Trenutno ste van mreže; čekamo da se ponovo povežete na internet

Utvrđivanje i otklanjanje oštećenja Winsock2 ključa u sistemu Windows Server 2003, operativnom sistemu Windows XP i operativnom sistemu Windows Vista

Ukinuta je podrška za Windows XP

Microsoft je 8. aprila 2014. godine ukinuo podršku za Windows XP. Ova promena je uticala na ispravke softvera i bezbednosne opcije. Saznajte kako ovo utiče na vas i kako da ostanete zaštićeni.

Podrška za Windows Server 2003 ukinula se 14. jula 2015.

Microsoft je ukinuo podršku za Windows Server 2003 14. jula 2015. Ova promena je uticala na ispravke softvera i bezbednosne opcije. Saznajte kako ovo utiče na vas i kako da ostanete zaštićeni.

Simptomi
Kada pokušate da objavite i obnovite IP adresu pomoću Ipconfig programa (Ipconfig.exe), možete dobiti neku od sledećih poruka o grešci:
Poruka 1
Došlo je do greške prilikom obnavljanja interfejsa „Internet“: Operacija je pokušana na nečemu što nije priključak.
Poruka 2
Došlo je do greške prilikom obnavljanja lokalne veze sa interfejsom: nije moguće učitati ili pokrenuti dobavljača zahtevane usluge.
Kada pokrenete program Internet Explorer, možda ćete dobiti sledeću poruku o grešci:
Nije moguće prikazati stranicu
Prilikom upotrebe računara, možda ćete dobiti sledeću poruku o grešci:
Funkcija inicijalizacije INITHELPERDLL u datoteci IPMONTR.DLL nije uspela da se pokrene sa šifrom greške 10107
Pored toga, može se desiti da nemate IP adresu ili adresu Automatskog privatnog IP adresiranja (APIPA) i da možete da primate IP pakete ali ne i da ih šaljete.

Kada koristite komandu ipconfig /renew, možda ćete primiti sledeće poruke o grešci.

Poruka 1
Došlo je do greške prilikom obnavljanja lokalne veze sa interfejsom: operacija je pokušana na nečemu što nije priključak. Nije moguće uspostaviti kontakt sa upravljačkim programom Šifra greške 2.
Poruka 2
Operacije nije uspela zato što nijedan adapter nije u dozvoljenom stanju za ovu operaciju.
Poruka 3
Pokušana operacija nije podržana za navedeni tip objekta.
Kada u programu Device Manager izaberete stavku Prikaži skrivene uređaje, upravljački program TCP/IP protokola je naveden kao onemogućen u stavci Upravljački programi koji nisu Plug and Play i dobijate šifru greške 24.

Kada kreirate pozivnu vezu, možda ćete primiti sledeću poruku o grešci:
Greška 720: Nijedan PPP kontrolni protokol nije konfigurisan
Uzrok
Ovi problemi se mogu pojaviti ako su ključevi registratora Winsock oštećeni.

Koraci za ručno utvrđivanje postojanja oštećenja na Winsock2 ključu za korisnike operativnog sistema Windows XP

Da biste utvrdili da li su simptomi prouzrokovani problemom sa Winsock2 ključem, koristite jednu od sledećih metoda.

Metod 1: Koristite alatku Netdiag

Da biste koristili alatku Netdiag, morate instalirati alatke za podršku operativnog sistema Microsoft Windows XP. Da biste to uradili, sledite sledeće korake:

Napomene
 • Ako već imate instalirane alatke za podršku, idite na drugu proceduru u ovom odeljku.
 • Ako nemate instalirane alatke za podršku i nemate instalacioni CD operativnog sistem Windows, idite na Metod 2.
 1. Umetnite instalacioni CD operativnog sistema Windows XP i pronađite fasciklu „Support\Tools“.
 2. Dvaput kliknite na datoteku Setup.exe.
 3. Sledite korake na ekranu dok ne stignete do ekrana Izaberite tip instalacije.
 4. Na ekranu Izaberi tip instalacije kliknite na Kompletna i zatim kliknite na Dalje.
Kada se instalacija dovrši, sledite sledeće korake:
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte Command i zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Otkucajte netdiag /test:winsock i pritisnite taster ENTER.
Alatka Netdiag će vratiti rezultate testiranja za nekoliko mrežnih komponenti, uključujući Winsock. Za više detalje o testu, koristite /v na kraju komande netdiag: netdiag /test:winsock /v

