Trenutno ste van mreže; čekamo da se ponovo povežete na internet

Tipovi datoteka koje Windows Media Player podržava

U sledećoj tabeli navedeni su tipovi multimedijalnih datoteka koje različite verzije programa Windows Media Player podržavaju (Utvrđivanje verzije programa Windows Media Player ).

Napomena Dodatni tipovi datoteka mogu biti podržani ako instalirate nove kodeke u operativnom sistemu Windows. Više informacija potražite na stranici Kodeci: najčešća pitanja.
Oznaka tipa datotekeWindows Media Player 12Windows Media Player 11Windows Media Player 10Windows Media Player 9 SeriesWindows Media Player za Windows XPWindows Media Player 7
Windows Media formati (.asf, .wma, .wmv, .wm)
Windows Media metadatoteke (.asx, .wax, .wvx, .wmx)
Windows Media metadatoteke (.wpl)
-
-
Microsoft Digital Video Recording (.dvr-ms)
-
-
-
-
Windows Media Download Package (.wmd)
Audio Visual Interleave (.avi)
Moving Pictures Experts Group (.mpg, .mpeg, .m1v, .mp2, .mp3, .mpa, .mpe, .m3u)
Musical Instrument Digital Interface (.mid, .midi, .rmi)
Audio Interchange File Format (.aif, .aifc, .aiff)
Sun Microsystems i NeXT (.au, .snd)
Audio for Windows (.wav)
CD Audio Track (.cda)
Indeo Video Technology (.ivf)
-
Maske za Windows Media Player (.wmz, .wms)
QuickTime Movie datoteka (.mov)
-
-
-
-
-
MP4 audio datoteka (.m4a)
-
-
-
-
-
MP4 video datoteka (.mp4, .m4v, .mp4v, .3g2, .3gp2, .3gp, .3gpp)
-
-
-
-
-
Windows audio datoteka (.aac, .adt, .adts)
-
-
-
-
-
MPEG-2 TS video datoteka (.m2ts)
-
-
-
-
-
Detaljne informacije o podržanim tipovima datoteka

Windows Media formati (.asf, .wma, .wmv, .wm)

Advanced Systems Format (.asf)
Advanced Systems Format (ASF) je prioritetni Windows Media format datoteke. Ako na računaru imate instalirane odgovarajuće kodeke, Windows Media Player će vam omogućiti da reprodukujete audio sadržaj, video sadržaj ili i audio i video sadržaj koji je komprimovan putem nekog od mnogih kodeka i sačuvan kao .asf datoteka. Takođe možete da strimujete audio i video sadržaj koristeći Windows Media Services, a možete i da spakujete takav sadržaj koristeći Windows Media Rights Manager.

ASF je proširivi format datoteke koji skladišti sinhronizovane multimedijalne podatke. Podržava prenos podataka preko različitih tipova mreža i protokola. Takođe je pogodan za lokalnu reprodukciju. ASF podržava napredne multimedijalne mogućnosti uključujući proširive tipove medijskog sadržaja, preuzimanje komponenti, skalabilne tipove medijskog sadržaja, prioritizaciju striminga koju određuje autor, podršku za više jezika, kao i opsežne bibliografske mogućnosti koje uključuju upravljanje dokumentima i sadržajem.

ASF datoteke koje sadrže audio sadržaj komprimovan putem Windows Media Audio (WMA) kodeka obično imaju .wma oznaku tipa datoteke. Slično tome, ASF datoteke koje sadrže audio sadržaj, video sadržaj ili i audio i video sadržaj koji je komprimovan putem Windows Media Audio (WMA) i Windows Media Video (WMV) kodeka imaju .wmv oznaku tipa datoteke. Na posletku, sadržaj komprimovan putem bilo kog drugog kodeka ima generičku oznaku tipa datoteke – .asf. Više informacija o ASF formatu potražite na sledećoj veb lokaciji korporacije Microsoft:
Windows Media Audio (.wma)
Windows Media Audio (.wma) datoteke su datoteke u formatu Advanced Systems Format (.asf) koje sadrže zvuk komprimovan putem Windows Media Audio (WMA) kodeka. Pošto se koristi veći broj oznaka tipa datoteke, korisnici mogu da instaliraju više plejera na računaru i da podese određene tako da budu podrazumevani za reprodukuju datoteka sa oznakom .wma tj. datoteka koje sadrže samo zvuk.
Windows Media Video (.wmv, .wm)
Windows Media Video (.wmv) datoteke su datoteke u formatu Advanced Systems Format (.asf) koje sadrže audio, video ili i audio i video sadržaj komprimovan putem Windows Media Audio (WMA) i Windows Media Video (WMV) kodeka. Pošto se koristi zasebna oznaka tipa datoteke, možete da instalirate više plejera na računaru i neke od njih podesite tako da budu podrazumevani za reprodukciju datoteka sa oznakom .wmv tj. datoteka sa audio i video sadržajem.

