Trenutno ste van mreže; čekamo da se ponovo povežete na internet

Napredno rešavanje problema za greške „Stop error code 0x0000007B (INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE)“ u operativnom sistemu Windows XP

Ukinuta je podrška za Windows XP

Microsoft je 8. aprila 2014. godine ukinuo podršku za Windows XP. Ova promena je uticala na ispravke softvera i bezbednosne opcije. Saznajte kako ovo utiče na vas i kako da ostanete zaštićeni.

Podrška za Windows Server 2003 ukinula se 14. jula 2015.

Microsoft je ukinuo podršku za Windows Server 2003 14. jula 2015. Ova promena je uticala na ispravke softvera i bezbednosne opcije. Saznajte kako ovo utiče na vas i kako da ostanete zaštićeni.

Rezime
Ovaj članak sa postepenim uputstvima opisuje kako se rešavaju problemi sa „Stop 0x0000007B“ porukama o greškama u operativnom sistemu Windows XP. Ovaj članak opisuje probleme koji mogu da izazovu ovu grešku zaustavljanja, uključujući viruse u sektoru za pokretanje sistema i probleme sa upravljačkim programima uređaja ili hardverske probleme. Ako ne budete mogli da rešite problem kada pregledate ove stavke, koristite opšte korake za rešavanje problema koji su navedeni na kraju članka.

Ovaj članak je namenjen naprednim korisnicima računara. Ako ne želite da vršite napredno rešavanje problema, zamolite nekoga za pomoć ili se obratite podršci. Informacije o načinu na koji to možete da uradite potražite na sledećoj Microsoft Veb lokaciji:

Napomena
Ako dobijate ovu grešku na računaru sa operativnim sistemom Windows 7, pogledajte sledeći članak na Microsoft Veb lokaciji:
UVOD
Kada pokrenete računar, možda ćete dobiti neku od sledećih poruka o greškama:
 • STOP: 0x0000007B (parametar1, parametar2, parametar3, parametar4)
  NEDOSTUPAN_UREĐAJ_ZA_POKRETANJE_SISTEMA
 • Instalacija je naišla na fatalnu grešku i ne može da se nastavi.

  Obratite se predstavniku podrške za proizvod da biste dobili pomoć. Sledeći status će pomoći toj osobi pri utvrđivanju problema.

  (0x4, 0x1, 0, 0)

  Nije moguće nastaviti sa instaliranjem. Odmah isključite ili ponovo pokrenite računar.
Poruku o grešci „Stop 0x0000007B“ možete dobiti i tokom instalacije operativnog sistema Windows XP kada se instalacioni program ponovo pokrene tokom procesa instalacije. Kada dobijete grešku zaustavljanja dok je pokrenut instalacioni program, dobićete drugu poruku o grešci. Da biste rešili ovaj problem, pročitajte sledeća četiri odeljka da biste utvrdili da li se neki od problema odnosi na vas. Ako se nijedan od problema ne odnosi na vas, koristite sledeće opšte korake za rešavanje problema koji su navedeni na kraju članka.

Virusi u sektoru za pokretanje sistema

Poruku o grešci „Stop 0x0000007B“ možete dobiti ako se na računaru nalazi virus u sektoru za pokretanje sistema. Ako se ovaj problem povremeno pojavljuje i možete da pokrenete Windows, proverite da li na računaru ima virusa. Ako pronađete virus, takođe proverite da li na disketama ima virusa pre nego što ih ponovo upotrebite.

Za spisak proizvođača antivirusnih programa kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:
49500 Spisak prodavaca antivirusnih programa
Napomena Možda ćete morati da koristite više vrsta softvera za otkrivanje virusa da biste otkrili i uklonili različite viruse.

Važno Ako je računar zaražen, on može biti podložan i drugim vrstama napada. Preporučujemo da ponovo podesite servere za direktnu komunikaciju sa Internetom sledeći uputstva koja su objavljena na Web lokaciji CERT. Serveri za direktnu komunikaciju sa Internetom jesu serveri koji funkcionišu bez zaštitnog zida ili druge zaštite. Takođe bi bilo dobro da ponovo podesite sve druge računare koji su ugroženi zato što se nalaze u blizini zaraženih računara pre nego što ih ponovo budete koristili.

