Trenutno ste van mreže; čekamo da se ponovo povežete na internet

U programu Outlook možete da dobijete poruku „Outlook je blokirao pristup sledećim prilozima za koje postoji mogućnost da nisu bezbedni“

Podrška za Office 2003 je ukinuta

Microsoft je 8. aprila 2014. godine ukinuo podršku za Office 2003. Ova promena je uticala na ispravke softvera i bezbednosne opcije. Saznajte kako ovo utiče na vas i kako da ostanete zaštićeni.

REZIME
Kada dobijete e-poruku u programu Microsoft Outlook koja sadrži prilog, možete primiti sledeću poruku koja se nalazi na vrhu poruke ili okna za čitanje:
Outlook je blokirao pristup sledećim prilozima za koje postoji mogućnost da nisu bezbedni: []
Sve verzije programa Outlook od verzije Outlook 2000 Service Release (SR1) uključuju bezbednosnu funkciju koja blokira priloge koje mogu ugroziti računar putem virusa ili drugih pretnji. Iako Outlook blokira pristup prilogu, prilog i dalje postoji u e-poruci.

Ovaj članak opisuje metode koje možete da koristite ako morate da otvorite prilog koji je blokiran u programu Outlook. Pored toga, ovaj članak sadrži informacije o vrstama priloga koje Outlook blokira.
DODATNE INFORMACIJE
Ako Outlook blokira prilog, ne možete da sačuvate, izbrišete, otvorite, odštampate ili na neki drugi način radite sa prilogom u programu Outlook. Međutim, možete da koristite neki od ovih metoda radi bezbednijeg pristupa prilogu.

Prva četiri metoda su dizajnirana za korisnike računara sa početnim ili srednjim nivoom znanja. Ako ovi metodi nisu prikladni za vas i ako želite da rešavate probleme korišćenjem naprednih opcija, možete da koristite metode u odeljku „Napredno rešavanje problema“.

Možda će vam biti lakše da sledite korake ako prvo odštampate ovaj članak. Razlog za to je što neki od ovih metoda sadrže korake koji obuhvataju ponovno pokretanje računara.

Opšte rešavanje problema

Koristite neki od sledećih metoda za otvaranje priloga koji je blokiran u programu Outlook:

1. metod: Korišćenje mrežne deobe za pristup prilozima

Možda ćete želeti da zatražite od pošiljaoca da sačuva prilog na serveru ili FTP lokaciji kojoj možete da pristupite. Tražite od pošiljaoca da vam pošalje vezu ka prilogu na serveru ili FTP lokaciji. Možete kliknuti na vezu da biste pristupili prilogu i sačuvali ga na računaru.

Ako vam je potrebna pomoć za korišćenje servera ili FTP lokacije, možete zatražiti pomoć od pošiljaoca ili se obratiti administratoru servera za više informacija.

2. metod: Korišćenje uslužnog programa za kompresiju datoteka zbog promene oznake tipa datoteke

Ako vam nije dostupan server ili FTP lokacija, možete da zatražite od pošiljaoca da koristi uslužni program za kompresiju datoteka, na primer WinZip, da bi komprimovao datoteke. Ovo kreira komprimovanu datoteku arhive koja ima drugu oznaku tipa datoteke. Outlook ne prepoznaje te oznake tipa datoteke kao potencijalne pretnje. Zbog toga ne blokira novi prilog.

Kada vam pošiljalac ponovo pošalje prilog, možete ga sačuvati na računaru, a zatim ga možete koristiti kao softver za kompresiju datoteka nezavisnog proizvođača da biste izdvojili prilog. Ako vam je potrebna pomoć za korišćenje softvera za kompresiju datoteka nezavisnog proizvođača, pogledajte dokumentaciju proizvoda.

Da biste pogledali listu nezavisnih proizvoda za kompresiju, kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:
291637 Prilozi nisu komprimovani u programu Outlook 2002

3. metod: Preimenovanje datoteke da bi imala drugu oznaku tipa datoteke

Ako vam nije dostupan softver za kompresiju datoteka nezavisnog proizvođača, možda ćete želeti da zatražite od pošiljaoca da preimenuje prilog da bi koristio oznaku tipa datoteke koju Outlook ne prepoznaje kao pretnju. Na primer, izvršna datoteka sa oznakom tipa datoteke .exe, može biti preimenovana u Word 97 datoteku koja ima oznaku tipa datoteke .doc.

