Objašnjenje kodova grešaka koje generiše alatka „Upravljač uređajima“ u operativnom sistemu Microsoft Windows XP Professional

Ukinuta je podrška za Windows XP

Microsoft je 8. aprila 2014. godine ukinuo podršku za Windows XP. Ova promena je uticala na ispravke softvera i bezbednosne opcije. Saznajte kako ovo utiče na vas i kako da ostanete zaštićeni.

REZIME
Ovaj članak navodi kodove grešaka o kojima može da izvesti alatka „Upravljač uređajima“ i obezbeđuje rešenja. Da biste prikazali kodove grešaka, sledite ove korake:
  1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, a zatim u polju Otvori otkucajte kontrolna tabla.
  2. Na kontrolnoj tabli kliknite dvaput na stavku Sistem, izaberite karticu Hardver, a zatim izaberite stavku Upravljač uređajima.
  3. Kliknite dvaput na tip uređaja. Na primer, kliknite dvaput na stavku Modemi da biste videli uređaje u toj kategoriji.
  4. Kliknite dvaput na uređaj da biste prikazali njegova svojstva. Ako je generisan kôd greške, taj kôd se prikazuje u polju Status uređaja koje se nalazi na kartici Opšti podaci.
DODATNE INFORMACIJE

Kôd 1

Ovaj uređaj nije ispravno konfigurisan. (Kôd 1)


Preporučeno rešenjeNisu instalirani upravljački programi za ovaj uređaj ili on nije ispravno konfigurisan. Ažurirajte upravljačke programe tako što ćete kliknuti na dugme Ažuriraj upravljački program. Time se pokreće čarobnjak za ažuriranje hardvera. Ako ažuriranje upravljačkog programa ne funkcioniše, pogledajte dokumentaciju hardvera za više informacija.


Kôd 3

Upravljački program za ovaj uređaj možda je oštećen ili sistem nema dovoljno memorije ili drugih resursa. (Kôd 3)


Preporučeno rešenjeAko je upravljački program oštećen, deinstalirajte ga i skenirajte računar u potrazi za novim hardverom da biste ponovo instalirali upravljački program. Da biste skenirali računar u potrazi za novim hardverom, u alatki „Upravljač uređajima“ izaberite meni Radnja, a zatim izaberite stavku Skeniraj u potrazi za promenama hardvera.

Ako računar nema dovoljno memorije da bi pokrenuo uređaj, možete da zatvorite neke aplikacije da bi memorija postala dostupna. Da biste proverili memoriju i sistemske resurse, kliknite desnim tasterom miša na stavku Moj računar, izaberite stavku Svojstva, izaberite karticu Više opcija, a zatim u polju Performanse kliknite na dugme Postavke.

Možda ćete morati da instalirate dodatnu radnu memoriju (RAM).Na kartici Opšta svojstva uređaja kliknite na dugme Reši problem da biste pokrenuli čarobnjak za rešavanje problema.

Kôd 10

Ako uređaj u hardverskom ključu ima vrednost FailReasonString, niska se prikazuje kao poruka o grešci. Ovu vrednost niske registratora tu postavlja upravljački program ili brojač. Ako u hardverskom ključu ne postoji vrednost FailReasonString, dobićete sledeću poruku o grešci:
Nije moguće pokrenuti ovaj uređaj. (Kôd 10)


Preporučeno rešenjePokretanje uređaja nije uspelo. Kliknite na dugme Ažuriraj upravljački program da biste ažurirali upravljačke programe za ovaj uređaj. Na kartici Opšta svojstva uređaja kliknite na dugme Reši problem da biste pokrenuli čarobnjak za rešavanje problema.

