Trenutno ste van mreže; čekamo da se ponovo povežete na internet

U ovom članku su opisani statusni kodovi za Microsoft Internet Information Services (IIS) 5.0 i 6.0

Zašto dobijam ove poruke o greškama na nekim veb lokacijama?

Dok surfujete internetom, možete dobiti poruke o greškama ako postoji problem sa veb lokacijom koju posećujete. Problem može biti privremen. Tako da kasnije možete ponovo da se vratite na dotičnu veb lokaciju. Ako se problem i dalje bude javljao, možete da probate da kontaktirate administratore veb lokacije i da zatražite da reše problem.

Cilj ovog članka je da pomogne administratorima veb lokacija da shvate šta ove poruke o greškama znače i da dobiju informacije o tome kako da reše probleme.

Kućni korisnici:Ovaj članak je namenjen za zastupnike podrške i IT stručnjake. Ako tražite više informacija o porukama o greškama koje se prikazuju na veb lokacijama, posetite sledeću Windows veb lokaciju:

Rezime
Kada posetioci veb lokacije pokušaju da pristupe sadržaju na serveru koji koristi Microsoft Internet Information Services (IIS) 5.0 ili 6.0 preko HTTP ili FTP (File Transfer Protocol) protokola, IIS vraća numerički kôd koji pokazuje da li je taj pokušaj bio uspešan. Ovaj statusni kôd se beleži u IIS evidenciji, a takođe može biti prikazan u Veb pregledaču ili FTP klijentu. Statusni kôd takođe može da navede razlog zašto je zahtev bio neuspešan.

Administratori za IIS mogu da prilagode poruku o grešci koja se prikazuje korisnicima u veb pregledačima u slučaju da je zahtev neuspešan. Za više informacija o kreiranju prilagođenih HTTP poruka o greškama u serverskoj aplikaciji IIS kliknite na sledeće brojeve članaka da biste ih otvorili u Microsoft bazi znanja:
814869 Prilagođene poruke o greškama u serverskoj aplikaciji IIS 6.0
302570 Konfigurisanje prilagođenih poruka o grešci za vašu Veb lokaciju u serverskoj aplikaciji IIS
Dodatne informacije

Lokacije datoteka evidencije

Prema podrazumevanim postavkama IIS čuva datoteke evidencije na sledećoj lokaciji:
%WINDIR%\System32\Logfiles
Ovaj direktorijum sadrži zasebne direktorijume za svaku WWW (World Wide Web) i FTP lokaciju. Datoteke evidencije se podrazumevano svakoga dana kreiraju u direktorijumima, a naziv im se dodeljuje prema datumu (na primer, exGGMMDD.log). Za više informacija o podešavanju evidencije kliknite na sledeći broj članka da biste ga otvorili u Microsoft bazi znanja:
313437 Omogućavanje vođenja evidencije u serverskoj aplikaciji Internet Information Services (IIS)

HTTP

1xx - Informativno

Ovi statusni kodovi ukazuju na privremeni odziv. Klijent treba da se pripremi da primi jedan ili više 1xx odziva pre prijema regularnog odziva.
 • 100 - Nastavi.
 • 101 - Menjanje protokola.
2xx - Uspešno

Ova klasa statusnih kodova ukazuje na to da je server uspešno prihvatio zahtev klijenta.
 • 200 - U redu. Zahtev klijenta je uspešno obrađen.
 • 201 - Kreirano.
 • 202 - Prihvaćeno.
 • 203 - Informacije bez ovlašćenja.
 • 204 - Nema sadržaja.
 • 205 - Resetuj sadržaj.
 • 206 - Delimičan sadržaj.
 • 207 - Višestruki status (WebDav).
3xx - Preusmeravanje

Pregledač klijenta treba da obavi više radnji kako bi zahtev bio ispunjen. Na primer, pregledač će možda morati da traži neku drugu stranicu na serveru ili da ponovi zahtev pomoću proxy servera.
 • 301 - Trajno premešteno
 • 302 - Objekat je premešten.
 • 304 - Nije izmenjeno.
 • 307 - Privremeno preusmeravanje.
4xx - Greška u klijentu