Tražite od pošiljaoca da vam ponovo pošalje preimenovani prilog. Pošto dobijete preimenovani prilog, možete ga sačuvati na računaru i ponovo preimenovati datoteku da bi se koristila originalna oznaka tipa datoteke.

Sledite ove korake da biste sačuvali prilog i preimenovali ga tako da koristi originalnu oznaku tipa datoteke.
 1. Pronađite prilog u e-pošti.
 2. Kliknite desnim tasterom miša na prilog, a zatim izaberite stavku Kopiraj.
 3. Kliknite desnim tasterom miša na radnu površinu, a zatim izaberite stavku Nalepi.
 4. Kliknite desnim tasterom miša nalepljenu datoteku, a zatim izaberite stavku Preimenuj.
 5. Preimenujte datoteku da bi se koristila originalna oznaka tipa datoteke, na primer .exe.

4. metod: Traženje od administratora Exchange servera da promeni bezbednosne postavke

Ako koristite Outlook sa Microsoft Exchange serverom, a administrator je konfigurisao bezbednosne postavke programa Outlook, možda će administrator moći da vam pomogne. Tražite od administratora da podesi bezbednosne postavke u vašem poštanskom sandučetu da bi ono prihvatalo priloge poput tog kojeg je Outlook blokirao.

Ako ovi metodi nisu prikladni za vas i ako želite da rešavate probleme korišćenjem naprednih opcija, možete da isprobate korake u odeljku „Napredno rešavanje problema“.

Ako ne želite da rešavate probleme korišćenjem naprednih opcija, ovaj sadržaj nažalost ne može više da vam pomogne. Za sledeće korake, možete zamoliti nekoga za pomoć ili se obratiti podršci. Informacije o obraćanju podršci potražite na sledećoj Microsoft Veb lokaciji:

Napredno rešavanje problema

Ako ne koristite Outlook sa Exchange serverom ili ako administrator servera omogućava korisnicima da promene bezbednosno ponašanje priloga u programu Outlook, koristite 1. metod: „Prilagođavanje bezbednosnog ponašanja priloga.“

Ako koristite Outlook sa Exchange serverom i administrator Exchange servera ne dopušta menjanje bezbednosnog ponašanja priloga u programu Outlook, koristite 2. metod: „Konfigurisanje programa Outlook u Exchange okruženju.“

1. metod: Prilagođavanje bezbednosnog ponašanja priloga

Važno Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadrže korake koji objašnjavaju kako se menja registrator. Međutim, može doći do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zbog toga obavezno pažljivo sledite ove korake. Radi dodatne zaštite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego što ga izmenite. U tom slučaju možete da vratite registrator u prethodno stanje ako dođe do problema. Za više informacija o pravljenju rezervne kopije i vraćanju registratora u prethodno stanje kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije registratora i njegovo vraćanje u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows
Važno Da biste mogli da prilagodite bezbednosno ponašanje priloga u programima Outlook 2000 SR1 i Microsoft Outlook 2000 SR1a, prvo morate da primenite Microsoft Office 2000 servisni paket 2 ili Microsoft Office 2000 servisni paket 3.

Sledite ove korake da biste izmenili registrator i promenili bezbednosno ponašanje priloga u programu Outlook.
 1. Zatvorite Outlook ako je pokrenut.
 2. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Pokreni. U polju Otvori kopirajte i nalepite (ili otkucajte) sledeću komandu, a zatim pritisnite taster ENTER:
  regedit
 3. Uverite se da sledeći ključ registratora postoji za vašu verziju programa Outlook.
  Microsoft Office Outlook 2010
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Security
  Microsoft Office Outlook 2007
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security
  Microsoft Office Outlook 2003
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Security
  Microsoft Outlook 2002
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Outlook\Security
  Microsoft Outlook 2000
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Outlook\Security
  Ako ključ registratora postoji, pređite na 5. korak.

