Trenutno ste van mreže; čekamo da se ponovo povežete na internet

Omogućavanje povezivanja sistema SQL Server u operativnom sistemu Windows XP sa servisnim paketom 2

UVOD
Ovaj članak opisuje kako se omogućava povezivanja sistema SQL Server u operativnom sistemu Windows XP sa servisnim paketom 2.

Po podrazumevanoj vrednosti, Windows zaštitni zid je omogućen na računarima na kojima je pokrenut Microsoft Windows XP servisni paket 2. Windows zaštitni zid zatvara portove kao što je 445 koji se koriste za deljenje datoteka i štampača da bi sprečio da se Internet računari povežu sa deljenim datotekama i štampačima na računaru ili sa drugim resursima. Kada je SQL Server konfigurisan da sluša dolazne klijentske veze koristeći imenovane prolaze preko NetBIOS sesije, SQL Server komunicira preko TCP portova i ti portovi moraju biti otvoreni. SQL Server klijenti koji pokušavaju da se povežu sa sistemom SQL Server neće moći da se povežu dok se SQL Server ne postavi kao izuzetak u Windows zaštitnom zidu. Da bi se SQL Server postavio kao izuzetak u Windows zaštitnom zidu, koristite korake navedene u odeljku „Više informacija“.
DODATNE INFORMACIJE

Kreiranje izuzetka za svaku instancu sistema SQL Server

Sledeći metod će otvoriti User Datagram Protocol (UDP) port 1434 pored Transmission Control Protocol (TCP) porta. Ako želite da ručno otvorite ove portove, pogledajte sledeći članak u Microsoft bazi znanja:
841252 Ručno omogućavanje TCP/IP portova u operativnom sistemu Windows XP sa servisnim paketom 2 za SQL Server 2000 (Ova veza može da vodi do sadržaja koji je delimično ili u potpunosti nepreveden.)


Napomena Ako je pokrenuto više instanci sistema SQL Server, moraćete da kreirate izuzetak za svaku instancu.
 1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Pokreni.
 2. U dijalogu Pokreni otkucajte Firewall.cpl, a zatim kliknite na dugme U redu.
 3. U dijalogu Windows zaštitni zid izaberite karticu Izuzeci, a zatim kliknite na dugme Dodaj program.
 4. U dijalogu Dodavanje programa možete izabrati instancu sistema SQL Server ili kliknuti na dugme Potraži da biste pronašli instancu sistema SQL Server koju želite da dodate na listu izuzetaka. Podrazumevane lokacije za instalaciju za SQL Server navedene su u sledećoj tabeli.

  VerzijaPutanja datoteke
  SQL Server 7.0 Mssql\Binn\Sqlservr.exe
  SQL Server 2000 - podrazumevana instancaProgramske datoteke\Microsoft SQL Server\Mssql\Binn\Sqlservr.exe
  SQL Server 2000 - imenovana instancaProgramske datoteke\Microsoft SQL Server\Mssql$instancename\Binn\Sqlservr.exe
  SQL Server 2005 - podrazumevana instancaProgramske datoteke\Microsoft SQL Server\MSSQL.x\MSSQL\Binn\sqlservr.exe
  SQL Server 2005 - imenovana instancaProgramske datoteke\Microsoft SQL Server\MSSQL.x\MSSQL\Binn\sqlservr.exe

  Napomena Svaka instanca sistema SQL Server 2005 sastoji se od posebnog skupa usluga sa određenim postavkama za upoređivanja i druge opcije. Struktura direktorijuma, struktura registratora i imena usluga odražavaju posebni ID instance sistema SQL Server koji je kreiran tokom instalacije sistema SQL Server 2005. x predstavlja ID instance sistema SQL Server koji je kreiran tokom instalacije sistema SQL Server 2005.
 5. Izaberite ime instance, a zatim kliknite na dugme U redu.
 6. U okviru Programi i usluge potvrdite izbor u polju za potvrdu koje se nalazi pored imena koje ste izabrali u 6. koraku, a zatim kliknite na dugme U redu.

Upotreba poziva udaljene procedure (RPC) višestrukog protokola

Ako koristite višestruki protokol, morate izvršiti korake iz odeljka „Kreiranje izuzetka za svaku instancu sistema SQL Server“, kao i otvoriti odgovarajuće TCP portove u Windows zaštitnom zidu.
Pokretanje RPC-a preko TCP porta
Upozorenje Ako pogrešno izmenite registrator pomoću alatke „Uređivač registratora“ ili pomoću nekog drugog metoda, može doći do ozbiljnih problema. Ovi problemi mogu zahtevati ponovnu instalaciju operativnog sistema. Microsoft ne može da garantuje da se ovi problemi mogu rešiti. Izmene registratora vršite na sopstvenu odgovornost.

Da biste pokrenuli RPC preko TCP porta, sledite ove korake:
 1. Omogućite port 135 u Windows zaštitnom zidu. Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Pokreni.
  2. U dijalogu Pokreni otkucajte Firewall.cpl, a zatim kliknite na dugme U redu.
  3. Na kartici Izuzeci kliknite na dugme Dodaj port.
  4. U polju Broj porta otkucajte 135, a zatim kliknite na dugme TCP.
  5. U polju Ime otkucajte ime porta, na primer MULTI, a zatim kliknite na dugme U redu.
  6. Na kartici Izuzeci videćete novu uslugu. Da biste omogućili port, potvrdite izbor u polju za potvrdu pored nove usluge, a zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Izmenite ključ registratora \\HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\RPC.

  Napomena Ako ste upravo instalirali SQL Server, ovaj ključ registratora ne postoji. Moraćete da kreirate ključ i da podesite vrednost. Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Pokreni.
  2. U dijalogu Pokreni otkucajte Regedit, a zatim kliknite na dugme U redu. Tako ćete pokrenuti alatku „Uređivač registratora“.
  3. Pronađite ključ registratora \\HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\RPC.
  4. Podesite ključ RestrictRemoteClients na vrednost 0.
  5. Napustite alatku „Uređivač registratora“
 3. Ponovo pokrenite računar na kojem je pokrenut SQL Server.
Upotreba RPC-a preko imenovanih prolaza
Ako koristite RPC preko imenovanih prolaza, morate otvoriti port 445 u Windows zaštitnom zidu. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Pokreni.
 2. U dijalogu Pokreni otkucajte Firewall.cpl, a zatim kliknite na dugme U redu.
 3. Na kartici Izuzeci kliknite na dugme Dodaj port.
 4. U polju Broj porta otkucajte 445, a zatim kliknite na dugme TCP.
 5. U polju Ime otkucajte ime porta, na primer MULTI, a zatim kliknite na dugme U redu.
 6. Na kartici Izuzeci videćete novu uslugu. Da biste omogućili port, potvrdite izbor u polju za potvrdu pored nove usluge, a zatim kliknite na dugme U redu.
REFERENCE
Za više informacija o konfigurisanju sistema SQL Server 2000 u operativnom sistemu Windows XP sa servisnim paketom 2 kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:
841249 Konfigurisanje operativnog sistema Windows XP sa servisnim paketom 2 za upotrebu sa sistemom SQL Server (Ova veza može da vodi do sadržaja koji je delimično ili u potpunosti nepreveden.)
springboard
Svojstva

ID članka: 841251 - Poslednji pregled: 01/31/2008 14:06:22 - Verzija: 3.3

Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition, Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition, Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition, Microsoft SQL Server 2005 Express Edition, Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition, Microsoft SQL Server 2005 Workgroup Edition, Windows XP Embedded, Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition

 • kbhowto kbinfo KB841251
Povratne informacije