Kôd 12

Ovaj uređaj ne može da pronađe dovoljno slobodnih resursa koje može da koristi. Ako želite da koristite ovaj uređaj, moraćete da onemogućite neki od drugih uređaja na sistemu. (Kôd 12)


Preporučeno rešenjeDva uređaja imaju dodeljene iste U/I portove, isti prekid ili isti kanal za direktan pristup memoriji (dodela putem BIOS-a, operativnog sistema ili njihove kombinacije). Ova poruka o grešci može da se pojavi i ako BIOS nije dodelio dovoljno resursa uređaju (na primer, ako BIOS ne prekine kontrolor univerzalne serijske magistrale (USB) zbog oštećene tabele višeprocesorskog sistema (MPS)).

Možete da koristite alatku „Upravljač uređajima“ da biste utvrdili gde postoji neusaglašenost i da biste onemogućili neusaglašeni uređaj.Na kartici Opšta svojstva uređaja kliknite na dugme Reši problem da biste pokrenuli čarobnjak za rešavanje problema.

Kôd 14

Ovaj uređaj ne može ispravno da funkcioniše dok ponovo ne pokrenete računar. (Kôd 14)

Preporučeno rešenje


Na radnoj površini kliknite na dugme Start, kliknite na dugme Isključi, a zatim u okviru Isključivanje operativnog sistema Windows izaberite stavku Ponovo pokreni sistem da biste ponovo pokrenuli računar.

Kôd 16

Windows ne može da identifikuje sve resurse koje ovaj uređaj koristi. (Kôd 16)


Preporučeno rešenjeUređaj je samo delimično konfigurisan.

Da biste naveli dodatne resurse za ovaj uređaj, u alatki „Upravljač uređajima“ izaberite karticu Resursi. Ako na listi resursa dodeljenih uređaju postoji resurs pored kojeg je prikazan znak pitanja, izaberite taj resurs da biste ga dodelili uređaju. Ako nije moguće promeniti resurs, kliknite na dugme Promeni postavke. Ako dugme Promeni postavke nije dostupno, pokušajte da opozovete izbor u polju za potvrdu Koristi automatske postavke da bi ono postalo dostupno. Ako nije u pitanju Plug and Play uređaj, potražite više informacija u dokumentaciji hardvera.

Na kartici Opšta svojstva uređaja kliknite na dugme Reši problem da biste pokrenuli čarobnjak za rešavanje problema.

Kôd 18

Ponovo instalirajte upravljačke programe za ovaj uređaj. (Kôd 18)

Upravljački programi za ovaj uređaj moraju se ponovo instalirati.

Preporučeno rešenjeKliknite na dugme Ažuriraj upravljački program da biste pokrenuli čarobnjak za ažuriranje hardvera. Osim toga, možete da deinstalirate upravljački program i da zatim kliknete na dugme Skeniraj u potrazi za promenama hardvera da biste ponovo učitali upravljačke programe.

Kôd 19

Windows ne može da pokrene ovaj hardverski uređaj jer su informacije o konfiguraciji (u registratoru) nepotpune ili oštećene. Da biste rešili ovaj problem, možete prvo da pokušate da pokrenete čarobnjak za rešavanje problema. Ako to ne bude rešilo problem, potrebno je da deinstalirate, a zatim da ponovo instalirate hardverski uređaj. (Kôd 19)


Preporučeno rešenjeOtkriven je problem u registratoru.

Do ovoga može doći kada je za uređaj definisano više usluga, ako dolazi do otkazivanja prilikom otvaranja potključa usluge ili ako ime upravljačkog programa ne može da se dobije iz potključa usluge. Isprobajte sledeće opcije:

Na kartici Opšta svojstva uređaja kliknite na dugme Reši problem da biste pokrenuli čarobnjak za rešavanje problema.Kliknite na dugme Deinstaliraj, a zatim kliknite na dugme Skeniraj u potrazi za promenama hardvera da biste učitali upotrebljiv upravljački program.Ponovo pokrenite računar u bezbednom režimu, a zatim izaberite stavku Poslednja ispravna konfiguracija. To će vratiti poslednju uspešnu konfiguraciju registratora.

U krajnjem slučaju, možete direktno da uredite registrator. Za više informacija pogledajte članak „Reference za registrator“ za Microsoft Windows 2000 Server Resource Kit na lokaciji: .