  Ako ključ registratora ne postoji, sledite ove korake da biste ga kreirali.
  1. Pronađite sledeći ključ registratora, a zatim kliknite na njega:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft
  2. U meniju Uređivanje izaberite stavku Novo, a zatim izaberite stavku Ključ.
  3. Otkucajte Office, a zatim pritisnite taster ENTER.
  4. U meniju Uređivanje izaberite stavku Novo, a zatim izaberite stavku Ključ.
  5. Za Outlook 2010 otkucajte 14.0, a zatim pritisnite taster ENTER.
   Za Outlook 2007 otkucajte 12.0, a zatim pritisnite taster ENTER.
   Za Outlook 2003 otkucajte 11.0, a zatim pritisnite taster ENTER.
   Za Outlook 2002 otkucajte 10.0, a zatim pritisnite taster ENTER.
   Za Outlook 2000 otkucajte 9.0, a zatim pritisnite taster ENTER.
  6. U meniju Uređivanje izaberite stavku Novo, a zatim izaberite stavku Ključ.
  7. Otkucajte Outlook, a zatim pritisnite taster ENTER.
  8. U meniju Uređivanje izaberite stavku Novo, a zatim izaberite stavku Ključ.
  9. Otkucajte Bezbednost, a zatim pritisnite taster ENTER.
 4. U meniju Uređivanje izaberite stavku Novo, a zatim izaberite stavku Vrednost niske.
 5. Kopirajte i nalepite (ili otkucajte) sledeće ime za novu vrednost:
  Level1Remove
 6. Pritisnite taster ENTER.
 7. Kliknite desnim tasterom miša na novo ime vrednosti niske, a zatim izaberite stavku Izmeni.
 8. Otkucajte oznaku tipa datoteke koju želite da otvorite u programu Outlook. Na primer:
  .exe
  Da biste naveli više tipova datoteka, koristite sledeći format:
  .exe;.com
 9. Kliknite na dugme U redu.
 10. Zatvorite alatku „Uređivač registratora“.
 11. Ponovo pokrenite računar.
Kada pokrenete Outlook, moći ćete da otvorite tipove datoteka koje ste naveli u registratoru.

Napomena Preporučujemo da omogućite samo one tipove datoteka koji su vam neophodni. Ako retko dobijate određeni tip datoteke, preporučujemo da programu Outlook omogućite privremeni pristup tom tipu datoteke. Zatim ponovo konfigurišite Outlook da blokira tip datoteke tako što ćete opozvati izmene u registratoru. Za više informacija o tome kako možete da konfigurišete program Outlook da blokira oznake tipa datoteke priloga koje Outlook ne blokira po podrazumevanoj vrednosti kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:
837388 Konfigurisanje programa Outlook da blokira dodatne oznake tipa datoteke priloga

2. metod: Konfigurisanje programa Outlook u Exchange okruženju

Ako pokrenete program Outlook u Exchange okruženju, administrator Exchange servera može da promeni podrazumevano bezbednosno ponašanje priloga. Za više informacije o konfigurisanju programa Outlook u Exchange okruženju kliknite na sledeće brojeve članaka da biste videli članke u Microsoft bazi znanja:
290499 Administratorske informacije o bezbednosnim funkcijama e-pošte
263297 Administratorske informacije o bezbednosti e-pošte u programu Outlook - ažurirana verzija: 07.06.2000.

Ponašanje priloga

Prilozi su podeljeni u tri grupe u zavisnosti od oznake tipa datoteke ili tipa datoteke. Outlook svakom grupom upravlja na poseban način.

Nivo 1 („Nije bezbedno“)

