Trenutno ste van mreže; čekamo da se ponovo povežete na internet

Opis standardne terminologije koja se koristi za opisivanje Microsoft softverskih ispravki

REZIME
Ovaj članak opisuje standardnu terminologiju koju Microsoft usvaja za opisivanje softverskih ispravki. Ova terminologija takođe je uključena u Microsoft rečnik bezbednosti i privatnosti. Da biste pogledali Microsoft rečnik bezbednosti i privatnosti, posetite sledeću Microsoft Web lokaciju:
DODATNE INFORMACIJE
Microsoft usvaja sledeću standardnu terminologiju za opisivanje softverskih ispravki:
 • Linija spajanja

  Definicija: Linija spajanja je softverska komponenta dizajnirana da podrži veze između softvera.
 • Kritična ispravka

  Definicija: Kritična ispravka je objavljena ispravka za određeni problem koja se odnosi na kritičnu grešku koja nije vezana za bezbednost.

  Dodatne informacije: Kritične ispravke su dostupne klijentima za preuzimanje i praćene su člankom u Microsoft bazi znanja.
 • Komplet za razvoj programa

  Definicija: Komplet za razvoj programa jeste softver dizajniran da pomogne programerima da kreiraju nove programe. Kompleti za razvoj programa obično sadrže vizuelni builder, uređivač i prevodilac.
 • Upravljački program

  Definicija: Upravljački program jeste softverska komponenta dizajnirana da podrži novi hardver.
 • Paket sa novim opcijama

  Definicija: Paket sa novim opcijama jeste nova funkcionalnost proizvoda koja se prvo distribuira izvan konteksta izdanja proizvoda i koja se obično uključuje u sledeće izdanje proizvoda.
 • Vodič

  Definicija: Vodič uključuje skripte, uzorak koda i tehničku dokumentaciju dizajniranu da vam pomogne u primeni i upotrebi proizvoda ili tehnologije.
 • Hitna ispravka

  Definicija: Hitna ispravka je jedan, kumulativni paket koji sadrži datoteke koje se koriste da bi se rešio problem sa proizvodom i ona je kumulativna na binarnom nivou i na nivou datoteke. Hitne ispravke vezane su za određene situacije u kojima se klijenti mogu naći i ne mogu se distribuirati izvan organizacije klijenta.

  Dodatne informacije: Hitne ispravke distribuiraju službe koje pružaju usluge podrške za Microsoft proizvode. Klijenti ne smeju da ponovo distribuiraju hitne ispravke bez pismenog, pravnog odobrenja korporacije Microsoft.
 • Bezbednosna ispravka

  Definicija: Bezbednosna ispravka je objavljena ispravka za ranjivost određenih proizvoda vezana za bezbednost. Bezbednosne ispravke se ocenjuju u zavisnosti od ozbiljnosti. Ocena ozbiljnosti je prikazana u Microsoft bezbednosnom biltenu kao kritična, važna, umerena ili niska.

  Dodatne informacije: Microsoft bezbednosne ispravke dostupne su klijentima za preuzimanje i prate ih dva dokumenta: bezbednosni bilten i članak u Microsoft bazi znanja. Za više informacija o formatu članaka Microsoft baze znanja za Microsoft bezbednosne ispravke kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:
  824689 Opis formata članaka Microsoft baze znanja za Microsoft bezbednosne ispravke (Ova veza može da vodi do sadržaja koji je delimično ili u potpunosti nepreveden.)
 • Servisni paket

  Definicija: Servisni paket je testirani, kumulativni skup svih hitnih ispravki, bezbednosnih ispravki, kritičnih ispravki i ispravki. Servisni paketi takođe mogu da sadrže dodatne ispravke za probleme koji su interno pronađeni od objavljivanja proizvoda i ograničeni broj izmena u dizajnu ili funkcija koje su klijenti tražili.

  Dodatne informacije: Microsoft servisni paketi dostupni su za preuzimanje i prate ih članci u Microsoft bazi znanja.
 • Softverska ispravka

  Definicija: Softverska ispravka je bilo kakva ispravka, zbirna ispravka, servisni paket, paket sa novim opcijama, kritična ispravka, bezbednosna ispravka ili hitna ispravka koja se koristi da bi se poboljšao ili popravio softverski proizvod koji je izdala korporacija Microsoft.

  Dodatne informacije: Microsoft softverska ispravka praćena je člankom u Microsoft bazi znanja.
 • Alatka

  Definicija: Alatka je uslužni program ili funkcija koja pomaže da se obavi zadatak ili skup zadataka.
 • Ispravka

  Definicija: Ispravka je objavljena ispravka za određeni problem. Ispravke popravljaju greške koje nisu kritične i nisu vezane za bezbednost.

  Dodatne informacije: Microsoft ispravke su dostupne klijentima za preuzimanje i praćene člankom u Microsoft bazi znanja.
 • Zbirna ispravka

  Definicija: Zbirna ispravka je testirani, kumulativni skup hitnih ispravki, sigurnosnih ispravki, kritičnih ispravki i ispravki koje su upakovane zajedno radi lake primene. Zbirna ispravka najčešće je namenjena određenoj oblasti, na primer bezbednosti, ili komponenti ili proizvodu kao što je Internet Information Services (IIS).

  Dodatne informacije: Microsoft zbirne ispravke dostupne su klijentima za preuzimanje i praćene su člankom u Microsoft bazi znanja.
 • Nadogradnja

  Definicija: Nadogradnja je softverski paket koji zamenjuje instaliranu verziju proizvoda novijom verzijom istog proizvoda. Proces nadogradnje obično ostavlja netaknute podatke i poželjne postavke klijenta, dok menja postojeći softver novijom verzijom.
REFERENCE
Za više informacija o tome kako Microsoft ispravlja softver nakon izdavanja posetite sledeću Microsoft Web lokaciju:
Svojstva

ID članka: 824684 - Poslednji pregled: 04/24/2007 14:50:14 - Verzija: 11.5

Customer Service and Support Information

 • kmcustomerservice kmcustomerservice kbpubtypekc kbinfo KB824684
Povratne informacije