Trenutno ste van mreže; čekamo da se ponovo povežete na internet

Microsoft Windows alatka za uklanjanje zlonamernog softvera pomaže u uklanjanju određenog, raširenog zlonamernog softvera sa računara koji rade pod podržanim verzijama operativnog sistema Windows

Ukinuta je podrška za Windows XP

Microsoft je 8. aprila 2014. godine ukinuo podršku za Windows XP. Ova promena je uticala na ispravke softvera i bezbednosne opcije. Saznajte kako ovo utiče na vas i kako da ostanete zaštićeni.

Podrška za Windows Server 2003 ukinula se 14. jula 2015.

Microsoft je ukinuo podršku za Windows Server 2003 14. jula 2015. Ova promena je uticala na ispravke softvera i bezbednosne opcije. Saznajte kako ovo utiče na vas i kako da ostanete zaštićeni.

Rezime
Microsoft Windows alatka za uklanjanje zlonamernog softvera pomaže u uklanjanju zlonamernog softvera sa računara koji rade pod operativnim sistemom Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008 ili Windows XP.

Microsoft izdaje novu verziju Microsoft alatke za uklanjanje zlonamernog softvera svakog meseca. Kada preuzmete alatku, ona se pokreće jednom da bi proverila da li je računar zaražen određenim raširenim zlonamernim softverom (uključujući Blaster, Sasser i Mydoom) i ona pomaže u uklanjanju svih zaraženosti koje pronađe.

Ovaj članak sadrži informacije o razlikama između ove alatke i antivirusnog proizvoda, načinu na koji je možete preuzeti i pokrenuti, kao i o tome šta se dešava kada alatka pronađe zlonamerni softver na računaru. Odeljak za napredne korisnike sadrži informacije za IT administratora i dodatne informacije o načinu upravljanja i pokretanja alatke za uklanjanje zlonamernog softvera.

Napomena U skladu sa Microsoft smernicama životnog ciklusa, Windows alatka za uklanjanje zlonamernog softvera (MSRT) više neće biti u ponudi za sisteme zasnovane na operativnom sistemu Windows 2000 niti će biti podržana na njima od 13. jula 2010. Ovaj datum se poklapa sa krajem faze proširene podrške za Windows 2000. Više informacija o smernicama životnog ciklusa potražite na Veb lokaciji Microsoft životni ciklus podrške .

Po čemu se Microsoft alatka za uklanjanje zlonamernog softvera razlikuje od antivirusnog proizvodaMicrosoft alatka za uklanjanje zlonamernog softvera ne zamenjuje antivirusni proizvod. U pitanju je isključivo alatka za uklanjanje nakon zaraženosti. Zato se preporučuje da instalirate i koristite ažurirani antivirusni proizvod.

Microsoft alatka za uklanjanje zlonamernog softvera razlikuje se od antivirusnog proizvoda na tri ključna načina:
 • alatka uklanja zlonamerni softver sa već zaraženog računara. Antivirusni proizvodi blokiraju pokretanje zlonamernog softvera na računaru. Znatno je bolje blokirati pokretanje zlonamernog softvera na računaru nego ga ukloniti nakon zaraženosti.
 • Alatka uklanja samo određeni rašireni zlonamerni softver. Određeni rašireni zlonamerni softver predstavlja mali podskup svog zlonamernog softvera koji postoji danas.
 • Alatka je usredsređena na otkrivanje i uklanjanje aktivnog zlonamernog softvera. Aktivni zlonamerni softver je zlonamerni softver koji je trenutno pokrenut na računaru. Alatka ne može da ukloni zlonamerni softver koji nije pokrenut. Međutim, antivirusni proizvod može izvršiti ovaj zadatak.
Više informacija o tome kako da zaštitite računar, pronađite na Veb lokaciji Microsoft centar za bezbednost& i sigurnost.


Napomena Microsoft alatka za uklanjanje zlonamernog softvera fokusira se samo na otkrivanje i uklanjanje zlonamernog softvera kao što su virusi, crvi i trojanski konji. Ona ne uklanja špijunski softver. Međutim, za otkrivanje i uklanjanje špijunskog softvera možete koristiti Microsoft Security Essentials. Ne morate da onemogućite ili uklonite antivirusni program prilikom instalacije Microsoft alatke za uklanjanje zlonamernog softvera. Međutim, ako je rašireni, zlonamerni softver zarazio računar, antivirusni program ga može otkriti i sprečiti alatku za uklanjanje da ga ukloni prilikom pokretanja. U ovom slučaju, možete da koristite antivirusni program da biste uklonili zlonamerni softver.

Pošto Microsoft alatka za uklanjanje zlonamernog softvera ne sadrži virus ili crva, ona ne bi trebalo da aktivira antivirusni program. Međutim, ako je zlonamerni softver zarazio računar pre instalacije ažuriranog antivirusnog programa, antivirusni program možda neće otkriti taj zlonamerni softver dok alatka ne pokuša da ga ukloni.

Preuzimanje i pokretanje Microsoft alatke za uklanjanje zlonamernog softvera

Možete da preuzmete i pokrenete Microsoft alatku za uklanjanje zlonamernog softvera ako vaš računar radi pod operativnim sistemom Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2003 ili Windows XP.

Napomena Nije moguće preuzeti i pokrenuti alatku ako koristite Microsoft Windows 98, Windows Millennium Edition ili Microsoft Windows NT 4.0.

Najlakši način za preuzimanje i pokretanje alatke je uključivanje automatskog ažuriranja. Ako uključite automatsko ažuriranje, sigurno ćete automatski primati alatku svakog meseca. Ako vam je automatsko ažuriranje uključeno, već primate nove verzije ove alatke svakog meseca. Alatka radi u tihom režimu dok ne pronađe zaraženost. Ako niste obavešteni o zaraženosti, nije pronađen nijedan zlonamerni softver koji zahteva vašu pažnju.

Napomena Ako vaš računar radi pod operativnim sistemom Windows XP servisni paket 2 (SP2), automatsko ažuriranje je podrazumevano uključeno.

Niste sigurni da li je automatsko ažuriranje uključeno? Pratite ove korake da biste utvrdili da li je automatsko ažuriranje uključeno: Uključite Windows automatsko ažuriranje. Da bismo uključili automatsko ažuriranje za vas, posetite odeljak „Popravi umesto mene“. Ako biste radije sami da uključite automatsko ažuriranje, pređite na odeljak „Popraviću sâm“.