Metod 2: Koristite program Msinfo32

Napomena Koristite ovaj metod samo ako nemate instalacioni CD operativnog sistema Windows XP i ako nemate instalirane alatke za podršku.
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte Msinfo32 i zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Razvijte Komponente, razvijte Mreža i zatim kliknite na Protokol.
 3. Imaćete deset odeljaka u prozoru Protokol. Zaglavlja odeljaka uključivaće sledeća imena ako je Winsock2 ključ neoštećen:
  • MSAFD Tcpip [TCP/IP]
  • MSAFD Tcpip [UDP/IP]
  • RSVP UDP Dobavljač usluge
  • RSVP TCP Dobavljač usluge
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
  Ako su imena različita po bilo čemu od onih na listi, Winsock2 ključ je oštećen ili imate instaliran dodatak drugog proizvođača, kao što je proxy softver.
Ako imate instaliran dodatak drugog proizvođača, ime dodatka zameniće slova „MSAFD“ u listi.

Ako imate više od deset odeljaka u listi, imate instalirane dodatke drugih proizvođača.

Ako imate manje od deset odeljaka, nedostaju vam informacije.

Napomena Ove stavke predstavljaju instalaciju sa samo instaliranim TCP/IP protokolom. Možete imati aktivan Winsock i videti dodatne stavke ako je još neki protokol instaliran. Na primer, ako instalirate NWLink IPX/SPX, videćete 7 dodatnih odeljaka, što je ukupno 17. Ispod je primer zaglavlja jednog od novih odeljaka:
MSAFD nwlnkipx [IPX]
Takođe, svaki od novih odeljaka koji je kreiran instaliranjem NWLink IPX/SPX počinje sa „MSAFD“. Zato je i dalje samo dva odeljka koje ne počinju sa tim slovima.

Ako Netdiag test bude neuspešan, ili ako ste pregledali Msinfo32 i ustanovili da postoji oštećenje ključa Winsock, morate da popravite Winsock2 ključ koristeći korake iz sledećeg odeljka.

Da bismo ponovo uspostavili početne vrednosti ključa Winsock umesto vas, pređite na odeljak „Popravi umesto mene“. Da biste sami uspostavili početne vrednosti ključa Winsock, pređite na odeljak „Popraviću sâm“.
Popravi umesto mene
Da biste automatski uspostavili početne vrednosti ključa Winsock, kliknite na dugme ili vezu Popravi. U dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i sledite korake u čarobnjaku za popravku.


Napomena ovaj čarobnjak je možda dostupan samo na engleskom jeziku. Međutim, automatska ispravka funkcioniše i za ostale jezičke verzije operativnog sistema Windows.

Napomena ako ne radite za računarom na kojem se problem javlja, sačuvajte Fix it rešenje na fleš disk ili CD, a zatim ga pokrenite na računaru na kojem postoji problem.

Zatim pređite na odeljak „Da li je ovo rešilo problem?“.
Rešenje

Koraci za ručno otklanjanje oštećenja ključa Winsock2

Uputstva za OS Windows XP sa servisnim paketom 2

Da biste popravili Winsock u operativnom sistemu Windows XP sa servisnim paketom 2 (SP2), na komandnoj liniji otkucajte upit netsh winsock reset, a zatim pritisnite taster ENTER.

Napomena Ponovo pokrenite računar posle pokretanja ove komande. Pored toga, za računare koji rade po operativnim sistemom Windows XP SP2, postoji nova komanda netsh koja ponovo sačinjava Winsock ključ. Za više informacija, posetite sledeću Web lokaciju: Upozorenje Pokretanje komande netsh winsock reset može negativno uticati na programe koji pristupaju internetu ili ga nadgledaju, kao što su antivirus, zaštitni zid ili proksi klijenti. Ako imate program koji više ne radi ispravno posle korišćenja ove rezolucije, ponovo instalirajte program da biste povratili funkcionalnost.

