Trenutno ste van mreže; čekamo da se ponovo povežete na internet

Dobijate poruku o grešci kada za pristup Hotmail nalogu koristite Outlook Express ili Outlook

Podrška za Office 2003 je ukinuta

Microsoft je 8. aprila 2014. godine ukinuo podršku za Office 2003. Ova promena je uticala na ispravke softvera i bezbednosne opcije. Saznajte kako ovo utiče na vas i kako da ostanete zaštićeni.

REZIME
Samo plaćeni Hotmail nalozi rade ispravno sa programom Outlook Express ili Microsoft Outlook.

Ovaj članak je namenjen korisnicima računara sa početničkim ili srednjim nivoom znanja.
Simptomi problema
Kada konfigurišete Microsoft Outlook Express ili Microsoft Outlook za pristup Hotmail nalogu, dobijate sledeću poruku o grešci kada pokušate da preuzmete Hotmail fascikle i kada pokušate da pošaljete i primite e-poruke:
Nepoznata Greška
Ako kliknete na dugme Detalji, pojavljuje se sledeći detalji greške:
HTTPMAIL: 10:09:18 [rx]

HTTP/1.1 402 Pristup Hotmail nalogu putem programa Outlook & Program Outlook Express sada zahteva pretplatu. Prijavite se na Web lokaciju http://join.msn.com/hotmailplus/overview
Ako pokrećete program Outlook Express na računaru koji koristi Microsoft Windows XP Service pack 2 (SP2), primate sledeću poruku o grešci:
Nemoguće je prijaviti se na Hotmail kao korisničkoime@hotmail.com.

Hotmail više ne dozvoljava pristup e-adresi putem programa Outlook Express za besplatne Hotmail/MSN naloge.
Koraci za rešavanje problema

Nadogradnja Hotmail naloga

Ako za pristup Hotmail nalogu želite da koristite Outlook Express, morate da se pretplatite na Hotmail Plus. Da biste se pretplatili na Hotmail Plus, posetite sledeću Microsoft Web lokaciju:
Svojstva

ID članka: 878462 - Poslednji pregled: 04/24/2007 14:50:00 - Verzija: 4.1

Microsoft Outlook Express 5.5, Microsoft Outlook Express 6.0, Microsoft Outlook Express 6.0, Microsoft Office Outlook 2003

  • kberrmsg kbtshoot kbbroadband kbconsumer kbdialup kbnetwork kbie kbprb kbbrowse kbinternet kbbrowsing kbnomt kbceip KB878462
Povratne informacije