Trenutno ste van mreže; čekamo da se ponovo povežete na internet

Poruke o grešci prilikom slanja i primanja e-poruka u programima Outlook i Outlook Express

Podrška za Office 2003 je ukinuta

Microsoft je 8. aprila 2014. godine ukinuo podršku za Office 2003. Ova promena je uticala na ispravke softvera i bezbednosne opcije. Saznajte kako ovo utiče na vas i kako da ostanete zaštićeni.

Simptomi
Kad pokušate da pošaljete i primite e-poruke u programu Microsoft Office Outlook ili Outlook Express, možete dobiti poruku o grešci koja odgovara jednoj od sledećih:
 • Nije moguće uspostaviti vezu jer je ciljni računar aktivno odbija.
 • Nije moguće pronaći server. (Nalog:ime naloga, POPserver:'mail', broj greške: 0x800ccc0d)
 • Zadatak „ime servera – slanje i prijem“ prijavio je grešku (0x800ccc0f): 'Povezivanje sa serverom je prekinuto. Ako se ovaj problem nastavi, obratite se administratoru servera ili dobavljaču Internet usluga (ISP). Server se odazvao: ? K'
 • Server je neočekivano prekinuo vezu. Mogući uzroci ovoga obuhvataju probleme sa serverom, probleme sa mrežom ili dug period neaktivnosti. Nalog. ime naloga, server: 'ime servera', protokol: POP3, odziv servera: '+OK', port: 110, Secure(SSL): ne, broj greške: 0x800ccc0f
 • Zadatak „ime SMTP servera – slanje i prijem“ prijavio je grešku (0x80042109): 'Outlook ne može da se poveže sa serverom odlazne e-pošte (SMTP). Ako nastavite da primate ovu poruku, obratite se administratoru servera ili dobavljaču Internet usluga (ISP).“
 • Vreme za operaciju je isteklo dok se čekalo na odziv servera primaoca (POP) 0x8004210a
 • Došlo je do isteka vremena pri komunikaciji sa serverom 0x800ccc19
Dodatne informacije o poruci o grešci


Takođe možete dobiti poruku o grešci koja obuhvata neke od sledećih kodova greške:
 • 0x800ccc15
 • 0x80042108
 • 0x800ccc0e
 • 0x8004210b
 • 0x800ccc0b
 • 0x800ccc79
 • 0x800ccc67
 • 0x80040900
 • 0x800ccc81
Više informacija o rešenjima za poruke o isteku vremena potražite u odeljku „Više informacija“.
Rešenje
Najuobičajeniji uzroci ovih poruka o greškama jesu problemi sa uspostavljanjem Internet veze i postavkama naloga koje su neispravno konfigurisane u programima Outlook ili Outlook Express. Prvo se uverite da ste povezani sa Internetom. Da biste to uradili, pređite na 1. metod.

Napomena Metodi opisani u ovom članku namenjeni su početnicima i naprednim korisnicima računara.

1. metod: Uverite se da ste povezani sa Internetom
Da biste se uverili da možete da se povežete sa Internetom i da server pošte nije privremeno nedostupan, sledite ove korake:
 1. Pokrenite Internet pregledač kao što je Windows Internet Explorer.
 2. U traci adresa otkucajte neku od sledećih adresa, a zatim pritisnite taster Enter.
  • http://www.microsoft.com
  • http://www.msn.com
  • http://www.live.com
  Ako i dalje budete imali problema sa Internet vezom, u sledećem članku Microsoft baze znanja potražite više informacija o rešavanju problema sa Internet vezom:
  936211 Rešavanje problema sa mrežnom vezom u programu Internet Explorer
  Ako ste uspešno povezani sa Internetom, pređite na 3. korak.
 3. Pošaljite sebi probnu e-poruku da biste se uverili da možete da šaljete i primate e-poruke bez dobijanja poruke o grešci.
 4. Ako je proba bila uspešna, završili ste. Ako još uvek dobijate poruku o grešci, pređite na 2. metod da biste se uverili da su postavke naloga ispravne.


