Trenutno ste van mreže; čekamo da se ponovo povežete na internet

Ne možete da instalirate neke ispravke ili programe u OS Windows XP

Ukinuta je podrška za Windows XP

Microsoft je 8. aprila 2014. godine ukinuo podršku za Windows XP. Ova promena je uticala na ispravke softvera i bezbednosne opcije. Saznajte kako ovo utiče na vas i kako da ostanete zaštićeni.

Rezime
Ovaj članak obezbeđuje „Fix-it“ rešenje koje se može koristiti za rešavanje nekih problema koji sprečavaju instalaciju pojedinih ispravki ili programa u operativnom sistemu Windows XP. Ovo „Fix-it“ rešenje bi trebalo da pokrenete ako naiđete na neki problem koji je naveden u odeljku simptoma u operativnom sistemu Windows XP. „Fix-it“ rešenje će automatski iskoristiti nekoliko metoda za rešavanje problema umesto vas.

Ako „Fix-it“ rešenje ne pomogne, možete da isprobate neke napredne ručne metode.
Rešenje

Automatsko rešenje sa paketom „Fix-it“

Da biste automatski rešili ovaj problem, kliknite na dugme ili vezu Popravi. U dijalogu File Download (Preuzimanje datoteke) kliknite na dugme Run (Pokreni) i sledite korake u čarobnjaku za popravku.

Napomene vezane za Microsoft Fix-it
 • Automatska popravka pokušava da reši problem. Ako se problem ne reši, isprobajte preostale metode.
 • Ovaj čarobnjak je možda dostupan samo na engleskom. Međutim, automatska popravka funkcioniše i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.
 • Ako ne radite za računarom na kojem je došlo do problema, sačuvajte rešenje za popravku na fleš disku ili CD-u, a zatim ga pokrenite na računaru na kojem postoji problem.

Metode koje „Fix-it“ rešenje automatizuje

1. metoda: Postavite Cryptographic Services na automatsku vrednost

Da biste postavili uslugu Cryptographic Services na vrednost Automatsko, pratite sledeće korake:
 1. Pokrenite uslužni program Administrativne alatke u prozoru Kontrolna tabla.
 2. Kliknite dvaput na Usluge.
 3. Kliknite desnim tasterom miša na Usluge za šifrovanje i zatim kliknite na Svojstva.
 4. Izaberite opciju Automatsko za Vrstu pokretanja i zatim kliknite na dugme Start.

2. metod: Preimenujte fasciklu Catroot2

Da biste preimenovali fasciklu Catroot2, pratite sledeće korake:  
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte cmd i zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Na komandnoj liniji otkucajte sledeće komande, a zatim pritisnite taster Enter nakon svakog reda:
  net stop cryptsvc
  ren %systemroot%\System32\Catroot2 oldcatroot2
  net start cryptsvc
  exit
 3. Uklonite sve tmp*.cat datoteke iz sledeće fascikle:
  %systemroot%\system32\CatRoot\{F750E6C3-38EE-11D1-85E5-00C04FC295EE}


  Napomena Ako u ovoj fascikli nema datoteka čije ime počinje sa „tmp“, nemojte uklanjati druge datoteke. .cat datoteke u ovoj fascikli potrebne su za instaliranje hitnih ispravki i servisnih paketa.
Važno Nemojte preimenovati fasciklu Catroot. Operativni sistem Windows automatski ponovo kreira fasciklu Catroot2, ali se fascikla Catroot ne kreira ponovo ukoliko se preimenuje.

3. metod: Ponovo registrujte DLL datoteke koje su povezane sa uslugama za šifrovanje

Da biste registrovali .dll datoteke koje su povezane sa uslugama za šifrovanje, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte cmd u okvir Otvori i zatim kliknite na dugme U redu.