Došlo je do greške, klijent je možda pokvaren. Na primer, klijent može da zatraži stranicu koja ne postoji ili da navede pogrešne informacije za potvrdu identiteta.
 • 400 - Pogrešan zahtev.
 • 401 - Pristup je odbijen. IIS definiše nekoliko različitih 401 grešaka koje ukazuju na specifičniji uzrok greške. Ovi specifični kodovi grešaka prikazani se u pregledaču, ali nisu prikazani u IIS evidenciji:
  • 401.1 - Prijavljivanje nije uspelo.
  • 401.2 - Prijavljivanje nije uspelo zbog konfiguracije servera.
  • 401.3 - Neovlašćeno zbog ACL na resursu.
  • 401.4 - Autorizacija nije uspela prema filteru.
  • 401.5 - Autorizacija nije uspela prema ISAPI/CGI aplikaciji.
  • 401.7 – Pristup je odbijen prema smernicama za URL autorizaciju na Veb serveru. Ovaj kôd greške je specifičan za IIS 6.0.
 • 403 - Zabranjeno. IIS definiše nekoliko različitih 403 grešaka koje ukazuju na specifičniji uzrok greške:
  • 403.1 - Pristup za izvršavanje je zabranjen.
  • 403.2 - Pristup za čitanje je zabranjen.
  • 403.3 - Pristup za pisanje je zabranjen.
  • 403.4 - SSL je neophodan.
  • 403.5 - SSL 128 je neophodan.
  • 403.6 - IP adresa je odbijena.
  • 403.7 - Neophodan je certifikat klijenta.
  • 403.8 - Pristup lokaciji je odbijen.
  • 403.9 - Postoji previše korisnika.
  • 403.10 - Nevažeća konfiguracija.
  • 403.11 - Promena lozinke.
  • 403.12 - Maper je odbio pristup.
  • 403.13 - Certifikat klijenta je opozvan.
  • 403.14 - Prikaz liste direktorijuma je odbijen.
  • 403.15 - Premašen je broj licenci za pristup klijenta.
  • 403.16 - Certifikat klijenta nije pouzdan ili važeći.
  • 403.17 - Certifikat klijenta je istekao ili nije važeći.
  • 403.18 - Nije moguće izvršiti traženu URL adresu u postojećoj grupi aplikacija. Ovaj kôd greške je specifičan za IIS 6.0.
  • 403.19 - Nije moguće izvršiti CGI parametre za klijenta u ovoj grupi aplikacija. Ovaj kôd greške je specifičan za IIS 6.0.
  • 403.20 - Prijavljivanje na pasoš nije uspelo. Ovaj kôd greške je specifičan za IIS 6.0.
 • 404 - Nije pronađeno.
  • 404.0 - (nijedno) – Datoteka ili direktorijum nisu pronađeni.
  • 404.1 - Veb lokaciji nije moguće pristupiti na zahtevanom portu.
  • 404.2 - Smernice za zaključavanje oznake tipa za Veb uslugu sprečavaju izvršavanje ovog zahteva.
  • 404.3 - Smernice za MIME mapu sprečavaju izvršavanje ovog zahteva.
 • 405 - HTTP glagol korišćen za pristup ovoj stranici nije dozvoljen (metod nije dozvoljen).
 • 406 - Pregledač klijenta ne prihvata MIME tip tražene stranice.
 • 407 - Neophodna je provera identiteta proxy servera.
 • 412 - Preduslov nije ispunjen.
 • 413 – Entitet zahteva je prevelik.
 • 414 - URI identifikator zahteva je predugačak.
 • 415 – Nepodržani tip medija.
 • 416 – Traženi zahtev nije zadovoljavajući.
 • 417 – Izvršavanje nije uspelo.
 • 423 – Greška u zaključavanju.
5xx - Greška na serveru

