Trenutno ste van mreže; čekamo da se ponovo povežete na internet

Neka pravila su onemogućena, a dobijate poruku o grešci kada pokušate da kreirate ili omogućite pravila u programu Outlook

Podrška za Office 2003 je ukinuta

Microsoft je 8. aprila 2014. godine ukinuo podršku za Office 2003. Ova promena je uticala na ispravke softvera i bezbednosne opcije. Saznajte kako ovo utiče na vas i kako da ostanete zaštićeni.

Simptomi
Nakon nadogradnje na Microsoft Office Outlook 2003 ili noviju verziju, možda ćete primetiti da su neka pravila onemogućena i ne mogu se omogućiti. Druga pravila ispravno funkcionišu. Ako pokušate da omogućite pravila koja su onemogućena, dobijate sledeću poruku o grešci:
Neka pravila nije bilo moguće otpremiti na Exchange server i ona su deaktivirana. Do ovoga je možda došlo zbog toga što neki parametri nisu podržani ili nema dovoljno prostora za skladištenje svih pravila.
Uzrok
 • Poštanski sandučići u sistemima Microsoft Exchange Server 2007, Exchange Server 2010 ili Exchange Server 2013

  Do ovog ponašanja dolazi ako pravila koja su u poštanskom sandučiću premašuju kvotu za pravila uspostavljenu za poštansko sanduče. Ograničenje za veličinu pravila za poštanske sandučiće u sistemu Exchange Server 2007 (i novijim verzijama) ima podrazumevanu veličinu od 64 kB po poštanskom sandučetu. Ukupno ograničenje za veličinu pravila takođe može da se prilagodi do 256 kB po poštanskom sandučetu.

 • Poštanski sandučići u sistemu Exchange Server 2003

  Do ovog ponašanja dolazi ako pravila u poštanskom sandučetu prekoračuju veličinu od 32 kilobajta (kB). Ukupno ograničenje za veličinu pravila za poštanske sandučiće u sistemu Exchange Server 2003 je 32 kB. Ograničenja za pravila za Exchange 2003 ne mogu da se menjaju.
U programima Outlook 2003 i novijim verzijama, veličina pravila je uglavnom povećana da bi se obezbedila podrška za Unikod format.
Zaobilaženje
Exchange Server 2007, Exchange Server 2010 i Exchange Server 2013

Ako je vaše poštansko sanduče u sistemu Exchange Server 2007 ili novijoj verziji, možete da tražite od Exchange administratora da poveća kvotu za pravila u poštanskom sandučetu. 

Sledeći primer komande podešava kvotu za pravila na maksimalnu vrednost od 256 kB.

Set-Mailbox john@contoso.com -RulesQuota:256kb
Sledeći primer komande omogućava da vidite kvotu za trenutna pravila za poštansko sanduče.

Get-Mailbox john@contoso.com |FL displayname, rulesquota

Ako vaš Exchange administrator ne može da poveća kvotu za pravila za poštansko sanduče, pokušajte sa nekim od sledećih rešenja koja se odnose na sve verzije sistema Exchange.

Sve verzije sistema Exchange

Da biste rešili ovaj problema tako da pravila budu sačuvana, koristite jedan ili više metoda za smanjivanje veličine postojećih pravila

1. metod

Preimenujte pravila tako da imaju kraće ime. Da biste preimenovali pravilo u programu Outlook, sledite ove korake:

Za Outlook 2013 i Outlook 2010:
 1. Na kartici Datoteka izaberite stavku Informacije.
 2. Zatim izaberite Upravljanje pravilima i obaveštenjima.
 3. Na kartici Pravila za e-poštu kliknite na pravilo koje želite da preimenujete.
 4. Izaberite Promeni pravila, a zatim Preimenuj pravilo.
 5. Otkucajte novo, kraće ime za pravilo, a zatim kliknite na dugme U redu.
 6. Kliknite na dugme U redu da biste zatvorili dijalog Pravila i upozorenja.
Za Outlook 2007 i Outlook 2003:
 1. U meniju Alatke izaberite stavku Pravila i upozorenja.
 2. Na kartici Pravila za e-poštu kliknite na pravilo koje želite da preimenujete.
 3. Na listi Promena pravila izaberite stavku Preimenuj pravilo.
 4. Otkucajte novo, kraće ime za pravilo, a zatim kliknite na dugme U redu.
 5. Kliknite na dugme U redu da biste zatvorili dijalog Pravila i upozorenja.