Windows Media metadatoteke (.asx, .wax, .wvx, .wmx, .wpl)

Advanced Stream Redirector (.asx)
Datoteke u formatu Advanced Stream Redirector (.asx), poznate i kao Windows Media metadatoteke, su tekstualne datoteke koje pružaju informacije o toku datoteke i njenom prikazu. ASX datoteke se ne koriste samo za definisanje spiska numera, već programu Windows Media Player daju informacije o tome kako da prikaže određenu medijsku datoteku na spisku numera.

Windows Media metadatoteke su zasnovane na XML sintaksi i mogu imati ANSI ili UNICODE (UTF-8) kodni raspored. Sačinjene su od raznih elemenata sa povezanim oznakama i atributima. Svaki element u Windows Media metadatoteci definiše određenu postavku ili radnju u programu Windows Media Player.

ASX datoteke mogu da upućuju na bilo koji tip medijskog sadržaja koji Windows Media Player prepoznaje i podržava.

Više informacija o Windows Media metadatotekama potražite na sledećoj veb lokaciji korporacije Microsoft:
Windows Media Audio Redirector (.wax)
Datoteke u formatu Windows Media Audio Redirector (.wax) su Windows Media metadatoteke koje upućuju na Windows Media Audio (.wma) datoteke.
Windows Media Video Redirector (.wvx)
Datoteke u formatu Windows Media Video Redirector (.wvx) su Windows Media metadatoteke koje upućuju na Windows Media Video (.wmv) datoteke
Windows Media Redirector (.wmx)
Verzije programa Windows Media Player koje podržavaju ovaj tip datoteke: Datoteke u formatu Windows Media Redirector (.wmx) su Windows Media metadatoteke koje upućuju na Windows Media Audio (.wma) datoteke, Windows Media Video (.wmv) datoteke ili i jedne i druge.
Windows Media Player Playlist (.wpl)
Datoteke u formatu Windows Media Player Playlist (.wpl) su spiskovi numera u klijentskom programu koje su napisane u privatnom formatu. Microsoft je uveo ovaj format datoteke u verziji Windows Media Player 9 Series. Format .wpl može da se koristi za kreiranje dinamičnih spiskova numera, što nije moguće sa .asx i .m3u formatom. U Windows Media Player 9 Series funkcija automatskih spiskova numera koristi .wpl format. Format .wpl je podrazumevani format datoteke za čuvanje spiskova numera u verziji Windows Media Player 9 Series.

Microsoft Digital Video Recording (.dvr-ms)

U operativnom sistemu Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft je uveo *.dvr-ms format datoteke za čuvanje snimljenog TV sadržaja. Slično *.asf datotekama, poboljšanja u *.dvr-ms formatu datoteke omogućavaju korišćenje ključne funkcije – ličnog video rikordera (Personal Video Recorder – PVR), uključujući pomeranje vremena, pauzu uživo i istovremeno snimanje i reprodukciju. Video sadržan u *.dvr-ms datoteci kodiran je kao MPEG-2 video tok, a zvuk sadržan u *.dvr-ms datoteci kodiran je kao MPEG-1 Layer II audio tok.

