Kako da rešite probleme sa instalacijom programa Internet Explorer 7

Sada je dostupan Windows Internet Explorer 8. Da biste preuzeli najnoviju verziju programa Internet Explorer, posetite sledeću Microsoft Veb lokaciju:
Uvod
Možda ćete primiti poruku o greљci prilikom pokuљaja instalacije programa Internet Explorer 7.

Do problema sa instalacijom programa Internet Explorer 7 mogu dovesti razni problemi. Zato postoji nekoliko metoda za reљavanje problema koje moћete isprobati. Ovaj članak će vas voditi kroz svaki metod i pomoći će vam korak po korak. Takođe možete saznati više o problemu i otkriti gde možete potražiti dodatnu pomoć ako sami ne uspete da rešite problem.

Prvi deo članka je namenjen korisnicima sa početnim i srednjim nivoom poznavanja računara. Odeljak „Napredno reљavanje problema“ u drugom delu namenjen je naprednijim korisnicima.

Možda će vam biti lakše da pratite korake ako prvo odštampate članak.

Napomena Nekoliko metoda zahteva da napustite stranicu koju sada prikazujete. Kada napustite stranicu, sadržaj koji sada prikazujete se više neće prikazivati. Zato bi možda bilo korisno da pre nego što nastavite, kreirate prečicu za ovu Veb stranicu na radnoj površini kako biste se lako vratili na nju dvostrukim klikom na prečicu. Da biste kreirali prečicu za Veb stranicu na radnoj površini, sledite ove korake:
 1. Kliknite desnim tasterom miљa na stranicu i izaberite stavku Kreiraj prečicu.
 2. U dijalogu programa Internet Explorer kliknite na dugme Da da biste kreirali prečicu na radnoj površini.
Metodi reљavanja problema za uspeљnu instalaciju programa Internet Explorer 7
Znamo koliko vam je važno da uspešno instalirate i koristite Internet Explorer 7, zato počnimo sa radom.

Opšte rešavanje problema

.

Metod A: vraćanje podrazumevanih bezbednosnih postavki

Ovaj metod ima sledeću ocenu: jednostavno.
Napomena Koraci i odeljak „Popravi“ u okviru ovog metoda ne odnose se na operativne sisteme Windows XP Home, Windows Vista Home Basic ili Windows Vista Home Premium.
Da bismo popravili problem umesto vas, idite na odeljak „Popravi za mene“. Ako biste radije sami reљili problem, idite na odeljak „Samostalno ću rešiti problem“.

Popravi umesto mene

Da biste automatski rešili ovaj problem, kliknite na vezu Reši ovaj problem. Zatim, u dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i sledite korake u ovom čarobnjaku.


Napomene:

 • Čarobnjak je možda dostupan samo na engleskom jeziku. Međutim, automatska popravka funkcioniše za ostale jezičke verzije operativnog sistema Windows.
 • Ako se ne nalazite za računarom na kojem se javio problem, automatsku popravku možete sačuvati na fleš disku ili CD-u da biste mogli da je pokrenete na računaru na kojem je došlo do problema.
Sledeći koraci Kada pokrenete ovaj Microsoft Fix it, pređite na odeljak „Da li je ovo rešilo problem?“.