Ako je računar zasnovan na operativnom sistemu Windows XP zaražen virusom, a program za otkrivanje virusa ne može da ga ukloni i da popravi sistem, morate ponovo kreirati particije, formatirati čvrsti disk i ponovo instalirati Windows XP. Za dodatne informacije o kreiranju particija i formatiranju čvrstog diska u operativnom sistemu Windows XP kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:
313348 Kreiranje particija i formatiranje čvrstog diska u operativnom sistemu Windows XP
Za više informacija o zaštiti od virusa sektora za pokretanje sistema u operativnom sistemu Windows XP, kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:
122221 Zaštita od virusa sektora za pokretanje sistema u operativnom sistemu Windows

Problemi sa upravljačkim programima uređaja

Poruku o grešci „Stop 0x0000007B“ možete dobiti u sledećim slučajevima:
 • Upravljački program uređaja koji je potreban kontroleru pokretanja računara nije konfigurisan za pokretanje tokom procesa pokretanja sistema.
 • Upravljački program uređaja koji je potreban kontroleru pokretanja računara je oštećen.
 • Oštećene su informacije u registratoru operativnog sistema Windows XP (informacije u vezi sa načinom učitavanja upravljačkih programa uređaja tokom pokretanja).
Operativnom sistemu Windows XP potreban je upravljački program miniporta za komunikaciju sa kontrolerom čvrstog diska koji se koristi za pokretanje računara. Ako Windows XP ne obezbedi upravljački program uređaja za kontroler ili ako Windows XP koristi oštećen ili nekompatibilan upravljački program, morate zameniti upravljački program važećom kopijom koja je kompatibilna sa kontrolerom i operativnim sistemom Windows XP.

Tokom prve faze instalacije operativnog sistema Windows XP, instalacioni program prikazuje sledeću poruku na dnu ekrana:
Pritisnite taster F6 ako je potrebno da instalirate upravljački program nezavisnog proizvođača za SCSI ili RAID.
Pritisnite taster F6, a zatim sledite uputstva da biste instalirali upravljački program uređaja za masovno skladištenje podataka koji obezbeđuje proizvođač originalne opreme (OEM). Za dodatne informacije o korišćenju tastera F6 za učitavanje podrške za upravljački program proizvođača originalne opreme (OEM) uređaja kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:
314859 Ograničena podrška za upravljački program proizvođača originalne opreme (OEM) dostupna je pritiskom na taster F6 tokom instalacije operativnog sistema Windows XP
Da biste utvrdili da li je kontroler čvrstog diska kompatibilan sa operativnim sistemom Windows XP i da biste nabavili informacije o upravljačkim programima koji su uključeni u Windows XP CD-ROM-u ili su dostupni za preuzimanje, pogledajte najnoviji Windows XP spisak kompatibilnih hardverskih proizvoda (HCL). Za dodatne informacije o najnovijem Windows XP HCL spisku kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:
314062 Najnoviji Windows XP spisak kompatibilnih hardverskih proizvoda
Ako kontroler čvrstog diska nije naveden na HCL spisku, obratite se proizvođaču računara, matične ploče ili kontrolera čvrstog diska za informacije o dostupnosti upravljačkog programa. Microsoft ne garantuje da za opremu koja se ne nalazi na HCL spisku postoji dostupno rešenje. Za dodatne informacije kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:
315239 Microsoft smernice podrške za hardver koji nije naveden na Windows HCL spisku
Ako je sistemsko saće u registratoru operativnog sistema Windows XP oštećeno, Windows XP možda neće moći da učita upravljački program miniporta koji je potreban kontroleru za pokretanje. Da biste rešili ovaj problem, vratite rezervnu kopiju registra u prethodno stanje. Za dodatne informacije o vraćanju rezervne kopije registratora u prethodno stanje kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:
307545 Oporavak oštećenog registratora koji sprečava pokretanje operativnog sistema Windows XP

Hardverski problemi

Poruku o grešci „Stop 0x0000007B“ možete dobiti ako postoji neusaglašenost u resursima između kontrolera pokretanja i drugog kontrolera ili između SCSI uređaja. Ovu poruku o grešci zaustavljanja možete dobiti i ako se ne izvršava prevođenje disk jedinice ili ako je prevođenje disk jedinice promenjeno. Da biste rešili ovaj problem:
 1. Ako postoji neusaglašenost adrese IRQ ili U/I porta između kontrolera pokretanja i drugog kontrolera, Windows XP prestaje da se odaziva (zastaje) ili prikazuje poruku o grešci „Stop 0x0000007B“. Ako ste nedavno dodali novi hardver, uklonite ga ili ga ponovo konfigurišite tako da ne postoji neusaglašenost sa resursima drugih instaliranih kontrolera.
 2. Ako koristite SCSI čvrsti disk, proverite da li u SCSI lancu postoji ispravan prekid. Uklonite sve SCSI uređaje koje ne koristite ili se uverite da je ID svakog SCSI-a jedinstven.
 3. Uverite se da je prevođenje disk jedinice uključeno (ako je potrebno) i da nije promenjeno. Na primer, do ovog problema može doći ako ste nedavno zamenili kontrolere.Za dodatne informacije o ovom problemu kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:
  314082 Dobijate grešku „Stop 0x0000007b“ kada premestite sistemski disk operativnog sistema Windows XP na drugi računar

