Trenutno ste van mreže; čekamo da se ponovo povežete na internet

Možete primiti poruku o grešci prilikom traženja dostupnih dopuna na Web lokaciji Windows Update ili na Web lokaciji Microsoft Update

Simptomi
Prilikom pokušaja povezivanja sa Web lokacijama Microsoft Windows Update ili Microsoft Update možete dobiti neki od sledećih kodova grešaka:
 • 0x800A0046
 • 0x80248011
 • 0x80072EE7
 • 0x8024402C
 • 0x8024502D
 • 0x800A01AD
Uzrok
 • Kôd greške 0x800A0046 može da se pojavi ukoliko je ispunjen neki od sledećih uslova:
  • Nalog za prijavljivanje korisnika pripada grupi korisničkih naloga „Gosti“ ili „Ograničeno“.
  • Opis bezbednosti ne dozvoljava korisnicima sa proverenim identitetom da pokrenu uslugu Windows Update ili Microsoft Update.
  • Nalog „Administrator“ i „Usluga“ za smernice Impersonate a client after authentication (Predstavi kao klijenta nakon provere identiteta) nedostaje sa liste „Korisnici i grupe“.
 • Kôd greške 0x80248011 može da se pojavi kada postoji problem sa bazom podataka koja čuva Windows Update ili Microsoft Update informacije na računaru.
 • Kôd greške 0x80072EE7 može da se pojavi ako računar klijenta ne može da pronađe ispravnu IP adresu kada pokuša da razreši URL adresu za Web lokaciju Windows Update ili Web lokaciju Microsoft Update. Do ove greške može doći ako matične datoteke sadrže statičnu IP adresu.
 • Kôd greške 0x8024402C ili 0x8024502D obično se javlja zbog postojanja netačnog znaka u postavkama zamene na proxy serveru.
 • Kôd greške 0x800A01AD može da se javi ako datoteka Wuaueng.dll nedostaje ili je neispravno registrovana.
Rešenje

Kôd greške 0x800A0046

Da biste ispravili ovu grešku, koristite jedan od sledećih metoda:

Metod 1: Uklonite korisnički nalog koji nailazi na teškoće od strane grupa naloga „Gosti“ ili „Ograničeno“

 1. Kliknite na dugme Start (Start), izaberite stavku Run (Pokreni), ukucajte control admintools i zatim kliknite na dugme OK (U redu).
 2. Izaberite stavku Computer Management (Upravljanje računarom).
 3. Razvijte listu Local Users and Groups (Lokalni korisnici i grupe).
 4. Izaberite stavku Users (Korisnici).
 5. Otvorite nalog koji se koristi za pristup usluzi Windows Update ili Microsoft Update.
 6. Izaberite karticu Member Of (Član).
 7. Izaberite korisnički nalog koji želite da uklonite i zatim kliknite na dugme Remove (Ukloni).

Metod 2: Postavite Security Descriptor (Opis bezbednosti)

 1. Kliknite na dugme Start (Start), izaberite stavku Run (Pokreni), ukucajte cmd i zatim kliknite na dugme OK (U redu).
 2. Ukucajte sc sdset wuauserv D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU) i zatim pritisnite taster ENTER.

  Primićete poruku „Success“ (Uspeh).

  Napomena Alatka Sc.exe nije dostupna u podrazumevanoj instalaciji operativnog sistema Windows 2000. Alatku Sc.exe možete pronaći u kompletu alatki Microsoft Windows 2000 Server Resource Kit.
 3. Ukucajte Exit kako biste zatvorili komandnu liniju.
 4. Pokušajte ponovo da pristupite lokacijama Windows Update ili Microsoft Update.

Metod 3: Dodajte naloge „Lokalni administrator“ i „Usluga“ smernicama Impersonate a client after authentication (Predstavi kao klijenta nakon provere identiteta)

 1. Kliknite na dugme Start (Start), izaberite stavku Run (Pokreni), otkucajte secpol.msc i zatim pritisnite taster ENTER.
 2. Razvijte listu Local Policies (Lokalne smernice).
 3. Izaberite stavku User Rights Assignment (Dodela korisničkih prava).
 4. Dvaput kliknite da biste otvorili smernicu Impersonate a client after authentication (Predstavi kao klijenta nakon provere identiteta)
 5. Na kartici Local Security Settings (Lokalne bezbednosne postavke), izaberite stavku Add User or Group (Dodaj korisnika ili grupu)) i zatim dodajte Administrator and Service (Administrator i usluga) na listu Users and Groups (Korisnici i grupe).
 6. Kliknite na dugme OK (U redu) i zatim ponovo pokrenite računar.

Metod 4: Konfigurišite uslugu Remote Procedure Call (Poziv za daljinsku proceduru) (RPC) da biste se prijavili pod nalogom „Local System“ (Lokalni sistem)

 1. Kliknite na dugme Start (Start), izaberite stavku Run (Pokreni), ukucajte services.msc i zatim kliknite na dugme OK (U redu).
 2. Pronađite uslugu Remote Procedure Call (RPC) (Poziv za daljinsku proceduru) i kliknite desnim tasterom miša na nju i zatim izaberite stavku Svojstva.
 3. Na kartici Log On (Prijavljivanje), izaberite stavku Local System account (Nalog „Lokalni sistem“), kliknite na dugme Apply (Primeni) i zatim kliknite na dugme OK (U redu).