Popraviću sâm

Da biste automatski rešili ovaj problem, kliknite na vezu Reši ovaj problem. Zatim u dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni.
Uključivanje automatskog ažuriranjaIsključivanje automatskog ažuriranja


Napomena Ovaj čarobnjak je možda dostupan samo na engleskom jeziku. Međutim, automatska ispravka funkcioniše i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.

Napomena Ako ne radite za računarom na kojem je došlo do problema, automatsku ispravku možete sačuvati na fleš ili CD disku, a zatim je možete pokrenuti na računaru na kojem postoji problem.

Popraviću sâm

Da biste sami uključili automatske ispravke, pratite korake u sledećoj tabeli za operativni sistem pod kojim vaš računar radi:
Ako vaš računar radi pod operativnim sistemomSledite ove korake:
Windows 7
 1. Kliknite na dugme Startdugme „Start“, postavite pokazivač na stavku Svi programi i izaberite stavku Windows Update.
 2. U levom oknu izaberite stavku Promeni postavke.
 3. Kliknite da biste izabrali opciju Instaliraj ispravke automatski (preporučuje se).
 4. U okviru Preporučene ispravke potvrdite izbor u polju za potvrdu Daj mi preporučene ispravke na isti način na koji primam važne ispravke i kliknite na dugme U redu. Ako vam bude zatražena administrativna lozinka ili potvrda, otkucajte lozinku ili obezbedite potvrdu. Pređite na 3. korak.
Windows Vista
 1. Kliknite na dugme Startdugme „Start“, postavite pokazivač na stavku Svi programi i izaberite stavku Windows Update.
 2. U levom oknu izaberite stavku Promeni postavke.
 3. Kliknite da biste izabrali opciju Instaliraj ispravke automatski (preporučuje se).
 4. U okviru Preporučene ispravke potvrdite izbor u polju za potvrdu Uključi preporučene ispravke prilikom preuzimanja, instaliranja ili obaveštavanja o ispravkama i kliknite na dugme U redu. Ako vam bude zatražena administrativna lozinka ili potvrda, otkucajte lozinku ili obezbedite potvrdu. Pređite na 3. korak.
Windows XP ili Windows Server 2003
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Kontrolna tabla i zatim izaberite stavku Performanse i održavanje.
 2. Izaberite stavku Sistem. Pojaviće se polje Svojstva sistema.
 3. Na kartici Automatsko ažuriranje potvrdite izbor u polju za potvrdu Automatsko (preporučuje se) i kliknite na dugme U redu.

Video: Uključivanje funkcije automatskog ažuriranja u operativnom sistemu Windows 7 
Preuzmite alatku za uklanjanje zlonamernog softvera. Morate prihvatiti uslove licenciranja za Microsoft softver. Uslovi licenciranja se prikazuju samo pri prvom pristupu automatskom ažuriranju.

Napomena Kada prihvatite jednokratne uslove licenciranja, buduće verzije alatke za uklanjanje zlonamernog softvera možete primati bez prijavljivanja na računar kao administrator.

Kada alatka za uklanjanje zlonamernog softvera otkrije zlonamerni softver

Alatka za uklanjanje zlonamernog softvera radi u tihom režimu. Ako otkrije zlonamerni softver na računaru, sledeći put kada se prijavite na računar kao administrator računara, na sistemskoj traci poslova će se pojaviti balončić koji vas obaveštava o otkrivanju.

Izvršavanje skeniranja čitavog računara

Ako alatka pronađe zlonamerni softver, možda će se od vas tražiti da izvršite skeniranje čitavog računara. Preporučujemo da izvršite ovo skeniranje. Skeniranje čitavog računara izvršava brzo skeniranje, a zatim i skeniranje čitavog računara, bez obzira na to da li je tokom brzog skeniranja pronađen zlonamerni softver. Ovo skeniranje može potrajati nekoliko časova zato što će skenirati sve fiksne i prenosive disk jedinice. Međutim, mapirane mrežne disk jedinice se ne skeniraju.

Uklanjanje zlonamernih datoteka

Ako je zlonamerni softver izmenio (zarazio) datoteke na računaru, alatka od vas traži da uklonite zlonamerni softver iz tih datoteka. Ako je zlonamerni softver izmenio postavke pregledača, matična stranica može automatski biti promenjena u stranicu koja vam daje uputstva o tome kako da vratite ove postavke u prethodno stanje.

Možete očistiti određene datoteke ili sve zaražene datoteke koje alatka pronađe. Imajte u vidu da u toku ovog procesa može doći do gubitka nekih podataka. Takođe imajte u vidu da alatka možda neće moći da vrati neke datoteke u originalno stanje pre zaraženosti.

Alatka za uklanjanje može zahtevati da ponovo pokrenete računar da biste dovršili uklanjanje nekog zlonamernog softvera ili može tražiti od vas da izvršite ručne korake za dovršenje uklanjanja zlonamernog softvera. Da biste dovršili uklanjanje, treba da koristite ažurirani antivirusni proizvod.

Prijavljivanje informacija o zaraženosti korporaciji Microsoft

Alatka za uklanjanje zlonamernog softvera će slati osnovne informacije korporaciji Microsoft ako alatka otkrije zlonamerni softver ili pronađe grešku. Ove informacije će se koristiti za praćenje rasprostranjenosti virusa. Sa ovim izveštajem ne šalju se lični podaci koji se odnose na vas ili računar.

Uklanjanje alatke za uklanjanje zlonamernog softvera

Alatka za uklanjanje zlonamernog softvera ne koristi instalacioni program. Obično kada pokrenete alatku za uklanjanje zlonamernog softvera, ona kreira nasumično imenovani privremeni direktorijum na osnovnoj disk jedinici računara. Ovaj direktorijum sadrži nekoliko datoteka i uključuje datoteku Mrtstub.exe. Ova fascikla se uglavnom automatski briše kada alatka završi sa radom ili pri sledećem pokretanju računara. Međutim, ova fascikla se možda neće uvek automatski izbrisati. U ovim slučajevima možete ručno izbrisati fasciklu i to neće imati negativan uticaj na računar.