2. metod: Uverite se da su postavke naloga ispravne
Sledite ove korake da biste kreirali novi profil e-pošte u programima Outlook 2013, Outlook 2010, Outlook 2007 i Outlook 2003:
 1. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Pokreni.
 2. Kopirajte i nalepite ili otkucajte sledeću komandu u polju Otvori, a zatim pritisnite taster Enter:
  kontrolna tabla
  Napomena Ako koristite 64-bitnu verziju operativnog sistema Windows, na kontrolnoj tabli kliknite dvaput na stavku Prikaži 32-bitnu kontrolnu tablu da biste prikazali ikonu Pošta.
 3. Otvorite dijalog Podešavanje parametara pošte:

  Windows 7
  • Ako je kontrolna tabla u prikazu velikih ili malih ikona, kliknite na ikonu Pošta. Pojavljuje se dijalog Podešavanje parametara pošte.
  • Ako je kontrolna tabla u prikazu kategorija, u okviru Prikaz po izaberite stavke Velike ikone ili Male ikone, a zatim kliknite na ikonu Pošta. Pojavljuje se dijalog Podešavanje parametara pošte.

  Windows Vista ili Windows XP
  • Ako je kontrolna tabla u klasičnom prikazu, kliknite dvaput na ikonu Pošta. Pojaviće se dijalog Podešavanje pošte.
  • Ako je kontrolna tabla u prikazu kategorija, u okviru Kontrolna tabla izaberite stavku Pređi na klasični prikaz za Windows XP ili stavku Klasični prikaz za Windows Vista, a zatim kliknite dvaput na ikonu Pošta. Pojaviće se dijalog Podešavanje pošte.
 4. U dijalogu Podešavanje parametara pošte izaberite stavku Prikaži profile.

 5. Na kartici Opšte postavke, u okviru Pri pokretanju programa Microsoft Office Outlook koristi ovaj profil, izaberite stavku Odziv za profil koji će se koristiti, a zatim kliknite na dugme Dodaj.

 6. U polju Ime profila otkucajte ime koje želite da koristite za novi profil e-pošte, a zatim kliknite na dugme U redu.
 7. U dijalogu Nalozi e-pošte izaberite stavku Dodaj novi nalog e-pošte, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 8. Izaberite odgovarajući tip servera za novi nalog e-pošte, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 9. Otkucajte informacije o nalogu u traženim poljima i kliknite na dugme Dalje.
 10. Kliknite na dugme Završi, a zatim kliknite na dugme U redu.
  Napomena Outlook adresar i datoteke ličnih fascikli (.pst) podrazumevano se automatski dodaju u svaki novi profil za e-poštu, osim u one profile za e-poštu koji su kreirani u sistemu Microsoft Exchange Server. Podrazumevano, .pst datoteke se ne dodaju u svaki novi profil e-pošte na Exchange serveru.
Za informacije o postavkama koje treba proveriti u programu Outlook prikažite sledeći članak u Microsoft bazi znanja:
287532 Konfigurisanje naloga Internet e-pošte u programu Outlook
Za informacije o postavkama koje treba koristiti u programu Outlook Express 6.0 prikažite sledeći članak u Microsoft bazi znanja:
171163 Konfigurisanje programa Outlook Express 6.0 za Internet poštu
Ako je ovaj metod funkcionisao, završili ste. Ako ovaj metod nije funkcionisao i nemate problema sa tehnikama naprednog rešavanja problema, pređite na odeljak „Napredno rešavanje problema“. Ako nemate iskustva sa naprednim rešavanjem problema, možete da pređete na odeljak „Sledeći koraci“ gde ćete pronaći dodatne resurse koji vam mogu pomoći.

Napredno rešavanje problema

Ako i dalje imate problema sa slanjem i primanjem pošte pošto ste proverili postavke servera e-pošte kod dobavljača usluga e-pošte, sledite ove korake. Ako ne želite da rešavate probleme korišćenjem naprednih opcija, zamolite administratora sistema za pomoć ili se obratiti Microsoft podršci za korisnike. Sledite ove metode po redosledu. Posle svakog metoda proverite da li je problem rešen.