2. metod

Izbrišite stara pravila. Da biste izbrisali pravilo u programu Outlook, sledite ove korake:

Za Outlook 2013 i Outlook 2010:
 1. Na kartici Datoteka izaberite stavku Informacije.
 2. Zatim izaberite Upravljanje pravilima i obaveštenjima.
 3. Na kartici Pravila za e-poštu kliknite na pravilo koje želite da preimenujete.
 4. Kliknite na dugme Izbriši, a zatim kliknite na dugme Da da biste potvrdili brisanje.
 5. Kliknite na dugme U redu da biste zatvorili dijalog Pravila i upozorenja.
Za Outlook 2007 i Outlook 2003:
 1. U meniju Alatke izaberite stavku Pravila i upozorenja.
 2. Na kartici Pravila za e-poštu kliknite na pravilo koje želite da izbrišete.
 3. Kliknite na dugme Izbriši, a zatim kliknite na dugme Da da biste potvrdili brisanje.
 4. Kliknite na dugme U redu da biste zatvorili dijalog Pravila i upozorenja.

3. metod

Kombinujte slična pravila da biste umanjili ukupnu veličinu pravila. Ako je moguće, kombinujte slična pravila da biste umanjili ukupnu veličinu pravila. Kada kombinujete slična pravila, izbrišite pravila koja vam više nisu potrebna. Da biste uredili postojeće pravilo u programu Outlook, sledite ove korake:

Za Outlook 2013 i Outlook 2010:
 1. Na kartici Datoteka izaberite stavku „Informacije“.
 2. Zatim izaberite Upravljanje pravilima i obaveštenjima.
 3. Na kartici Pravila za e-poštu kliknite na pravilo koje želite da preimenujete.
 4. Izaberite Promeni pravilo, a zatim izaberite Uredi postavke za pravilo.
 5. Izmenite pravilo na odgovarajući način.
 6. Kliknite na dugme U redu da biste zatvorili dijalog Pravila i upozorenja.
Za Outlook 2007 i Outlook 2003:

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Pravila i upozorenja.
 2. Na kartici Pravila za e-poštu kliknite na pravilo koje želite da uredite.
 3. Na listi Promena pravila izaberite stavku Uredi postavke pravila.

  Izmenite pravilo na odgovarajući način.
 4. Kada završite, kliknite na dugme Završi, a zatim kliknite na dugme U redu da biste zatvorili dijalog Pravila i upozorenja.

  Napomena Ako je pravilo samo klijentsko, morate kliknuti dvaput na dugme U redu da biste zatvorili dijalog Pravila i upozorenja.

4. metod

Premestite datoteku ličnih fascikli (.pst) na lokaciju koja ima najkraće ime putanje. Ako imate pravila koja premeštaju e-poruke u .pst datoteku, premestite .pst datoteku na lokaciju koja ima najkraće ime putanje koje je moguće. Na primer, premestite .pst datoteku na lokaciju kao što je C:\ime_datoteke.pst. Da biste premestili .pst datoteku u programu Outlook, sledite ove korake:
 1. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na stavku Lične fascikle ili na ime fascikle za .pst datoteku, a zatim izaberite stavku Svojstva za ime_fascikle.

  Napomena Ova fascikla će uvek biti fascikla najvišeg nivoa u oknu za navigaciju, u okviru Pošta.
 2. Na kartici Opšti podaci izaberite stavku Više opcija.
 3. U okviru za tekst Ime datoteke zapišite kompletnu putanju i ime datoteke za .pst datoteku.
 4. Kliknite dvaput na dugme U redu da biste zatvorili dijalog Svojstvaime_fascikle.
 5. Napustite Outlook.
 6. Koristite Microsoft Windows Explorer da biste premestili .pst datoteku na novu lokaciju.

  Napomena Po podrazumevanoj vrednosti, lokacija za .pst datoteku jeste fascikla disk jedinica:\Documents and Settings\korisničko_ime\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook. Podrazumevana lokacija je skrivena fascikla. Da biste koristili Windows Explorer kako biste pronašli ovu fasciklu, morate prvo uključiti prikaz skrivenih fascikli. Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. U programu Windows Explorer, u meniju Alatke izaberite stavku Opcije fascikle.
  2. Izaberite karticu Prikaz.
  3. U odeljku Više opcija za postavke, u okviru Skrivene datoteke i fascikle izaberite stavku Prikaži skrivene datoteke i fascikle.
  4. Ako želite da vidite sve oznake tipa datoteke, u okviru Datoteke i fascikle opozovite izbor u polju za potvrdu Sakrij oznake tipa datoteke za poznate tipove datoteka.