Prijem podrške

Pomozite u zaštiti vašeg računara koji radi pod operativnim sistemom Windows od virusa i malvera: Centar za bezbednost i zaštitu od virusa
Bezbednosna rešenja za IT stručnjake: TechNet rešavanje bezbednosnih problema i podrška
Pomoć prilikom instaliranja ispravki: Podrška za Microsoft Update
Lokalna podrška prema vašoj zemlji: Međunarodna podrška.

Više informacija za napredne korisnike


Lokacija Microsoft Download Center
Primena alatke za uklanjanje zlonamernog softvera u poslovnom okruženju
Preduslovi za pokretanje alatke za uklanjanje zlonamernog softvera
Podrška za prekidače u komandnoj liniji
Informacije o upotrebi i izdanju
Komponenta za izveštavanje
Mogući rezultati skeniranja
Najčešća pitanja u vezi sa alatkom za uklanjanje zlonamernog softvera

Ovaj odeljak je namenjen naprednim korisnicima računara. Ako ne želite da rešavate probleme korišćenjem naprednih opcija, možete zamoliti nekoga za pomoć ili se obratiti podršci. Više informacija o tome kako da kontaktirate Microsoft podršku, potražite na Veb lokaciji Microsoft podrška.

Microsoft Download Center

Alatku za uklanjanje zlonamernog softvera možete preuzeti ručno sa lokacije Microsoft Download Center.Sa lokacije Microsoft Download Center možete preuzeti sledeće datoteke:

Za 32-bitne sisteme zasnovane na x86 procesorima:


PreuzimanjeOdmah preuzmite x86 MSRT paket.


Za 64-bitne sisteme zasnovane na x64 procesorima:


PreuzimanjeOdmah preuzmite x64 MSRT paket.

Datum izdavanja: 8. oktobar 2013.

Za više informacija o načinu preuzimanja Microsoft datoteka za podršku kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:
119591 Nabavljanje Microsoft datoteka za podršku putem usluga na mreži
Microsoft je skenirao ovu datoteku u potrazi za virusima. Microsoft je koristio najnoviji softver za otkrivanje virusa dostupan u trenutku objavljivanja datoteke. Datoteka se čuva na serverima visoke bezbednosti koji sprečavaju neovlašćeno menjanje datoteke.

Primena alatke za uklanjanje zlonamernog softvera u poslovnom okruženju

Ako ste IT administrator koji želi više informacija o primeni alatke u poslovnom okruženju, kliknite na sledeći broj članka da biste prikazali članak u Microsoft bazi znanja:
891716 Primena Microsoft Windows alatke za uklanjanje zlonamernog softvera u poslovnom okruženju
Ovaj članak sadrži informacije o uslugama Microsoft Systems Management Server (SMS), Microsoft Software Update Services (SUS) i Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA).

Preduslovi za pokretanje alatke za uklanjanje zlonamernog softvera

Osim ako nije drugačije navedeno, informacije u ovom odeljku odnose se na sve načine na koje možete preuzeti i pokrenuti alatku za uklanjanje zlonamernog softvera:
 • Microsoft Update
 • Windows Update
 • Automatsko ažuriranje
 • Microsoft Download Center
 • Veb lokacija alatke za uklanjanje zlonamernog softvera na lokaciji Microsoft.com
Da biste pokrenuli alatku za uklanjanje zlonamernog softvera, potrebni su sledeći uslovi:
 • Računar mora da radi pod operativnim sistemom Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2003 ili Windows XP.
 • Morate se prijaviti na računar koristeći nalog koji je član administratorske grupe. Ako nalog za prijavljivanje nema potrebne dozvole, alatka se zatvara. Ako se alatka ne pokreće u tihom režimu, ona prikazuje dijalog koji opisuje otkazivanje.
 • Ako je zastarela više od 60 dana, alatka prikazuje dijalog koji vam preporučuje da preuzmete najnoviju verziju alatke.

Podrška za prekidače u komandnoj liniji

Alatka za uklanjanje zlonamernog softvera podržava četiri prekidača u komandnoj liniji:
PrekidačNamena
/Q ili /quietKoristi tihi režim. Ova opcija zamenjuje korisnički interfejs alatke.
/?Prikazuje dijalog koji navodi prekidače u komandnoj liniji.
/NPokreće se u režimu samo za otkrivanje. U ovom režimu zlonamerni softver će biti prijavljen korisniku, ali se neće ukloniti.
/FNameće prošireno skeniranje računara.
/F:YNameće prošireno skeniranje računara i automatski čisti sve zaraženosti koje se pronađu.

Informacije o upotrebi i izdanju

Kada preuzmete alatku sa lokacije Microsoft Update ili putem automatskog ažuriranja i nijedan zlonamerni softver se ne otkrije na računaru, alatka će se sledeći put pokrenuti u tihom režimu. Ako se na računaru otkrije zlonamerni softver, na sistemskoj traci poslova pojaviće se balončić da bi vas obavestio o otkriću sledeći put kada se administrator prijavi na računar. Za više informacija o otkrivanju kliknite na balončić.

Kada preuzmete alatku sa lokacije Microsoft Download Center, alatka prikazuje korisnički interfejs kada se pokrene. Međutim, ako navedete parametar komandne linije /Q, alatka se pokreće u tihom režimu.

Informacije o izdanju

Alatka za uklanjanje zlonamernog softvera se izdaje svakog drugog utorka u mesecu. Svako izdanje alatke pomaže da se otkrije i ukloni trenutni rasprostranjeni zlonamerni softver. Ovaj zlonamerni softver obuhvata viruse, crve i trojanske konje. Microsoft koristi nekoliko vrsta metrike da bi utvrdio rasprostranjenost porodice zlonamernog softvera i oštećenja do kojih ona može dovesti.

Sledeća tabela navodi zlonamerni softver koji alatka može da ukloni. Alatka može da ukloni i sve poznate varijante u vreme izdavanja. Tabela takođe navodi verziju alatke koja je prva uključivala otkrivanje i uklanjanje za porodicu zlonamernog softvera.

Svako izdanje alatke je kumulativno. To znači da svako izdanje ne samo što pomaže da se otkriju i uklone nove porodice zlonamernog softvera već takođe pomaže da se otkrije i ukloni sav zlonamerni softver koji je bio pokriven ranijim verzijama. Nove varijante zlonamernog softvera koji su prethodna izdanja otkrivala i uklanjala takođe su pokrivene u svakom mesečnom izdanju.

