Trenutno ste van mreže; čekamo da se ponovo povežete na internet

Nabavljanje i instalacija USB 2.0 upravljačkih programa u operativnom sistemu Windows XP sa servisnim paketom 1

UVOD
Ovaj članak opisuje dostupnost podrške za upravljačke programe za univerzalnu serijsku magistralu (USB) 2.0 u operativnom sistemu Microsoft Windows XP sa servisnim paketom 1.
Dodatne informacije
USB 2.0 podrška za bilo koji upravljački kontroler usaglašen sa poboljšanim interfejsom glavnog kontrolera (EHCI) dostupna je u operativnom sistemu Windows XP sa servisnim paketom 1 (SP1). Ako ste nedavno instalirali Windows XP sa servisnim paketom 1 na računar, pratite uputstva iz ovog članka da biste nabavili najnovije USB 2.0 upravljačke programe.

Utvrđivanje da li vam je potrebna nadogradnja

Podršku za USB 2.0 ne morate da nadogradite ako je neki od sledećih uslova ispunjen:
 • Nabavili ste novi sistem koji podržava USB 2.0 unapred instaliran sa operativnim sistemom Windows XP sa servisnim paketom 1. Vaš proizvođač originalne opreme (OEM) osigurava da sistem ima najnoviji stek upravljačkih programa za USB 2.0.
 • Već imate Windows XP sa servisnim paketom 1 instaliran na računaru. Dodali ste novu PCI dodatnu karticu koja je kompatibilna sa standardom USB 2.0. U ovoj situaciji najnoviji upravljački programi za operativni sistem Windows XP sa servisnim paketom 1 za USB 2.0 automatski su izabrani tokom instalacije upravljačkih programa.
 • Nabavili ste i instalirali Windows XP sa servisnim paketom 1 koji se nalazi na CD-ROM-u.
 • Nabavili ste sistem od proizvođača originalne opreme koji distribuira i unapred instalira Windows XP sa servisnim paketom 1. Vaš OEM osigurava da su na sistemu identifikovani i instalirani odgovarajući upravljački programi za USB 2.0 tokom instalacije u GUI režimu.

Nadogradnja na upravljački program za USB 2.0 poboljšani upravljački kontroler u operativnom sistemu Windows XP sa servisnim paketom 1

Ako vaš računar podržava USB 2.0 i OEM vam je unapred instalirao upravljački program za USB 2.0, možete da nastavite da koristite starije unapred instalirane upravljačke programe za USB 2.0. Ovo možete da uradite čak i posle instalacije operativnog sistema Windows XP sa servisnim paketom 1.

Da biste nadogradili na upravljački program za USB 2.0 poboljšani upravljački kontroler u operativnom sistemu Windows XP sa servisnim paketom 1, pratite sledeće korake:
 1. Uverite se da je Windows XP sa servisnim paketom 1 instaliran. Obavezno ponovo pokrenite računar ako dobijete poruku da to uradite.

  Više informacija o operativnom sistemu Windows XP servisni paket 1 potražite na sledećoj Microsoft veb lokaciji:
 2. Otvorite program „Upravljač uređajima“. Pronađite stavku Uređaji po tipu.

  Da biste otvorili program „Upravljač uređajima“ na komandnoj liniji pokrenite komandu Devmgmt.msc ili pratite sledeće korake:
  1. Kliknite na dugme Start, kliknite desnim tasterom miša na opciju Moj računar i zatim izaberite stavku Upravljanje.
  2. Proširite stavku Sistemske alatke, izaberite stavku Upravljač uređajima i zatim u meniju Prikaz izaberite stavku Uređaji po tipu.
 3. Kliknite desnim tasterom miša na opciju USB 2.0 EHCI upravljački kontroler, a zatim izaberite stavku Ažuriraj upravljački program.

  Stavku „USB upravljački kontroler“ možete pronaći na sledećim lokacijama:
  • Kontroleri univerzalne serijske magistrale.
  • Drugi uređaji

   Napomena Na lokaciji Drugi uređaji stavka „USB upravljački kontroler“ označena je kao Kontroler univerzalne serijske magistrale sa žutim znakom uzvika.
 4. Kliknite na dugme Automatski instaliraj softver (preporučuje se) i zatim kliknite na dugme Dalje.
 5. Kliknite na dugme Završi kada se instalacija dovrši.

  Napomena Možete dobiti poruku da je potrebno da ponovo pokrenete računar da bi se instalacija dovršila.

Potvrda verzija upravljačkog programa

Uverite se da imate najnovije upravljačke programe za USB 2.0 koji su dostupni u operativnom sistemu Windows XP sa servisnim paketom 1. Ovo možete da uradite tako što ćete proveriti verziju upravljačkog programa u sledećoj tabeli:
DatumVerzijaIme datoteke
29. avgust 2002.5.1.2600.1106 ili novije verzijeUsbport.sys
29. avgust 2002.5.1.2600.1106 ili novije verzijeUsbhub.sys
29. avgust 2002.5.1.2600.1106 ili novije verzijeHccoin.dll
29. avgust 2002.5.1.2600.1106 ili novije verzijeUsbehci.sys
Napomena Kada instalirate upravljačke programe za USB 2.0 iz servisnog paketa 1 za Windows XP, oni će zameniti sve stekove upravljačkih programa za USB 2.0 od nezavisnih prodavaca za vaše PCI dodatne kartice. Preporučujemo da uklonite ove stekove upravljačkih programa pre nego što instalirate upravljačke programe za USB 2.0 servisnog paketa 1 za operativni sistem Windows XP.

Više informacija

USB 2.0 je revizija specifikacije originalne USB 1.1 specifikacije. USB 2.0 je odobren u aprilu 2000. Odgovarajuća EHCI specifikacija dovršena je u martu 2002.

Windows XP nije uključivao podršku za USB 2.0 tehnologiju iz sledećih razloga:
 • Nisu postojali kvalitetni upravljački kontroleri kompatibilni sa specifikacijom EHCI 1.0.
 • Nije bilo dovoljno kvalitetnih USB 2.0 uređaja za testiranje.
Program za instalaciju servisnog paketa 1 za Windows XP dizajniran je da ažurira sve upravljačke programe i sve datoteke u operativnom sistemu Windows XP. Pošto upravljački programi za USB 2.0 nisu uključeni u Windows XP, morate pratiti korake u ovom članku da biste nabavili najnovije upravljačke programe kada instalirate Windows XP sa servisnim paketom 1.
Nezavisne proizvode o kojima se govori u ovom članku proizvode preduzeća koja su nezavisna od korporacije Microsoft. Microsoft ne daje garanciju, podrazumevanu ili neku drugu, u pogledu performansi i pouzdanosti ovih proizvoda.
Reference
Za više informacija o najnovijim člancima koji opisuju USB-ove posetite sledeću Microsoft veb lokaciju:
Svojstva

ID članka: 329632 - Poslednji pregled: 07/25/2013 12:03:00 - Verzija: 6.0

 • kbhowto kbenv kbinfo kbusb KB329632
Povratne informacije