   Obratite pažnju na to da se skrivene fascikle prikazuju kao nedostupne da bi se pokazalo da nisu tipične fascikle.
  5. Kliknite na dugme U redu.
 7. Koristite neki od sledećih metoda da biste otvorili stavku pošte na kontrolnoj tabli:
  • Da biste to uradili na računaru zasnovanom na operativnom sistemu Windows XP ili na sistemu Windows Server 2003, kliknite na dugme Start, izaberite stavku Kontrolna tabla, izaberite stavku Korisnički nalozi, a zatim izaberite stavku Pošta.

   Napomena Ako koristite klasični prikaz, kliknite na dugme Start, izaberite stavku Kontrolna tabla, a zatim kliknite dvaput na stavku Pošta.
  • Da biste to uradili na računaru zasnovanom na operativnom sistemu Microsoft Windows 2000, kliknite na dugme Start, postavite pokazivač na stavku Postavke, izaberite stavku Kontrolna tabla, a zatim kliknite dvaput na stavku Pošta.
 8. Kliknite na dugme Prikaži profile, a zatim kliknite na profil koji sadrži .pst datoteku.
 9. Izaberite stavku Svojstva, a zatim izaberite stavku Datoteke sa podacima.
 10. Kliknite na .pst datoteku sa podacima koju ste premestili, a zatim izaberite stavku Postavke.
 11. Kada dobijete upit da datoteka sa podacima nije mogla biti pronađena na staroj lokaciji, kliknite na dugme U redu.
 12. Pronađite .pst datoteku na novoj lokaciji fascikle i kliknite na nju, a zatim kliknite na dugme Otvori.
 13. Kliknite na dugme U redu, a zatim kliknite dvaput na dugme Zatvori.
 14. Kliknite na dugme U redu.
 15. Napustite kontrolnu tablu.
 16. Ponovo pokrenite Outlook.

5. metod

Opozovite izbor u polju za potvrdu samo na ovoj mašini. Ako koristite pravilo za premeštanje e-poruka u .pst datoteku, opozovite izbor u polju za potvrdu samo na ovoj mašini osim ukoliko Exchange Server e-pošti ne pristupate sa različitih klijentskih računara. Da biste to uradili u programu Outlook, sledite ove korake:

Za Outlook 2013 i Outlook 2010:
 1. Na kartici Datoteka izaberite stavku Informacije.
 2. Zatim izaberite Upravljanje pravilima i obaveštenjima.
 3. Na kartici Pravila za e-poštu kliknite na pravilo koje želite da preimenujete.
 4. Izaberite Promeni pravilo, a zatim izaberite Uredi postavke za pravilo.
 5. Opozovite izbor u polju Samo na ovom računaru ako je polje izabrano.
 6. Završite rad u Čarobnjaku za pravila. Kliknite na dugme U redu da biste zatvorili dijalog Pravila i upozorenja.
Za Outlook 2007 i Outlook 2003:
 1. U meniju Alatke izaberite stavku Pravila i upozorenja.
 2. Na kartici Pravila za e-poštu kliknite na pravilo koje želite da uredite.
 3. Na listi Promena pravila izaberite stavku Uredi postavke pravila.
 4. Ako je potvrđen, opozovite izbor u polju za potvrdu samo na ovoj mašini.
 5. Završite rad u čarobnjaku za pravila.
 6. Kliknite na dugme U redu da biste zatvorili dijalog Pravila i upozorenja.

  Napomena Ako koristite samo klijentska pravila koja ukazuju na lokalne datoteke resursa, na primer premeštanje stavki u fasciklu u .pst datoteci, i koristite više računara za pristup programu Microsoft Outlook, može doći do neusaglašenosti pravila. Zbog toga neka samo klijentska pravila mogu biti onemogućena.
Dodatne informacije
Za dodatne informacije o ograničenju od 32 kB za pravila kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:
147298 Maksimalni broj pravila po fascikli
241325 Poruka o grešci o nedovoljno prostora prilikom kreiranja ili uvoza pravila
outlook2003 ol2003 ol2k3 ol2007 ol2k7 OL2010 OL2k10 OL2013
Napomena Ovo je „FAST PUBLISH“ članak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podršku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pružaju se u viđenom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadrže tipografske greške i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove korišćenja da biste saznali više.
Svojstva

ID članka: 886616 - Poslednji pregled: 11/21/2015 15:28:00 - Verzija: 3.0

Outlook 2016, Microsoft Outlook 2013, Microsoft Outlook 2010, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003

 • kbtshoot kbprb KB886616
Povratne informacije