Trenutno ste van mreže; čekamo da se ponovo povežete na internet

Greška u otvaranju pomoći u programima zasnovanim na Windows platformi: „Funkcija nije uključena“ ili „Pomoć nije podržana“

Simptomi
Kada se ovaj problem javi, dobijate neku od sledećih poruka o grešci.

Razvijte da biste videli celu poruku o grešci
Pomoć za ovaj program je kreirana u formatu Windows pomoći koji je korišćen u prethodnim verzijama sistema Windows i nije podržana u operativnom sistemu Windows Vista.
Pomoć za ovaj program je kreirana u formatu Windows pomoći koja zavisi od funkcije koja nije uključena u ovu verziju sistema Windows. Međutim, možete preuzeti program koji će vam omogućiti da prikažete pomoć kreiranu u formatu Windows pomoći.
Pomoć za ovaj program je kreirana u formatu Windows pomoći koja zavisi od funkcije koja nije uključena u ovu verziju sistema Windows. Više informacija potražite na Microsoft Veb lokaciji za pomoć i podršku:

Rešenje
Da biste rešili ovaj problem, preuzmite i instalirajte program Windows pomoć (WinHlp32.exe) za svoju verziju operativnog sistema Windows.Važne napomene o preuzimanju ovog programa
 • Otvorite veze u programu Internet Explorer.
 • Ako vidite poruku „Potrebna je validacija“ kad otvorite stranicu za preuzimanje, kliknite na dugme Nastavi, a zatim pratite uputstva na ekranu.
 • Kada se od vas zatraži da preuzmete datoteku, izaberite ime datoteke koje sadrži oznaku „x64“ za 64-bitne verzije operativnog sistema Windows, ili „x86“ za 32-bitne verzije operativnog sistema Windows. Koristite sledeće informacije za automatsko otkrivanje da biste napravili izbor.
  Trenutno koristite 32-bitni operativni sistem.
 • Program „Windows pomoć“ nije podržan u verziji Windows Server 2012 kao ni u drugim verzijama operativnog sistema Windows Server.
Ukoliko naiđete na probleme kada instalirate WinHlp32.exe ili koristite pomoć, pređite na odeljak „Više informacija“.


Više informacija za napredne korisnike
Ovaj problem se javlja kad Windows pomoć koristi neku stariju verziju programa „Windows pomoć“ (WinHlp32.exe) za prikaz sadržaja.
Poznati problemi koji se mogu javiti kada instalirate WinHlp32.exe

Windows Update greška 80070422Ručno rešite ovaj problem
Ako dobijete Windows Update grešku 80070422 prilikom preuzimanja ispravke WinHlp32.exe, možda ćete morati da promenite postavke usluge Windows Update, a zatim da ponovo pokrenete uslugu. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start i otkucajte Usluge u okvirima za tekst Započni pretragu ili Pretraži programe i datoteke.
 2. Na listi „Programi“ kliknite dvaput na stavku Usluge. Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili potvrda, otkucajte lozinku ili obezbedite potvrdu.
 3. Kliknite desnim tasterom miša na uslugu Windows Update i kliknite na stavku Svojstva.
 4. Na kartici Opšte postavke uverite se da je izabrana opcija Automatsko pored stavke Tip pokretanja.
 5. Pored stavke Status usluge proverite da li je usluga pokrenuta. Ako nije pokrenuta, kliknite na dugme Start. Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili potvrda, otkucajte lozinku ili obezbedite potvrdu.
 6. Kliknite na dugme U redu.
Poznati problemi koji se mogu javiti nakon što instalirate WinHlp32.exe
Na sledećoj listi prikazane su poznate regresije funkcionalnosti u odnosu na prethodna izdanja programa WinHlp32.exe. Sledeći poznati problemi se primenjuju samo na verziju programa WinHlp32.exe o kojoj se govori u ovom članku.
 • Makroi su onemogućeni.