  Napomena Na računaru zasnovanom na operativnom sistemu Windows Vista kliknite na dugme Start, u polju Start Search (Započni pretragu) otkucajte cmd, kliknite desnim tasterom miša na datoteku cmd.exe, a zatim izaberite stavku Run as administrator (Pokreni kao administrator).
 2. Na komandnoj liniji otkucajte sledeće komande, a zatim pritisnite taster Enter nakon svake komande:
  regsvr32 /s softpub.dll
  regsvr32 /s wintrust.dll
  regsvr32 /s initpki.dll
  regsvr32 /s dssenh.dll
  regsvr32 /s rsaenh.dll
  regsvr32 /s gpkcsp.dll
  regsvr32 /s sccbase.dll
  regsvr32 /s slbcsp.dll
  regsvr32 /s mssip32.dll
  regsvr32 /s cryptdlg.dll
  exit
  Napomena Kliknite na dugme U redu ukoliko budete upitani.
 3. Ponovo pokrenite računar.

4. metod: Uklonite skriveni atribut iz fascikle %Windir% i svih njenih potfascikli

Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte cmd u okvir Otvori i zatim kliknite na dugme U redu.

  Napomena Na računaru zasnovanom na operativnom sistemu Windows Vista kliknite na dugme Start, u polju Start Search (Započni pretragu) otkucajte cmd, kliknite desnim tasterom miša na datoteku cmd.exe, a zatim izaberite stavku Run as administrator (Pokreni kao administrator).
 2. Na komandnoj liniji ukucajte sledeće komande pritiskajući taster Enter nakon svakog reda:
  attrib -s -h %windir%
  attrib -s -h %windir%\system32
  attrib -s -h %windir%\system32\catroot2
  exit

5. metod: Postavite smernicu za potpisivanje neupravljačkih programa na opciju „Tiho uspelo“

Ako radite sa verzijom operativnog sistema Windows 2000, postavite smernicu grupe za Ponašanje nepotpisanih instalacija neupravljačkih programa na opciju Tiho uspelo. Ova postavka smernica grupe nalazi se u okviru Computer Configuration (Konfiguracija računara), u okviru Windows Settings (Postavke operativnog sistema Windows), u okviru Security Settings (Bezbednosne postavke), u okviru Local Policies (Lokalne smernice), u okviru Security Options (Bezbednosne opcije) u MMC proširenju smernica grupe.

Napomena Postavka smernica grupe u operativnom sistemu Windows 2000 možda će stupiti na snagu posle nekoliko minuta. Ovo zavisi od postavke intervala osvežavanja smernica grupe. Više informacija potražite u članku „Izmena podrazumevanog intervala osvežavanja smernica grupe “.

Ako koristite Windows XP, ova postavka smernica grupe nije više podržana. U ovom slučaju, sledite ove korake da biste rešili ovaj problem:  
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, ukucajte regedit i zatim kliknite na dugme U redu.

  Napomena Na računaru zasnovanom na operativnom sistemu Windows Vista kliknite na dugme Start, u polju Start Search (Započni pretragu) otkucajte regedit, kliknite desnim tasterom miša na datoteku regedit.exe, a zatim izaberite stavku Run as administrator (Pokreni kao administrator).
 2. Pronađite sledeći ključ u bazi „Registry“ i zatim kliknite na njega:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Non-Driver Signing
 3. Desnim tasterom miša kliknite na binarnu vrednost Smernica i zatim izaberite stavku Izmeni.
 4. Vrednosti će se pojaviti u sledećem formatu:

  0000 02

  Pritisnite taster DELETE da biste uklonili trenutnu vrednost (02 u ovom primeru) i zatim ukucajte 0 (sada će se trenutna vrednost pojaviti kao 00).
 5. Kliknite na dugme U redu i zatim prekinite rad programa za uređivanje registratora.

Napredne ručne metode

1. metoda: Preimenujte datoteku Edb.log

Preimenujte datoteku Edb.log, a zatim ponovo pokušajte da instalirate program. Da biste preimenovali datoteku Edb.log, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte cmd u okvir Otvori i zatim kliknite na dugme U redu.