Popraviću sâm


Primer komande za uspostavljanje početnih vrednosti bezbednosnih postavki

Napomena Kada se bezbednosne postavke primene, nije moguće opozvati promene bez vraćanja u prethodno stanje iz rezervne kopije. Ako niste sigurni kako da uspostavite podrazumevane vrednosti bezbednosnih postavki, morate napraviti rezervnu kopiju čitavog sistema, koja obuhvata stanje sistema (datoteke registratora). U stavke čije se početne vrednosti uspostavljaju spadaju datoteke i fascikle sistema datoteka NTFS, registrator, smernice, usluge, dozvole i članstvo u grupi.
Da biste uspostavili originalne bezbednosne postavke podrazumevane za instalaciju operativnog sistema, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte cmd i pritisnite taster ENTER.
 2. U operativnom sistemu Windows XP, otkucajte sledeću komandu i pritisnite taster ENTER:
  secedit /configure /cfg %windir%\repair\secsetup.inf /db secsetup.sdb /verbose
  U operativnom sistemu Windows Vista otkucajte sledeću komandu i pritisnite taster ENTER:
  secedit /configure /cfg %windir%\inf\defltbase.inf /db defltbase.sdb /verbose
  Dobijate poruku „Zadatak je dovršen“ i poruku upozorenja da nešto nije bilo moguće uraditi. Ovu poruku moћete zanemariti. Viљe informacija o ovoj poruci potraћite u datoteci %windir%\Security\Logs\Scesrv.log.
Napomena U operativnom sistemu Windows Vista, datoteka Defltbase.inf predstavlja predloћak konfiguracije bezbednosti za podrazumevanu bezbednost. Postavke za ovu datoteku možete pogledati na sledećoj lokaciji:
%windir%\inf\defltbase.inf
Da biste proverili da li je metod uspeo, pokušajte ponovo da instalirate Internet Explorer 7. Ako je potrebno da preuzmete Internet Explorer 7, posetite Microsoft Download Center:
Sledeći koraci
Kada pokrenete ovaj Microsoft Fix it (ili dovršite ove korake ručno), standardni korisnički nalozi možda više neće biti prikazani na ekranu za prijavljivanje kada pokrenete računar ili pokušate da promenite korisnika. Do ovoga dolazi zbog toga što se standardni korisnički nalozi uklanjaju iz grupe „Korisnici“ kada uspostavite početne vrednosti Windows bezbednosnih postavki. Da biste vratili uklonjene korisničke naloge u grupu „Korisnici“, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Svi programi. Ili izaberite stavku Programi.
 2. Izaberite stavku Pribor, a zatim izaberite stavku Komandna linija (za operativni sistem Windows XP). Odnosno, kliknite desnim tasterom miša na stavku Komandna linija, a zatim izaberite stavku Pokreni kao administrator (za operativni sistem Windows Vista).
 3. U prozoru komandne linije otkucajte net users, a zatim pritisnite taster ENTER. Prikazaće se lista korisničkih naloga.
 4. Za svako ime naloga navedeno na komandnoj liniji koje nedostaje na ekranu za prijavljivanje ili promenu korisnika, otkucajte sledeću komandu, a zatim pritisnite taster ENTER:

  net localgroup users accountname /add
 5. Sada idite na odeljak „Da li je ovo reљilo problem?“.

Da li je ovo rešilo problem?

Proverite da li je problem rešen. Ako je problem reљen, završili ste sa ovim člankom. Ako problem nije rešen, isprobajte metod B.

Metod B: traženje malvera skeniranjem računara

Ovaj metod ima sledeću ocenu: jednostavno.

Način na koji skenirate računar u potrazi za malverom zavisi od instaliranih programa za zaštitu od malvera.

Vaћno Ako koristite sopstveni antivirusni ili antimalver softver, ažurirajte antivirusne i antimalver datoteke definicija pre nego što skenirate računar.

Ako ne znate kako da ažurirate datoteke definicije antivirusnog i antimalver programa ili ako ne znate kako da skenirate računar, lak i besplatan način da to obavite je da koristite Microsoft Security Essentials bezbednosni skener. Da biste koristili Microsoft Security Essentials bezbednosni skener, sledite ove korake:
 1. U programu Internet Explorer posetite sledeću Microsoft Veb lokaciju:
 2. Izaberite stavku Kompletno skeniranje.

  Napomena Ponašanje koje ćete videti na Microsoft Security Essentials Veb stranici može se razlikovati od onoga što ovde opisujemo, ali će se u osnovi to dogoditi. Microsoft Security Essentials bezbednosni skener preuzima se i instalira na računar kada prvi put izvršite skeniranje. Skener će ispitati računar. Zatim će prikazati rezultate i preporuke kada se skeniranje dovrši. To moћe potrajati, tako da budite spremni na to.

  Napomena Ako trenutno nemate instalirane programe za zaštitu od malvera, možete da preuzmete besplatnu probnu verziju programa Microsoft Security Essentials u trajanju od 90 dana. Da biste to uradili, na Microsoft Security Essentials Veb stranici, u okviru Stalna zaštita za računar uz Microsoft Security Essentials kliknite na vezu Preuzmi besplatnu probnu verziju.
 3. Kada se skeniranje dovrљi, ponovo pokuљajte da instalirate Internet Explorer 7. Da biste preuzeli Internet Explorer 7, posetite sledeću Microsoft Veb lokaciju:

Da li je ovo reљilo problem?

 • Proverite da li je problem reљen. Da biste proverili da li je metod uspeљan, ponovo pokuљajte da instalirate Internet Explorer. Ako je potrebno da preuzmete Internet Explorer, posetite Microsoft Download Center.
 • Ako je problem rešen, završili ste sa ovim člankom.
 • Ako metod nije uspeo, pokuљajte Metod C.

Metod C: privremeno onemogućavanje antivirusnog ili antispajver programa

Ovaj metod ima sledeću ocenu: jednostavno.

Napomena Pre nego što privremeno onemogućite skener virusa, uverite se da je Windows zaštitni zid omogućen. Kada dovršite korake, ponovo omogućite skener virusa.