3. metod: pokrenite Outlook u bezbednom režimu
Da biste pokrenuli Outlook u bezbednom režimu:

Windows Vista ili Windows 7
 1. Kliknite na dugme Start.
 2. U polju Pretraga otkucajte outlook.exe /safe.
 3. Pritisnite taster Enter.
Windows XP, Windows Server 2003 ili Windows 2000
 1. Kliknite na dugme Start.
 2. Kliknite na dugme Pokreni.
 3. Otkucajte outlook.exe /safe.
 4. Kliknite na dugme U redu.
Pokretanje programa Outlook u bezbednom režimu pokreće Outlook bez programskih dodataka, okna za pregled ili prilagođavanja trake sa alatkama i može da ukaže na oštećeni profil ili neusaglašenu aplikaciju nezavisnog proizvođača odnosno programski dodatak. Pogledajte 2. metod da biste kreirali novi profil e-pošte. Da biste dobili pomoć pri identifikovanju neusaglašene aplikacije ili programskog dodatka, obratite se Microsoft podršci za korisnike.

4. metod: kreirajte novi profil e-pošte
Ove probleme ćete možda moći da rešite ako kreirate novi profil e-pošte. Za više informacija o kreiranju profila u programu Outlook kliknite na sledeće brojeve članaka da biste prikazali članke u Microsoft bazi znanja:
829918 Kreiranje i konfigurisanje profila e-pošte u programu Outlook
287072 Kreiranje novog profila e-pošte za Outlook 2002
195718 Kreiranje novog profila e-pošte u programu Outlook 2000


5. metod: brisanje sumnjivih poruka iz poštanskog sandučeta
Ako u poštanskom sandučetu imate neku oštećenu poruku, to možete da rešite tako što ćete uraditi nešto od sledećeg:
 • Obratite se ISP-u i zamolite ih da izbrišu sve sumnjive e-poruke.
 • Izbrišite sve sumnjive e-poruke tako što ćete pristupiti poštanskom sandučetu putem programa za e-poštu ISP-a zasnovanog na Vebu.


6. metod: dodatne predloge potražite na veb lokaciji proizvođača antivirusnog programa
Ako antivirusno rešenje obuhvata funkciju skeniranja e-pošte, možda ćete morati da izvršite dodatne zadatke konfiguracije da biste koristili Outlook ili Outlook Express sa funkcijom antivirusnog skeniranja e-pošte.

Antivirusni softver koji je uzrokovao ovaj problem obuhvata proizvode sledećih proizvođača:
 • Symantec (Norton)
 • McAfee
 • Trend Micro (PC-cillin)
 • Panda
Više informacija potražite na nekoj od sledećih veb lokacija za antivirusni softver koji koristite:

Symantec: Više informacija o načinu upotrebe Office programa sa Norton AntiVirus dodatnom komponentom za Office:
329820 Upotreba Office programa sa Norton AntiVirus dodatnom komponentom za Office

McAfee: Trend Micro: Panda: Napomena Antivirusni softver pomaže u zaštiti računara od virusa. Kada je antivirusni softver onemogućen, nemojte da preuzimate ili otvarate datoteke iz izvora u koje nemate poverenja, da posećujete nepouzdane veb lokacije ili otvarate priloge e-poruka. Za više informacija o računarskim virusima kliknite na sledeći broj članka da biste prikazali članak u Microsoft bazi znanja:
129972 Računarski virusi: opis, sprečavanje i oporavak
Microsoft obezbeđuje kontakt informacije nezavisnih proizvođača da bi vam pomogao u pronalaženju tehničke podrške. Te kontakt informacije mogu da se promene bez obaveštenja. Microsoft ne garantuje tačnost kontakt informacija nezavisnih proizvođača.
Proizvode nezavisnih proizvođača o kojima se govori u ovom članku proizvela su preduzeća koja su nezavisna od korporacije Microsoft. Microsoft ne daje garanciju, podrazumevanu ili neku drugu, u pogledu performansi ili pouzdanosti ovih proizvoda.