Kôd greške 0x80248011

Da bismo rešili ovaj problem umesto vas, pređite na odeljak „Popravi umesto mene“. Ako želite sami da rešite ovaj problem, pređite na odeljak „Popraviću sâm“.

Popravi umesto meneDa biste automatski rešili ovaj problem, kliknite na dugme ili vezu Fix it (Popravi). U dijalogu File download (Preuzimanje datoteke) kliknite na dugme Run (Pokreni) i sledite korake u čarobnjaku za popravku.


Otklanjanje greške 0x80248011
Microsoft Fix it 50574Napomene
 • Ovaj čarobnjak je možda dostupan samo na engleskom. Međutim, automatska popravka funkcioniše i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.
 • Ako ne koristite računar na kojem je došlo do problema, sačuvajte rešenje za popravku na fleš disku ili CD-u, a zatim ga pokrenite na računaru na kojem postoji problem.Popraviću sâm

Pre nego što rešite ovaj problem, obrišite keš programa Microsoft Internet Explorer. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. U meniju programa Internet Explorer Tools (Alatke) izaberite stavku Internet Options (Internet opcije).
 2. Na kartici General (Opšti podaci), u odeljku Temporary Internet Files (Privremene Internet datoteke) kliknite na dugme Delete Files (Izbriši datoteke).
 3. Kliknite na dugme OK (U redu) i zatim ponovo kliknite na dugme OK (U redu).
Da biste ispravili ovu grešku, ponovo kreirajte bazu podataka koja skladišti informacije funkcija „Windows Update“ (Ažuriranje Windowsa) ili „Microsoft Update“ (Microsoft ažuriranje) na računaru. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start (Start), izaberite stavku (Run) Pokreni, ukucajte cmd u okvir (Open) Otvori i zatim kliknite na dugme OK (U redu).
 2. Na komandnoj liniji ukucajte sledeću komandu i zatim pritisnite taster ENTER: net stop wuauserv
 3. Na komandnoj liniji ukucajte sledeću komandu i zatim pritisnite taster ENTER: cd /d c:\Windows\SoftwareDistribution

  U tom slučaju, c:\Windows je fascikla u kojoj je instaliran operativni sistem Windows.
 4. Na komandnoj liniji ukucajte sledeću komandu, uključujući i navodnike i zatim pritisnite taster ENTER: rd /S /Q DataStore
 5. Na komandnoj liniji ukucajte sledeću komandu i zatim pritisnite taster ENTER: net start wuauserv.
 6. Izađite iz prozora sa komandnom linijom.

Kôd greške 0x80072EE7

Da bismo rešili ovu grešku umesto vas, pređite na odeljak „Popravi umesto mene“. Ako želite sami da rešite ovaj problem, pređite na odeljak „Popraviću sâm“.

Popravi umesto meneDa biste automatski rešili ovaj problem, kliknite na dugme ili vezu Fix it (Popravi). U dijalogu File download (Preuzimanje datoteke) kliknite na dugme Run (Pokreni) i sledite korake u čarobnjaku za popravku.Napomene
 • Ovaj čarobnjak je možda dostupan samo na engleskom. Međutim, automatska popravka funkcioniše i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.
 • Ako ne koristite računar na kojem je došlo do problema, sačuvajte rešenje za popravku na fleš disku ili CD-u, a zatim ga pokrenite na računaru na kojem postoji problem.Popraviću sâm

Da biste rešili ovu grešku, pregledajte matičnu datoteku. (Ova datoteka takođe može da se zove Hosts.sam.) Uverite se da datoteka ne prikazuje statične IP stavke za Web lokaciju Windows Update ili Microsoft Update.

Matična datoteka se nalazi u fascikli C:\Windows\system32\drivers\etc. Da biste pregledali matičnu datoteku, možda ćete morati da je pridružite programu „Notepad“ (Beležnica). Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Kliknite desnim tasterom miša na matičnu datoteku.
 2. Izaberite stavku Open With (Otvori pomoću) i zatim sa liste programa izaberite stavku „Notepad“ (Beležnica).
Ako matična datoteka sadrži statičnu IP adresu koja je povezana sa lokacijama Windows Update ili Microsoft Update, dodajte komentar na stavku tako što ćete na početak stavke dodati znak „#“. Takođe možete da izbrišete ceo red i sačuvate izmene u matičnoj datoteci.

Napomena Programi poput Web akceleratora, DNS akceleratora, DNS uslužnim programima za keširanje i Spyblocker programa, mogu da dodaju statične IP stavke za Windows Update ili Microsoft Update Web lokaciju Vašoj matičnoj datoteci. Ovaj scenario može izazove neuspeh ažuriranja sa Web lokacija Windows Update ili Microsoft Update.