  Napomena Na računaru zasnovanom na operativnom sistemu Windows Vista kliknite na dugme Start, u okviru za tekst Start Search (Započni pretragu) otkucajte cmd, kliknite desnim tasterom miša na datoteku cmd.exe, a zatim izaberite stavku Run as administrator (Pokreni kao administrator).
 2. Na komandnoj liniji ukucajte sledeću komandu i zatim pritisnite taster Enter:
  ren %systemroot%\system32\catroot2\Edb.log *.tst

2. metod: Privremeno isključite zaključavanje izdavača od poverenja i instalirajte odgovarajuće certifikate u skladište certifikata izdavača od poverenja

Možete nastaviti sa korišćenjem postavke smernice grupe Omogući zaključavanje za izdavača od poverenja, ali najpre morate dodati odgovarajuće certifikate u skladište certifikata izdavača od poverenja. Da biste to uradili, isključite postavku smernice grupe Omogući zaključavanje za izdavača od poverenja, instalirajte odgovarajuće certifikate u skladištu cetifikata izdavača od poverenja i zatim ponovo uključite postavku smernice grupe Omogući zaključavanje za izdavača od poverenja. Da biste instalirali odgovarajući certifikat za ispravke proizvoda Microsoft Windows i Microsoft Internet Explorer, sledite ove korake:  
 1. Preuzmite ispravku za proizvod korporacije Microsoft koju želite da instalirate sa lokacije Microsoft centra za preuzimanje, iz kataloga ispravki za Windows ili iz kataloga Microsoft Update. 

  Više informacija o tome kako da preuzmete ispravke za proizvode iz Microsoft centra za preuzimanje potražite u temi pomoćiKako nabaviti Microsoft datoteke podrške iz Online Services kataloga.
  Više informacija o tome kako da preuzmete ispravke za proizvode iz Windows Update kataloga potražite u temi pomoći Preuzimanje ispravki koje obuhvataju upravljačke programe i hitne ispravke iz Windows Update kataloga.
 2. Izdvojite paket ispravki za proizvod u privremenu fasciklu. Komanda na komandnoj liniji koju koristite da biste ovo uradili zavisi od ispravke koju želite da instalirate. Pogledajte članak u Microsoft bazi znanja koji je povezan sa ispravkom da biste odredili odgovarajuće parametre na komandnoj liniji koje ćete koristiti za izdvajanje paketa. Na primer, da biste izdvojili bezbednosnu ispravku 824146 za operativni sistem Windows XP u fasciklu C:\824146, pokrenite Windowsxp-kb824146-x86-enu -x:c:\824146. Da biste izdvojili bezbednosnu ispravku 828750 za operativni sistem Windows XP u fasciklu C:\828750, pokrenite q828750.exe /c /t:c:\828750.
 3. Desnim tasterom miša kliknite na datoteku KBBroj.cat iz paketa ispravki za priozvod u privremenoj fascikli koju ste kreirali tokom koraka 2 i zatim izaberite stavku Svojstva.

  Napomena Datoteka KBBroj.cat može biti u potfascikli. Na primer, datoteka može biti u fascikli C:\824146\sp1\update ili u fascikli C:\824146\sp2\update.
 4. Na kartici „Digitalni potpisi“ kliknite na digitalni potpis i zatim kliknite na dugme Detalji.
 5. Kliknite na dugme Prikaži certifikat i zatim kliknite na dugme Instaliraj certifikat.
 6. Kliknite na dugme Dalje da biste pokrenuli čarobnjak za uvoz cerifikata.
 7. Kliknite na Postavi sve certifikate u sledeće skladište i zatim kliknite na dugme Potraži.
 8. Kliknite na Izdavači od poverenja i zatim kliknite na dugme U redu.
 9. Kliknite na dugme Dalje, kliknite na dugme Završi i zatim kliknite na dugme U redu.