Da biste reprodukovali nezaštićene *.dvr-ms datoteke na računarima sa operativnim sistemom Windows XP, morate da imate sledeće softverske i hardverske komponente:
 • Microsoft Windows XP sa servisnim paketom 1 (SP1) ili noviju verziju.
 • Ispravka navedena u sledećem članku Microsoft baze znanja mora da bude instalirana na računaru: Za više informacija kliknite na sledeći broj članka da biste ga otvorili u Microsoft bazi znanja:
  810243 Podrška za DirectShow reprodukciju za datoteke snimljene u operativnom sistemu Windows XP Media Center Edition
 • DVD dekoder kompatibilan sa operativnim sistemom Windows XP.
Više informacija o *.dvr-ms datotekama potražite na sledećoj veb lokaciji korporacije Microsoft:

Windows Media Download Package (.wmd)

Windows Media Download (WMD) paketi kombinuju ivice maske programa Windows Media Player, informacije o spisku numera i multimedijalni sadržaj u okviru jedne datoteke sa .wmd oznakom tipa datoteke koju možete da preuzmete. .wmd paket može da sadrži čitav album muzičkih spotova koji takođe sadrži reklame u obliku grafičkog brendiranja, kao i veze do veb lokacije muzičke prodavnice na mreži.

Da biste preuzeli .wmd paket sa neke veb lokacije, kliknite na vezu za taj paket. Kada preuzmete paket na računar, Windows Media Player automatski izdvaja datoteke sadržane u njemu, dodaje spiskove numera iz paketa, dodaje sadržaj u medijsku biblioteku, prikazuje ivice maske okna Reprodukuje se u programu Windows Media Player (u punom režimu) i zatim reprodukuje prvu stavku na spisku numera. Više informacija o .wmd datotekama potražite na sledećoj veb lokaciji korporacije Microsoft:

Audio Visual Interleave (.avi)

Audio Video Interleave (AVI) je posebna vrsta formata Resource Interchange File Format (RIFF). Microsoft definiše AVI format. .avi format datoteke je najuobičajeniji format za audio i video podatke na računarima.

Audio ili video sadržaj komprimovan putem različitih kodeka može da bude sačuvan u .avi formatu koji Windows Media Player može da reprodukuje ako su instalirani odgovarajući kodeci. Sledeći video kodeci se često koriste u .avi formatu:
 • DivX kodek

  Više informacija potražite na veb lokaciji kompanije DivX :
 • Cinepak kodek

  Više informacija potražite na sledećoj veb lokaciji kodeka Cinepak:
 • Indeo kodek

  Više informacija potražite na sledećoj veb lokaciji kompanije Ligos:
 • DV kodek
 • MJPEG kodek
 • Nekomprimovani RGB ili YUY2 kodek
Sledeći audio kodeci se često koriste u .avi formatu:
 • MP3 kodek
 • Microsoft Adaptive Differential Pulse Code Modulation (MS ADPCM)
 • Nekomprimovani Pulse Code Modulation (PCM) kodek

Moving Pictures Experts Group (.mpg, .mpeg, .m1v, .mp2, .mp3, .mpa, .mpe, .mpv2, .m3u)

Moving Picture Experts Group su kreatori Moving Picture Experts Group (MPEG) standarda. MPEG je skup standarda koji konstantno evoluiraju i koji se koriste za audio i video kompresiju.
MPEG-1 (.mpeg, .mpg, .m1v)
Ovaj standard omogućava kodiranje progresivnog video sadržaja pri brzini prenosa od oko 1,5 miliona bitova u sekundi (bps). Ovaj format je posebno projektovan za korišćenje sa Video-CD i CD-i medijskim sadržajem. Najuobičajenije primene MPEG-1 standarda pružaju rezoluciju video zapisa od 352x240 pri brzini od 30 slika po sekundi (fps). Kada koristite ovaj standard, dobijate video sadržaj koji je po kvalitetu nešto gori od običnih VCR video snimaka.

Datoteke sa .m1v oznakom tipa datoteke obično predstavljaju osnovne MPEG tokove koji sadrže samo video informacije. Datoteke sa .mpg ili .mpeg oznakom tipa datoteke obično predstavljaju MPEG-1 tokove sistema koji sadrže video kodiran po MPEG-1 standardu i zvuk kodiran po MPEG-1 Layer II (MP2) standardu.

