Trenutno ste van mreže; čekamo da se ponovo povežete na internet

Primate poruku o grešci „Nepotpuna provera valjanosti: Greška provere valjanosti na mreži” ili kod greške „0x80080204” kada pokušate da proverite valjanost sistema Windows XP

Ukinuta je podrška za Windows XP

Microsoft je 8. aprila 2014. godine ukinuo podršku za Windows XP. Ova promena je uticala na ispravke softvera i bezbednosne opcije. Saznajte kako ovo utiče na vas i kako da ostanete zaštićeni.

SIMPTOMI
Kada pokrenete alatku za proveru valjanosti programa Windows Genuine Advantage kako biste proverili valjanost vaše kopije operativnog sistema Microsoft Windows XP, primićete sledeću poruku o grešci ili sledeći kod greške:

Poruka o grešci:
Nepotpuna provera valjanosti: Greška provere valjanosti na mreži.
Kod greške
0x80080204
Napomena Program Windows Genuine Advantage koristi alatku za proveru valjanosti „Windows Genuine Advantage Validation Tool”. Ova alatka pretražuje Windows product key šifru kako bi utvrdila da li je operativni sistem računara originalan.
UZROK
Ovaj problem se može javiti ako datum i vreme na računaru nisu podešeni na trenutni datum i vreme.
REŠENJE
Da biste rešili ovaj problem, podesite datum i vreme u operativnom sistemu Windows XP na trenutni datum i vreme. Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. Koristite nalog sa administrativnim akreditivima kako biste se prijavili na operativni sistem Windows.
  2. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, ukucajte timedate.cpl i zatim kliknite na dugme U redu.
  3. Izaberite karticu Datum& Vreme i zatim podesite datum i vreme na trenutni datum i vreme.
  4. Kliknite na dugme Primeni i zatim kliknite na dugme U redu.
  5. Zatvorite sve instance programa Microsoft Internet Explorer.
  6. Pokrenite program Internet Explorer i zatim ponovo pokušajte da proverite valjanost operativnog sistema sistema Windows.
WGA, provera valjanosti
Svojstva

ID članka: 906533 - Poslednji pregled: 09/14/2006 15:29:24 - Verzija: 2.1

Microsoft Windows Genuine Advantage, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

  • kberrmsg kbtshoot kbprb KB906533
Povratne informacije