Kategorija „nije bezbedno“ predstavlja sve oznake tipa datoteke sa kojima je povezana neka skripta ili kôd. Ne možete da otvorite nijedan prilog sa oznakom tipa datoteke koja nije bezbedna. Da biste pogledali listu oznaka tipa datoteke koje nisu bezbedne, posetite sledeću Microsoft Veb lokaciju: Sledeća lista opisuje kako se Outlook ponaša kada dobijete ili pošaljete prilog datoteke koji nije bezbedan:
 • Ne možete da sačuvate, izbrišete, otvorite, odštampate ili na neki drugi način radite sa datotekama koje nisu bezbedne. Poruka na vrhu e-poruke ukazuje na to da je Outlook blokirao pristup prilogu koji nije bezbedan. Prilogu se ne može pristupiti iz programa Outlook. Međutim, prilog se zapravo ne uklanja iz e-poruke.
 • Ako prosledite e-poruku koja sadrži prilog koji nije bezbedan, prilog neće biti uključen u prosleđenu e-poruku.
 • Ako pošaljete e-poruku koja sadrži prilog koji nije bezbedan, dobićete poruku upozorenja koja navodi da primaoci koji koriste Outlook možda neće moći da pristupe prilogu koji pokušavate da pošaljete. Možete da zanemarite poruku upozorenja i da pošaljete e-poruku ili možete da izaberete da ne pošaljete e-poruku.
 • Ako sačuvate ili zatvorite e-poruku koja sadrži prilog koji nije bezbedan u programu Outlook 2003, dobićete poruku upozorenja koja navodi da nećete moći da otvorite prilog. Možete da zanemarite poruku upozorenja i da sačuvate e-poruku.
 • Komandu Umetni objekat ne možete da koristite za otvaranje objekata koji su umetnuti u Microsoft Outlook e-poruke u formatu obogaćenog teksta. Vidite vizuelnu predstavu objekta. Međutim, objekat u e-poruci ne možete da otvorite ili omogućite.
 • Ne možete da otvarate datoteke koje nisu bezbedne, a koje su direktno uskladištene u programu Outlook ili u Exchange fascikli. Iako ove datoteke nisu priložene nekoj Outlook stavki, za njih se i dalje smatra da nisu bezbedne. Kada pokušate da otvorite datoteku koja nije bezbedna, dobijate sledeću poruku o grešci:
  Nije moguće otvoriti stavku. Outlook je blokirao pristup ovoj stavki za koju postoji mogućnost da nije bezbedna.

Nivo 2

Datoteke nivoa 2 ne spadaju među datoteke koje nisu bezbedne. Međutim, one zahtevaju više bezbednosnih mera od drugih priloga. Kada dobijete prilog nivoa 2, Outlook vas pita da li želite da sačuvate prilog na disku. Prilog ne možete da otvorite u e-poruci. Po podrazumevanoj vrednosti, oznake tipa datoteke nisu u vezi sa ovom grupom. Međutim, ako koristite Outlook sa Exchange serverom i ako se vaša pošta isporučuje u Exchange poštansko sanduče, administrator Exchange servera može da doda oznake tipa datoteke na listu nivoa 2.

Drugi prilozi

Kada pokušate da otvorite prilog sa oznakom tipa datoteke koja se ne nalazi na listi nivoa 1 ili nivoa 2, Outlook vas pita da li želite direktno da otvorite datoteku ili da je sačuvate na disku. Možete da isključite buduće upite za tu oznaku tipa datoteke ako opozovete izbor u polju za potvrdu Uvek pitaj pre otvaranja ovog tipa datoteke.

NapomenaAko se program poveže sa novom oznakom tipa datoteke, Outlook smatra da je ta oznaka tipa datoteke bezbedna sve dok je ne dodate na listu oznaka tipa datoteke nivoa 1 ili nivoa 2.

Na primer, ako na računar instalirate neki program koji koristi datoteke sa .xyz oznakom tipa datoteke, kada otvorite prilog koji ima .xyz oznaku tipa datoteke, program će otvoriti i pokrenuti prilog. Oznaka tipa datoteke .xyz se po podrazumevanoj vrednosti ne pojavljuje na listi nivoa 1 ili nivoa 2. Zbog toga Outlook smatra da je ta oznaka tipa datoteke bezbedna. Ako želite da Outlook tretira priloge sa .xyz oznakom tipa datoteke kao priloge koji nisu bezbedni, morate da dodate .xyz oznaku tipa datoteke na listu oznaka tipa datoteke nivoa 1.
REFERENCE
Za više informacija kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:
284414 Primalac dobija poruku o grešci „Outlook je blokirao pristup sledećim prilozima za koje postoji mogućnost da nisu bezbedni“ kada pošaljete e-poruku koja sadrži prečicu ka datoteci u programu Outlook
Za više informacija o ključu registratora Level1Add kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:
312834 Ključ registratora Level1Add ne postoji u programu Outlook 2002
Za više informacija o blokiranim prilozima u programu Outlook posetite sledeću Microsoft Office Online Veb lokaciju:
926512 Informacije za administratore o bezbednosnim postavkama e-pošte u programu Outlook 2007
Svojstva

ID članka: 829982 - Poslednji pregled: 09/20/2011 18:52:00 - Verzija: 2.0

Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office Outlook 2003 with Business Contact Manager, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Outlook 2010

 • kbresolve kbemail kbprb KB829982
Povratne informacije