Međutim, tokovi sistema u MPEG-1 formatu ne koriste samo .mpg i .mpeg oznake tipa datoteke. MPEG-2 tokovi programa takođe koriste .mpg i .mpeg oznake tipa datoteke, ali sadrže video kodiran u MPEG-2 formatu. Pošto Microsoft Windows operativni sistemi imaju samo MPEG-1 video dekoder, Windows Media Player ne može da reprodukuje MPEG-2 tokove programa bez instalacije dodatnog MPEG-2 video dekodera (poznatog i kao dekoderski paket za DVD). Više informacija o kupovini dekoderskih paketa za DVD potražite na sledećoj veb lokaciji korporacije Microsoft:
MPEG Audio Layer III (.mp3)
Ovaj standard je takođe izveden iz starijeg MPEG standarda. Radi se o tehnologiji za komprimovanje zvuka koja je deo specifikacija MPEG-1 i MPEG-2. Institut Fraunhofer je razvio MP3 u Nemačkoj 1991. godine. MP3 koristi perceptualno kodiranje zvuka za komprimovanje zvuka u kvalitetu sa CD-a sa gotovo nečujnim gubitkom na kvalitetu.
MPEG Audio Layer II (.mp2, .mpa)
MPEG Audio Layer II je standard za kodiranje zvuka koji je prvobitno razvijen kao deo specifikacije MPEG-1, pa je kasnije ažuriran za specifikaciju MPEG-2.
M3U (.m3u)
.m3u datoteke predstavljaju metadatoteke koje sadrže spisak numera koji upućuje na .mp3 datoteke i pruža dodatne metapodatke za stavke na spisku numera.

Musical Instrument Digital Interface (.mid, .midi, .rmi)

Musical Instrument Digital Interface (MIDI) je standardni protokol za razmenu muzičkih informacija između muzičkih instrumenata, sintisajzera i računara. Ovaj standard definiše kodove za muzičke događaje kao što su početak note, njena visina, dužina, jačina, kao i muzičke atribute, kao što je vibrato. Takođe definiše kodove za efekte raznih dugmadi, točkića i pedala koji se koriste na sintisajzerima.

Audio Interchange File Format ( .aif, .aifc, .aiff)

Apple Computer je razvio format Audio Interchange File Format (AIFF) za audio datoteke. Ovaj format možete da koristite za skladištenje visokokvalitetnih uzorkovanih zvučnih i muzičkih informacija.

Sun Microsystems i NeXT (.au, .snd)

Unix Audio (.au) datoteke su zvučne datoteke generisane u UNIX operativnim sistemima.

Sound (.snd) format je zamenjivi format zvučne datoteke koji se koristi na Sun, NeXt i Silicon Graphics računarima. Ova datoteka obično sadrži neobrađene zvučne podatke praćene tekstualnim identifikatorom.

Audio for Windows (.wav)

Windows koristi Wave Form Audio (WAV) format datoteke za skladištenje zvukova u vidu zvučnih talasa. Jedan minut zvuka u Pulse Code Modulation (PCM) formatu može da zauzima samo 644 kilobajte (KB) ili čak 27 megabajta (MB) prostora. Ova veličina skladišnog prostora zavisi od frekvencije uzorkovanja, tipa zvuka (mono ili stereo) i broja bitova koji se koriste za uzorak.

Slično AVI i ASF formatu, WAV je samo kontejner datoteke. Audio sadržaj komprimovan putem različitih kodeka i sačuvan u .wav datoteci može da se reprodukuje u programu Windows Media Player ako su odgovarajući kodeci instalirani na računaru. Najuobičajeniji audio kodeci koji se koriste u .wav datotekama su Microsoft Adaptive Differential Pulse Code Modulation (MS ADPCM) i nekomprimovani Pulse Code Modulation (PCM).

CD Audio Track (.cda)

Datoteke u formatu CD Audio (.cda) su zvučne datoteke sačuvane na CD-u. Datoteke u .cda formatu mogu da se reprodukuju samo sa CD-a. Zbog toga ne možemo da damo primer takve datoteke u ovom članku. Da biste isprobali .cda datoteku, ili probajte da pustite drugu .cda datoteku sa CD-a ili pokušajte da pustite neku .cda datoteku sa drugog CD-a. .cda datoteke samo predstavljaju audio zapise sa CD-a i zapravo ne sadrže informacije o impulsnoj kodnoj modulaciji (PCM). Ako kopirate .cda datoteku sa CD-a na čvrsti disk, nećete moći da je pustite.