  Sledeći makroi su podrazumevano onemogućeni u programu „Windows pomoć“:
  • ExecFile
  • RegisterRoutine
  • ShellExecute
  • ShortCut
  • Generate
  • Test
  • ExecProgram
  Međutim, svi ostali makroi u .hlp datotekama funkcionisaće kao i u prethodnim izdanjima. Zbog toga, ako se nakon instaliranja programa „Windows pomoć“ za operativni sistem Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 ili Windows Server 2008 R2 otvori .hlp datoteka koja zavisi od ovih makroa, neke funkcije za tu datoteku možda neće raditi ispravno. Ako dođe do ovog problema, možete dobiti sledeću poruku o grešci:
  Došlo je do problema prilikom pokretanja makroa. (1037)
  Ako morate da koristite ove makroe, možete da ih uključite tako što ćete izmeniti smernice grupe ili registrator na način koji je opisan u odeljku „Stavke registratora i smernice grupe za administratore mreže“.
 • Nije moguće pristupiti .hlp datotekama koje su uskladištene na intranet lokacijama

  Po podrazumevanoj vrednosti, WinHlp32.exe ne može se koristiti za pristup .hlp datotekama koje su uskladištene na intranet lokacijama. Ako pokušate da otvorite udaljenu datoteku, dobijate sledeću poruku o grešci:
  Nije moguće prikazati ovu datoteku za pomoć. Pokušajte da ponovo otvorite datoteku za pomoć, a ako i dalje dobijate ovu poruku, kopirajte datoteku za pomoć na drugu disk jedinicu i pokušajte ponovo.
  Ako morate da pristupite .hlp datotekama uskladištenim na lokacijama intraneta, možete da ih deblokirate tako što ćete izmeniti „Smernice grupe“ ili registrator na način koji je opisan u odeljku „Stavke registratora i smernice grupe za administratore mreža“.
 • Neinteraktivni korisnički pristup je blokiran

  Pristup .hlp datotekama blokirali su neinteraktivni korisnici, na primer sistemski procesi. Korisnik ne dobija poruku o grešci kada dođe do ove greške.
 • Funkcionalnost „prevuci i otpusti“ je onemogućena

  Podrška za funkcionalnost „prevuci i otpusti“ u aplikaciji je onemogućena. Korisnik ne dobija poruku o grešci kada dođe do ove greške.
 • Zavisni elementi datoteka „Korišćenje pomoći“

  Datoteke za pomoć pod nazivom „Korišćenje pomoći“ uklonjene su iz operativnih sistema Windows Vista i Windows Server 2008. Uklonjene su sledeće datoteke:
  • Windows.hlp
  • Winhlp32.hlp
  • Winhlp32.cnt
  • Winhelp.cnt
  • Nocntnt.cnt
  Napomene
  • Ove datoteke nisu bile uključene u Windows 7 ili Windows Server 2008 R2.
  • Kada pokušate da otvorite .hlp datoteke koje zavise od ovih datoteka, može doći do greške.
Uputstvo za rešavanje problema sa kompatibilnošću vezanih za WinHlp32.exe
Možete da koristite WinHlp32.exe da biste prikazali 32-bitne datoteke pomoći. Ovo izdanje obezbeđuje postavke za smernice grupe i potključeve registratora koje možete da koristite da biste rešili probleme sa kompatibilnošću aplikacija. Na primer, postavke smernica grupe i potključevi registratora mogu da se koriste za rešavanje problema koji su povezani sa makroima u .hlp datotekama, kao i za pristup .hlp datotekama koje su uskladištene na intranet lokacijama. Međutim, ako korisnici prikazuju datoteke za pomoć iz nepoznatog izvora, računar će biti izložen većem riziku ukoliko su omogućene ove smernice ili postavke. Zbog toga bi trebalo da budete oprezni prilikom odlučivanja o primeni rešenja za kompatibilnost aplikacija koja su opisana u ovom odeljku.