Server ne može da dovrši zahtev jer je naišao na grešku.
 • 500 - Unutrašnja greška servera.
  • 500.12 - Aplikacija se ponovo pokreće na Veb serveru.
  • 500.13 - Veb server je zauzet.
  • 500.15 - Direktni zahtevi za Global.asa nisu dozvoljeni.
  • 500.16 – Akreditivi za UNC autorizaciju su netačni. Ovaj kôd greške je specifičan za IIS 6.0.
  • 500.18 – Nije moguće otvoriti skladište URL autorizacija. Ovaj kôd greške je specifičan za IIS 6.0.
  • 500.19 - Podaci za ovu datoteku su nepravilno konfigurisani u metabazi.
  • 500.100 - Unutrašnja ASP greška.
 • 501 - Vrednosti u zaglavlju ukazuju na konfiguraciju koja nije primenjena.
 • 502 - Veb server je primio nevažeći odziv dok je obavljao ulogu mrežnog prolaza ili proxy servera.
  • 502.1 - Vremenski istek CGI aplikacije.
  • 502.2 - Greška u CGI aplikaciji.
 • 503 - Usluga nije dostupna. Ovaj kôd greške je specifičan za IIS 6.0.
 • 504 - Vremenski istek mrežnog prolaza.
 • 505 - HTTP verzija nije podržana.