Ovaj članak Microsoft baze znanja biće ažuriran informacijama za svako mesečno izdanje tako da broj odgovarajućeg članka ostaje isti. Ime datoteke biće promenjeno u skladu sa verzijom alatke. Na primer, ime datoteke verzije iz januara 2005. je Windows-KB890830-ENU.exe, a ime datoteke verzije iz februara 2005. je Windows-KB890830-V1.1-ENU.exe.
Porodica zlonamernog softveraVerzija alatkeTrenutna ocena stepena ozbiljnosti
Win32/Berbewjanuar 2005. (V 1.0)Nizak
Win32/Doomjuicejanuar 2005. (V 1.0)Nizak
Win32/Gaobotjanuar 2005. (V 1.0)Umeren
Win32/MSBlastjanuar 2005. (V 1.0)Nizak
Win32/Mydoomjanuar 2005. (V 1.0)Nizak
Win32/Nachijanuar 2005. (V 1.0)Nizak
Win32/Sasserjanuar 2005. (V 1.0)Nizak
Win32/Zindosjanuar 2005. (V 1.0)Nizak
Win32/Korgofebruar 2005. (V 1.1)Nizak
Win32/Netskyfebruar 2005. (V 1.1)Umeren
Win32/Randexfebruar 2005. (V 1.1)Nizak
Win32/Zafifebruar 2005. (V 1.1)Nizak
Win32/Baglemart 2005. (V 1.2)Umeren
Win32/Bropiamart 2005. (V 1.2)Nizak
Win32/Gowehmart 2005. (V 1.2)Nizak
Win32/Sobermart 2005. (V 1.2)Umeren
Win32/Sobigmart 2005. (V 1.2)Nizak
Win32/Hackdef**april 2005. (V 1.3)Umeren
Win32/Mimailapril 2005. (V 1.3)Nizak
Win32/Rbotapril 2005. (V 1.3)Umeren
Win32/Sdbotmaj 2005. (V 1.4) Umeren
WinNT/Ispromaj 2005. (V 1.4)Nizak
WinNT/FURootkitmaj 2005. (V 1.4)Umeren
Win32/Kelvirjun 2005. (V 1.5)Nizak
Win32/Lovgatejun 2005. (V 1.5)Nizak
Win32/Mytobjun 2005. (V 1.5)Nizak
Win32/Spybotjun 2005. (V 1.5)Umeren
Win32/Hactyjul 2005. (V 1.6)Nizak
Win32/Optixjul 2005. (V 1.6)Nizak
Win32/Optixprojul 2005. (V 1.6)Nizak
Win32/Purstiujul 2005. (V 1.6)Nizak
Win32/Wootbot jul 2005. (V 1.6)Nizak
Win32/Bagzavgust 2005. (V 1.7)Nizak
Win32/Dumaruavgust 2005. (V 1.7)Nizak
Win32/Spyboteravgust 2005. (V 1.7)Nizak
Win32/Zotob.Aavgust 2005. A (V 1.7.1)Nizak
Win32/Zotob.Bavgust 2005. A (V 1.7.1)Nizak
Win32/Zotob.Cavgust 2005. A (V 1.7.1)Nizak
Win32/Zotob.Davgust 2005. A (V 1.7.1)Nizak
Win32/Zotob.Eavgust 2005. A (V 1.7.1)Nizak
Win32/Bobax.Oavgust 2005. A (V 1.7.1)Umeren
Win32/Esbot.Aavgust 2005. A (V 1.7.1)Nizak
Win32/Rbot.MAavgust 2005. A (V 1.7.1)Nizak
Win32/Rbot.MBavgust 2005. A (V 1.7.1)Nizak
Win32/Rbot.MCavgust 2005. A (V 1.7.1)Nizak
Win32/Bobaxseptembar 2005. (V 1.8) Umeren
Win32/Esbotseptembar 2005. (V 1.8) Nizak
Win32/Gaelseptembar 2005. (V 1.8) Umeren
Win32/Yahaseptembar 2005. (V 1.8) Nizak
Win32/Zotobseptembar 2005. (V 1.8) Nizak
Win32/Antinnyoktobar 2005. (V 1.9) Umeren
Win32/Gibeoktobar 2005. (V 1.9) Nizak
Win32/Mywifeoktobar 2005. (V 1.9) Nizak
Win32/Wukilloktobar 2005. (V 1.9) Umeren
Win32/Bugbearnovembar 2005. (V 1.10) Nizak
Win32/Codbotnovembar 2005. (V 1.10) Nizak
Win32/Mabutunovembar 2005. (V 1.10) Nizak
Win32/Opaservnovembar 2005. (V 1.10) Nizak
Win32/Swennovembar 2005. (V 1.10) Nizak
Win32/IRCBotdecembar 2005. (V 1.11)Umeren
Win32/Ryknosdecembar 2005. (V 1.11)Nizak
WinNT/F4IRootkitdecembar 2005. (V 1.11)Umeren
Win32/Bofrajanuar 2006. (V 1.12)Nizak
Win32/Maslanjanuar 2006. (V 1.12)Nizak
Win32/Paritejanuar 2006. (V 1.12)Umeren
Win32/Alcanfebruar 2006. (V 1.13)Umeren
Win32/Badtransfebruar 2006. (V 1.13)Nizak
Win32/Eyevegfebruar 2006. (V 1.13)Nizak
Win32/Magistrfebruar 2006. (V 1.13)Nizak
Win32/Atakmart 2006. (V 1.14)Nizak
Win32/Torvilmart 2006. (V 1.14)Nizak
Win32/Zlobmart 2006. (V 1.14)Umeren
Win32/Lockskyapril 2006. (V 1.15)Umeren
