Trenutno ste van mreže; čekamo da se ponovo povežete na internet

Office traka sa prečicama nije uključena u sistem Office

REZIME
Office traka sa prečicama nije dostupna u sistemima Microsoft Office 2007 ili Microsoft Office 2003. Međutim, možete koristiti Start meni u sistemu Microsoft Windows XP da biste pokrenuli Office program ili otvorili datoteku ili fasciklu. Pored toga, možete koristiti traku „Brzo pokretanje“ u sistemu Windows XP ili Microsoft Windows 2000 da biste pokrenuli Office program ili otvorili datoteku ili fasciklu.
DODATNE INFORMACIJE
Sledeća uputstva su za stil Start menija operativnog sistema Windows XP. Ako koristite stil klasičnog Start menija operativnog sistema Windows ili stil Start menija operativnog sistema Windows 2000, pogledajte pomoć u operativnom sistemu Windows.

Dodavanje Office programa u „Start“ meni

Da biste u Start meni dodali neki Office program, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, postavite pokazivač na stavku Svi programi, a zatim postavite pokazivač na stavku Microsoft Office.
 2. Kliknite desnim tasterom miša na Office program koji želite da dodate u Start meni, a zatim izaberite stavku Zakači za „Start“ meni.
Ponovite ove korake za dodatne programe koje želite da dodate u Start meni.
Napomene
 • Da biste uklonili neki program iz zakačenih stavki, kliknite desnim tasterom miša na program, a zatim u Start meniju izaberite stavku Otkači.
 • Da biste promenili redosled programa na listi zakačenih stavki, prevucite program na novu poziciju.

Dodavanje datoteke ili fascikle u „Start“ meni

U fascikli Moj računar ili u programu Windows Explorer izaberite datoteku ili fasciklu koju želite da dodate, a zatim je prevucite u Start meni.

Više informacija o načinu prilagođavanja Start menija potražite u pomoći operativnog sistema Windows.

Prikazivanje trake „Brzo pokretanje“

Da biste prikazali traku „Brzo pokretanje“, koristite jedan od sledećih metoda, u zavisnosti od operativnog sistema.

Windows XP

1. metod
 1. Kliknite desnim tasterom miša na traku zadataka, a zatim izaberite stavku Svojstva.
 2. Na kartici Traka zadataka potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži traku „Brzo pokretanje“, a zatim kliknite na dugme Primeni.
2. metod

Kliknite desnim tasterom miša na prazan prostor na traci zadataka, izaberite stavku Trake sa alatkama, a zatim izaberite stavku Brzo pokretanje.

Napomena Ako kliknete desnim tasterom miša na prazan prostor na traci zadataka i ne vidite opciju Trake sa alatkama, opozovite izbor u polju za potvrdu Zaključaj traku zadataka.

Windows 2000

Kliknite desnim tasterom miša na prazan prostor na traci zadataka, izaberite stavku Trake sa alatkama, a zatim izaberite stavku Brzo pokretanje.
Napomene
 • Da biste promenili veličinu trake Brzo pokretanje ili da biste je premestili na drugu lokaciju na traci zadataka, postavite pokazivač na vertikalnu traku na levoj strani trake sa alatkama, a zatim je prevucite na levu ili desnu stranu.
 • Da biste kreirali plutajuću traku sa alatkama, prevucite traku sa alatkama sa trake zadataka na radnu površinu.

Dodavanje Office programa na traku „Brzo pokretanje“

U fascikli Moj računar ili u programu Windows Explorer kliknite na ikonu za program koji želite da dodate, a zatim je prevucite u oblast „Brzo pokretanje“ na traci zadataka. Oblast „Brzo pokretanje“ na traci zadataka nalazi se pored dugmeta Start.

Dodavanje Office trake sa alatkama na traku zadataka

Da biste Office traku sa alatkama dodali na traku zadataka, sledite ove korake:
 1. Kliknite desnim tasterom miša na praznu oblast na traci zadataka.
 2. Postavite pokazivač na stavku Trake sa alatkama, a zatim izaberite stavku Nova traka sa alatkama.
 3. U dijalogu Nova traka sa alatkama pronađite fasciklu C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs, izaberite fasciklu Microsoft Office, a zatim kliknite na dugme U redu.

Korišćenje starije verzije sistema Office uz Office 2007 ili Office 2003

Office 2007 i Office 2003 mogu da postoje zajedno sa starijom verzijom sistema Office. Sa dve verzije sistema Office možete da koristite Office traku sa prečicama uz Office 2007 i Office 2003. Da biste Office traku sa prečicama koristili uz Office 2007 i Office 2003, sledite ove korake:
 1. Kliknite desnim tasterom miša na praznu oblast na Office traci sa prečicama, a zatim izaberite stavku Prilagodi.
 2. Izaberite karticu Dugmad, a zatim kliknite na dugme Dodaj datoteku.
 3. U dijalogu Dodavanje datoteke pronađite fasciklu „Office11“ i kliknite dvaput na Office program koji želite da dodate na Office traku sa prečicama.
 4. Ponovite korake od 2. do 3. dok ne dodate sve željene Office programe na Office traku sa prečicama, a zatim kliknite na dugme U redu.

Za dodatne informacije o načinu korišćenja sistema Office 2003 uz starije verzije sistema Office kliknite na sledeći broj članka da biste prikazali članak u Microsoft bazi znanja:
828956 Pokretanje više verzija sistema Microsoft Office uz Office 2003 (Ova veza može da vodi do sadržaja koji je delimično ili u potpunosti nepreveden.)
OFF11 OFF2003 MOM OSB OFF2007
Svojstva

ID članka: 822573 - Poslednji pregled: 04/29/2010 13:15:15 - Verzija: 2.5

Microsoft Office Basic Edition 2003, Microsoft Office Home Edition 2003, Microsoft Office Standard Edition 2003, Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office Basic 2007, Microsoft Office Enterprise 2007, Microsoft Office Home and Student 2007, Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Standard 2007, Microsoft Office Ultimate 2007

 • kbfunctions kbinfo KB822573
Povratne informacije