Trenutno ste van mreže; čekamo da se ponovo povežete na internet

Kako da vidite i prenesete FSMO uloge u operativnom sistemu Windows Server 2003

Podrška za Windows Server 2003 ukinula se 14. jula 2015.

Microsoft je ukinuo podršku za Windows Server 2003 14. jula 2015. Ova promena je uticala na ispravke softvera i bezbednosne opcije. Saznajte kako ovo utiče na vas i kako da ostanete zaštićeni.

REZIME
Ovaj članak opisuje kako preneti uloge Fleksibilnih operacija sa jednim masterom (FSMO), (takođe poznate i kao uloge mastera operacija) korišćenjem dodatnih alatki Aktivnog direktorijuma u Microsoft upravljačkoj konzoli (MMC) u operativnom sistemu Windows Server 2003.

FSMO uloge

U zbirci stabala domena postoji najmanje pet FSMO uloga koje su dodeljene jednom kontroloru domena ili većem broju njih. Pet FSMO uloga su:
 • Master šeme: Kontrolor domena mastera šeme kontroliše sve dopune i izmene šeme. Da biste dopunili šemu u zbirci stabala domena, morate imati pristup masteru šeme. U čitavoj zbirci stabala domena može biti samo jedan master šeme.
 • Master imenovanja domena: Kontrolor domena mastera imenovanja domena kontroliše dodavanje ili uklanjanje domena u zbirci stabala domena. U čitavoj zbirci stabala domena može biti samo jedan master imenovanja domena.
 • Master infrastrukture: Infrastruktura je odgovorna za dopune referenci iz objekata u svom domenu u objekte u drugim domenima. U bilo koje vreme u svakom domenu može postojati samo jedan kontrolor domena koji se ponaša kao master infrastukture.
 • Master relativnog identifikatora (RID): RID master je odgovoran za obradu zahteva RID prostora od svih kontrolora domena u određenom domenu. U bilo koje vreme u domenu može postojati samo jedan kontrolor domena koji se ponaša kao master RID.
 • PDC emulator: PDC emulator je kontrolor domena koji se prikazuje kao primarni kontrolor domena (PDC) radnim stanicama, serverima članovima i kontrolorima domena koji koriste ranije verzije operativnih sistema Windows. Na primer, ako domen sadrži računare koji ne koriste klijentske softvere Microsoft Windows XP Professional ili Microsoft Windows 2000, ili ako sadrži rezervne kontrolore domena za Microsoft Windows NT, master PDC emulatora se ponaša kao Windows NT PDC. On je takođe Pretraživač mastera domena i rešava nedoslednost lozinki. U bilo koje vreme u svakom domenu u zbirci stabala domena može postojati samo jedan kontrolor domena koji se ponaša kao master PDC emulatora.
Možete preneti FSMO uloge korišćenjem uslužnog programa komandne linije Ntdsutil.exe ili korišćenjem MMC dodatne alatke. U zavisnosti od FSMO uloge koju želite da prebacite, možete koristiti jednu od sledeće tri MMC dodatne alatke:
Dodatak za šemu aktivnog direktorijuma
Dodatak za domen i pouzdanost aktivnog direktorijuma
Dodatak za korisnike i računare aktivnog direktorijuma
Ako računar više ne postoji, uloga mora biti oduzeta. Da biste oduzeli ulogu, koristite uslužni program Ntdsutil.exe. back to the top

Prenos uloge mastera šeme

Koristite Dodatak Šeme aktivnog direktorijuma za prenos uloge mastera šeme. Pre korišćenja ovog dodatka, morate registrovati datoteku Schmmgmt.dll.

back to the top

Registrovanje datoteke Schmmgmt.dll

 1. Kliknite na dugme Start i zatim izaberite stavku Pokreni.
 2. Ukucajte regsvr32 schmmgmt.dll u okvir Otvori i zatim kliknite na dugme U redu.
 3. Kliknite na dugme U redu kad primite poruku da je operacija uspela.
back to the top