Antivirusni softver je dizajniran za zaštitu računara od virusa. Ne smete da preuzimate ili otvarate datoteke od izvora u koje nemate poverenja, da posećujete nepouzdane Veb lokacije ili otvarate priloge e-pošte kada je antivirusni softver onemogućen. Za više informacija o računarskim virusima kliknite na sledeći broj članka da biste prikazali članak u Microsoft bazi znanja:
129972 Računarski virusi: opis, sprečavanje i oporavak
Čim dovršite ovaj metod, uverite se da je skener virusa omogućen i posetite sledeću Microsoft Veb lokaciju da biste ponovo instalirali najnovije ispravke: Da biste dovršili ovaj metod, sledite ove korake:
 1. Onemogućite antispajver ili antivirusni softver. Da biste ovo uradili, kliknite desnim tasterom miša na odgovarajuću ikonu za antispajver ili antivirusni softver na sistemskoj traci poslova. Zatim izaberite stavku Izlaz ili kliknite na dugme Onemogući.

  Napomena Za viљe informacija o tome kako da onemogućite antispajver ili antivirusni softver pogledajte dokumentaciju programa.
 2. Kada onemogućite antispajver ili antivirusni softver, ponovo pokuљajte da instalirate Internet Explorer 7. Da biste preuzeli Internet Explorer 7, posetite sledeću Microsoft Veb lokaciju:
 3. Kada se instalacija programa Internet Explorer 7 završi, omogućite antispajver ili antivirusni softver.

  Napomena Za više informacija o tome kako da omogućite antispajver ili antivirusni softver pogledajte dokumentaciju programa.

Da li je ovo reљilo problem?

 • Proverite da li je problem reљen. Da biste proverili da li je metod uspeљan, ponovo pokuљajte da instalirate Internet Explorer. Ako je potrebno da preuzmete Internet Explorer, posetite Microsoft Download Center.
 • Ako je problem reљen, zavrљili ste sa ovim člankom.
 • Ako metod nije uspeo, pokuљajte Metod D.

Metod D: čisto pokretanje računara

Ovaj metod ima sledeću ocenu: Umereno lako.

Da biste dovrљili metod, sledite ove korake:
 1. Obavite čisto pokretanje računara. Za više informacija o tome kako da obavite čisto pokretanje računara kliknite na sledeći broj članka da biste prikazali članak u Microsoft bazi znanja:
  310353 Konfigurisanje operativnog sistema Windows XP za čisto pokretanje sistema
 2. Kada izvršite čisto pokretanje računara, ponovo pokušajte da instalirate Internet Explorer. Ako je potrebno da preuzmete Internet Explorer, posetite Microsoft Download Center.

Da li je ovo reљilo problem?

 • Ako je metod uspeo, sledeći korak je konfiguracija računara da ponovo koristi normalno pokretanje. Za više informacija o tome kako da konfigurišete računar da koristi normalno pokretanje kliknite na sledeći broj članka da biste prikazali članak u Microsoft bazi znanja:
  310353 Konfigurisanje operativnog sistema Windows XP za čisto pokretanje sistema
 • Kada konfigurišete računar da ponovo koristi normalno pokretanje, završili ste.
 • Ako ovaj metod nije uspeo i želite da isprobate napredno rešavanje problema, pokušajte sa metodom E. Neka računar ostane u stanju čistog pokretanja dok isprobavate metode naprednog rešavanja problema.
 • Ako niste sigurni da želite da koristite napredno rešavanje problema, ovaj članak nažalost ne moћe viљe da vam pomogne. Za dalje korake možete zatražiti pomoć od nekoga ili se obratiti podrљci.

Napredni metodi za rešavanje problema

Metod E: provera da li postoje datoteke za koje nije moguće napraviti rezervne kopije ili koje nije moguće ažurirati

Ovaj metod ima sledeću ocenu: Umereno teљko.

Da biste dovrљili metod, sledite ove korake:
 1. Utvrdite da li neki problem sprečava pravljenje rezervnih kopija datoteka ili njihovo ažuriranje. Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Pokreni.
  2. Kopirajte i nalepite (ili otkucajte) sledeći tekst u polje Otvori i kliknite na dugme U redu da biste otvorili datoteku Ie7.log:
   %windir%\ie7.log
   Napomena Datoteka Ie7.log podrazumevano se nalazi u fascikli C:\Windows.
  3. Pritisnite tastere CTRL+END da biste preљli na kraj datoteke Ie7.log.
  4. U meniju Uređivanje izaberite stavku Pronađi.
  5. U polju Šta pronaći otkucajte ArchiveFileForUninstall:ArchiveSingleFile Cancelled.
  6. U okviru stavke Smer, izaberite opciju Nagore i kliknite na dugme Pronađi sledeće.