Win32/Reatleapril 2006. (V 1.15)Nizak
Win32/Vallaapril 2006. (V 1.15)Nizak
Win32/Evamanmaj 2006. (V 1.16)Nizak
Win32/Gandamaj 2006. (V 1.16)Nizak
Win32/Plexusmaj 2006. (V 1.16)Nizak
Win32/Cissijun 2006. (V 1.17)Nizak
Win32/Fizzerjun 2006. (V 1.17)Nizak
Win32/Alemodjul 2006. (V 1.18)Umeren
Win32/Chirjul 2006. (V 1.18)Umeren
Win32/Hupigonjul 2006. (V 1.18)Umeren
Win32/Nsagjul 2006. (V 1.18)Nizak
Win32/Bankeravgust 2006. (V 1.19)Umeren
Win32/Jeefoavgust 2006. (V 1.19)Umeren
Win32/Bancosseptembar 2006. (V 1.20)Umeren
Win32/Sinowalseptembar 2006. (V 1.20) Umeren
Win32/Harnigoktobar 2006. (V 1.21) Nizak
Win32/Passalertoktobar 2006. (V 1.21) Nizak
Win32/Tibsoktobar 2006. (V 1.21) Umeren
Win32/Brontoknovembar 2006. (V 1.22) Umeren
Win32/Beenutdecembar 2006. (V 1.23) Nizak
Win32/Haxdoorjanuar 2007. (V 1.24) Umeren
WinNT/Haxdoorjanuar 2007. (V 1.24) Umeren
Win32/Strationfebruar 2007. (V 1.25)Umeren
Win32/Mitgliederfebruar 2007. (V 1.25)Nizak
Win32/Alureonmart 2007. (V 1.27)Umeren
Win32/Funnerapril 2007. (V 1.28)Nizak
Win32/Renosmaj 2007. (V 1.29)Umeren
Win32/Allaplejun 2007. (V 1.30)Umeren
Win32/Buskyjul 2007. (V 1.31)Umeren
Win32/Virut.Aavgust 2007. (V 1.32)Umeren
Win32/Virut.Bavgust 2007. (V 1.32)Umeren
Win32/Zonebacavgust 2007. (V 1.32)Umeren
Win32/Nuwarseptembar 2007. (V 1.33)Umeren
Win32/RJumpoktobar 2007. (V 1.34)Umeren
Win32/ConHooknovembar 2007. (V 1.35) Umeren
Win32/Fotomotodecembar 2007. (V 1.36)Umeren
Win32/Cutwailjanuar 2008. (V 1.37)Umeren
Win32/Ldpinchfebruar 2008. (V 1.38)Umeren
Win32/Virtumondemart 2008. (V 1.39) Umeren
Win32/Vundomart 2008. (V 1.39) Umeren
Win32/Newaccmart 2008. (V 1.39) Umeren
Win32/Oderoormaj 2008. (V 1.41)Umeren
Win32/Captiyamaj 2008. (V 1.41)Umeren
Win32/Corripiojun 2008. (V 1.42)Umeren
Win32/Frethogjun 2008. (V 1.42) Umeren
Win32/Taterfjun 2008. (V 1.42) Umeren
Win32/Storarkjun 2008. (V 1.42) Umeren
Win32/Tilcunjun 2008. (V 1.42) Umeren
Win32/Zutenjun 2008. (V 1.42) Umeren
Win32/Ceekatjun 2008. (V 1.42) Umeren
Win32/Lolydajun 2008. (V 1.42) Umeren
Win32/Horstjul 2008. (V 2.0)Umeren
Win32/Matcashavgust 2008. (V 2.1) Umeren
Win32/Slenfbotseptembar 2008. (V 2.2)Umeren
Win32/Rustockoktobar 2008. (V 2.3)Umeren
Win32/FakeSecSennovembar 2008. (V 2.4)Umeren
Win32/Gimmivnovembar 2008. (V 2.4)Umeren
Win32/FakeXPAdecembar 2008. (V 2.5)Umeren
Win32/Yekteldecembar 2008. (V 2.5)Umeren
Win32/Banloadjanuar 2009. (V 2.6)Umeren
Win32/Confickerjanuar 2009. (V 2.6)Visok
Win32/Srizbifebruar 2009. (V 2.7)Umeren
Win32/Koobfacemart 2009. (V 2.8)Umeren
Win32/Waledacapril 2009. (V 2.9)Umeren
Win32/Winwebsecmaj 2009. (V 2.10) Umeren
Win32/InternetAntivirusjun 2009. (V 2.11)Umeren
Win32/FakeSpyprojul 2009. (V 2.12)Umeren
Win32/FakeReanavgust 2009. (V 2.13)Umeren
Win32/Bredolabseptembar 2009. (V 2.14)Umeren
Win32/Daursoseptembar 2009. (V 2.14)Umeren
Win32/FakeScantioktobar 2009. (V 3.0)Umeren
Win32/FakeVimesnovembar 2009. (V 3.1)Umeren
Win32/PrivacyCenternovembar 2009. (V 3.1) Umeren
Win32/Hamweqdecembar 2009. (V 3.2) Umeren
Win32/Rimecudjanuar 2010. (V 3.3) Umeren
Win32/Pushbotfebruar 2010. (V 3.4) Umeren
Win32/Helpudmart 2010. (V 3.5) Umeren
Win32/Maganiaapril 2010. (V 3.6) Umeren
Win32/Oficlamaj 2010. (V 3.7)Umeren
Win32/FakeInitjun 2010. (V 3.8)Umeren
Win32/Bubnixjul 2010. (V 3.9) Umeren
Win32/Stuxnetavgust 2010. (V 3.10)Umeren
Win32/CplLnkavgust 2010. (V 3.10)Umeren