Napomena Ako ovi koraci ne reše problem, sledite korake u sledećem odeljku.

Instrukcije za operativni sistem Windows XP bez servisnog paketa 2

Da biste popravili Winsock ako nemate instaliran operativni sistem Windows XP SP2, izbrišite oštećene ključeve registratora, a zatim ponovo instalirajte TCP/IP protokol.
Korak 1: Izbrišite oštećene ključeve registratora
Važno Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadrži korake koji objašnjavaju kako se menja registrator. Međutim, može doći do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zbog toga obavezno pažljivo sledite ove korake. Radi dodatne zaštite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego što ga izmenite. Zatim možete da vratite registrator u prethodno stanje ako dođe do problema. Za više informacija o pravljenju rezervne kopije i vraćanju registratora u prethodno stanje kliknite na sledeći broj članka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije i vraćanje registratora u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows


Za više informacija o pravljenju rezervne kopije registratora, kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije i vraćanje registratora u prethodno stanje u operativnim sistemima Windows XP i Windows Vista
 1. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Pokreni.
 2. U okviru Otvori otkucajte regedit i zatim kliknite na dugme U redu.
 3. U programu Registry Editor, pronađite sledeće ključeve, kliknite desnim tasterom miša na svaki ključ i zatim kliknite na dugme Izbriši:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Winsock
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2
 4. Kada se od vas traži da potvrdite brisanje, kliknite na dugme Da.
Napomena Ponovo pokrenite računar posle brisanja Winsock ključeva. Radeći to uzrokuje da operativni sistem Windows XP kreira nove stavke ljuske za ta dva ključa. Ako ponovo ne pokrenete računar posle brisanja Winsock ključeva, sledeći korak neće raditi ispravno.
Korak 2: Instalirajte TCP/IP
 1. Kliknite desnim tasterom miša mrežnu vezu i zatim izaberite stavku Svojstva.
 2. Kliknite na dugme Instaliraj.
 3. Kliknite na dugme Protokol i zatim kliknite na dugme Dodaj.
 4. Kliknite na dugme Imam disk.
 5. Otkucajte C:\Windows\inf i zatim kliknite na dugme U redu.
 6. Sa liste dostupnih protokola, izaberite stavku Internet Protocol (TCP/IP) i zatim kliknite na dugme U redu.

  Ako se ne pojavi stavka Internet Protocol (TCP/IP), pratite sledeće korake:
  1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Pretraži.
  2. U oknu Pomoćnik za pretragu izaberite stavku Još naprednih opcija.
  3. Kliknite u polja za potvrdu da biste potvrdili izbore u tim poljima:
   • Pretraži sistemske fascikle
   • Pretraži skrivene datoteke i fascikle
   • Pretraži potfascikle
  4. U polju Deo imena ili celo ime datoteke otkucajte nettcpip.inf, a zatim kliknite na dugme Pretraži.
  5. U oknu sa rezultatima kliknite desnim tasterom miša na opciju Nettcpip.inf, a zatim izaberite stavku Instaliraj.
 7. Ponovo pokrenite računar.

Koraci za ručno utvrđivanje postojanja oštećenja na Winsock2 ključu za korisnike operativnog sistema Windows Vista

 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte Msinfo32 i zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Razvijte Komponente, razvijte Mreža i zatim kliknite na Protokol.
 3. U okviru Protokol pojavljuje se deset odeljaka. Zaglavlja odeljaka uključivaće sledeća imena ako je Winsock2 ključ neoštećen:
  • MSAFD Tcpip [TCP/IP]
  • MSAFD Tcpip [UDP/IP]
  • MSAFD Tcpip [TCP/IPv6]
  • MSAFD Tcpip [UDP/IPv6]
  • RSVP UDP Service Provider
  • RSVP TCP Service Provider
  • RSVP UDPv6 Service Provider
  • RSVP TCPv6 Service Provider
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
  Ako su imena različita po bilo čemu od onih na listi, Winsock2 ključ je oštećen ili imate instaliran dodatak drugog proizvođača, kao što je proksi softver.
Ako imate instaliran dodatak drugog proizvođača, ime dodatka zameniće slova „MSAFD“ u listi.

