konzole, proširite System Tools, Storage ili Services and Applications da bi pregledali alate i servise u svakom od ovih kontejnera.
 5. Kliknite na stavku koju želite da koristite (na primer Event Viewer) i onda pregledajte informaciju u vezi sa njom.
back to the top

Kako koristiti Pomoć u Computer Management

Da biste koristili Computer Management Pomoć (Help) ili da biste koristili datoteke Pomoći (Help files) za bilo koju individualnu administrativnu alatku koja je sadržana u Computer Managementu:
 1. Startujte Computer Management.
 2. Koristite neki od sledećih koraka:
  • Na stablu konzole kliknite desnim tasterom miša na stavku koju želite (na primer Computer Management ili Device Manager), a zatim kliknite na Help.
  • Kliknite na neku stavku na stablu konzole (na primer Device Manager ili Computer Management), a potom kliknite Help u okviru Action menija.
back to the top


REFERENCE
For more information about how to use Computer Management, see Computer Management Help. (In the Computer Management window, click Computer Management, and then click Help on the Action menu.)

For more information about how to use any of the administrative tools in Computer Management, see the Help file for the individual item. (In the Computer Management window, click the item in the console tree, and then click Help on the Action menu.

For additional information about how to use Event Viewer, click the article number below to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
308427 How To View and Manage Event Logs in Event Viewer
Vrati se na vrh
Svojstva

ID članka: 308423 - Poslednji pregled: 12/01/2007 01:49:46 - Verzija: 1.2

Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbhowto kbhowtomaster KB308423
Povratne informacije