7. metod: popravka programa Outlook Express
Ako je Outlook Express uklonjen sa računara ili je instalacija programa Outlook Express oštećena, Outlook neće ispravno funkcionisati i može generisati jednu od poruka o grešci koje su navedene u odeljku „Simptomi“. Da biste rešili ovaj problem, popravite Outlook Express. Za više informacija kliknite na sledeće brojeve članaka da biste prikazali članke: Za više informacija o objašnjenju zašto je Outlook Express neophodan za upotrebu programa Outlook kliknite na sledeći broj članka da biste prikazali članak u Microsoft bazi znanja:
230076 Outlook 2000 zahteva Outlook Express


8. metod: provera da li su sve adrese SMTP e-pošte na listi distribucije važeće
Ako je neka SMTP adresa na listi distribucije oštećena ili neispravno oblikovana, može doći do greške 0x8004210b. Ispitajte sve adrese na listi distribucije da biste se uverili da su ispravne. Pored toga, možete da pošaljete pojedinačne probne poruke svakom članu liste distribucije da biste utvrdili koja adresa je neispravna.

9. metod: ispitivanje konfiguracije softvera zaštitnog zida
Upozorenje Ovo rešenje može dovesti do toga da računar ili mreža budu podložniji napadima zlonamernih korisnika ili zlonamernog softvera kao što su virusi. Ovo rešenje se ne preporučuje, ali vam obezbeđujemo ove informacije tako da možete da ga primenite po sopstvenom nahođenju. Koristite ovo rešenje na sopstvenu odgovornost.

Važno Ovi koraci mogu povećati bezbednosni rizik. Ovi koraci takođe mogu učiniti računar ili mrežu osetljivima na napade zlonamernih korisnika ili zlonamernog softvera kao što su virusi. Preporučujemo proces koji opisuje ovaj članak za omogućavanje rada programa predviđenog dizajnom ili za primenu posebnih mogućnosti programa. Pre nego što izvršite ove promene, preporučujemo da procenite rizike koji su povezani sa primenom tog procesa u vašem okruženju. Ako odlučite da primenite ovaj proces, preduzmite sve odgovarajuće dodatne korake kako biste zaštitili sistem. Preporučujemo da ovaj proces koristite samo ako vam je zaista neophodan.

Konfigurišite softver zaštitnog zida da odobrava pristup Internetu sledećim datotekama:
 • Za Outlook Express: Msimn.exe
 • Za Outlook: Outlook.exe
Većina klijenata e-pošte podrazumevano ima odlazni pristup na portu 25 i dolazni pristup na portu 110. Za više informacija o portovima koji komuniciraju sa serverom e-pošte obratite se ISP-u ili administratoru sistema.

Softver zaštitnog zida koji je uzrokovao ovaj problem obuhvata proizvode sledećih proizvođača:
 • McAfee
 • Symantec
 • ZoneLabs
 • Cisco
 • Sygate
 • Sonicwall
 • Freedom Security Zero Knowledge
McAfee Personal Firewall
Proverite postavke konfiguracije u programu McAfee Personal Firewall i uverite se da Microsoft Outlook ili Microsoft Outlook Express imaju puni pristup.

Više informacija o konfigurisanju programa McAfee Personal Firewall potražite na sledećoj McAfee veb lokaciji: Možete i da uklonite i ponovo instalirate program McAfee Personal Firewall. Proces ponovne instalacije ponovo kreira datoteku potpisa programa koju koristi zaštitni zid. Pored toga, ovaj proces osigurava da su Outlook i Outlook Express uključeni na listu programa za koje je dozvoljen pristup Internetu.
Norton Personal Firewall (Symantec)
Ako koristite softver Norton Personal Firewall 2002, Norton Internet Security ili Norton SystemWorks preduzeća Symantec, obratite se podršci za Symantec proizvode za uputstva o nadogradnji ili ponovnoj konfiguraciji za rešavanje vašeg problema.

Za više informacija o tome kako da se obratite preduzeću Symantec posetite sledeću Symantec veb lokaciju:
Dodatne informacije
Ako kôd greške prati poruka o grešci isteka vremena, možda ćete moći da rešite problem tako što ćete povećati postavku vremenskog isteka servera u programima Outlook ili Outlook Express. Da biste povećali postavku vremenskog isteka servera, koristite sledeći metod koji odgovara vašoj verziji programa Outlook ili Outlook Express.