Prenos uloge mastera šeme

 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, ukucajte mmc u okvir Otvori i zatim kliknite na dugme U redu.
 2. U meniju Datoteka izaberite stavku Dodaj/ukloni dodatak.
 3. Kliknite na komandu Dodaj.
 4. Izaberite stavku Šema aktivnog direktorijuma, kliknite na komandu Dodaj, kliknite na komandu Zatvori i zatim kliknite na dugme U redu.
 5. U stablu konzole, kliknite desnim klikom miša na Šema aktivnog direktorijuma i zatim izaberite stavku Promeni kontrolora domena.
 6. Kliknite na komandu Navedi ime, ukucajte ime kontrolora domena koji će biti novi nosilac uloge i zatim kliknite na dugme U redu.
 7. U stablu konzole, kliknite desnim klikom miša na Šema aktivnog direktorijuma i zatim izaberite stavku Master operacija.
 8. Kliknite na komandu Izmeni.
 9. Kliknite na dugme U redu da biste potvrdili da želite da prenesete ulogu i zatim kliknite na komandu Zatvori.
back to the top

Prenos uloge mastera za imenovanje domena

 1. Kliknite na dugme Start, postavite pokazivač na Administrativne alatke i zatim izaberite stavku Domeni i pouzdanost aktivnog direktorijuma.
 2. Kliknite desnim tasterom miša na Domeni i pouzdanost aktivnog direktorijuma i zatim izaberite stavku Poveži sa kontrolorom domena.

  NAPOMENA: Ovaj korak morate izvršiti ako niste u kontroloru domena na koji želite da prenesete ulogu. Ovaj korak ne morate izvršiti ako ste već povezani sa kontrolorom domena čiju ulogu želite da prenesete.
 3. Učinite nešto od sledećeg:
  • U okvir Unesi ime drugog kontrolora domena ukucajte ime kontrolora domena koji će biti novi nosilac uloge i zatim kliknite na dugme U redu.

   -ili-
  • Na listi Ili, izaberi raspoloživog kontrolora domena kliknite na kontrolora domena koji će biti novi nosilac uloge i zatim kliknite na dugme U redu.
 4. U stablu konzole, kliknite desnim tasterom miša na Domeni i pouzdanost aktivnog direktorijuma i zatim izaberite stavku Master operacija.
 5. Kliknite na komandu Izmeni.
 6. Kliknite na dugme U redu da biste potvrdili da želite da prenesete ulogu i zatim kliknite na komandu Zatvori.
back to the top

Prenos RID mastera, PDC emulatora i uloga mastera infrastrukture

 1. Kliknite na dugme Start, postavite pokazivač na Administrativne alatke i zatim izaberite stavku Korisnici i računari aktivnog direktorijuma.
 2. Kliknite desnim tasterom miša na Korisnici i računari aktivnog direktorijuma i zatim izaberite stavku Poveži sa kontrolorom domena.

  NAPOMENA: Ovaj korak morate izvršiti ako niste u kontroloru domena na koji želite da prenesete ulogu. Ovaj korak ne morate izvršiti ako ste već povezani sa kontrolorom domena čiju ulogu želite da prenesete.
 3. Učinite nešto od sledećeg:
  • U okvir Unesi ime drugog kontrolora domena ukucajte ime kontrolora domena koji će biti novi nosilac uloge i zatim kliknite na dugme U redu.

   -ili-
  • Na listi Ili, izaberi raspoloživog kontrolora domena kliknite na kontrolora domena koji će biti novi nosilac uloge i zatim kliknite na dugme U redu.
 4. U stablu konzole, kliknite desnim tasterom miša na Korisnici i računari aktivnog direktorijuma, postavite pokazivač na Svi zadaci i zatim izaberite stavku Master operacija.
 5. Izaberite karticu koja odgovara ulozi koju želite da prenesete (RID, PDC ili Infrastruktura) i zatim kliknite na komandu Izmeni.
 6. Kliknite na dugme U redu da biste potvrdili da želite da prenesete ulogu i zatim kliknite na komandu Zatvori.
back to the top
REFERENCE
Za više informacija o srodnoj temi, kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:
255690 Kako da vidite i prenesete FSMO uloge u interfejsu grafičkog korisnika (Ova veza može da vodi do sadržaja koji je delimično ili u potpunosti nepreveden.)
kbactivedirectory
Svojstva

ID članka: 324801 - Poslednji pregled: 12/03/2007 08:05:35 - Verzija: 9.4

Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

 • kbactivedirectory kbenv kbhowtomaster KB324801
Povratne informacije