IIS HTTP statusni kodovi i njihovi uzroci

 • 200 - Uspešno. Ovaj statusni kôd označava da je IIS uspešno obradio zahtev.
 • 206 - Delimičan sadržaj. Označava da je datoteka delimično preuzeta. Može da omogući nastavak prekinutog preuzimanja ili da podeli preuzimanje na više istovremenih tokova.
 • 207 - Višestruki status (WebDav). Ovaj kôd se pojavljuje pre XML poruke koja sadrži nekoliko zasebnih kodova odziva, u zavisnosti od broja kreiranih podzahteva.
 • 301 - Trajno premešteno. Ovaj i svi budući zahtevi trebalo bi da budu preusmereni na zadati URI.
 • 302 - Pronađeno. Često je predstavljen porukom „Objekat je premešten“ za potvrdu identiteta zasnovanu na obrascima. Zahtevani resurs se privremeno nalazi pod nekim drugim URI identifikatorom. Budući da se preusmeravanje može povremeno izmeniti, klijent bi trebalo da nastavi da koristi URI identifikator zahteva i za buduće zahteve. Ovaj odziv može da se kešira samo ako je to naznačeno u polju zaglavlja „Kontrola keša“ ili „Ističe“.
 • 304 - Nije izmenjeno. Klijent traži dokument koji se već nalazi u kešu i koji nije izmenjen od trenutka kada je keširan. Klijent koristi keširanu kopiju dokumenta, umesto da preuzme dokument sa servera.
 • 401.1 i 401.2 - Prijavljivanje nije uspelo. Prijavljivanje nije bilo uspešno zato što su korisničko ime ili lozinka nevažeći ili zato što postoji problem sa konfiguracijom sistema.
 • 401.3 - Neovlašćeno zbog ACL na resursu. Ukazuje na problem sa NTFS dozvolama. Ova greška može da se javi i kada su ispravne dozvole za datoteku kojoj pokušavate da pristupite. Na primer, možete videti ovu grešku ako IUSR nalog nema pristup direktorijumu C:\Winnt\System32\Inetsrv. Za više informacija o rešavanju ovog problema kliknite na sledeće brojeve članaka da biste ih otvorili u Microsoft bazi znanja:
  271071 Podešavanje potrebnih NTFS dozvola i prava korisnika za IIS 5.0 Veb server
  812614 Podrazumevane dozvole i prava korisnika za IIS 6.0
 • 403 - Zabranjeno. Ovaj generički 403 statusni kôd će se pojaviti ako Veb lokacija nema podrazumevani skup dokumenata i ako nije podešena da dozvoli pregledanje direktorijuma. Za više informacija o rešavanju ovog problema kliknite na sledeći broj članka da biste ga otvorili u Microsoft bazi znanja:
  320051 Konfigurisanje podrazumevanog dokumenta u serverskoj aplikaciji Internet Information Services
 • 403.1 - Pristup za izvršavanje je zabranjen. Navedena su dva najčešća uzroka za javljanje ove poruke o grešci:
  • Nemate dovoljno dozvola za izvršavanje. Na primer, možete dobiti ovu poruku o grešci kada pokušate da pristupite ASP stranici u direktorijumu u kojem su dozvole podešene na „None“ (Nema) ili kada pokušate da izvršite CGI skriptu u direktorijumu sa dozvolom „Scripts Only“ (Samo skripte). Da biste promenili dozvole za izvršavanje, kliknite desnim tasterom miša na direktorijum u programu Microsoft Management Console (MMC), izaberite stavku Properties (Svojstva), kliknite na karticu Directory (Direktorijum) i uverite se da je postavka Execute Permissions (Dozvole za izvršavanje) podešena na odgovarajuću vrednost u skladu sa tim čemu pokušavate da pristupite.
  • Mapiranje skripte za tip datoteke koju pokušavate da pokrenete nije podešeno da prepozna glagol koji koristite (na primer GET ili POST). Da biste proverili ovo, kliknite desnim tasterom miša na direktorijum u programu Microsoft Management Console, izaberite stavku Properties (Svojstva), kliknite na karticu Directory (Direktorijum), kliknite na Configuration (Konfiguracija) i uverite se da je mapiranje skripte za odgovarajući tip datoteke podešeno tako da dozvoli glagol koji koristite.