Indeo Video Technology (.ivf)

Datoteke u Indeo Video File (IVF) formatu su video datoteke kodirane putem Indeo kodeka korporacije Ligos Corporation. Indeo standardi mogu često da se menjaju. Da biste sigurno mogli da puštate datoteke kodirane ovim kodekom, instalirajte najnoviji Indeo paket. Da biste proverili da li imate najnoviji Indeo paket, kontaktirajte korporaciju Ligos Corporation. To možete učiniti putem sledeće veb lokacije korporacije Ligos: Da biste pustili neku .ivf datoteku, prvo je preuzmite na čvrsti disk. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Kliknite desnim tasterom miša na .ivf datoteku, a zatim izaberite opciju Sačuvaj cilj kao.
 2. Izaberite lokaciju na čvrstom disku na kojoj želite da sačuvate datoteku.
 3. Kliknite dva puta na datoteku koju ste sačuvali da biste je pustili.
Za više informacija kliknite na sledeći broj članka da biste ga otvorili u Microsoft bazi znanja:
281919 Prikazuje se poruka „Neodređena/nedefinisana greška“ prilikom reprodukcije datoteke u formatu Indeo Video Format (IVF)

Maske za Windows Media Player (.wmz, .wms)

Datoteka definicije maske za Windows Media Player (.wms) je tekstualni XML dokument koji definiše elemente prisutne u maski, njihove odnose i funkcije. Autor skripte kreira datoteku definicije maske (.wms) i sve povezane JScript datoteke (.js) koje sadrže grafičke elemente i dodaju funkcije maski.

.wmz datoteka je komprimovana zip arhiva koja sadrži datoteku definicije maske za Windows Media Player, povezane Jscript datoteke i prateće grafičke datoteke.

QuickTime Movie datoteka (.mov)

Apple Computer je razvio QuickTime format datoteke za kreiranje, uređivanje, objavljivanje i prikaz multimedijalnih datoteka. QuickTime format može da sadrži video, animacije, grafički sadržaj, 3D sadržaj i sadržaj virtuelne stvarnosti (VR). Samo QuickTime datoteke verzije 2.0 ili starije mogu da se reprodukuju u programu Windows Media Player. Novije verzije QuickTime datoteka zahtevaju plejer kompanije Apple – QuickTime Player. Više informacija potražite na sledećoj veb lokaciji kompanije Apple:

MP4 Audio datoteka (.m4a)

.m4a (samo audio) često se kompresuje putem AAC kodiranja (s gubitkom), ali takođe može biti u Apple Lossless (bez gubitka) formatu.

MP4 Video datoteka (.mp4, .m4v, .mp4v, .3g2, .3gp2, .3gp, .3gpp)

MPEG-4 je specifikacija Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO) koja pokriva mnoge aspekte prikaza multimedijalnog sadržaja, uključujući kompresiju, autorstvo i isporuku. Iako video kompresija i definicija kontejnera datoteke predstavljaju dva zasebna entiteta specifikacije MPEG-4, mnogi ljudi pogrešno misle da ova dva termina znače isto. Možete da primenite samo delove specifikacije MPEG-4 i da i dalje budete usaglašeni sa standardom.

MPEG-4 format datoteke, kako ga definiše specifikacija MPEG-4, sadrži video kodiran u MPEG-4 formatu i zvuk kodiran u Advanced Audio Coding (AAC) audio formatu. Obično koristi .mp4 oznaku tipa datoteke. Windows Media Player ne podržava reprodukciju .mp4 formata datoteke. Medijske datoteke u .mp4 formatu možete da puštate u programu Windows Media Player ako instalirate dekoderski paket za MPEG-4 kompatibilan sa DirectShow okruženjem. Dekoderski paketi za MPEG-4 kompatibilni sa DirectShow okruženjem sadrže Ligos LSX-MPEG Player i EnvivioTV.

