Trenutno ste van mreže; čekamo da se ponovo povežete na internet

Kreiranje i konfigurisanje naloga e-pošte u programu Outlook

Napomena Ovo je „FAST PUBLISH“ članak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podršku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pružaju se u viđenom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadrže tipografske greške i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove korišćenja da biste saznali više.
Svojstva

ID članka: 829918 - Poslednji pregled: 11/25/2015 13:37:00 - Verzija: 4.0

Outlook 2016, Microsoft Outlook 2013, Microsoft Outlook 2010, Microsoft Office Outlook 2007

  • kbpubtypekc kbprofiles kbstartprogram kbemail kbconfig kbhowto kbinfo vkbportal231 vkbportal237 kbcip kbvideocontent kbconsumer KB829918
Povratne informacije