Odgovorite na sledeća pitanja koja će vam pomoći da ustanovite da li treba da instalirate WinHlp32.exe, kao i koje promene da izvršite u smernicama i registratoru.
 • Da li su vam neophodne aplikacije i funkcionalnost na koje utiče uklanjanje programa WinHlp32.ex?
  • Koliko aplikacija zahteva WinHlp32.exe? Na koliko aplikacija utiču promene funkcionalnost? Koliko su važne te aplikacije?
  • Koliko je ozbiljno narušen ispravan rad aplikacija ovim promenama?
 • Koji su vaši bezbednosni zahtevi i mogućnosti?
  • Šta je važnije: da možete da koristite funkcionalnost koju pruža WinHlp32.exe ili da budete sigurni da je bezbednost na najvišem mogućem nivou?
  • Da li su spoljne bezbednosne mere, na primer lokalni ili korporativni zaštitni zid, dovoljno pouzdane za instaliranje programa WinHlp32.exe i izvršavanje promena u smernicama ili registratoru koje su opisane u ovom članku?
 • Ako ste u organizaciji, da li vaša organizacija isporučuje sadržaj u .hlp formatu?
  • Da li možete da izmenite program ili sadržaj tako da oni ne moraju da koriste WinHlp32.exe funkcionalnost? Na primer, da li sadržaj pomoći koji se trenutno nalazi u .hlp formatu možete da konvertujete u alternativni format datoteke kao što je .chm, .html ili .xml?
  • Da li vaša organizacija skladišti .hlp datoteke na intranetu? Da li možete da instalirate ove datoteke lokalno?
Omogućavanje makroa na jednom računaru nakon instalacije ispravke WinHlp32.exe
Pošto instalirate program WinHelp32.exe o kom se govori u ovom članku, određeni makroi će biti onemogućeni. Za više informacija o ovom problemu pogledajte odeljak „Poznati problemi“.

Ovaj odeljak sadrži korake za ponovno omogućavanje makroa izmenom ključa registratora. Ako je računar u kontrolisanom okruženju, nemojte slediti ove korake dok se ne posavetujete sa IT odeljenjem. IT odeljenja mogu odlučiti da ne omogućavaju ponovo makroe korišćenjem smernica grupe. IT odeljenja treba da pročitaju ovaj članak u celosti pre nego što nastavite.

Upozorenje Ovaj članak nudi informacije za rešavanje problema do kojih dolazi usled promena u ovom izdanju Windows pomoći. Međutim, Microsoft ne daje određene preporuke u vezi sa izborom odgovarajućih ključeva registratora i vrednosti za vaše jedinstveno okruženje. Ako ste u kontrolisanom okruženju, IT odeljenje će najbolje proceniti prednosti i rizike korišćenja ovih rešenja. Bezbednije je da se u registratoru ne vrše nikakve promene.

Napomena Da biste izvršili korake u ovom zadatku, morate biti prijavljeni na računar pomoću administratorskog naloga. Koristeći administratorski nalog možete izvršiti promene na računaru koje ne možete izvršiti ni sa jednim drugim nalogom, kao što je standardni nalog.

Da biste se prijavili koristeći administratorski nalog, morate znati lozinku za administratorski nalog na računaru. Ako ove korake izvodite na ličnom računaru, verovatno ste već prijavljeni sa administratorskim nalogom. Ako ove korake vršite na računaru na poslu, možda ćete morati da zamolite administratora sistema za pomoć.

Ručno omogućavanje makroa na jednom računaru

Važno Pažljivo pratite korake u ovom odeljku. Može doći do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Pre nego što ga izmenite, napravite rezervnu kopiju registratora za vraćanje u prethodno stanje za slučaj da se pojavi problem.

