Trenutno ste van mreže; čekamo da se ponovo povežete na internet

Dobili ste poruku o grešci „Šifra proizvoda korišćena za instalaciju operativnog sistema Windows je nevažeća“

Ukinuta je podrška za Windows XP

Microsoft je 8. aprila 2014. godine ukinuo podršku za Windows XP. Ova promena je uticala na ispravke softvera i bezbednosne opcije. Saznajte kako ovo utiče na vas i kako da ostanete zaštićeni.

SIMPTOMI
Ako pokušate da instalirate operativni sistem Microsoft Windows XP sa servisnim paketom 1 (SP1), možete dobiti sledeću poruku o grešci:
Šifra proizvoda koja je korišćena prilikom instalacije operativnog sistema Windows je nevažeća. Odmah se obratite administratoru sistema ili prodavcu da biste dobili važeću šifru proizvoda. Takođe možete da se obratite timu za borbu protiv piraterije korporacije Microsoft tako što ćete im poslati e-poruku na adresu piracy@microsoft.com ako mislite da ste kupili piratski Microsoft softver. Uveravamo vas da će bilo koje lične informacije koje pošaljete Microsoft timu za borbu protiv piraterije biti strogo poverljive.
UZROK
Do ovog problema može doći ako se šifra proizvoda koju koristite da biste instalirali operativni sistem Windows XP podudara sa šifrom proizvoda za koju je korporacija Microsoft utvrdila da nije važeća. Ove dve šifre proizvoda kreiraju ID proizvoda koji se podudara sa nekim od sledećih ID-ova proizvoda (gde X predstavlja bilo koju numeričku vrednost):
XXXXX-640-0000356-23XXX
XXXXX -640-2001765-23XXX
XXXXX-640-643718x-23XXX
XXXXX-641-309376x-23XXX
XXXXX-642-064580x-23XXX
XXXXX-642-464364x-23XXX
XXXXX-643-334701x-23XXX
XXXXX-644-081772x-23XXX
XXXXX-644-451265x-23XXX
XXXXX-644-874896x-23XXX
XXXXX-644-933704x-23XXX
XXXXX-644-962396x-23XXX
XXXXX-645-833254x-23XXX
XXXXX-645-994962x-23XXX
XXXXX-646-031843x-23XXX
XXXXX-646-104081x-23XXX
XXXXX-646-105103x-23XXX
XXXXX-647-318838x-23XXX
XXXXX-647-592029x-23XXX
XXXXX-647-677834x-23XXX
XXXXX-648-301691x-23XXX
XXXXX-648-819992x-23XXX
XXXXX-649-106765x-23XXX
XXXXX-649-941392x-23XXX
XXXXX-650-292312x-23XXX
REŠENJE
Da biste rešili ovaj problem, prvo utvrdite koji je ID Windows proizvoda na vašem računaru. Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. Kliknite na dugme Start, kliknite desnim tasterom miša na stavku Moj računar, a zatim izaberite stavku Svojstva.
  2. Zapišite broj koji je naveden na kartici Opšte postavke, u okviru stavke Registrovan za.
Ako se ID vašeg Windows proizvoda poklapa sa nekim od ID-ova proizvoda koji su navedeni u odeljku „Uzrok“, možda ste žrtva softverske piraterije. Da biste prijavili softversku pirateriju, posetite sledeću Microsoft Web lokaciju:Ako ste korisnik Microsoft količinske licence i imate licence za Windows XP Professional, obavite čistu instalaciju operativnog sistema Windows XP na računaru na kojem ste dobili poruku o grešci koristeći Windows XP Professional medijum i šifru proizvoda za količinsko licenciranje koju ste dobili sa ugovorom. Ako ne možete da obavite čistu instalaciju, morate da promenite ID proizvoda.

Ako imate važeću šifru za količinsko licenciranje, ali ste podesili računar koristeći nevažeću šifru, kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:
328874 Promena šifre proizvoda za količinsko licenciranje na računaru koji je zasnovan na operativnom sistemu Windows XP sa servisnim paketom 1 (Ova veza može da vodi do sadržaja koji je delimično ili u potpunosti nepreveden.)
Da biste nabavili važeći maloprodajni Windows XP proizvod, posetite lokalnog prodavca ili posetite sledeću Microsoft Web lokaciju: Ako niste u Sjedinjenim Državama, obratite se podružnici korporacije Microsoft za vašu oblast. Da biste pronašli podružnicu, posetite sledeću Microsoft Web lokaciju:
Svojstva

ID članka: 326904 - Poslednji pregled: 02/06/2007 03:27:49 - Verzija: 5.4

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

  • kbmsccsearch kbpubtypekc kbenv kberrmsg kbprb KB326904
Povratne informacije