Outlook 2010 i Outlook 2013
 1. Pokrenite Outlook.
 2. U meniju Datoteke izaberite stavku Informacije.
 3. Izaberite stavku Postavke naloga, a zatim na listi izaberite stavku Postavke naloga.
 4. Kliknite da biste izabrali ciljni POP3 nalog i kliknite na dugme Promeni.
 5. Kliknite na dugme Još postavki.
 6. Izaberite karticu Više opcija.
 7. Postepeno povećavajte postavku isteka vremena dok se problem ne reši.


Outlook 2007
 1. Pokrenite Outlook.
 2. U meniju Alatke izaberite stavku Postavke naloga.
 3. Kliknite da biste izabrali ciljni POP3 nalog i kliknite na dugme Promeni.
 4. Kliknite na dugme Još postavki.
 5. Izaberite karticu Više opcija.
 6. Postepeno povećavajte postavku isteka vremena dok se problem ne reši.


Outlook 2002 i Outlook 2003
 1. Pokrenite Outlook.
 2. U meniju Alatke izaberite stavku Nalozi e-pošte.
 3. Izaberite stavku Prikaži ili promeni postojeće naloge e-pošte i kliknite na dugme Dalje.
 4. Izaberite svoj POP3 nalog i kliknite na dugme Promeni.
 5. Kliknite na dugme Još postavki.
 6. Izaberite karticu Više opcija.
 7. Postepeno povećavajte postavku isteka vremena dok se problem ne reši.


Outlook 2000 režim korporacije ili radne grupe (CW)
 1. Pokrenite Outlook.
 2. U meniju Alatke izaberite stavku Usluge.
 3. Na kartici Usluge izaberite stavku Internet e-pošta, a zatim izaberite stavku Svojstva.
 4. Izaberite karticu Više opcija.
 5. Postepeno povećavajte postavku isteka vremena dok se problem ne reši.


Samo Outlook 2000 Internet pošta (IMO)
 1. Pokrenite Outlook.
 2. U meniju Alatke izaberite stavku Nalozi.
 3. Izaberite ciljni nalog i izaberite stavku Svojstva.
 4. Izaberite karticu Više opcija.
 5. Postepeno povećavajte postavku isteka vremena dok se problem ne reši.


Outlook Express 5.x i 6.0


 1. Pokrenite Outlook Express.
 2. U meniju Alatke izaberite stavku Nalozi.
 3. Izaberite karticu Pošta.
 4. Izaberite svoj POP3 nalog i kliknite na dugme Svojstva.
 5. Izaberite karticu Više opcija.
 6. Postepeno povećavajte postavku isteka vremena dok se problem ne reši.
Proizvode nezavisnih proizvođača o kojima se govori u ovom članku proizvela su preduzeća koja su nezavisna od korporacije Microsoft. Microsoft ne daje garanciju, podrazumevanu ni neku drugu, u pogledu performansi ili pouzdanosti ovih proizvoda.
Sledeći koraci
Ako vam ovi metodi nisu pomogli, na Veb lokaciji Microsoft usluga za korisničku podršku možete pronaći druga rešenja za svoj problem. Neke od usluga koje pruža Veb lokacija Microsoft usluga za korisničku podršku obuhvataju sledeće:
 • Baza znanja koja se može pretraživati: pretražite informacije tehničke podrške i alatke za samopomoć za Microsoft proizvode.
 • Centri za rešenja: prikažite najčešća pitanja o određenom proizvodu, kao i istaknute stavke podrške.
 • Ostale opcije podrške: Koristite Internet da biste postavili pitanje, obratili se predstavnicima Microsoft usluga za korisničku podršku ili poslali povratne informacije.
Ako i dalje budete imali probleme, obratite se Microsoft uslugama za korisničku podršku na:
ol2003 ol2002
Svojstva

ID članka: 813514 - Poslednji pregled: 07/25/2013 12:05:00 - Verzija: 5.0

Microsoft Outlook 2013, Microsoft Outlook 2010, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft Outlook Express 5.5

 • kbresolve kbtshoot kbsendmail kbemail kberrmsg kbprb kbcip kbsmbportal KB813514
Povratne informacije