Više informacija o programu Ligos LSX-MPEG Player, potražite na sledećoj veb lokaciji korporacije Ligos:Više informacija o programu EnvivioTV, potražite na sledećoj veb lokaciji kompanije Envivio:Microsoft je odabrao da primeni deo MPEG-4 standarda koji se odnosi na kompresiju video sadržaja. Microsoft je do sada proizveo sledeće kodeke zasnovane na MPEG-4 standardu:
 • Microsoft MPEG-4 v1
 • Microsoft MPEG-4 v2
 • Microsoft MPEG-4 v3
 • ISO MPEG-4 v1
MPEG-4 video sadržaj možete da kodirate i sačuvate u .asf kontejneru datoteke upotrebom alatki Windows Media Tools i Windows Media Encoder. Nakon toga ćete moći da reprodukujete te datoteke u programu Windows Media Player. Više informacija o MPEG-4 standardu i podršci korporacije Microsoft za isti potražite na sledećoj veb lokaciji korporacije Microsoft:.m4v format datoteke je format za video datoteke koji je razvio Apple i koji je veoma sličan MP4 formatu. Razlike se ogledaju u DRM zaštiti od kopiranja koju Apple primenjuje i korišćenju zvuka u AC3 (Dolby Digital) formatu koji nije standardizovan za korišćenje u MP4 kontejneru.

.mp4v datoteka je MPEG-4 video datoteka.

.3gp (3GPP format datoteke) je format multimedijalnog kontejnera koji definiše Third Generation Partnership Project (3GPP) za 3G UMTS multimedijalne usluge. Koristi se na 3G mobilnim telefonima, ali može da se reprodukuje i na nekim 2G i 4G telefonima.

.3g2 (3GPP2 format datoteke) je format multimedijalnog kontejnera koji definiše 3GPP2 za 3G CDMA2000 multimedijalne usluge. Veoma je sličan 3GP formatu datoteke, ali sadrži neke dodatne funkcije i neka ograničenja u odnosu na 3GP.

.3gp2 tip datoteke prvenstveno se koristi za „3GPP2“ .

Windows audio datoteka (.aac, .adt, .adts)

Advanced Audio Coding (.aac) je standardna šema za kodiranje i kompresiju sa gubitkom za zvuk u digitalnom formatu. Namenjen da bude naslednik MP3 formata, AAC obično postiže bolji kvalitet zvuka od MP3 formata pri sličnim brzinama protoka.

Audio Data Transport Stream (.adts) se koristi ako podatke treba strimovati u okviru MPEG-2 transportnog protoka. Sastoji se od niza frejmova od kojih svaki ima zaglavlje nakon čega slede audio podaci u AAC formatu.

MPEG-2 TS Video datoteka (.m2ts)

.m2ts je oznaka tipa datoteke koja se koristi za Blu-ray Disc Audio-Video (BDAV) MPEG-2 Transport Stream (M2TS) format datoteke kontejnera. Koristi se za multipleksiranje audio i video sadržaja i drugih tokova. Zasnovan je na kontejneru MPEG-2 transportnog toka. Ovaj format kontejnera se obično koristi za video sadržaj visoke definicije na Blu-ray disku i AVCHD-u.
Dodatne informacije
Odricanje odgovornosti za informacije o nezavisnim proizvođačima

Proizvode nezavisnih proizvođača o kojima se govori u ovom članku proizvela su preduzeća koja su nezavisna od korporacije Microsoft. Microsoft ne daje garanciju, podrazumevanu ili neku drugu, u pogledu performansi ili pouzdanosti ovih proizvoda.
Napomena Ovo je „FAST PUBLISH“ članak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podršku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pružaju se u viđenom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadrže tipografske greške i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove korišćenja da biste saznali više.
Svojstva

ID članka: 316992 - Poslednji pregled: 05/07/2014 16:45:00 - Verzija: 1.0

Windows Media Player 12, Windows Media Player 11, Windows Media Player 10, Microsoft Windows Media Player 9 Series, Microsoft Windows Media Player 7.0

 • kbinfo kbcip KB316992
Povratne informacije