Trenutno ste van mreže; čekamo da se ponovo povežete na internet

Emuliranje pomoćnika za odsustvovanje u programu Microsoft Outlook

Podrška za Office 2003 je ukinuta

Microsoft je 8. aprila 2014. godine ukinuo podršku za Office 2003. Ova promena je uticala na ispravke softvera i bezbednosne opcije. Saznajte kako ovo utiče na vas i kako da ostanete zaštićeni.

Rezime
Funkcija pomoćnika za odsustvovanje u programu Microsoft Outlook jeste usluga sistema Microsoft Exchange Server. Dostupna je samo kada je Exchange Server usluga prenosa uključena u Outlook korisnički profil. Ovu funkciju možete da emulirate tako što ćete kreirati predložak e-pošte i u čarobnjaku za pravila definisati pravilo za automatski odgovor sa predloškom.

NAPOMENA: Microsoft je potvrdio da ne postoji radni proces koji postiže ovakav krajnji rezultat u verziji Microsoft Office Outlook 2007.
Dodatne informacije

Postupak za definisanje predloška za automatski odgovor

Microsoft Office Outlook 2010

 1. Na glavnoj traci kliknite na dugme Nova e-poruka.
 2. Na kartici Oblikovanje teksta izaberite stavku Čisti tekst.
 3. Otkucajte informacije za koje želite da se nalaze u poruci odgovora.
 4. Na glavnoj traci, u meniju Datoteka izaberite stavku Sačuvaj kao.
 5. U dijalogu Sačuvaj kao, na listi Sačuvaj kao tip potvrdite izbor u polju za potvrdu Outlook predložak.
 6. U polju Ime datoteke otkucajte ime predloška odgovora, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

Microsoft Office Outlook 2003 i starije verzije programa Outlook

NAPOMENA: Da biste dovršili ove korake, nemojte da koristite Microsoft Word za uređivanje e-pošte.
Ako je Microsoft Word trenutno postavljen kao podrazumevani uređivač e-pošte, moraćete da isključite tu opciju.
U suprotnom, opcija „Outlook predložak“ neće biti vidljiva u 4. koraku.
Kada završite 5. korak, možete da vratite Word na mesto podrazumevanog uređivača e-pošte.
 1. Otvorite novu Outlook poruku oblikovanu kao čisti tekst.
 2. Otkucajte informacije za koje želite da se nalaze u poruci odgovora.
 3. U meniju Datoteka izaberite stavku Sačuvaj kao.
 4. U dijalogu Sačuvaj kao, na listi Sačuvaj kao tip potvrdite izbor u polju za potvrdu Outlook predložak.
 5. U polju Ime datoteke otkucajte ime predloška odgovora, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

Postupak za definisanje pravila za slanje automatskog odgovora


Microsoft Office Outlook 2010

 1. Izaberite karticu Datoteka na traci, a zatim u meniju izaberite karticu Informacije.
 2. Na kartici Pravila i upozorenja, izaberite karticu Pravila za e-poštu, a zatim kliknite na dugme Novo pravilo.
 3. U čarobnjaku za pravila, u okviru Počni od praznog pravila izaberite stavku Proveravaj poruke kada stignu, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 4. U okviru Koje uslove želite da izaberete? potvrdite izbor u polju za potvrdu Poslato samo meni ili bilo kom drugom polju za potvrdu u kojem želite, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 5. U okviru Šta želite da uradite sa porukom? potvrdite izbor u polju za potvrdu Odgovori koristeći određeni predložak.
 6. U 2. koraku: Uredite opis pravila i kliknite na podvučenu rečenicu određeni predložak.
 7. U dijalogu Izbor predloška odgovora kliknite na predložak koji ste sačuvali u 6. koraku odeljka „Definisanje predloška automatskog odgovora“, a zatim kliknite na dugme Otvori.
 8. Dovršite uputstva čarobnjaka za pravila, kliknite na dugme Završi, a zatim kliknite na dugme U redu.


Microsoft Office Outlook 2003

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Pravila i upozorenja.
 2. U dijalogu Pravila i upozorenja, na kartici Pravila za e-poštu kliknite na dugme Novo pravilo.
 3. U čarobnjaku za pravila kliknite na dugme Počni od praznog pravila, izaberite stavku Proveravaj poruke kada stignu, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 4. U okviru Koje uslove želite da izaberete? potvrdite izbor u polju za potvrdu Poslato samo meni ili bilo kom drugom polju za potvrdu u kojem želite, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 5. U okviru Šta želite da uradite sa porukom? potvrdite izbor u polju za potvrdu Odgovori koristeći određeni predložak.
 6. U 2. koraku: Uredite stranicu čarobnjaka „Opis pravila“ i kliknite na podvučenu rečenicu, određeni predložak.
 7. U dijalogu Izbor predloška odgovora kliknite na predložak koji ste sačuvali u 5. koraku odeljka „Definisanje predloška automatskog odgovora“, a zatim kliknite na dugme Otvori.
 8. Dovršite uputstva čarobnjaka za pravila, kliknite na dugme „Završi“, a zatim kliknite na dugme „U redu“.

Outlook 2002, Outlook 2000 i Outlook 98

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Čarobnjak za pravila.
 2. U dijalogu Čarobnjak za pravila kliknite na dugme Novo.
 3. U okviru Kakav tip pravila želite da kreirate? izaberite stavku Počni od praznog pravila, izaberite stavku Proveravaj poruke kada stignu, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 4. U okviru Koje uslove želite da izaberete? potvrdite izbor u polju za potvrdu Poslato samo meni ili izaberite bilo koje druge kriterijume koje želite, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 5. U okviru Šta želite da uradite sa porukom? potvrdite izbor u polju za potvrdu Odgovori koristeći određeni predložak.
 6. U okviru Opis pravila kliknite na podvučenu rečenicu, određeni predložak.
 7. U dijalogu Izbor predloška odgovora kliknite na predložak koji ste sačuvali u 5. koraku odeljka „Definisanje predloška automatskog odgovora“, a zatim kliknite na dugme Otvori.
 8. Dovršite uputstva čarobnjaka za pravila, kliknite na dugme Završi, a zatim kliknite na dugme U redu.
Pravilo čarobnjaka za pravila za „odgovaranje pomoću određenog predloška“ dizajnirano je da šalje odgovor samo jednom svakom pošiljaocu tokom sesije. To sprečava da Outlook stalno šalje iste odgovore pošiljaocu od kojeg dobijate više poruka.

Tokom sesije Outlook pamti listu korisnika kojima je odgovorio. Kada ponovo pokrenete Outlook, lista se briše i uspostavlja se početna vrednost pravila tako da ponovo počinje za svakog pošiljaoca.

NAPOMENA! Outlook mora biti pokrenut da bi čarobnjak za pravila slao automatske odgovore. Pored toga, Outlook 2007 mora biti pokrenut i konfigurisan da povremeno proverava ima li novih poruka.

Za dodatne informacije o emuliranju pomoćnika za odsustvovanje u programu Outlook Express kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:
267880 Pomoćnik za odsustvovanje nije dostupan u programu Outlook Express
Emulate Out of Office Assistant Automatic Replies Outlook 2003 2007 2010
Napomena Ovo je „FAST PUBLISH“ članak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podršku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pružaju se u viđenom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadrže tipografske greške i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove korišćenja da biste saznali više.
Svojstva

ID članka: 311107 - Poslednji pregled: 11/21/2015 13:24:00 - Verzija: 2.0

Outlook 2016, Microsoft Outlook 2010, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft Outlook 98 Standard Edition

 • kbpubtypekc kbhowto consumeroff2010track KB311107
Povratne informacije