Drugi problemi

Drugi potencijalni uzroci poruke o grešci „Stop 0x0000007B“ uključuju sledeće:
 • Volumen za pokretanje sistema je oštećen i Windows XP ne može da ga pokrene. Ako je sistem datoteka oštećen i ako Windows XP ne može da pokrene volumen za pokretanje sistema tokom procesa pokretanja, premestite disk jedinicu na drugi računar koji radi pod operativnim sistemom Windows XP i pokrenite komandu chkdsk na toj disk jedinici ili pokušajte da kreirate paralelnu instalaciju operativnog sistema Windows XP na disk jedinici (u posebnoj fascikli). Instalacioni program operativnog sistema Windows XP proverava integritet volumena pre kopiranja datoteka, a tokom procesa može da reši neke probleme.
 • Instalirate Windows XP na preslikanoj particiji sa koje se pokreće računar i koja je kreirana u operativnom sistemu Microsoft Windows NT 4.0. Windows XP ne podržava Windows NT 4.0 Ftdisk skupove volumena. Ako radite pod operativnim sistemom Microsoft Windows 2000, pre nadogradnje na Windows XP morate konvertovati sve Ftdisk skupove volumena u dinamične volumene. Ako radite pod operativnim sistemom Windows NT 4.0, pre nadogradnje na Windows XP opozovite sve preslikane kopije i napravite rezervne kopije svih podataka na traci, RAID5-u ili proširenim skupovima volumena. Ftdisk skupovima možda neće moći da se pristupi nakon nadogradnje.

Opšte rešavanje problema

Ako se nijedan od problema koji su opisani u ovom članku ne primenjuje na vas, koristite sledeće opšte korake za rešavanje problema:
 1. Ako dobijete neku od ovih poruka o greškama dok instalirate Windows XP, ažurirajte BIOS računara ili nabavite Windows XP upravljačke programe za kontrolor čvrstog diska (od proizvođača računara, matične ploče ili kontrolera čvrstog diska) ili uradite i jedno i drugo. Za informacije o ažuriranju BIOS-a računara ili nabavljanju Windows XP upravljačkih programa obratite se proizvođaču računara. Za dodatne informacije o dostupnosti upravljačkih programa pogledajte odeljak Problemi sa upravljačkim programima uređaja u ovom članku.

  Napomena: Ako je na preslikanoj particiji sa koje se pokreće sistem prethodno instaliran Windows NT 4.0 ili Windows 2000, pogledajte odeljak Drugi problemi u ovom članku.
 2. Koristite funkciju „Poslednja ispravna konfiguracija“. Ovo može rešiti problem ako ste nedavno instalirali nekompatibilan upravljački program uređaja za kontroler pokretanja. Za dodatne informacije o korišćenju funkcije „Poslednja ispravna konfiguracija“ kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:
  307852 Pokretanje računara korišćenjem funkcije „Poslednja ispravna konfiguracija“ u operativnom sistemu Windows XP
 3. Koristite opciju za popravku sa instalacijom operativnog sistema Windows XP.Za dodatne informacije o popravljanju operativnog sistema Windows XP pomoću instalacionog programa kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:
  978788 Nadogradnja na licu mesta (ponovna instalacija) operativnog sistema Windows XP
 4. Vratite rezervnu kopiju registra u prethodno stanje.Za dodatne informacije o vraćanju rezervne kopije registratora u prethodno stanje, kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:
  307545 Oporavak oštećenog registratora koji sprečava pokretanje operativnog sistema Windows XP
Reference
Za dodatne informacije o porukama o greškama „Stop 0x0000007B“ kliknite na sledeće brojeve članaka da biste videli članke u Microsoft bazi znanja:
316401 Poruka o grešci „STOP 0x0000007B“ prilikom ponovnog pokretanja računara zasnovanog na operativnom sistemu Windows XP
303786 Odeljak [SysprepMassStorage] koji nedostaje dovodi do poruke o grešci „STOP 0x7B“ na sysprep slikama u operativnom sistemu Windows XP
315031 Nije moguće izvršiti nadogradnju pomoću MSDN verzije operativnog sistema Windows XP
314082 Dobijate grešku „Stop 0x0000007B“ kada premestite sistemski disk operativnog sistema Windows XP na drugi računar
314859 Ograničena podrška za upravljački program proizvođača originalne opreme (OEM) dostupna je pritiskom na taster F6 tokom instalacije operativnog sistema Windows XP
7B 0x7B trap stealth_c noint no_int mbr inaccessible boot device
Napomena Ovo je „FAST PUBLISH“ članak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podršku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pružaju se u viđenom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadrže tipografske greške i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove korišćenja da biste saznali više.
Svojstva

ID članka: 324103 - Poslednji pregled: 04/29/2014 10:26:00 - Verzija: 4.0

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition

 • kbexpertiseinter kbhardware kbdriver kbhowtomaster kbenv kberrmsg kbtshoot KB324103
Povratne informacije