Kôd 21

Windows uklanja ovaj uređaj. (Kôd 21)

Preporučeno rešenjeSačekajte nekoliko sekundi, a zatim osvežite prikaz alatke Upravljač uređajima. Ako se uređaj pojavi, ponovo pokrenite računar.

Kôd 22

Ovaj uređaj je onemogućen. (Kôd 22)


Preporučeno rešenjeUređaj je onemogućen jer ga je korisnik onemogućio pomoću alatke „Upravljač uređajima“. Kliknite na dugme Omogući uređaj. Time se pokreće čarobnjak za omogućavanje uređaja.

Kôd 24

Ovaj uređaj nije prisutan, ne funkcioniše ispravno ili nisu instalirani svi upravljački programi. (Kôd 24)


Preporučeno rešenjeUređaj nije prisutan. Problem može biti izazvan lošim hardverom ili je možda potreban novi upravljački program.

Uređaji ostaju u ovom stanju ako su pripremljeni za uklanjanje. Kada uklonite uređaj, ova greška će nestati.

Na kartici Opšta svojstva uređaja kliknite na dugme Reši problem da biste pokrenuli čarobnjak za rešavanje problema.

Kôd 28

Upravljački programi za ovaj uređaj nisu instalirani. (Kôd 28)


Preporučeno rešenjeDa biste instalirali upravljačke programe za ovaj uređaj, kliknite na dugme Ažuriraj upravljački program. Time se pokreće čarobnjak za ažuriranje hardvera.

Kôd 29

Ovaj uređaj je onemogućen zato što mu firmver uređaja nije dao potrebne resurse. (Kôd 29)


Preporučeno rešenjeOmogućite uređaj u BIOS-u uređaja. Za informacije o načinu na koji možete da izvršite ovu promenu pogledajte dokumentaciju hardvera ili se obratite prodavcu hardvera.

Na kartici Opšta svojstva uređaja kliknite na dugme Reši problem da biste pokrenuli čarobnjak za rešavanje problema.

Kôd 31

Uređaj ne funkcioniše ispravno zato što Windows ne može da učita upravljačke programe potrebne za ovaj uređaj. (Kôd 31)


Preporučeno rešenjeWindows ne može da učita upravljački program. Pokušajte da ažurirate upravljački program za ovaj uređaj. Na kartici Opšta svojstva uređaja kliknite na dugme Reši problem da biste pokrenuli čarobnjak za rešavanje problema.

Kôd 32

Upravljački program (usluga) za ovaj uređaj je onemogućen. Moguće je da drugi upravljački program obezbeđuje ove funkcije. (Kôd 32)


Preporučeno rešenjeTip pokretanja za ovaj upravljački program je onemogućen u registratoru. Deinstalirajte upravljački program, a zatim kliknite na dugme Skeniraj u potrazi za promenama hardvera da biste ponovo instalirali ili nadogradili upravljački program.

Na kartici Opšta svojstva uređaja kliknite na dugme Reši problem da biste pokrenuli čarobnjak za rešavanje problema.Ako je potreban upravljački program i ako ponovna instalacija ili nadogradnja ne reše problem, promenite tip pokretanja u registratoru pomoću alatke Uređivač registratora. Za više informacija pogledajte članak Reference za registrator u okviru Microsoft Windows 2000 Server Resource Kit na lokaciji:

Kôd 33

Windows ne može da odredi resurse koji su potrebni za ovaj uređaj. (Kôd 33)


Preporučeno rešenjePrevodilac koji utvrđuje tipove resursa koji su potrebni uređaju nije bio uspešan.

Obratite se prodavcu hardvera i konfigurišite ili zamenite hardver.

Na kartici Opšta svojstva uređaja kliknite na dugme Reši problem da biste pokrenuli čarobnjak za rešavanje problema.