3. metod: Proverite status svih certifikata u lancu certifikacije i sa drugog računara uvezite certifikate koji nedostaju ili su oštećeni

Da biste proverili certifikate u lancu certifikacije za ispravku proizvoda Windows ili Internet Explorer, sledite ove korake:
Korak 1: Proverite Microsoft certifikate
 1. U programu Internet Explorer izaberite meni Alatke i zatim izaberite stavku Internet opcije.
 2. Na kartici Sadržaj kliknite na dugme Certifikati.
 3. Na kartici Vrhovni autoriteti certifikata od poverenja dvaput kliknite na Microsoft najviši autoritet. Ako ovaj certifikat nedostaje, pređite na korak 2.
 4. Na kartici Opšte postavke proverite da li su datumi Važi od datumi 10.01.1997. do 31.12.2020.
 5. Na kartici Lanac certifikacije proverite da se poruka Ovaj certifikat je u redu pojavljuje u okviru Status certifikata.
 6. Kliknite na dugme U redu i zatim kliknite dvaput na certfikat NO LIABILITY ACCEPTED.
 7. Na kartici Opšte postavke proverite da li su datumi Važi od datumi 11.05.1997. do 07.01.2004.
 8. Na kartici Lanac certifikacije proverite da li se poruka Ovaj certifikat je istekao ili još uvek ne važi ili Ovaj certifikat je u redu pojavljuje u okviru Status certifikata.

  Napomena Iako je ovaj certifikat istekao, i dalje će raditi. Operativni sistem možda neće ispravno raditi ako certifikat nedostaje ili je opozvan. Više informacija potražite u članku vrhovni certifikati od poverenja koje zahtevaju operativni sistemi Windows 2000, Windows XP i Windows Server 2003
 9. Kliknite na dugme U redu i zatim kliknite dvaput na certifikat GTE CyberTrust Root. Možda će se desiti da ima nekoliko certifikata sa istim imenom. Uverite se da je datum isteka certifikata 23.2.2006.
 10. Na kartici Opšte postavke proverite da li su datumi Važi od datumi „23.02.1996. do 23.02.2006“.
 11. Na kartici Lanac certifikacije proverite da se poruka Ovaj certifikat je u redu pojavljuje u okviru Status certifikata.

  Napomena Iako je ovaj certifikat istekao, i dalje će raditi. Operativni sistem možda neće ispravno raditi ako certifikat nedostaje ili je opozvan. Više informacija potražite u članku vrhovni certifikati od poverenja koje zahtevaju operativni sistemi Windows 2000, Windows XP i Windows Server 2003.
 12. Kliknite na dugme U redu i zatim kliknite dvaput na Thawte Timestamping CA.
 13. Na kartici Opšte postavke proverite da li su datumi Važi od datumi „31.12.1996. do 31.12.2020“.
 14. Na kartici Lanac certifikacije proverite da se poruka Ovaj certifikat je u redu pojavljuje u okviru Status certifikata.
2. korak: Uvezite certifikate koji nedostaju ili su oštećeni
Ako neki od certifikata nedostaje ili je oštećen, izvezite certifikate koji nedostaju ili su oštećeni na drugi računar i zatim instalirajte certifikate na svom računaru. Da biste izvezli certifikate na drugi računar, sledite ove korake:
 1. U programu Internet Explorer kliknite na meni Alatke i zatim izaberite stavku Internet opcije.
 2. Na kartici Sadržaj kliknite na dugme Certifikati.
 3. Na kartici Vrhovni autoriteti certifikata od poverenja kliknite na certifikat koji želite da izvezete.
 4. Kliknite na dugme Izvezi i zatim sledite uputstva da biste certifikat izvezli kao datoteku DER encoded Binary x.509(.CER).
 5. Nakon izvoza certifikata, kopirajte ga na računar na koji želite da ga uvezete.
 6. Na računaru na koji želite da uvezete certifikat kliknite dvaput na certifikat.
 7. Kliknite na dugme Instaliraj certifikat i zatim kliknite na dugme Dalje.
 8. Kliknite na dugme Završi i zatim kliknite na dugme U redu.