   Ako pronađete tekst „ArchiveFileForUninstall:ArchiveSingleFile Cancelled“, to pokazuje da postoji problem koji sprečava Internet Explorer 6 datoteku da se sačuva za deinstalaciju. Na primer, tekst u datoteci evidencije koji liči na sledeće ukazuje na postojanje problema:
   Time_stamp: ArchiveFileForUninstall:ArchiveSingleFile CancelledTime_stamp: DoInstallation:UpdSpCommitFileQueue for AlwaysQueue Failed: 0x4c7 
   Ako ne možete da pronađete tekst „ArchiveFileForUninstall:ArchiveSingleFile Cancelled“ u datoteci Ie7.log, obratite se podršci.
 2. Uspostavite početne vrednosti dozvola za Vgx.dll datoteku. Da biste podesili dozvole datoteke na podrazumevane postavke, kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte cmd i kliknite na dugme U redu. Na komandnoj liniji kopirajte i nalepite (ili otkucajte) neku od sledećih komandi i pritisnite taster ENTER:
  • Ako koristite operativni sistem Windows XP, kopirajte i nalepite (ili otkucajte) sledeću komandu:
   echo y| cacls "%CommonProgramFiles%\Microsoft Shared\VGX\vgx.dll" /P BUILTIN\Users:R "BUILTIN\Power Users:C" BUILTIN\Administrators:F "NT AUTHORITY\SYSTEM:F"
  • Ako koristite operativni sistem Windows Server 2003, kopirajte i nalepite (ili otkucajte) sledeću komandu:
   echo y| cacls "%CommonProgramFiles%\Microsoft Shared\VGX\vgx.dll" /P BUILTIN\Users:R "BUILTIN\Power Users:C" BUILTIN\Administrators:F "NT AUTHORITY\SYSTEM:F"
 3. Pokušajte da instalirate Internet Explorer 7. Ako nije moguće instalirati Internet Explorer, ponovo proverite datoteku evidencije prateći korake u Metodu D. Ako datoteka evidencije prikazuje problem, ponovite sve korake u ovom metodu.
 4. Ako ponovite proces, ali i dalje nije moguće instalirati Internet Explorer 7, a datoteka evidencije je čista, obratite se podrљci.

Da li je ovo reљilo problem?

 • Proverite da li je problem reљen. Da biste proverili da li je metod uspeљan, ponovo pokuљajte da instalirate Internet Explorer. Ako je potrebno da preuzmete Internet Explorer, posetite Microsoft Download Center.
 • Ako je problem rešen, završili ste sa ovim člankom.
 • Ako metod nije uspeo, obratite se podrљci.
Slični problemi i rešenja
Za viљe informacija o ovom problemu kliknite na sledeći broj članka da biste prikazali članak u Microsoft bazi znanja:
920082 Problemi do kojih može doći ako koristite beta verziju programa Windows Internet Explorer 7 (samo na engl.)
Više informacija o centru za rešenja za Windows Internet Explorer, posetite sledeću Microsoft Veb lokaciju:
Ako nijedan metod iz ovog članka nije rešio vaš problem, posetite sledeću Veb stranicu podrške za Internet Explorer 7: Takođe možete pronaći dodatne informacije, metode prijavljivanja grešaka i besplatnu telefonsku podršku za Internet Explorer 7 posetom Veb lokacije podrške za Internet Explorer.

Ako i dalje imate problema, možda dolazi do drugačijeg problema. Za više informacija kliknite na sledeće brojeve članaka da biste prikazali članke u Microsoft bazi znanja:
945385 Kada pokrenete Internet Explorer 7, prikazuje se prazna Veb stranica
926716 Instalacioni program za Windows Internet Explorer 7 se ne odaziva kada potvrdite izbor u polju za potvrdu „Instaliraj najnovije ispravke za Internet Explorer i Microsoft Windows alatku za uklanjanje zlonamernog softvera (preporučuje se)“
Ako vam ovi članci ne pomažu u rešavanju problema ili ako naiđete na simptome koji se razlikuju od onih koji su opisani u ovom članku, potražite više informacija u Microsoft bazi znanja. Da biste pretražili Microsoft bazu znanja, posetite sledeću Microsoft Veb lokaciju:Zatim u polju Pretražite podršku (bazu znanja) otkucajte tekst poruke o grešci koju dobijate ili otkucajte opis problema.

Proizvodi nezavisnih proizvođača koji se pominju u ovom članku proizvode preduzeća nezavisna od korporacije Microsoft. Microsoft ne daje nikakve garancije, podrazumevane ili bilo kakve druge, po pitanju performansi ili pouzdanosti ovih proizvoda.
fixit fix it IE7 IE 7
Svojstva

ID članka: 917925 - Poslednji pregled: 09/28/2011 01:24:00 - Verzija: 21.0

Windows Internet Explorer 7

 • kbmsifixme kbautofixme kbfixme kbexpertiseadvanced kbexpertiseinter kbresolve kbexpertisebeginner kbceip kbtshoot kbprb KB917925
Povratne informacije