Ako imate više od deset odeljaka u listi, imate instalirane dodatke drugih proizvođača.

Ako imate manje od deset odeljaka, nedostaju vam informacije.

Napomena Ove stavke predstavljaju instalaciju sa samo instaliranim TCP/IP protokolom. Možete imati aktivan Winsock i videti dodatne stavke ako je još neki protokol instaliran. Na primer, ako instalirate NWLink IPX/SPX, videćete 7 dodatnih odeljaka, što je ukupno 17. Ispod je primer zaglavlja jednog od novih odeljaka:
MSAFD nwlnkipx [IPX]
Takođe, svaki od novih odeljaka koji je kreiran instaliranjem NWLink IPX/SPX počinje sa „MSAFD“. Zato je i dalje samo dva odeljka koje ne počinju sa tim slovima.

Ako Netdiag test bude neuspešan, ili ako ste pregledali Msinfo32 i ustanovili da postoji oštećenje ključa Winsock, morate da popravite Winsock2 ključ koristeći korake iz sledećeg odeljka.

Koraci za ručno otklanjanje oštećenja ključa Winsock2 za korisnike operativnog sistema Windows Vista

Oštećenja ključa Winsock mogu da dovedu do problema sa povezivanjem. Da biste rešili ovaj problem koristeći alatku za dijagnostiku u operativnom sistemu Windows Vista, pratite sledeće korake:
 1. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Mreža.
 2. Kliknite na Centar za mrežu i deljenje.
 3. U dijalogu Centar za mrežu i deljenje izaberite stavku Ustanovi i otkloni.
Napomena Centru za mrežu i deljenje možete da pristupite i preko kontrolne table.

Ponovno uspostavljanje početnih vrednosti ključa Winsock u OS Windows Vista

Da biste ponovo uspostavili početne vrednosti ključa Winsock u operativnom sistemu Windows Vista, pratite sledeće korake:
 1. Kliknite na dugme Start, otkucajte upit cmd u polju Pokretanje pretrage, kliknite desnim tasterom miša na cmd.exe, izaberite stavku Pokreni kao administrator, a zatim pritisnite dugme Nastavi.
 2. Na komandnoj liniji otkucajte upite netsh winsock reset, a zatim pritisnite taster ENTER.

  Napomena Ako pogrešno otkucate komandu, dobićete poruku o grešci. Ponovo otkucajte komandu. Ako uspešno izvršite komandu, pojaviće se potvrda, a nakon nje i nova komandna linija. Zatim pređite na 3. korak.
 3. Otkucajte exit, a zatim pritisnite taster ENTER.


Da li je ovo rešilo problem?

Proverite da li su početne vrednosti ključa Winsock ponovo uspostavljene. Ako jesu, završili ste sa ovim odeljkom. Ako početne vrednosti ključa Winsock nisu ponovo uspostavljene, možete se obratiti podršci.
Slični problemi i rešenja
Da biste dobili više informacija, kliknite na sledeći broj članka da biste prikazali članak u Microsoft bazi znanja:
936211 Rešavanje problema sa mrežnom vezom u programu Internet Explorer
Više informacija o tome kako da rešite probleme sa mrežom i povezivanjem sa internetom u operativnom sistemu Windows Vista, posetite sledeću Microsoft veb-lokaciju:
fixit fix it
Napomena Ovo je „FAST PUBLISH“ članak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podršku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pružaju se u viđenom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadrže tipografske greške i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove korišćenja da biste saznali više.
Svojstva

ID članka: 811259 - Poslednji pregled: 06/27/2014 12:56:00 - Verzija: 1.0

Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise 64-bit Edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit Edition, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic 64-bit Edition, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium 64-bit Edition, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate 64-bit Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbsurveynew kbmsifixme kbfixme kbresolve kbhowto kbacwsurvey kbnetwork kberrmsg kbprb KB811259
Povratne informacije