Trenutno ste van mreže; čekamo da se ponovo povežete na internet

Problemi sa otvaranjem priloga e-pošte u programu Outlook Express kada instalirate SP1

Ukinuta je podrška za Windows XP

Microsoft je 8. aprila 2014. godine ukinuo podršku za Windows XP. Ova promena je uticala na ispravke softvera i bezbednosne opcije. Saznajte kako ovo utiče na vas i kako da ostanete zaštićeni.

Ovaj članak je arhiviran. Nudi se „kakav jeste“ i više neće biti ažuriran.
SIMPTOMI
Kada instalirate Internet Explorer 6 sa servisnim paketom 1 (SP1) ili Windows XP SP1 (oba sadrže Outlook Express 6 SP1), možda više nećete imati pristup nekim prilozima e-pošte u programu Outlook Express. Na primer, možete iskusiti neke od sledećih simptoma:
 • Kada kliknete na sliku spajalice u oknu za pregled, komande Sačuvaj priloge i ime_datoteke neće biti dostupne.
 • Kada otvorite e-poruku, komanda Sačuvaj priloge nije dostupna u meniju Datoteka, polje Priloži nedostaje iz e-poruke, a na traci sa obaveštenjem o poruci u gornjem delu e-poruke biće prikazana sledeća poruka:
  Outlook Express je zabranio pristup sledećim prilozima u vašoj e-poruci koji nisu bezbedni: ime_datoteke1, ime_datoteke2
UZROK
Do ovog ponašanja dolazi ako je omogućena opcija Ne dozvoli čuvanje ili otvaranje priloga koji bi potencijalno mogli da budu virusi i ako je Outlook Express utvrdio da prilog e-pošte „nije bezbedan“. Opcija Ne dozvoli čuvanje ili otvaranje priloga koji bi potencijalno mogli da budu virusi podrazumevano je omogućena u programu Outlook Express 6 SP1. Kada je omogućena funkcija za zaštitu od virusa, Outlook Express koristi listu datoteka koje nisu bezbedne iz programa Internet Explorer i postavku Potvrdi otvaranje nakon preuzimanja u opcijama fascikle da bi utvrdio da li je datoteka bezbedna. Ne preuzima se nijedan prilog e-pošte sa tipom datoteke za koji je prijavljeno da „nije bezbedan“ i zabranjuje se pristup tom prilogu.
ZAOBILAŽENJE
Ako ste sigurni da je bezbedno preuzeti ili otvoriti prilog, koristite sledeći metod: NAPOMENA: Pošto postoji nekoliko verzija operativnog sistema Microsoft Windows, sledeći koraci mogu biti drugačiji na vašem računaru. Ako jesu, pogledajte dokumentaciju proizvoda da biste dovršili ove korake.

Isključivanje opcije za korišćenje liste datoteka koje nisu bezbedne

Da biste isključili opciju Ne dozvoli čuvanje ili otvaranje priloga koji bi potencijalno mogli da budu virusi:
 1. Pokrenite Outlook Express.
 2. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije.
 3. Izaberite karticu Bezbednost, opozovite izbor u polju za potvrdu Ne dozvoli čuvanje ili otvaranje priloga koji bi potencijalno mogli da budu virusi u okviru Zaštita od virusa i zatim kliknite na dugme U redu.
STATUS
Ovo ponašanje je tako dizajnirano.
DODATNE INFORMACIJE
VAŽNO: Metodi opisani u ovom članku omogućavaju vam da dobijete pristup prilozima datoteka u programu Outlook Express. Preuzmite priloge datoteka i skenirajte ih u potrazi za virusima pre nego što ih otvorite. Da biste sačuvali priloge datoteke tako da možete da ih skenirate u potrazi za virusima pre nego što ih otvorite:
 1. Otvorite e-poruku u programu Outlook Express.
 2. U meniju Datoteka izaberite stavku Sačuvaj priloge.
 3. U polju Sačuvaj u navedite fasciklu u koju želite da sačuvate priloge, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.
Za dodatne informacije o funkcijama za zaštitu od virusa u programu Outlook Express 6 kliknite na broj članka ispod da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:
291387 Korišćenje funkcija za zaštitu od virusa u programu Outlook Express 6
Za dodatne informacije o listi datoteka koje nisu bezbedne u programu Internet Explorer kliknite na broj članka ispod da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:
291369 Informacije o listi datoteka koje nisu bezbedne u programu Internet Explorer 6 (Ova veza može da vodi do sadržaja koji je delimično ili u potpunosti nepreveden.)
Za dodatne informacije o nabavljanju najnovijeg servisnog paketa za Internet Explorer 6 kliknite na broj članka ispod da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:
328548 Nabavljanje najnovijeg servisnog paketa za Internet Explorer 6
Za dodatne informacije o nabavljanju najnovijeg servisnog paketa za Windows XP kliknite na broj članka ispod da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:
322389 Nabavljanje najnovijeg servisnog paketa za Windows XP (Ova veza može da vodi do sadržaja koji je delimično ili u potpunosti nepreveden.)
blocked
Svojstva

ID članka: 329570 - Poslednji pregled: 12/07/2015 12:45:28 - Verzija: 4.3

Microsoft Outlook Express 6.0, Microsoft Outlook Express 6.0, Microsoft Outlook Express 6.0, Microsoft Outlook Express 6.0, Microsoft Outlook Express 6.0, Microsoft Outlook Express 6.0, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition SP1, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbnosurvey kbarchive kbpubtypekc kbmsccsearch kberrmsg kbprb kbui KB329570
Povratne informacije