Trenutno ste van mreže; čekamo da se ponovo povežete na internet

Poruka o grešci prilikom pokušaja instaliranja programa Windows Defender (Beta 2) na računaru koji radi pod operativnim sistemom Windows 2000: „Softver zahteva GDI+ Učitajte Windows 2000 Security Software Prerequisite Pack“

Ovaj članak je arhiviran. Nudi se „kakav jeste“ i više neće biti ažuriran.


Informacije o Beta verziji
Ovaj članak raspravlja o Beta verziji proizvoda kompanije Microsoft. Informacije u ovom članku su date kao takve i podložne su promenama bez najave.

Za ovaj proizvod Beta verzije nije dostupna formalna podrška od strane kompanije Microsoft. Za informacije o tome kako da nabavite podršku za Beta verziju pogledajte dokumentaciju koja je uključena uz datoteke Beta proizvoda ili pogledajte Web lokaciju sa koje ste preuzeli ovo izdanje.
SIMPTOMI
Kada pokušate da instalirate program Microsoft Windows Defender (Beta 2) na računaru koji radi pod operativnim sistemom Microsoft Windows 2000, možete da primite sledeću poruku o grešci:
Ovaj softver zahteva GDI+. Učitajte Windows 2000 Security Software Prerequisite Pack
Kada kliknete na dugme OK (U redu), možda ćete dobiti sledeću poruku o grešci:
Greška u instalaciji

Rad čarobnjaka je prekinut pre nego što je program Windows Defender mogao biti instaliran u potpunosti.

Sistem nije izmenjen. Da biste dovršili instalaciju neki drugi put, ponovo pokrenite program za instalaciju.

Kliknite na dugme Finish (Završi) da biste zatvorili čarobnjak.
UZROK
Ovaj problem se javlja jer program Windows Defender (Beta 2) zahteva određene binarne datoteke programa Microsoft Windows graphics device interface (GDI+) (Interfejs grafičkih uređaja za operativni sistem Microsoft Windows). Po podrazumevanoj vrednosti, ove GDI+ binarne datoteke možda nisu instalirane na računaru koji radi pod operativnim sistemom Windows 2000.

Da biste instalirali program Windows Defender (Beta 2), morate da radite sa trenutnom verzijom programa GDI+. Trenutna verzija programa GDI+ je dostupna na Web lokacijama Windows Update (Ažuriranje Windowsa) i Microsoft Download Center (Microsoft Centar za preuzimanje).

Interfejs grafičkih uređaja za operativni sistem Windows omogućava aplikacijama da koriste grafiku i oblikovani tekst na video prikazu i na štampaču. Aplikacije koje rade pod operativnim sistemom Windows nemaju direktan pristup grafičkom hardveru. Umesto toga, interfejs grafičkih uređaja za operativni sistem Windows je u interakciji sa upravljačkim programima uređaja u ime aplikacija.
REŠENJE
Da biste rešili ovaj problem, sledite ove korake:
 1. Preuzmite program Platform SDK Redistributable: GDI+. Da biste to uradili, posetite sledeću Microsoft Web lokaciju: Važno Kada preuzmete datoteku Ggdiplus_dnld.exe, kliknite na dugme Save (Sačuvaj) i zatim sačuvajte datoteku na radnoj površini.
 2. Dvaput kliknite na datoteku Ggdiplus_dnld.exe i zatim kliknite na dugme Yes (Da) kako biste prihvatili Microsoft Software License Terms (Uslove licenciranja za Microsoft softver).
 3. Dekomprimujte sve datoteke na radnu površinu kada to od Vas bude zatraženo. Da biste to uradili, kliknite na dugme Browse (Pronađi), dvaput kliknite na stavku Desktop (Radna površina) i zatim izaberite stavku Unzip (Dekomprimuj).
 4. Ručno kopirajte datoteku Gdiplus.dll sa radne površine u fasciklu „%systemroot%\System32“. Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. Kliknite desnim tasterom miša na dugme Start (Start) i zatim izaberite stavku Explore (Istraži).
  2. Izaberite stavku Desktop (Radna površina).
  3. Kliknite desnim tasterom miša na datoteku Gdiplus.dll i zatim izaberite stavku Copy (Kopiraj).
  4. Kliknite na dugme Start (Start), izaberite stavku (Run) Pokreni, otkucajte %systemroot%\System32 i zatim kliknite na dugme OK (U redu).
  5. Izaberite stavku Edit (Uredi) i zatim izaberite stavku Paste (Nalepi).
 5. Pokušajte da instalirate program Windows Defender (Beta 2).
STATUS
Microsoft potvrđuje da je to problem kod Microsoft proizvoda navedenih u odeljku „Odnosi se na".
Svojstva

ID članka: 915052 - Poslednji pregled: 12/09/2015 04:45:11 - Verzija: 1.0

Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server

 • kbnosurvey kbarchive atdownload kbexpertisebeginner kberrmsg KB915052
Povratne informacije