 • 403.2 - Pristup za čitanje je zabranjen. Proverite da li ste podesili IIS da dozvoli pristup za čitanje za direktorijum. Takođe, ako koristite podrazumevani dokument, proverite da li taj dokument postoji. Za više informacija o rešavanju ovog problema kliknite na sledeći broj članka da biste ga otvorili u Microsoft bazi znanja:
  247677 Poruka o grešci: 403.2 Zabranjeno: Pristup za čitanje je zabranjen
 • 403.3 - Pristup za pisanje je zabranjen. Proverite da li su IIS dozvole i NTFS dozvole podešene da omoguće pristup za upisivanje u direktorijum.Za više informacija o rešavanju ovog problema kliknite na sledeći broj članka da biste ga otvorili u Microsoft bazi znanja:
  248072 Poruka o grešci: 403.3 Zabranjeno: Pristup za pisanje je zabranjen
 • 403.4 - SSL je neophodan. Onemogućite opciju Zahtevaj bezbedan kanal ili izaberite HTTPS umesto HTTP protokola za pristup stranici.
 • 403.5 - SSL 128 je neophodan. Onemogućite opciju Zahtevaj 128-bitno šifrovanje ili koristite pregledač koji podržava 128-bitno šifrovanje da biste otišli na stranicu.
 • 403.6 - IP adresa je odbijena. Konfigurisali ste server da zabrani pristup vašoj trenutnoj IP adresi. Za više informacija o rešavanju ovog problema kliknite na sledeći broj članka da biste ga otvorili u Microsoft bazi znanja:
  248043 Poruka o grešci: 403.6 - Zabranjeno: IP adresa je odbijena
 • 403.7 - Neophodan je certifikat klijenta. Konfigurisali ste server tako da traži certifikat za potvrdu identiteta klijenta, ali važeći certifikat klijenta nije instaliran.
  186812 PRB: Poruka o grešci: 403.7 Zabranjeno: Neophodan je certifikat klijenta
 • 403.8 - Pristup lokaciji je odbijen. Podesili ste ograničenje za ime domena koji koristite za pristup serveru.Za više informacija o rešavanju ovog problema kliknite na sledeći broj članka da biste ga otvorili u Microsoft bazi znanja:
  248032 Poruka o grešci: Zabranjeno: Pristup lokaciji je odbijen 403.8
 • 403.9 - Postoji previše korisnika. Broj korisnika koji su povezani na server prevazilazi ograničenje koje ste zadali. Za više informacija o tome kako da promenite ovo ograničenje kliknite na sledeći broj članka da biste ga otvorili u Microsoft bazi znanja:
  248074 Poruka o grešci: Pristup je zabranjen: Previše korisnika je povezano 403.9
  NAPOMENA: Microsoft Windows 2000 Professional i Windows XP Professional automatski postavljaju ograničenje od 10 veza za IIS. Ne možete da promenite ovo ograničenje.
 • 403.12 - Maper je odbio pristup. Za stranicu kojoj želite da pristupite neophodan je certifikat klijenta. Međutim, korisničkom ID-u koji je mapiran ka certifikatu klijenta odbijen je pristup datoteci. Za dodatne informacije kliknite na sledeći broj članka da biste ga otvorili u Microsoft bazi znanja:
  248075 Greška: HTTP 403.12 - Pristup je zabranjen: Maper je odbio pristup
 • 404 - Nije pronađeno. Ova greška može da se javi ako je datoteka kojoj pokušavate da pristupite premeštena ili izbrisana. Greška takođe može da se javi ako pokušate da pristupite datoteci, koja ima ograničenu oznaku tipa datoteke, nakon što instalirate alatku URLScan. Kada instalirate alatku URLScan, u w3svc datotekama evidencije biće prikazana poruka „Odbijen od strane URLScan alatke“. U tom slučaju, u datoteci evidencije biće prikazana poruka „Odbijen od strane URLScan alatke“ za taj zahtev. Za dodatne informacije kliknite na sledeći broj članka da biste ga otvorili u Microsoft bazi znanja:

  248033 Kako administratori sistema mogu da reše probleme u vezi sa porukom o grešci „HTTP 404 - Datoteka nije pronađena“ na serveru koji koristi IIS
  • 404.1 - Veb lokaciji nije moguće pristupiti na zahtevanom portu. Ova greška se javlja kada Veb lokacija kojoj pokušavate da pristupite ima IP adresu koja ne prihvata zahteve sa porta preko kojeg je stigao ovaj zahtev.Za dodatne informacije kliknite na sledeći broj članka da biste ga otvorili u Microsoft bazi znanja:
   248034 IIS greška: 404.1 Veb lokacija nije pronađena
  • 404.2 – Smernice za zaključavanje sprečavaju izvršavanje ovog zahteva. U serverskoj aplikaciji IIS 6.0, ova greška ukazuje na to da je zahtev zabranjen u listi proširenja za Veb uslugu.Za dodatne informacije kliknite na sledeće brojeve članaka da biste ih otvorili u Microsoft bazi znanja:
   328419 Dodavanje i uklanjanje datoteka proširenja za Veb uslugu u serverskoj aplikaciji IIS 6
   328505 Prikaz liste sa proširenjima za Veb uslugu i datotekama proširenja u serverskoj aplikaciji IIS 6.0
   328360 Omogućavanje i onemogućavanje ISAPI proširenja i CGI aplikacija u serverskoj aplikaciji IIS 6.0
  • 404.3 - Smernice za MIME mapu sprečavaju izvršavanje ovog zahteva. Do ovog problema dolazi ako su ispunjeni sledeći uslovi:
   1. Mapiranje rukovaoca za zahtevanu oznaku tipa datoteke nije konfigurisano.
   2. Odgovarajući MIME tip nije konfigurisan za Veb lokaciju niti za aplikaciju.
 • 405 – Metod nije dozvoljen. Ova greška može da se javi kada klijent pošalje HTTP zahtev serveru na kojem je pokrenut IIS, a taj zahtev sadrži HTTP glagol koji server ne prepoznaje. Da biste rešili ovaj problem, proverite da li zahtev koristi HTTP glagol koji je u skladu sa HTTP zahtevom za komentar. Više informacija o HTTP zahtevu za komentar potražite u odeljku „Reference“.
 • 500 - Unutrašnja greška servera. Ova poruka se javlja za veliki broj grešaka na serveru. Više informacija o uzroku ovih grešaka možete da pronađete u evidenciji prikaza događaja. Takođe, možete da onemogućite prepoznatljive HTTP poruke o grešci da biste dobili detaljniji opis greške. Da biste dobili više informacija o postupku onemogućavanja prepoznatljivih HTTP poruka o grešci, kliknite na sledeći broj članka da biste ga otvorili u Microsoft bazi znanja:
  294807 KAKO DA: Onemogućite funkciju „Prikaži prepoznatljive HTTP poruke o grešci“ programa Internet Explorer 5 na serveru
 • 500.12 - Aplikacija se ponovo pokreće. Poruka ukazuje na to da ste pokušali da učitate ASP stranicu dok je IIS ponovo pokretao aplikaciju. Ova poruka bi trebalo da nestane kada osvežite stranicu. Ako se poruka ponovo pojavi kada osvežite stranicu, uzrok može biti antivirusni softver koji skenira datoteku Global.asa. Za dodatne informacije kliknite na sledeći broj članka da biste ga otvorili u Microsoft bazi znanja:
  248013 Poruka o grešci: HTTP Error 500-12 Aplikacija se ponovo pokreće
 • 500-100.ASP - ASP greška. Možete dobiti ovu poruku o grešci kada pokušate da učitate ASP stranicu koja ima greške u kodu. Da biste dobili konkretnije informacije o ovoj grešci, onemogućite prepoznatljive HTTP poruke o greškama. Prema podrazumevanim vrednostima, ova greška je omogućena samo na podrazumevanoj veb lokaciji.Za više informacija o tome kako da podesite da se ova greška prikazuje na veb lokacijama koje nisu podrazumevane, kliknite na sledeći broj članka da biste ga otvorili u Microsoft bazi znanja:
  261200 Poruka o grešci HTTP 500 prikazuje se umesto ASP poruke o grešci iz 500-100.asp
 • 502 - Neispravan mrežni prolaz. Ovu poruku o grešci ćete dobiti kada pokušate da pokrenete CGI skriptu koja ne vraća ispravan skup HTTP zaglavlja. Da biste rešili ovaj problem, potrebno je da otklonite grešku iz CGI aplikacije da biste utvrdili zašto su neispravne HTTP informacije prosleđene serverskoj aplikaciji IIS.
 • 503 - Usluga nije dostupna. Počevši od verzije IIS 6, Http.sys komponenta za zaštićeni režim rada generiše HTTP 503 status. Da biste dobili više informacija o identifikovanju i otklanjanju HTTP 503 grešaka, kliknite na sledeći broj članka da biste ga otvorili u Microsoft bazi znanja:
  820729 Evidentiranje grešaka u HTTP API interfejsu
 • 500.19. Ovu poruku o grešci ćete dobiti kada XML metabaza sadrži neispravne informacije o konfiguraciji za tip sadržaja kojem pokušavate da pristupite. Da biste rešili ovaj problem, uklonite ili popravite neispravne informacije o konfiguraciji. Ovaj problem najčešće ukazuje na problem u ključu metabaze ScriptMap.