Crv:Win32/Vobfus.gen!Aavgust 2010. (V 3.10)Umeren
Crv:Win32/Vobfus.gen!Bavgust 2010. (V 3.10)Umeren
Crv:Win32/Vobfus.gen!Cavgust 2010. (V 3.10)Umeren
Crv:Win32/Vobfus!dllavgust 2010. (V 3.10)Umeren
Crv:Win32/Sality.AUavgust 2010. (V 3.10)Umeren
Virus:Win32/Sality.AUavgust 2010. (V 3.10)Umeren
Trojanski konj:WinNT/Salityavgust 2010. (V 3.10)Umeren
Win32/FakeCogseptembar 2010. (V 3.11)Umeren
Win32/Vobfusseptembar 2010. (V 3.11) Umeren
Win32/Zbotoktobar 2010. (V 3.12) Umeren
Win32/FakePAVnovembar 2010. (V 3.13)Umeren
Crv:Win32/Sality.ATnovembar 2010. (V 3.13)Umeren
Virus:Win32/Sality.ATnovembar 2010. (V 3.13)Umeren
Win32/Qakbotdecembar 2010. (V 3.14)Umeren
Win32/Lethicjanuar 2011. (V 3.15)Umeren
Win32/Cycbotfebruar 2011. (V 3.16)Umeren
Win32/Renocidemart 2011. (V 3.17)Umeren
Win32/Afcoreapril 2011. (V 3,18) Umeren
Win32/Ramnitmaj 2011. (V 3,19) Umeren
Win32/Rorpianjun 2011. (V 3,20) Umeren
Win32/Yimfocajun 2011. (V 3,20) Umeren
Win32/Nuqeljun 2011. (V 3,20) Umeren
Win32/Tracurjul 2011. (V 3,21) Umeren
Win32/Dursgjul 2011. (V 3,21) Umeren
Win32/FakeSysdefavgust 2011. (V 3,22) Umeren
Win32/Hilotiavgust 2011. (V 3,22) Umeren
Win32/Bamitalseptembar 2011. (V 4,0)Umeren
Win32/Kelihosseptembar 2011. (V 4,0) Umeren
Win32/EyeStyeoktobar 2011. (V 4,1) Umeren
Win32/Poisonoktobar 2011. (V 4,1) Umeren
Win32/Dofoilnovembar 2011. (V 4,2) Umeren
Win32/Carberpnovembar 2011. (V 4,2) Umeren
Win32/Cridexnovembar 2011. (V 4,2) Umeren
Win32/Helompydecembar 2011. (V 4,3) Umeren
Win32/Sefnitjanuar 2012. (V 4,4) Umeren
Win32/Pramrofebruar 2012. (V 4,5) Umeren
Win32/Fareitfebruar 2012. (V 4,5) Umeren
Win32/Dorkbotmart 2012. (V 4,6) Umeren
Win32/Hiolesmart 2012. (V 4,6) Umeren
Win32/Yeltminkymart 2012. (V 4,6) Umeren
Win32/Pluzoks.Amart 2012. (V 4,6) Umeren
Win32/Claretoreapril 2012. (V 4,7) Umeren
Win32/Bocinexapril 2012. (V 4,7) Umeren
Win32/Gamarueapril 2012. (V 4,7) Umeren
Win32/Unruymaj 2012. (V 4,8) Umeren
Win32/Dishigymaj 2012. (V 4,8) Umeren
Win32/Cleamanjun 2012. (V 4,9) Umeren
Win32/Kuluozjun 2012. (V 4,9) Umeren
Win32/Bafruzavgust 2012. (V 4,11)Ozbiljan
Win32/Matsnuavgust 2012. (V 4,11)Ozbiljan
Win32/Medfosseptembar 2012. (V 4,12) Ozbiljan
Win32/Nitoloktobar 2012. (V 4,13)Ozbiljan
Win32/OneScanoktobar 2012. (V 4,13)Ozbiljan
Win32/Folstartnovembar 2012. (V 4,14) Ozbiljan
Win32/Weelsofnovembar 2012. (V 4,14) Ozbiljan
Win32/Phorpiexnovembar 2012. (V 4,14) Ozbiljan
Win32/Phdetdecembar 2012. (V 4,15) Ozbiljan
Win32/Ganelpjanuar 2013. (V 4,16) Ozbiljan
Win32/Lefgroojanuar 2013. (V 4,16) Ozbiljan
Win32/Sirefeffebruar 2013. (V 4,17)Ozbiljan
Win32/Wecyklermart 2013. (V 4,18) Ozbiljan
Win32/Babonockapril 2013. (V 4,19) Ozbiljan
Win32/Redymsapril 2013. (V 4,19) Ozbiljan
Win32/Vesenlosowapril 2013. (V 4,19) Ozbiljan
Win32/fakedefmaj 2013. (V 4,20) Ozbiljan
Win32/Vicenormaj 2013. (V 4,20) Ozbiljan
Win32/Kexqoudmaj 2013. (V 4,20) Ozbiljan
Win32/Tupymjun 2013. (V 4,21) Ozbiljan
Win32/Simdaseptembar 2013. (V 5,4) Ozbiljan
Win32/Shiotoboktobar 2013. (V 5,5)Ozbiljan
Win32/Foidanoktobar 2013. (V 5,5)Ozbiljan
*Ocena ozbiljnosti se odnosi na ocene ozbiljnosti upozorenja na virus koje se pojavljuju na sledećoj Microsoft Veb lokaciji: Imajte u vidu da ocene ozbiljnosti pretnji mogu da se ažuriraju povremeno da bi se u obzir uzele promene raširenosti i drugi faktori.

