Trenutno ste van mreže; čekamo da se ponovo povežete na internet

Privremene greške sa vezom mogu da se jave kada koristite Windows Update ili Microsoft Update

Ako korisnik predstavlja malo preduzeće, pronađite dodatne resurse za rešavanje problema i učenje na lokaciji Podrška za malo preduzeće.
Uvod
Kada koristite Veb lokaciju Windows Update ili Veb lokaciju Microsoft Update da biste proverili da li postoje ispravke i instalirali ih, možete dobiti neku od grešaka koje su navedene u odeljku „Simptomi“.

Važno U većini slučajeva, ove greške su izazvane malim problemima izazvanim kratkim prekidima u komunikaciji između računara koji treba ažurirati i ispravke koja se preuzima. Ovi problemi se obično sami rešavaju. Pre nego što probate neki od sledećih metoda u ovom članku, probajte jedno ili oba sledeća rešenja.
  • Izađite iz lokacije Windows Update, sačekajte 10 do 15 minuta, a zatim ponovo pokrenite Windows Update da biste proverili da li postoje ispravke.
  • Uključite opciju Windows „Automatsko ažuriranje“ tako da se ispravke automatski instaliraju svaka 24 časa.


Napomena Do ovih grešaka može doći čak ni ako postavke mreže ni na koji način nisu promenjene.
Simptomi
Kada koristite Veb lokaciju Windows Update ili Veb lokaciju Microsoft Update da biste proverili da li postoje ispravke i instalirali ih, možete dobiti neki od sledećih kodova grešaka u poruci o grešci:
Heksadecimalni kôd greške Decimalni kôd greškeOpis greške API-ja
0x80070008-2147024888ERROR_NOT_ENOUGH_MEMORY
0x800705B4-2147023436Error_Timeout
0x8007000E-2147024882E_OUTOFMEMORY
0x80072EE2-2147012894ERROR_INTERNET_TIMEOUT
0x80072EFD-2147012867ERROR_INTERNET_CANNOT_CONNECT
0x80072EE7-2147012889ERROR_INTERNET_NAME_NOT_RESOLVED
0x80072EEF-2147012881ERROR_INTERNET_LOGIN_FAILURE
0x80072EFE-2147012866ERROR_INTERNET_CONNECTION_ABORTED
0x8024400E-2145107954SUS_E_PT_SOAP_SERVER
0x80072F76-2147012746ERROR_WINHTTP_HEADER_NOT_FOUND
0x80244016-2145107946SUS_E_PT_HTTP_STATUS_BAD_REQUEST
0x80072F78-2147012744ERROR_WINHTTP_INVALID_SERVER_RESPONSE
0x80244022-2145107934SUS_E_PT_HTTP_STATUS_SERVICE_UNAVAIL
0x80090305-2146893051SEC_E_SECPKG_NOT_FOUND
0x8024402F-2145107921WU_E_PT_ECP_SUCCEEDED_WITH_ERRORS
0x8009033F-2146892993SEC_E_Shutdown_IN_Progress
0xC80003FA-939523078hrReadVerifyFailure
0x80244008-2145107960SUS_E_PT_SOAPCLIENT_PARSEFAULT
0xC800042D-939523027HrVersionStoreOutOfMemory
0x8024400A -2145107958SUS_E_PT_SOAPCLIENT_PARSE
0x80071A90-2147018096ERROR_TRANSACTIONAL_CONFLICT
0x8024400D-2145107955SUS_E_PT_SOAP_CLIENT
Uzrok
Do ovih grešaka može doći zbog nekog od sledećih problema:
  • Programi ili procesi koji ometaju Internet komunikaciju
  • Problema sa resursima na računaru
  • Velike aktivnosti na Internetu
  • Grešaka baze podataka koje je moguće popraviti
Rešenje
Da biste rešili problem koristite program za rešavanje problema sa lokacijom Windows Update za sistemsku proveru i rešavanje problema. Program za rešavanje problema koristi se samo u operativnim sistemima Windows 8 i Windows 7.

Program za rešavanje problema sa lokacijom Windows Update (samo na engleskom)
Više informacija o programu za rešavanje problema potražite na sledećoj Microsoft Veb lokaciji:
Opis programa za rešavanje problema sa lokacijom Windows Update (Ovaj sadržaj može da bude na engleskom)
Reference
Ako vam informacije u ovom članku nisu pomogle, izaberite jednu od sledećih referenci:
Svojstva

ID članka: 836941 - Poslednji pregled: 06/26/2013 12:06:00 - Verzija: 28.0

Microsoft Update

  • kbresolve kbhowto kbacwsurvey kbwindowsupdatev6 kbwindowsupdate kberrmsg kbprb kbcip kbvideocontent KB836941
Povratne informacije