FTP

1xx - Pozitivan preliminarni odgovor

Ovi statusni kodovi ukazuju na to da je radnja uspešno započeta, ali da klijent očekuje još jedan odgovor pre nego što pređe na novu komandu.
 • 110 Ponovo pokreni odgovor označivača.
 • 120 Usluga će biti spremna za nnn minuta.
 • 125 Veza za prenos podataka je već otvorena; počinje prenos.
 • 150 Status datoteke je ispravan; veza za prenos podataka će uskoro biti otvorena.
2xx - Pozitivan odgovor o završetku

Radnja je uspešno obavljena. Klijent može da zada novu komandu.
 • 200 Komanda je u redu.
 • 202 Komanda nije primenjena, suvišna na ovoj lokaciji.
 • 211 Odgovor za status sistema ili sistemsku pomoć.
 • 212 Status direktorijuma.
 • 213 Status datoteke.
 • 214 Poruka pomoći.
 • 215 Tip sistema NAME, gde NAME predstavlja zvanično ime sistema iz liste u dokumentu „Dodeljeni brojevi“.
 • 220 Usluga je spremna za novog korisnika.
 • 221 Usluga zatvara kontrolnu vezu. Odjavljen ako je moguće.
 • 225 Veza za prenos podataka je otvorena; prenos nije započet.
 • 226 Zatvaranje veze za prenos podataka. Tražena radnja za datoteku je uspešno obavljena (na primer, prenos datoteke ili zatvaranje datoteke).
 • 227 Prelazak u pasivni režim (h1, h2, h3, h4, p1, p2).
 • 230 Korisnik je prijavljen, nastavi.
 • 250 Tražena radnja za datoteku je uspešno obavljena.
 • 257 IME PUTANJE“ je kreirano.
3xx - Pozitivan posredni odgovor

Komanda je uspešno izvršena, ali serveru su potrebne dodatne informacije od klijenta da bi dovršio obradu zahteva.
 • 331 Korisničko ime je u redu, potrebna je lozinka.
 • 332 Neophodan je nalog za prijavljivanje.
 • 350 Tražena radnja za datoteku je na čekanju jer su potrebne dodatne informacije.
4xx - Odgovor o privremenom neuspešnom izvršavanju komande

Komanda nije uspešno izvršena, ali greška je privremena. Ako klijent ponovo zada komandu, ona će možda uspešno biti izvršena
 • 421 Usluga nije dostupna, kontrolna veza se zatvara. Ovo može biti odgovor na bilo koju komandu ako usluga utvrdi da mora da se zatvori.
 • 425 Nije moguće otvoriti vezu za prenos podataka.
 • 426 Veza je zatvorena; prenos je prekinut.
 • 450 Tražena radnja za datoteku nije obavljena. Datoteka nije dostupna (na primer, datoteka je zauzeta).
 • 451 Tražena radnja je prekinuta: Lokalna greška u obradi.
 • 452 Tražena radnja nije obavljena. Nedovoljno prostora za skladištenje u sistemu.
5xx - Odgovor o trajnom neuspešnom izvršavanju komande

Komanda nije uspešno izvršena i greška je trajna. Ako klijent ponovo zada komandu, ponovo će se javiti ista greška.
 • 500 Greška u sintaksi, komanda nije prepoznata. Ovo može da uključuje greške kao što je „Komandna linija je predugačka“.
 • 501 Sintaksna greška u parametrima ili argumentima.
 • 502 Komanda nije primenjena.
 • 503 Neispravna sekvenca komandi.
 • 504 Komanda nije primenjena za taj parametar.
 • 530 Niste prijavljeni.
 • 532 Neophodan je nalog za skladištenje datoteka.
 • 550 Tražena radnja nije obavljena. Datoteka nije dostupna (na primer, datoteka nije pronađena, nije joj moguće pristupiti).
 • 551 Tražena radnja je prekinuta: Tip stranice je nepoznat.
 • 552 Tražena radnja za datoteku je prekinuta: Prekoračena je kvota za dodeljivanje skladišta (za trenutni direktorijum ili skup podataka).
 • 553 Tražena radnja nije obavljena. Ime datoteke nije dozvoljeno.