**W32/Hackdef obično skriva drugi potencijalno neželjeni softver na računaru. Ako alatka za čišćenje prijavi da je W32/Hackdef otkriven na računaru, preporučujemo da pokrenete skeniranje ažurnim antivirusnim i antišpijunskim programima (pogledajte http://www.microsoft.com/security/pc-security/antivirus.aspx). Ako želite da prikažete softver koji je W32/Hackdef skrivao, prvo otvorite datoteku evidencije za alatku čistača (%Windir%\Debug\Mrt.log). Zatim u odeljku „Mogući rezultati skeniranja“ pronađite redove koji sadrže fasciklu u kojoj se nalazi Win32/Hackdef. U toj istoj fascikli trebalo bi da pronađete konfiguracionu datoteku Win32/Hackdef koja ima oznaku tipa datoteke .ini. Prikažite ovu datoteku da biste utvrdili softver koji je Win32/Hackdef skrivao na računaru.

Alatka ne otkriva niti uklanja drugi zlonamerni softver koji nije naveden u ovoj tabeli. Da biste skenirali računar i uklonili drugi zlonamerni softver, koristite ažurni antivirusni proizvod. Više informacija potražite na sledećoj Microsoft Veb lokaciji za zaštitu računara:

Komponenta za izveštavanje

Alatka za uklanjanje zlonamernog softvera šalje informacije korporaciji Microsoft ako otkrije zlonamerni softver ili pronađe grešku. Određene informacije koje se šalju korporaciji Microsoft sastoje se od sledećih stavki:
 • Ime zlonamernog softvera koji je otkriven
 • Rezultat uklanjanja zlonamernog softvera
 • Verzija operativnog sistema
 • Lokalni standard operativnog sistema
 • Arhitektura procesora
 • Broj verzije alatke
 • Indikator koji ukazuje na to da li alatku koristi Microsoft Update, Windows Update, automatsko ažuriranje, Download Center ili se koristi sa Veb lokacije
 • Anonimni GUID
 • Šifrovani jednosmerni hash (MD5) putanje i imena datoteke svake datoteke zlonamernog softvera koja je uklonjena sa računara
Ako se očigledno zlonamerni softver pronađe na računaru, alatka od vas traži da korporaciji Microsoft pošaljete informacije koje ovde nisu navedene. Bićete upitani za svaku od ovih instanci, a ove informacije se šalju samo ako to odobrite. Dodatne informacije obuhvataju sledeće:
 • Datoteke za koje se sumnja da predstavljaju zlonamerni softver. Alatka će identifikovati datoteke za vas.
 • Šifrovani jednosmerni hash (MD5) svih sumnjivih datoteka koje su otkrivene.
Funkciju izveštavanja možete onemogućiti. Za više informacija o tome kako da onemogućite komponentu za izveštavanje i kako da sprečite da ova alatka šalje informacije korporaciji Microsoft, pogledajte članak Microsoft baze znanja
891716 Primena Microsoft Windows alatke za uklanjanje zlonamernog softvera u poslovnom okruženju

Mogući rezultati skeniranja

Kada se alatka pokrene, postoje četiri glavna rezultata koje alatka za uklanjanje može prijaviti korisniku:
 • Nije pronađena nijedna zaraza.
 • Pronađena je i uklonjena najmanje jedna zaraza.
 • Zaraza je pronađena, ali nije uklonjena. Ovaj rezultat će biti prikazan ako su na računaru pronađene sumnjive datoteke. Da biste lakše uklonili ove datoteke, trebalo bi da koristite ažurni antivirusni proizvod.
 • Zaraza je pronađena i delimično uklonjena. Da biste dovršili uklanjanje, trebalo bi da koristite ažurni antivirusni proizvod.

Najčešća pitanja u vezi sa alatkom za uklanjanje zlonamernog softvera

 • P1: Da li alatka ima digitalni potpis korporacije Microsoft?
  O1: Da.
 • P2: Koje vrste informacija sadrži datoteka evidencije?
  O2: Za više informacija o datoteci evidencije, pogledajte članak Microsoft baze znanja
  891716 Primena Microsoft Windows alatke za uklanjanje zlonamernog softvera u poslovnom okruženju
 • P3: Da li se ova alatka može ponovo distribuirati?
  O3: Da. U skladu sa uslovima licenciranja ove alatke, ona se može redistribuirati. Međutim, uverite se da redistribuirate najnoviju verziju alatke.
 • P4: Kako da znam da li koristim najnoviju verziju alatke?
  O4: Ako ste korisnik operativnog sistema Windows 7, Windows Vista, Windows XP ili Windows Server 2003, koristite Microsoft Update ili funkcionalnost Microsoft Update automatskog ažuriranja da biste testirali da li koristite najnoviju verziju alatke. Ako ste odabrali da ne koristite Microsoft Update i korisnik ste operativnog sistema Windows 7, Windows Vista, Windows XP ili Windows Server 2003 servisni paket 1 (SP1), koristite Windows Update. Odnosno koristite funkcionalnost Windows Update automatskog ažuriranja da biste testirali da li koristite najnoviju verziju alatke. Pored toga, možete da posetite lokaciju Microsoft Download Center. Takođe, ako je alatka zastarela više od 60 dana, alatka će vas podsetiti da potražite novu verziju alatke.
 • P5: Da li će se broj članka Microsoft baze znanja za alatku promeniti sa svakom novom verzijom?
  O5: Ne. Broj članka Microsoft baze znanja za alatku ostaće 890830 za buduće verzije alatke. Ime datoteke alatke kada se ona preuzme sa lokacije Microsoft Download Center promeniće se sa svakim izdanjem da bi odrazila mesec i godinu izdanja te verzije alatke.
 • P6: Da li postoji način na koji mogu da zatražim da alatka funkcioniše za novi zlonamerni softver?
  O6: Trenutno ne. Zlonamerni softver za koji alatka funkcioniše zasnovan je na metrikama koje prate rasprostranjenost zlonamernog softvera i oštećenja koja on može izazvati.
 • P7: Mogu li da utvrdim da li je alatka pokrenuta na računaru?
  O7: Da. Ako proverite ključ registratora, možete utvrditi da li je alatka pokrenuta na računaru i koja je poslednja verzija koja je korišćena. Za više informacija kliknite na sledeći broj članka da biste prikazali članak u Microsoft bazi znanja:
  891716Primena Microsoft Windows alatke za uklanjanje zlonamernog softvera u poslovnom okruženju
 • P8: Zašto ne vidim alatku u usluzi Microsoft Update, Windows Update ili u automatskom ažuriranju?
  O8: Postoji nekoliko slučajeva koji mogu sprečiti da vidite alatku na lokacijama Microsoft Update i Windows Update ili u okviru funkcije „Automatsko ažuriranje“:
  • Samo korisnicima operativnih sistema Windows 7, Windows Vista, Windows XP i Windows Server 2003 SP1 se alatka nudi u usluzi Windows Update ili automatskom ažuriranju.
  • Ako ste već pokrenuli trenutnu verziju alatke iz usluge Windows Update, Microsoft Update, automatskog ažuriranja ili iz bilo koja druga dva mehanizma izdavanja, ona se neće ponovo nuditi u usluzi Windows Update ili automatskom ažuriranju.
  • Prvi put kada pokrenete alatku putem automatskog ažuriranja, morate biti prijavljeni kao član grupe „Administratori“ da biste prihvatili uslove licenciranja.
 • P9: Kako Microsoft Update, Windows Update i automatsko ažuriranje određuju kome se alatka nudi?
  O9: Svim korisnicima operativnih sistema Windows 7, Windows Vista, Windows XP i Windows Server 2003 se nudi alatka ako su sledeći uslovi tačni:
  • Korisnici pokreću najnoviju verziju usluge Microsoft Update ili Microsoft Update funkcije „Automatsko ažuriranje“.
  • Korisnici još nisu pokrenuli trenutnu verziju alatke.
  Svim korisnicima operativnih sistema Windows 7, Windows Vista, Windows XP i Windows Server 2003 SP1 se nudi alatka ako su sledeći uslovi tačni:
  • Korisnici ne pokreću uslugu Microsoft Update.
  • Korisnici pokreću najnoviju verziju funkcije Windows Update ili Windows Update funkcije „Automatsko ažuriranje“.
  • Korisnici još nisu pokrenuli trenutnu verziju alatke.
 • P10: Kada pogledam datoteku evidencije, vidim da je tokom skeniranja došlo do grešaka. Kako mogu da ih rešim?
  O10: Za više informacija o greškama, pogledajte članak Microsoft baze znanja
  891717 Ispravljanje greške prilikom pokretanja Microsoft Windows alatke za uklanjanje zlonamernog softvera
 • P11: Da li će alatka biti ponovo izdata i ako nema novih bezbednosnih biltena za određeni mesec?
  O11: Da. Čak i ako ne postoje novi bilteni o bezbednosti za određeni mesec, alatka za uklanjanje zlonamernog softvera će biti ponovo izdata sa podrškom za otkrivanje i uklanjanje za najnoviji rašireni zlonamerni softver.
 • P12: Kako mogu da sprečim da mi ova alatka bude ponuđena ako koristim Microsoft Update, Windows Update ili „Automatsko ažuriranje“?
  O12: Kada vam alatka za uklanjanje zlonamernog softvera bude prvi put ponuđena sa lokacije Microsoft Update, iz usluge Windows Update ili automatskog ažuriranja, preuzimanje i pokretanje alatke možete odbiti tako što ćete odbiti uslove licenciranja. Ovo odbijanje se može primeniti samo na trenutnu verziju alatke ili na trenutnu verziju alatke i sve buduće verzije, u zavisnosti od opcija koje odaberete. Ako ste već prihvatili uslove licenciranja i ne želite da instalirate alatku putem usluge Windows Update, opozovite izbor u polju za potvrdu koje odgovara alatki u Windows Update korisničkom interfejsu.
 • P13: Kada pokrenem alatku sa lokacije Microsoft Update ili Windows Update ili putem funkcije „Automatsko ažuriranje“, gde se skladište datoteke alatke? Mogu li ponovo da pokrenem alatku?
  O13: Kada se preuzme sa lokacije Microsoft Update ili putem usluge Windows Update, alatka se pokreće samo jednom mesečno. Da biste alatku ručno pokrenuli više puta u mesecu, preuzmite je sa lokacije Download Center ili tako što ćete posetiti Veb lokaciju: Microsoft centar za bezbednost& i sigurnost.