Kodovi greške 0x8024402C ili 0x8024502d

Da bismo rešili ove greške umesto vas, pređite na odeljak „Popravi umesto mene“. Ako želite sami da rešite ovaj problem, pređite na odeljak „Popraviću sâm“.

Popravi umesto meneDa biste automatski rešili ovaj problem, kliknite na dugme ili vezu Fix it (Popravi). U dijalogu File download (Preuzimanje datoteke) kliknite na dugme Run (Pokreni) i sledite korake u čarobnjaku za popravku.


Napomene
 • Ovaj čarobnjak je možda dostupan samo na engleskom. Međutim, automatska popravka funkcioniše i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.
 • Ako ne koristite računar na kojem je došlo do problema, sačuvajte rešenje za popravku na fleš disku ili CD-u, a zatim ga pokrenite na računaru na kojem postoji problem.Popraviću sâm

Da biste ispravili ove greške, uklonite znakove sa liste izuzetaka proxy servera, a zatim obrišite keš proxy servera. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Otvorite program Internet Explorer.
 2. U padajućem meniju Tools (Alatke) izaberite stavku Internet Options (Internet opcije).
 3. Izaberite karticu Connections (Veze), kliknite na dugme LAN Settings (LAN Postavke) i zatim kliknite na dugme Advance (Više opcija).
 4. Izbrišite sve stavke u odeljku Exceptions (Izuzeci).
 5. Izađite iz programa Internet Explorer.
 6. Kliknite na dugme Start (Start), izaberite stavku Run (Pokreni), ukucajte cmd i zatim kliknite na dugme OK (U redu).
 7. Ukucajte sledeće komande. Nakon svake komande pritisnite taster ENTER.
  • proxycfg -d
  • net stop wuauserv
  • net start wuauserv

Kôd greške 0x800A01AD

Da bismo ispravili kôd greške 0x800A01AD umesto vas, pređite na odeljak „Popravi umesto mene“. Ako želite sami da rešite ovaj problem, pređite na odeljak „Popraviću sâm“.

Popravi umesto meneDa biste automatski rešili ovaj problem, kliknite na dugme ili vezu Fix it (Popravi). U dijalogu File download (Preuzimanje datoteke) kliknite na dugme Run (Pokreni) i sledite korake u čarobnjaku za popravku.


Napomene
 • Ovaj čarobnjak je možda dostupan samo na engleskom. Međutim, automatska popravka funkcioniše i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.
 • Ako ne koristite računar na kojem je došlo do problema, sačuvajte rešenje za popravku na fleš disku ili CD-u, a zatim ga pokrenite na računaru na kojem postoji problem.Popraviću sâm

Da biste ispravili ovu grešku, koristite jedan od sledećih metoda.

1. metod: Registrujte MSXML programske datoteke

Da biste registrovali MSXML datoteke, sledite ove korake.

Napomena Možda niste instalirali datoteke prikazane u sklopu koraka 3 i 5 na računar. Ako nemate neku od tih datoteka, kada pokušate da registrujete datoteku, primićete poruku o grešci koja je slična sledećoj:
LoadLibrary("<filename>.dll") failed - Nije moguće pronaći navedeno ime datoteke.
Možete da zanemarite ovu poruku o grešci i pređete na sledeći korak.
 1. Kliknite na dugme Start (Start), izaberite stavku Run (Pokreni), ukucajte regsvr32 Msxml.dll u okvir Open (Otvori) i zatim kliknite na dugme OK (U redu).
 2. Kada primite sledeću poruku, kliknite na dugme OK (U redu):
  DllRegisterServer u Msxml.dll je uspelo.
 3. Kliknite na dugme Start (Start), izaberite stavku Run (Pokreni), ukucajte regsvr32 Msxml2.dll u okvir Open (Otvori) i zatim kliknite na dugme OK (U redu).
 4. Kada primite sledeću poruku, kliknite na dugme OK (U redu):
  DllRegisterServer u Msxml2.dll je uspelo.
 5. Kliknite na dugme Start (Start), izaberite stavku Run (Pokreni), ukucajte regsvr32 Msxml3.dll u okvir Open (Otvori) i zatim kliknite na dugme OK (U redu).
 6. Kada primite sledeću poruku, kliknite na dugme OK (U redu):
  DllRegisterServer u Msxml3.dll je uspelo.

Metod 2: Registrujte datoteku Wuaueng.dll

Da biste registrovali datoteku Wuaueng.dll, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start (Start), izaberite stavku Run (Pokreni), ukucajte regsvr32 Wuaueng.dll i zatim kliknite na dugme OK (U redu).
 2. Kada primite sledeću poruku, kliknite na dugme OK (U redu):
  DllRegisterServer u Wuaueng.dll je uspelo.
WU winxp fixit fix it fixme
Svojstva

ID članka: 883821 - Poslednji pregled: 10/03/2013 19:33:00 - Verzija: 3.0

Microsoft Update

 • kbresolve kbwindowsupdatev6 kbtshoot kbwindowsupdate kbgpo kbpolicy kbconfig kbprb kbfixme kbmsifixme KB883821
Povratne informacije