Najčešći FTP statusni kodovi i njihovi uzroci

 • 150 - FTP koristi dva porta: 21 za slanje komandi i 20 za slanje podataka. Statusni kôd 150 ukazuje na to da će server da otvori novu vezu na portu 20 zbog slanja podataka.
 • 226 - Ova komanda otvara vezu za prenos podataka na portu 20 kako bi se obavila neka radnja, na primer prenos datoteke. Kada se ova radnja uspešno obavi, veza za prenos podataka će se zatvoriti.
 • 230 - Ovaj statusni kôd se prikazuje kada klijent pošalje tačnu lozinku. Označava uspešno prijavljivanje korisnika.
 • 331 - Ovaj statusni kôd se pojavljuje kada klijent pošalje korisničko ime. Isti statusni kôd će se pojaviti bez obzira na to da li navedeno korisničko ime pripada važećem nalogu u sistemu.
 • 426 - Ova komanda otvara vezu za prenos podataka kako bi se obavila neka radnja, ali radnja je otkazana, a veza za prenos podataka je zatvorena.
 • 530 - Ovaj statusni kôd ukazuje na to da korisnik ne može da se prijavi jer su korisničko ime ili lozinka netačni. Ako se prijavljujete preko svog naloga, možda ste pogrešno ukucali korisničko ime ili lozinku, a možda ste izabrali da dozvolite samo anoniman pristup. Ako se prijavljujete pomoću anonimnog naloga, moguće je da ste IIS konfigurisali tako da ne dozvoljava anoniman pristup.
 • 550 - Komanda nije izvršena jer navedena datoteka nije dostupna. Na primer, ovaj statusni kôd se pojavljuje kada pokušate da preuzmete (GET) datoteku koja ne postoji ili kada pokušate da smestite (PUT) datoteku u direktorijum za koji nemate dozvolu za pisanje.
Napomena Preporučujemo da svi administratori Veb lokacije obave nadogradnju na Internet Information Services (IIS) verzije 7.0 koji radi u sistemu Windows Server 2008. IIS 7.0 znatno povećava bezbednost Veb infrastrukture. Više informacija o temama vezanim za IIS bezbednost potražite na sledećoj Microsoft Veb lokaciji:Više informacija o aplikaciji IIS 7.0 potražite na sledećoj Microsoft Veb lokaciji:
Reference
Više informacija o definicijama HTTP statusnih kodova potražite na sledećoj Veb lokaciji World Wide Web (W3C) konzorcijuma:

Više informacija o definicijama FTP statusnih kodova potražite u odeljku 4.2 („FTP odgovori“) na sledećoj veb lokaciji W3C konzorcijuma:

Da biste dobili više informacija o kreiranju prilagođenih HTTP poruka o greškama u serverskoj aplikaciji IIS6, kliknite na sledeći broj članka da biste ga otvorili u Microsoft bazi znanja:
814869 Prilagođene poruke o greškama u serverskoj aplikaciji IIS 6.0
Da biste dobili više informacija o kreiranju prilagođenih HTTP poruka o greškama u serverskoj aplikaciji IIS5, kliknite na sledeći broj članka da biste ga otvorili u Microsoft bazi znanja:

302570 Konfigurisanje prilagođenih poruka o grešci za vašu veb lokaciju u serverskoj aplikaciji IIS
Da biste dobili više informacija o isključivanju funkcije „Prepoznatljive HTTP poruke o grešci“ u programu Internet Explorer, kliknite na sledeći broj članka da biste ga otvorili u Microsoft bazi znanja:

294807 Isključivanje funkcije „Prikaži prepoznatljive HTTP poruke o grešci“ u programu Internet Explorer 5.x i 6.x na serveru
Da biste dobili više informacija o HTTP statusnim kodovima u serverskoj aplikaciji IIS 7.0, kliknite na sledeći broj članka da biste ga otvorili u Microsoft bazi znanja:
943891 HTTP statusni kodovi u serverskoj aplikaciji IIS 7.0
Ako vam navedeni članci ne pomognu da rešite problem ili ako imate simptome koji se razlikuju od onih opisanih u ovom članku, pretražite Microsoft bazu znanja za više informacija. Da biste pretražili Microsoft bazu znanja, posetite sledeću Microsoft veb lokaciju: Zatim u polju Pretraži podršku (bazu znanja) otkucajte tekst poruke o grešci koju dobijate ili otkucajte opis problema.
iis 5 iis5 iis 6 iis 6.0 iis6
Napomena Ovo je „FAST PUBLISH“ članak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podršku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pružaju se u viđenom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadrže tipografske greške i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove korišćenja da biste saznali više.
Svojstva

ID članka: 318380 - Poslednji pregled: 02/05/2016 14:04:00 - Verzija: 6.0

Microsoft Internet Information Services 6.0

 • kbresolve kbproductlink kbinfo KB318380
Povratne informacije
&t=">