Kôd 34

Windows ne može da utvrdi postavke za ovaj uređaj. Pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz uređaj i koristite karticu „Resursi“ da biste podesili konfiguraciju. (Kôd 34)


Preporučeno rešenjeNeophodna je ručna konfiguracija uređaja. Promenite postavke hardvera tako što ćete podesiti prespojnike ili pokrenuti alatku koju je obezbedio prodavac, a zatim koristiti karticu Resursi u alatki „Upravljač uređajima“ da biste konfigurisali uređaj.

Na kartici Opšta svojstva uređaja kliknite na dugme Reši problem da biste pokrenuli čarobnjak za rešavanje problema.

Kôd 35

Sistemski firmver računara ne obuhvata dovoljno informacija da bi ispravno konfigurisao i koristio ovaj uređaj. Da biste koristili ovaj uređaj, obratite se proizvođaču računara da biste dobili ispravku za firmver ili BIOS. (Kôd 35)


Preporučeno rešenjeU tabeli Višeprocesorski sistem (MPS) koja skladišti dodele resursa za BIOS nedostaje stavka za uređaj i ona se mora ažurirati.

Nabavite novi BIOS od prodavca sistema.

Na kartici Opšta svojstva uređaja kliknite na dugme Reši problem da biste pokrenuli čarobnjak za rešavanje problema.

Kôd 36

Ovaj uređaj zahteva PCI prekid, ali je konfigurisan za ISA prekid (ili obrnuto). Koristite program za podešavanje sistema računara da biste ponovo konfigurisali prekid za ovaj uređaj. (Kôd 36)


Preporučeno rešenjePrevod zahteva za prekid (IRQ) nije uspeo.

Pokušajte da koristite alatku za podešavanje BIOS-a da biste promenili postavke za IRQ rezervacije (ako takve opcije postoje). BIOS možda nema opcije za rezervisanje određenih IRQ-ova za međusobno povezivanje periferijskih komponenti (PCI) ili ISA uređaje. Za više informacija o načinu na koji se menjaju postavke BIOS-a pogledajte dokumentaciju hardvera.

Na kartici Opšta svojstva uređaja kliknite na dugme Reši problem da biste pokrenuli čarobnjak za rešavanje problema.

Kôd 37

Windows ne može da pokrene upravljački program za ovaj hardver. (Kôd 37)


Preporučeno rešenjeRutina DriverEntry upravljačkog programa nije uspela. Deinstalirajte upravljački program, a zatim kliknite na dugme Skeniraj u potrazi za promenama hardvera da biste ponovo instalirali ili nadogradili upravljački program.

Na kartici Opšta svojstva uređaja kliknite na dugme Reši problem da biste pokrenuli čarobnjak za rešavanje problema.

Kôd 38

Windows ne može da učita upravljački program za ovaj hardver zato što se prethodna instanca upravljačkog programa uređaja i dalje nalazi u memoriji. (Kôd 38)


Preporučeno rešenjeNije moguće učitati upravljački program jer je prethodna instanca i dalje učitana. Ponovo pokrenite računar.

Na kartici Opšta svojstva uređaja kliknite na dugme Reši problem da biste pokrenuli čarobnjak za rešavanje problema.

Kôd 39

Windows ne može da učita upravljački program za ovaj hardver. Upravljački program je možda oštećen ili nedostaje. (Kôd 39)


Preporučeno rešenjeU razloge za ovu grešku spadaju odsustvo upravljačkog programa, oštećena binarna datoteka, problem sa U/I-em datoteke ili upravljački program koji upućuje na mesto unosa u drugoj binarnoj datoteci koju nije bilo moguće učitati.

Deinstalirajte upravljački program, a zatim kliknite na dugme Skeniraj u potrazi za promenama hardvera da biste ponovo instalirali ili nadogradili upravljački program.

Na kartici Opšta svojstva uređaja kliknite na dugme Reši problem da biste pokrenuli čarobnjak za rešavanje problema.

Kôd 40

Windows ne može da pristupi ovom hardveru zato što informacije o ključu usluge u registratoru nedostaju ili su netačno zapisane. (Kôd 40)


Preporučeno rešenjeInformacije u potključu usluge u registratoru za upravljački program nisu važeće.

