Utvrđivanje da li računar radi pod 32-bitnom ili 64-bitnom verzijom operativnog sistema Windows

Ukinuta je podrška za Windows XP

Microsoft je 8. aprila 2014. godine ukinuo podršku za Windows XP. Ova promena je uticala na ispravke softvera i bezbednosne opcije. Saznajte kako ovo utiče na vas i kako da ostanete zaštićeni.

Podrška za Windows Server 2003 ukinula se 14. jula 2015.

Microsoft je ukinuo podršku za Windows Server 2003 14. jula 2015. Ova promena je uticala na ispravke softvera i bezbednosne opcije. Saznajte kako ovo utiče na vas i kako da ostanete zaštićeni.

Da biste nastavili da dobijate bezbednosne ispravke za Windows, uverite se da koristite Windows XP sa servisnim paketom 3 (SP3). Više informacija potražite na sledećoj Microsoft Veb stranici: Obustavlja se podrška za neke verzije operativnog sistema Windows

UVOD
Ovaj članak automatski određuje da li računar koristi 32-bitnu ili 64-bitnu verziju sistema Windows. Ovaj članak takođe opisuje kako da ručno utvrdite da li računar koristi 32-bitnu ili 64-bitnu verziju sistema Windows. Broj bitova računara obično ukazuje na količinu podataka koje računar može da obradi, brzinu kojom obrađuje podatke i maksimalni kapacitet memorije. Broj bitova operativnog sistema instaliranog na računaru trebalo bi da se podudara sa brojem bitova samog računara kako bi se optimizovale performanse računara.
Rezultati automatskog otkrivanja verzije
Trenutno koristite 32-bitni operativni sistem.
Ručno određivanje instalirane verzije sistema Windows
Koristite sledeće metode da biste utvrdili koja verzija operativnog sistema Windows je instalirana, u skladu sa operativnim sistemom Windows koji koristite 

Windows 8

Postoje dva metoda za određivanje da li koristite 32-bitnu ili 64-bitnu verziju sistema Windows 8. Ako jedan metod ne radi, pokušajte sa drugim. 

1. metod: Prikaz prozora „Sistem“ na kontrolnoj tabli

 1. Prevucite prstom sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite dugme Pretraži. Ili, ako koristite miš, postavite pokazivač miša u donji desni deo ekrana, a zatim kliknite na dugme Pretraži.
 2. Unesite sistem u polje za pretragu, a zatim dodirnite dugme Postavke ili kliknite na njega.
 3. Dodirnite ili kliknite na dugme Sistem.
 4. Ako koristite 64-bitnu verziju sistema Windows 8, 64-bitni operativni sistem se prikazuje u polju Tip sistema ispod naslova Sistem. Ako koristite 32-bitnu verziju sistema Windows 8, 32-bitni operativni sistem se prikazuje u polju Tip sistema ispod naslova Sistem.

2. metod: Prikaz prozora „Informacije o sistemu“

 1. Prevucite prstom sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite dugme Pretraži. Ili, ako koristite miš, postavite pokazivač miša u donji desni deo ekrana, a zatim kliknite na dugme Pretraži.
 2. U polju za pretragu otkucajte informacije o sistemu.
 3. Dodirnite ili kliknite na Sistem, dodirnite ili kliknite na Informacije o sistemu, a zatim kliknite na Rezime sistema.
 4. Ako koristite 64-bitnu verziju sistema Windows 8, računar sa x64 procesorom se prikazuje u polju Tip sistema ispod naslova Stavka.
  Ako koristite 32-bitnu verziju sistema Windows 8, računar sa x86 procesorom se prikazuje u polju Tip sistema ispod naslova Stavka.  
Ako ne možete da utvrdite da li računar koristi 32-bitnu ili 64-bitnu verziju sistema Windows 8 korišćenjem nekih od metoda, idite na odeljak „Sledeći koraci“.

Windows Vista ili Windows 7

Ako imate instaliran sistem Windows Vista ili Windows 7, postoje dva metoda za utvrđivanje da li koristite 32-bitnu ili 64-bitnu verziju. Ako jedan metod ne funkcioniše, isprobajte drugi.

1. metod: Prikaz prozora „Sistem“ na kontrolnoj tabli

 1. Kliknite na dugme Startdugme „Start“, u polju Započni pretragu otkucajte sistem i sa liste Programi izaberite stavku sistem.
 2. Operativni sistem se prikazuje na sledeći način:
  • Za 64-bitnu verziju operativnog sistema prikazan je 64-bitni operativni sistem za Tip sistema u okviru Sistem.
  • Za 32-bitnu verziju operativnog sistema prikazan je 32-bitni operativni sistem za Tip sistema u okviru Sistem.

2. metod: Prikaz prozora „Informacije o sistemu“

 1. Kliknite na dugme Start dugme „Start“, u polju Započni pretragu otkucajte sistem, a zatim sa liste Programi izaberite stavku Informacije o sistemu.
 2. Kada je u oknu za navigaciju izabrana stavka Rezime sistema, operativni sistem se pojavljuje na sledeći način:
  • Za 64-bitnu verziju operativnog sistema prikazana je opcija Računar zasnovan na x64 procesoru za Tip sistema u okviru Stavka.
  • Za 32-bitnu verziju operativnog sistema prikazana je opcija Računar zasnovan na x86 procesoru za Tip sistema u okviru Stavka.
Ako nije moguće utvrditi broj bitova operativnog sistema pomoću ovih metoda, pređite na odeljak „Sledeći koraci“.