Da biste omogućili makroe na pojedinačnom računaru nakon što instalirate WinHelp32.exe, sledite ove korake:
 1. Prijavite se pomoću administratorskog naloga.
 2. Pritisnite taster sa Windows logotipom + R, otkucajte regedit, a zatim kliknite na dugme U redu.
  Dozvola kontrole korisničkog naloga Ako vam budu zatražene administratorska lozinka ili potvrda, otkucajte lozinku ili kliknite na dugme Nastavi.
 3. U 32-bitnim verzijama operativnog sistema Windows pronađite sledeći potključ registratora, a zatim kliknite na njega:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft

  U 64-bitnim verzijama operativnog sistema Windows pronađite sledeći potključ registratora, a zatim kliknite na njega:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft
 4. U meniju Uređivanje postavite pokazivač na stavku Novo, a zatim izaberite stavku Ključ.
 5. Otkucajte WinHelp, a zatim pritisnite taster Enter.
 6. Kliknite na ključ WinHelp.
 7. U meniju Uređivanje postavite pokazivač na stavku Novo, a zatim izaberite stavku DWORD (32-bitna) vrednost.
 8. Otkucajte AllowProgrammaticMacros, a zatim pritisnite taster Enter.
 9. U meniju Uređivanje izaberite stavku Izmeni.
 10. U polju Podaci o vrednosti otkucajte 1, izaberite stavku Heksadecimalno u oblasti Baza, a zatim kliknite na dugme U redu.
 11. Izađite iz alatke „Uređivač registratora“.
Deblokiranje .hlp datoteka koje su uskladištene na intranetu na jednom računaru nakon instalacije ispravke WinHlp32.exe
Pošto instalirate datoteku WinHelp32.exe o kojoj se govori u ovom članku, .hlp datoteke koje su uskladištene na intranet lokacijama se blokiraju. Za više informacija o ovom problemu pogledajte odeljak „Poznati problemi“.

Ovaj odeljak sadrži korake za deblokiranje ovih .hlp datoteka izmenom ključa registratora. Ako je računar u kontrolisanom okruženju, nemojte slediti ove korake dok se ne posavetujete sa IT odeljenjem. IT odeljenja mogu odlučiti da ne omogućavaju ponovo makroe korišćenjem smernica grupe.

Važno Ovaj članak sadrži informacije koje vam pokazuju kako da smanjite nivo bezbednosnih postavki ili kako da isključite bezbednosne funkcije na računaru. Ove promene možete da izvršite da biste rešili određeni problem. Pre nego što izvršite ove promene, preporučuje se da procenite rizike koji su povezani sa primenom tog rešenja u određenom okruženju. Ako primenite ovo rešenje, preduzmite sve odgovarajuće dodatne korake da biste zaštitili računar.

Upozorenje Ovaj članak nudi informacije za rešavanje problema do kojih dolazi usled promena u ovom izdanju Windows pomoći. Međutim, Microsoft ne daje određene preporuke u vezi sa izborom odgovarajućih ključeva registratora i vrednosti za vaše jedinstveno okruženje. Ako ste u kontrolisanom okruženju, IT odeljenje će najbolje proceniti prednosti i rizike korišćenja ovih rešenja. Bezbednije je da se u registratoru ne vrše nikakve promene.

Napomena Da biste izvršili korake u ovom zadatku, morate biti prijavljeni na računar pomoću administratorskog naloga. Koristeći administratorski nalog možete izvršiti promene na računaru koje ne možete izvršiti ni sa jednim drugim nalogom, kao što je standardni nalog.

Da biste se prijavili koristeći administratorski nalog, morate znati lozinku za administratorski nalog na računaru. Ako ove korake vršite na ličnom računaru, verovatno ste već prijavljeni sa administratorskim nalogom. Ako ove korake vršite na računaru na poslu, možda ćete morati da zamolite administratora sistema za pomoć.


Ručno deblokiranje .hlp datoteka koje su uskladištene na intranetu na jednom računaru

Važno Pažljivo pratite korake u ovom odeljku. Može doći do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Pre nego što ga izmenite, napravite rezervnu kopiju registratora za vraćanje u prethodno stanje za slučaj da se pojavi problem.