4. metod: Obrišite privremenu datoteku i ponovo pokrenite instalaciju hitne ispravke ili servisnog paketa

Da biste obrisali privremenu datoteku i ponovo pokrenuli instalaciju hitne ispravke ili servisnog paketa, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte upit cmd, a zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Na komandnoj liniji otkucajte sledeće komande. Pritisnite taster Enter posle svake komande.
  net stop cryptsvc
  ren %systemroot%\System32\Catroot2 oldcatroot2
  net start cryptsvc
  exit
 3. Uklonite sve tmp*.cat datoteke iz sledećih fascikli:

  %systemroot%\system32\CatRoot\{127D0A1D-4EF2-11D1-8608-00C04FC295EE}
  %systemroot%\system32\CatRoot\{F750E6C3-38EE-11D1-85E5-00C04FC295EE}

  Ako u ovoj fascikli nema datoteka čije ime počinje sa „tmp“, nemojte uklanjati druge datoteke. .cat datoteke u ovoj fascikli potrebne su za instaliranje hitnih ispravki i servisnih paketa.

  Važno Nemojte preimenovati fasciklu Catroot. Operativni sistem Windows automatski ponovo kreira fasciklu Catroot2, ali se fascikla Catroot ne kreira ponovo ukoliko se preimenuje.
 4. Izbrišite sve oem*.* datoteke iz fascikle %systemroot%\inf.
 5. Ponovo pokrenite neuspelu instalaciju hitne ispravke ili servisnog paketa.

5. metod: Ispraznite fasciklu za distribuciju softvera

 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, ukucajte services.msc i zatim kliknite na dugme U redu.

  Napomena Na računaru zasnovanom na operativnom sistemu Windows Vista kliknite na dugme Start, u polju Start Search (Započni pretragu) otkucajte services.msc, kliknite desnim tasterom miša na datoteku services.msc, a zatim izaberite stavku Run as administrator (Pokreni kao administrator).
 2. U oknu „Usluge (lokalne)“ kliknite desnim tasterom miša na dugme Automatsko ažuriranje i zatim izaberite stavku Zaustavi.
 3. Umanjite prozor „Usluge (lokalne)“.
 4. Izaberite ceo sadržaj Windows fascikle za distribuciju i zatim ga izbrišite.

  Napomena Windows fascikla za distribuciju nalazi se po podrazumevanoj vrednosti u fascikli disk jedinice:\Windows\SoftwareDistribution. Na ovoj lokaciji, disk jedinica je čuvar mesta za disk jedinicu na kojoj je instaliran Windows.
 5. Uverite se da je Windows fascikla za distribuciju prazna i zatim uvećajte prozor „Usluge (lokalne)“.
 6. U oknu Usluge (lokalne) kliknite desnim tasterom miša na dugme Automatsko ažuriranje i zatim izaberite stavku Pokreni.
 7. Ponovo pokrenite računar i zatim ponovo pokrenite ažuriranje Windowsa.

6. metod: Obavite nadogradnju zamenom

Ako nijedna od ovih metoda ne reši vaš problem, možda ćete morati da obavite nadogradnju zamenom. Više informacija o tome kako da obavite nadogradnju zamenom potražite u članku kako da izvršite nadogradnju sistema Windows XP zamenom.
Simptomi
Kada pokušate da preuzmete ActiveX kontrolu, instalirate ispravku za operativni sistem Windows ili za komponentu operativnog sistema Windows, instalirate servisni paket za operativni sistem Windows ili za komponentu operativnog sistema Windows ili instalirate softverski program korporacije Microsoft ili nezavisnog proizvođača, možda ćete se susresti sa nekim od sledećih simptoma:
Napomena Ti problemi se mogu javiti iz ovde navedenih razloga.
 • Dobijate sledeću poruku o grešci prilikom instaliranja programa ili ispravke:
  Digitalni potpis nije pronađen
  Digitalni potpis korporacije Microsoft potvrđuje da je softver testiran sa operativnim sistemom Windows i da softver nije menjan od testiranja.
  Softver koji ćete upravo instalirati ne sadrži digitalni potpis korporacije Microsoft. Zbog toga nema garancije da će ovaj softver ispravno raditi sa operativnim sistemom Windows.
  Ime softverskog paketa
  Ako želite da pretražite softver sa digitalnim potpisom korporacije Microsoft, posetite Veb lokaciju Windows Update na adresi http://update.microsoft.com da biste videli da li postoji dostupan softver.
  Želite li da nastavite sa instalacijom?