Deinstalirajte upravljački program, a zatim kliknite na dugme Skeniraj u potrazi za promenama hardvera da biste ponovo učitali upravljački program.

Na kartici Opšta svojstva uređaja kliknite na dugme Reši problem da biste pokrenuli čarobnjak za rešavanje problema.

Kôd 41

Windows je uspešno učitao upravljački program uređaja za ovaj hardver, ali ne može da pronađe hardverski uređaj. (Kôd 41)


Preporučeno rešenjeUpravljački program je učitan, ali Windows ne može da pronađe uređaj. Do ove greške dolazi kada Windows ne otkrije uređaj koji nije Plug and Play.

Ako je uređaj uklonjen, deinstalirajte upravljački program, instalirajte uređaj, a zatim kliknite na dugme Skeniraj u potrazi za promenama hardvera da biste ponovo instalirali upravljački program. Ako hardver nije uklonjen, nabavite novi ili ažurirani upravljački program za uređaj.

Ako uređaj nije Plug and Play, možda je potrebna novija verzija upravljačkog programa. Da biste instalirali uređaje koji nisu Plug and Play, koristite čarobnjak za dodavanje hardvera. Na kontrolnoj tabli izaberite stavku Performanse i održavanje, izaberite stavku Sistem i na kartici Hardver izaberite stavku Čarobnjak za dodavanje hardvera.

Na kartici Opšta svojstva uređaja kliknite na dugme Reši problem da biste pokrenuli čarobnjak za rešavanje problema.

Kôd 42

Windows ne može da učita upravljački program za ovaj hardver jer je na sistemu već pokrenut duplirani uređaj. (Kôd 42)


Preporučeno rešenjeOtkriven je duplirani uređaj. Do ove greške dolazi kada upravljački program magistrale neispravno kreira dva identično imenovana podređena objekta (greška upravljačkog programa magistrale) ili kada se uređaj sa nekim serijskim brojem otkrije na novoj lokaciji pre nego što se ukloni sa stare lokacije.

Ponovo pokrenite računar.

Na kartici Opšta svojstva uređaja kliknite na dugme Reši problem da biste pokrenuli čarobnjak za rešavanje problema.

Kôd 43

Windows je zaustavio ovaj uređaj zato što je izvestio da postoje problemi. (Kôd 43)


Preporučeno rešenjeJedan od upravljačkih programa koji kontrolišu uređaj obavestio je operativni sistem da je uređaj bio neuspešan na neki način. Za više informacija o dijagnostikovanju problema pogledajte dokumentaciju hardvera.

Na kartici Opšta svojstva uređaja kliknite na dugme Reši problem da biste pokrenuli čarobnjak za rešavanje problema.

Kôd 44

Aplikacija ili usluga je isključila ovaj hardverski uređaj. (Kôd 44)


Preporučeno rešenjePonovo pokrenite računar.

Na kartici Opšta svojstva uređaja kliknite na dugme Reši problem da biste pokrenuli čarobnjak za rešavanje problema.

Kôd 45

Ovaj hardverski uređaj trenutno nije povezan sa računarom. (Kôd 45)


Preporučeno rešenjeDa biste rešili ovaj problem, ponovo povežite hardverski uređaj sa računarom.

Uređaj nije prisutan ili je prethodno povezan sa računarom. Ako se alatka „Upravljač uređajima“ pokrene sa promenljivom okruženja DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES postavljenom na vrednost 1 (što znači da prikaže ove uređaje), svi prethodno povezani (NONPRESENT) uređaji biće prikazani na spisku uređaja i biće im dodeljen ovaj kôd greške.

Rešenje nije neophodno.

Kôd 46

Windows ne može da pristupi ovom hardverskom uređaju zbog toga što je u toku isključivanje operativnog sistema. (Kôd 46)


Preporučeno rešenjeHardverski uređaj trebalo bi da funkcioniše ispravno kada sledeći put pokrenete računar.