Da biste deblokirali .hlp datoteke pošto instalirate WinHelp32.exe, pratite ove korake:
 1. Prijavite se pomoću administratorskog naloga.
 2. Pritisnite taster sa Windows logotipom + R, otkucajte regedit i kliknite na dugme U redu.
  Dozvola kontrole korisničkog naloga Ako vam budu zatražene administratorska lozinka ili potvrda, otkucajte lozinku ili kliknite na dugme Nastavi.
 3. U 32-bitnim verzijama operativnog sistema Windows pronađite sledeći potključ registratora, a zatim kliknite na njega:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft

  U 64-bitnim verzijama operativnog sistema Windows pronađite sledeći potključ registratora, a zatim kliknite na njega:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft
 4. U meniju Uređivanje postavite pokazivač na stavku Novo, a zatim izaberite stavku Ključ.
 5. Otkucajte WinHelp, a zatim pritisnite taster Enter.
 6. Kliknite na ključ WinHelp.
 7. U meniju Uređivanje postavite pokazivač na stavku Novo, a zatim izaberite stavku DWORD (32-bitna) vrednost.
 8. Otkucajte AllowIntranetAccess, a zatim pritisnite taster Enter.
 9. U meniju Uređivanje izaberite stavku Izmeni.
 10. U polju Podaci o vrednosti otkucajte 1, izaberite stavku Heksadecimalno u oblasti Baza, a zatim kliknite na dugme U redu.
 11. Izađite iz alatke „Uređivač registratora“.
Stavke registratora i smernice grupe za administratore mreže
Upozorenje Ovo rešenje može dovesti do toga da računar ili mreža budu podložniji napadima zlonamernih korisnika ili zlonamernog softvera kao što su virusi. Ovo rešenje se ne preporučuje, ali vam obezbeđujemo ove informacije tako da možete da ga primenite po sopstvenom nahođenju. Koristite ovo rešenje na sopstvenu odgovornost.

Upozorenje Ovaj članak nudi informacije za rešavanje problema do kojih dolazi usled promena u ovom izdanju Windows pomoći. Međutim, Microsoft ne daje određene preporuke u vezi sa izborom odgovarajućih ključeva registratora i vrednosti za vašu organizaciju. IT odeljenje će najbolje proceniti prednosti i rizike korišćenja ovih rešenja. Bezbednije je da se u registratoru ne vrše nikakve promene.

Preuzimanje WinHlp32.exe obezbeđuje postavke smernica grupe i stavke registratora za rešavanje dva poznata problema u ovom izdanju Windows pomoći. Pomoću sledećih postavki smernica grupe ili stavki registratora, administratori mreže i pojedinačni korisnici mogu ponovo da omoguće makroe i da deblokiraju .hlp datoteke koje su uskladištene na intranet lokacijama. Postavka smernica grupe lokalnog računara i postavka smernica grupe trenutnog korisnika, obezbeđene su kao rešenja za svaku funkciju. Za upravljanje svakom funkcijom možete da koristite i korisničku postavku registratora.

Za svaku funkciju, prvenstvo se daje sledećim redosledom:
 • Smernice grupe lokalnog računara
 • Smernice grupe trenutnog korisnika
 • Korisnička postavka registratora
Ako za funkciju nisu postavljene smernice i korisnička postavka registratora, funkcije će se ponašati onako kako je opisano u odeljku „Poznati problemi“.

Važno Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadrže korake koji objašnjavaju kako se menja registrator. Međutim, može doći do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zbog toga obavezno pažljivo sledite ove korake. Radi dodatne zaštite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego što ga izmenite. U tom slučaju možete da vratite registrator u prethodno stanje ako dođe do problema. Za više informacija o pravljenju rezervne kopije i vraćanju registratora u prethodno stanje kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije registratora i njegovo vraćanje u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows
 • Omogućavanje makroa

  Administratori mreže mogu da koriste postavku smernica grupe Dozvoli programske makroe u datoteci WinHlp32.exe za uključivanje ili isključivanje makroa u .hlp datotekama. Za upravljanje ovom postavkom smernica grupe administratori mogu da koriste Group Policy Management Console (GPMC). Za više informacija o smernicama grupe pogledajte odeljak „Reference“.