Video zapis: Osnovni podaci o tome kako da utvrdite da li imate 32-bitno ili 64-bitno izdanje operativnog sistema WindowsWindows XP

Ako imate Windows XP, postoje dva metoda utvrđivanja da li koristite 32-bitnu ili 64-bitnu verziju. Ako jedan metod ne funkcioniše, isprobajte drugi.

1. metod: Prikaz prozora „Sistem“ na kontrolnoj tabli

 1. Kliknite na dugme Start i zatim izaberite stavku Pokreni.
 2. Otkucajte sysdm.cpl i kliknite na dugme U redu.
 3. Izaberite karticu Opšte postavke. Operativni sistem se prikazuje na sledeći način:
  • Za 64-bitnu verziju operativnog sistema, u okviru Sistem prikazano je Windows XP Professional x64 Edition verzija < godina>.
  • Za 32-bitnu verziju operativnog sistema, u okviru System prikazano je Windows XP Professional verzija <godina> .
  Napomena <godina> je čuvar mesta za godinu.

2. metod: Prikaz prozora „Informacije o sistemu“

 1. Kliknite na dugme Start i zatim izaberite stavku Pokreni.
 2. Otkucajte winmsd.exe i kliknite na dugme U redu.
 3. Kada je u oknu za navigaciju izabrana stavka Rezime sistema, u oknu sa detaljima, u okviru Stavka pronađite stavku Procesor. Zabeležite vrednost.
  • Ako vrednost koja odgovara stavci Procesor počinje sa x86, računar radi pod 32-bitnom verzijom operativnog sistema Windows.
  • Ako vrednost koja odgovara stavci Procesor počinje sa IA-64 ili AMD64, računar koristi 64-bitnu verziju operativnog sistema Windows.
Ako na ovaj način ne možete da utvrdite broj bitova operativnog sistema, idite na odeljak „Sledeći koraci“.

Windows Server 2003

Ako imate Windows Server 2003, postoje dva metoda za utvrđivanje da li koristite 32-bitnu ili 64-bitnu verziju. Ako jedan metod ne funkcioniše, isprobajte drugi.

1. metod: Prikaz prozora „Svojstva sistema“ na kontrolnoj tabli

 1. Kliknite na dugme Start i zatim izaberite stavku Pokreni.
 2. Otkucajte sysdm.cpl i kliknite na dugme U redu.
 3. Izaberite karticu Opšte postavke. Operativni sistem se prikazuje na sledeći način:
  • Za 64-bitnu verziju operativnog sistema, u okviru Sistem prikazano je Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition.
  • Za 32-bitnu verziju operativnog sistema, u okviru Sistem prikazano je Windows Server 2003 Enterprise Edition.

2. metod: Prikaz prozora „Informacije o sistemu“

 1. Kliknite na dugme Start i zatim izaberite stavku Pokreni.
 2. Otkucajte winmsd.exe i kliknite na dugme U redu.
 3. Kada je u oknu za navigaciju izabrana stavka Rezime sistema, u oknu sa detaljima, u okviru Stavka pronađite stavku Procesor. Zabeležite vrednost.
  • Ako vrednost koja odgovara stavci Procesor počinje sa x86, računar radi pod 32-bitnom verzijom operativnog sistema Windows.
  • Ako vrednost koja odgovara stavci Procesor počinje sa EM64T ili IA-64, računar koristi 64-bitnu verziju operativnog sistema Windows.
Ako nije moguće utvrditi broj bitova operativnog sistema pomoću ovih metoda, pređite na odeljak „Sledeći koraci“.

Napomene
 • Da biste pronašli broj bitova računara, pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz računar ili se obratite proizvođaču hardvera.
 • Intel računari zasnovani na Itanium arhitekturi mogu da rade samo pod 64-bitnim verzijama operativnog sistema Windows. Intel računari zasnovani na Itanium arhitekturi ne mogu da rade pod 32-bitnim verzijama operativnog sistema Windows. 64-bitne verzije operativnog sistema Windows trenutno rade samo na računarima zasnovanim na Itanium arhitekturi i na AMD64 procesorima.
SLEDEĆI KORACI
Ako pomoću ovih metoda ne možete da utvrdite broj bitova operativnog sistema, ovaj članak vam nažalost ne može biti od pomoći. Naredni korak može biti da zatražite od nekoga pomoć ili da se obratite službi za podršku. Informacije o kontaktiranju službe za podršku potražite na Veb lokaciji Microsoft podrška.


Proizvode nezavisnih proizvođača o kojima se govori u ovom članku proizvela su preduzeća koja su nezavisna od korporacije Microsoft. Microsoft ne daje garanciju, podrazumevanu ni neku drugu, u pogledu performansi ili pouzdanosti ovih proizvoda.
Svojstva

ID članka: 827218 - Poslednji pregled: 03/08/2014 17:11:00 - Verzija: 7.0

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Home Edition, Windows Vista Enterprise 64-bit Edition, Windows Vista Home Basic 64-bit Edition, Windows Vista Home Premium 64-bit Edition, Windows Vista Ultimate 64-bit Edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit Edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium Beta, Windows Vista Ultimate Beta, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise E, Windows 7 Enterprise N, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium E, Windows 7 Home Premium N, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional E, Windows 7 Professional N, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate E, Windows 7 Ultimate N, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro

 • kbexpertiseadvanced kbexpertiseinter kbinfo kbhowtomaster kbmsifixme kbfixme kbvideocontent kbcip KB827218
Povratne informacije