Uređaj nije dostupan zato što se sistem isključuje.

Ovaj kôd greške postavljen je samo kada je omogućen program za potvrdu valjanosti upravljačkog programa i kada su sve aplikacije već zatvorene.

Rešenje nije neophodno.

Kôd 47

Windows ne može da koristi ovaj hardverski uređaj zato što je on pripremljen za bezbedno uklanjanje, ali nije uklonjen sa računara. (Kôd 47)


Preporučeno rešenjeDa biste rešili ovaj problem, isključite uređaj sa računara, a zatim ga ponovo priključite.

Uređaj je pripremljen za izbacivanje.

Do ovog koda greške dolazi samo ako je korisnik upotrebio aplikaciju „Bezbedno uklanjanje“ da bi pripremio uređaj za uklanjanje ili je pritisnuo fizičko dugme za izbacivanje. Ponovno pokretanje računara vraća uređaj na mrežu ako korisnik ne želi da ga izbaci.

Isključite uređaj, a zatim ga ponovo priključite. Takođe možete da ponovo pokrenete računar da bi uređaj postao dostupan.

Na kartici Opšta svojstva uređaja kliknite na dugme Reši problem da biste pokrenuli čarobnjak za rešavanje problema.

Kôd 48

Pokretanje softvera za ovaj uređaj je blokirano zato što je poznato da softver ima problema sa operativnim sistemom Windows. Obratite se prodavcu hardvera za novi upravljački program. (Kôd 48)


Preporučeno rešenjeNabavite i instalirajte novi ili ažurirani upravljački program od prodavca hardvera.

Na kartici Opšta svojstva uređaja kliknite na dugme Reši problem da biste pokrenuli čarobnjak za rešavanje problema.

Kôd 49

Windows ne može da pokrene nove hardverske uređaje jer je sistemsko saće preveliko (premašuje ograničenje veličine registratora). (Kôd 49)


Preporučeno rešenjeDa biste rešili ovaj problem, trebalo bi prvo da pokušate da deinstalirate sve hardverske uređaje koje više ne koristite. Ako to ne reši problem, moraćete ponovo da instalirate Windows.

Sistemsko saće je premašilo maksimalnu veličinu i novi uređaji ne mogu da funkcionišu dok se njegova veličina ne umanji. Sistemsko saće predstavlja stalni deo registratora koji je povezan sa skupom datoteka koje sadrže informacije u vezi sa konfiguracijom računara na kojem je instaliran operativni sistem. Konfigurisane stavke obuhvataju aplikacije, korisničke željene postavke, uređaje i tako dalje. Problem može biti u određenim uređajima koji više nisu priključeni na računar, ali su i dalje navedeni u sistemskom saću.

Rešenje je navedeno u tekstu koda greške u alatki „Upravljač uređajima“. Da biste prikazali uređaje koji više nisu priključeni na računar, podesite promenljivu okruženja DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES na vrednost 1. Zatim pokrenite alatku „Upravljač uređajima“ da biste prikazali, deinstalirali i ponovo instalirali ove uređaje.
REFERENCE
Za dodatne informacije o kodovima grešaka u operativnom sistemu Windows Me kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:
125174 Objašnjenje kodova grešaka koje generiše alatka „Upravljač uređajima“ (Ova veza može da vodi do sadržaja koji je delimično ili u potpunosti nepreveden.)

Za više informacija o rešavanju problema sa neusaglašenošću uređaja pomoću alatke „Upravljač uređajima“ kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:
310126 Rešavanje problema sa neusaglašenošću uređaja pomoću alatke „Upravljač uređajima“ (Ova veza može da vodi do sadržaja koji je delimično ili u potpunosti nepreveden.)
kodovi grešaka u operativnom sistemu WinXP
Svojstva

ID članka: 310123 - Poslednji pregled: 12/01/2007 01:58:28 - Verzija: 5.3

Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

  • kbenv kberrmsg kbhardware kbinfo KB310123
Povratne informacije