  Ako kliknete na dugme Više informacija, dobićete sledeću poruku:
  Microsoft Windows
  Potpis na softverskom paketu koji želite da instalirate nije važeći. Softverski paket nije ispravno potpisan.

  Kada kliknete na dugme U redu u dijalogu prve poruke o grešci, možete dobiti poruku koja označava da je instalacija bila uspešna ili dobijate sledeću poruku o grešci:
  Ime paketa za ažuriranje
  Operacija šifrovanja nije uspela zbog postavke opcije lokalne bezbednosti.
 • Kada pokušate da instalirate ispravku ili da instalirate servisni paket, dobijate poruku o grešci koja je slična nekoj od sledećih:
  • Ime paketa za ažuriranje
   Instalacioni program nije mogao da potvrdi integritet datoteke Update.inf. Uverite se da na ovom računaru radi usluga za šifrovanje.
  • Instalacija kataloških datoteka nije uspela.
  • Softver koji instalirate nije prošao Windows Logo test da bi kompatibilnost sa programom Windows XP bila potvrđena. (Reci mi zašto je testiranje važno.)

   Ovaj softver neće biti instaliran. Obratite se administratoru sistema.
  • Softver koji instalirate nije prošao Windows Logo test da bi kompatibilnost sa programom Windows XP bila potvrđena. (Reci mi zašto je testiranje važno.)
 • Kada pokušate da instalirate servisni paket za operativni sistem Windows XP, možete dobiti poruku o grešci koja je slična sledećoj:
  Instalacioni program za Service Pack 1 nije mogao da potvrdi integritet datoteke. Uverite se da na ovom računaru radi usluga za šifrovanje.
 • Kada pokušate da instalirate Microsoft Data Access komponente (MDAC) verzija 2.8, možete dobiti poruku o grešci koja je slična sledećoj:
  INF instalacija nije uspela. Razlog: Potpis sa vremenskom oznakom i/ili certifikat nije mogao biti verifikovan ili je pogrešno uobličen.