 • Za skeniranje sistema na mreži pomoću Windows Live OneCare bezbednosnog skenera, idite na Veb lokaciju Microsoft bezbednosni skener.
 • P14: Mogu li da pokrenem ovu alatku na računaru sa operativnim sistemom Windows Embedded?
  O14: Alatka za uklanjanje zlonamernog softvera trenutno nije podržana na računarima sa operativnim sistemom Windows Embedded.
 • P15: Da li pokretanje alatke zahteva da na računaru budu instalirane bezbednosne ispravke?
  O15: Ne. Za razliku od većine prethodnih alatki čistača koje je proizvela korporacija Microsoft, alatka za uklanjanje zlonamernog softvera ne zahteva nikakve bezbednosne ispravke kao preduslov. Međutim, strogo se preporučuje da instalirate sve kritične ispravke pre korišćenja alatke da biste sprečili ponovnu zaraženost zlonamernim softverom koji iskorišćava bezbednosne ranjivosti.
 • P16: Mogu li da primenim ovu alatku koristeći SUS ili SMS? Da li je kompatibilna sa MBSA?
  O16: Za informacije o primeni ove alatke, pogledajte članak Microsoft baze znanja
  891716 Primena Microsoft Windows alatke za uklanjanje zlonamernog softvera u poslovnom okruženju
 • P17: Da li je potrebno da imam instalirane starije alatke za čišćenje radi pokretanja alatke za uklanjanje zlonamernog softvera?
  O17: Ne.
 • P18: Da li je dostupna diskusiona grupa za ovu alatku?
  O18: Da. Možete koristiti diskusionu grupu microsoft.public.security.virus.
 • P19: Zašto se pojavljuje prozor Windows File Protection kada pokrenem alatku?
  O19: U nekim slučajevima, kada se određeni virusi pronađu na sistemu, alatka čistača pokušava da popravi zaražene Windows sistemske datoteke. Iako ova radnja uklanja zlonamerni softver iz ovih datoteka, ona takođe može pokrenuti funkciju Windows File Protection. Ako vidite prozor Windows File Protection, preporučujemo da sledite uputstva i ubacite Microsoft Windows CD. To će vratiti očišćene datoteke u originalno stanje pre zaraze.
 • P20: Da li su dostupne lokalizovane verzije ove alatke?
  O20: Da, alatka je dostupna na 24 jezika. Pre izdanja iz februara 2006. svaka lokalizovana verzija alatke bila je dostupna kao posebno preuzimanje. Počev od februara 2006. alatka se nudi kao višejezičko preuzimanje. Zato je dostupna samo jedna verzija alatke, a odgovarajući jezik se prikazuje na osnovu jezika trenutnog operativnog sistema.
 • P21: Pronašao sam datoteku Mrtstub.exe u nasumično nazvanom direktorijumu na računaru. Da li je datoteka Mrtstub.exe legitimna komponenta alatke?
  O21: Alatka koristi datoteku sa imenom Mrtstub.exe za određene operacije. Ako utvrdite da je datoteku potpisao Microsoft, datoteka je legitimna komponenta alatke.
 • P22: Da li se MSRT može pokrenuti u bezbednom režimu?
  O22: Da. Ako pokrenete MSRT pre nego što pokrenete računar u bezbednom režimu, možete da pristupite alatki MSRT preko izvršne datoteke %windir%\system32\mrt.exe. Dvaput kliknite na mrt.exe da biste pokrenuli MSRT, a zatim sledite uputstva koja vidite na ekranu.
Dodatni resursi
fixit fix it
Dodatni resursi
Svojstva

ID članka: 890830 - Poslednji pregled: 11/07/2013 19:57:00 - Verzija: 3.0

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Enterprise, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise N, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium N, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional N, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter N, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate N, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2012 Standard

 • kbmsnpartnerportal kbhowto kbacwsurvey kbsecurity kbinfo kbfixme kbmsifixme kbvideocontent KB890830
Povratne informacije