  Ako za ovu funkciju nisu postavljene smernice grupe „Lokalni računar“ ili „Trenutni korisnik“, korisnici mogu da izmene korisničku postavku registratora za ovu funkciju kako bi uključili ili isključili makroe u .hlp datotekama. Da bi promenili ovu postavku, korisnici najpre moraju da dodaju sledeći novi potključ u registrator:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WinHelp
  Korisnici onda moraju da dodaju DWORD vrednost pod imenom AllowProgrammaticMacros ovom potključu. Ako je vrednost za AllowProgrammaticMacros postavljena na 1, makroi će biti uključeni. Ako je vrednost postavljena na 0, makroi će biti isključeni. Ako ova vrednost registratora ne postoji, makroi će biti isključeni.
 • Deblokiranje .hlp datoteka koje su uskladištene na intranetu

  Administratori mreže mogu da koriste postavku smernica grupe Dozvoli datoteci WinHlp32.exe pristup .hlp datotekama uskladištenim na intranet lokacijama kako bi deblokirali .hlp datoteke koje su uskladištene na intranetu. Za upravljanje ovom postavkom smernica grupe administratori mogu da koriste GPCM. Za više informacija o smernicama grupe pogledajte odeljak „Reference“.

  Ako za ovu funkciju ne postoji nijedna postavka smernica grupe, korisnici mogu da izmene korisničku postavku registratora za ovu funkciju kako bi blokirali ili deblokirali .hlp datoteke uskladištene na intranet lokacijama. Da bi promenili ovu postavku, korisnici najpre moraju da dodaju sledeći novi potključ u registrator:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WinHelp
  Korisnici onda moraju da dodaju DWORD vrednost pod imenom AllowIntranetAccess ovom potključu. Ako je vrednost za AllowIntranetAccess postavljena na 1, .hlp datoteke koje su uskladištene na intranet lokacijama biće dostupne. Ako je vrednost postavljena na 0, .hlp datoteke koje su uskladištene na intranet lokacijama biće blokirane. Ako ova vrednost registratora ne postoji, .hlp datoteke koje su uskladištene na intranet lokacijama biće blokirane.
Dobavljači sadržaja pomoći koji objavljuju .hlp datoteke
Počevši od operativnog sistema Windows Vista, starija komponenta pomoći (WinHlp32.exe) zamenjena je novom komponentom pomoći koja dodaje još funkcionalnosti u novijim verzijama operativnog sistema Windows.

WinHlp32.exe tehnologija neće biti podržana u svom sadašnjem obliku u budućim izdanjima operativnog sistema Windows. Zbog toga članovima softverskog razvojnog tima izričito preporučujemo da više ne koriste ovaj program „Windows pomoć“. Programerima softvera koji objavljuju programe koji se oslanjaju na .hlp datoteke savetujemo da prebace svoje sisteme pomoći u alternativni format datoteke za pomoć kao što je .chm, .html ili .xml. Oni će takođe morati da promene pozive iz WinHelp API-ja u novi izvor sadržaja. Nekoliko alatki nezavisnih proizvođača dostupno je za pomoć programerima pri konvertovanju sadržaja pomoći iz jednog formata u drugi.

Note Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 i Windows Server 2008 R2 još uvek sadrže WinHelp.exe za 16-bitne .hlp datoteke. Program WinHelp.exe je verzija programa „Windows pomoć“ za 16-bitne .hlp datoteke.

Svojstva

ID članka: 917607 - Poslednji pregled: 07/29/2016 11:27:00 - Verzija: 12.0

Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Starter, Windows Vista Business 64-bit Edition, Windows Vista Home Premium 64-bit Edition, Windows Vista Home Basic 64-bit Edition, Windows Vista Ultimate 64-bit Edition, Windows Vista Enterprise 64-bit Edition, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Web Server 2008 R2

 • kbquadrantinstall kbresolve kbtshoot kbhelp kbexpertisebeginner kbinfo kbcip kbconsumer KB917607
Povratne informacije