 • %WINDIR%\System32\CatRoot2\Edb.log može narasti do 20 megabajta (MB) iako je datoteka obično manja od 1 MB.
 • Kada pokušate da instalirate paket sa Web lokacije Windows Update ili sa Web lokacije Microsoft Update, možete dobiti poruku koja je slična sledećoj:
  Softver nije prošao Windows logo test i neće biti instaliran.
 • Kada pregledate datoteku %systemroot%\Windowsupdate.log, možete videti stavku jedne od sledećih grešaka:
  • 0x80096001
  • 0x80096005
  • 0x80096010
  • 0x800B0001
  • 0x800B0003
  • 0x800B0004
  • 0x800B0109
  • 0x8007f0da
  • 0x8007f01e
 • Kada koristite ažuriranje Microsoft Windowsa na računaru koji je zasnovan na operativnom sistemu Windows XP, proces ažuriranja može biti neuspešan i možete dobiti poruku o grešci „0x8007f007“. Ovo se može desiti bez obzira na tip ažuriranja koji izaberete.
 • Datoteka Svcpack.log možda sadrži stavke koje su slične sledećim:
  937.406: GetCatVersion: Nije uspelo preuzimanje informacija o verziji sa putanje C:\WINDOWS\system32 \CatRoot\{F750E6C3-38EE-11D1-85E5-00C04FC295EE}\Tmp.0.scw.cat uz grešku 0x57 937.437: GetCatVersion: Nije uspelo preuzimanje informacija o verziji sa putanje C:\WINDOWS\Tmp.0.scw.cat uz grešku 0x80092004 940.344: InstallSingleCatalogFile: MyInstallCatalog nije uspeo za Tmp.0.scw.cat; greška=0xfffffbfe. 940.344: DoInstallation:MyInstallCatalogFiles nije uspeo:STR_CATALOG_INSTALL_FAILED 955.125: UnRegisterSpuninstForRecovery, nije uspelo brisanje vrednosti SpRecoverCmdLine, greška 0x2 955.125: DoInstallation: Nije uspelo opozivanje registracije datoteke spuninst.exe radi oporavka. 962.656: Opozivanje registracije programa za deinstalaciju –> Windows Server 2003 servisni paket, 0 962.656: Instalacija kataloških datoteka nije uspela. 1448.406: Poruka koja se prikazuje korisniku: Instalacija kataloških datoteka nije uspela. 1448.406: Korisnički unos: U redu 1448.406: Prošireni kôd greške datoteke Update.exe = 0xf01e 1448.406: Povratni kôd datoteke Update.exe maskiran je u 0x643 radi usklađenosti sa MSI prilagođenom radnjom.
Uzrok
Do ovih problema može doći u svakoj od sledećih situacija:
 • Ako postoji oštećenje datoteke evidencije ili baze podataka u fascikli %Systemroot%\System32\Catroot2.
 • Ako su Usluge za šifrovanje postavljene na opciju onemogućeno.
 • Ako su ostale datoteke operativnog sistema Windows oštećene ili nedostaju.
 • Potpis sa vremenskom oznakom ili certifikat nije mogao biti verifikovan ili je pogrešno uobličen.
 • Skriveni atribut je postavljen za fasciklu %Windir% ili neku od njenih potfascikli.
 • Ako je postavka smernica grupe Ponašanje instalacije nepotpisanog neupravljačkog programa (samo za Windows 2000) podešena na Ne dozvoli instalaciju ili Upozori, ali dozvoli instalaciju ili binarna vrednost smernica nije podešena na 0 u sledećem ključu registratora:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Non-Driver Signing
 • Ako je uključena postavka smernica grupe Omogući zaključavanje za izdavača od poverenja, a vi nemate odgovarajući certifikat u skladištu certifikata „Izdavači od poverenja“. Ova postavka smernica grupe nalazi se u okviru Konfiguracija korisnika, u okviru Postavke Windowsa, u okviru Održavanje programa Internet Explorer, u okviru Bezbednost, u okviru Postavke procesa provere identiteta u proširenju konzole MMC za smernice grupe.
 • Ako instalirate Internet Explorer 6 SP1 i ako je instalirana bezbednosna ispravka 823559 (MS03-023). Za više informacija o ovom problemu pogledajte odeljak Poruka o grešci „Softver koji instalirate nije prošao Windows Logo test...“ kada pokušate da instalirate Internet Explorer 6 Service Pack 1.
 • Fascikla za distribuciju softvera je oštećena.
Reference
Primećeno je da do ovog problema dolazi sa sledećim ispravkama:
328310 MS02-071: Greška u Windows WM_TIMER obradi poruka može omogućiti povećanje privilegija
810565 Hiperveze otvorene u programu Internet Explorer umesto u podrazumevanom pregledaču ili u centru za pomoć i podršku
327979 Igra ne reaguje (zastaje) ili neočekivano prestane da radi prilikom reprodukcije uvodnog video klipa
322011 Nije moguće pregledati faks u faks konzoli
811630 Ažuriranje HTML pomoći da bi se ograničila funkcionalnost kada je pokrenuta korišćenjem metoda window.showHelp( )
810577 MS03-005: Neprovereni bafer u Windows preusmerivaču može dozvoliti povećanje privilegija
329441 Ne možete kreirati mrežnu vezu nakon vraćanja operativnog sistema Windows XP u prethodno stanje
329170 MS02-070: Greška u potpisivanju SMB može dozvoliti izmenu smernice grupe
810833 MS03-001: Neprovereni bafer u usluzi lokatora može dozvoliti kodu da se izvrši

Dodatne informacije
Više informacija o tome kako da konfigurišete automatske ispravke u operativnom sistemu Windows XP potražite u članku Konfigurisanje i korišćenje usluge „Automatsko ažuriranje“ u operativnom sistemu Windows XP.
328310 810565 327979 322011 811630 810577 329441 329170 810833 mdac sql exchange iis office msi iexpress update.exe hotfix fixit fix it fixme
Svojstva

ID članka: 822798 - Poslednji pregled: 06/27/2014 13:11:00 - Verzija: 28.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Starter Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition

 • kbresolve kbwindowsupdatev6 kberrmsg kbprb kbfixme kbmsifixme kbcip KB822798
Povratne informacije