Windows se više ne pokreće kada instalirate stariju verziju operativnog sistema Windows u konfiguraciji sa dvojnim pokretanjem

Ukinuta je podrška za Windows XP

Microsoft je 8. aprila 2014. godine ukinuo podršku za Windows XP. Ova promena je uticala na ispravke softvera i bezbednosne opcije. Saznajte kako ovo utiče na vas i kako da ostanete zaštićeni.

Podrška za Windows Server 2003 ukinula se 14. jula 2015.

Microsoft je ukinuo podršku za Windows Server 2003 14. jula 2015. Ova promena je uticala na ispravke softvera i bezbednosne opcije. Saznajte kako ovo utiče na vas i kako da ostanete zaštićeni.

Simptomi
Kada instalirate stariju verziju operativnog sistema Windows na računaru sa operativnim sistemom Microsoft Windows Vista ili Windows 7 u konfiguraciji sa dvojnim pokretanjem, može doći do nekog od sledećih problema:
 • Ako instalirate stariju verziju operativnog sistema Windows na računaru sa operativnim sistemom Windows Vista ili Windows 7, Windows Vista se više ne pokreće. U ovom slučaju pokreće se samo starija verzija operativnog sistema Windows.
 • Ako instalirate dodatnu instancu operativnog sistema Microsoft Windows XP na računaru na kojem su već instalirani operativni sistemi Windows XP i Windows Vista u konfiguraciji sa dvojnim pokretanjem, možete dobiti sledeću poruku o grešci:
  Došlo je do greške pri čitanju diska.
Uzrok
Do ovih problema dolazi zato što starije verzije operativnog sistema Windows nisu kompatibilne sa novim metodom pokretanja operativnog sistema Windows Vista. Windows Vista koristi novo skladište „Baza podataka o konfiguraciji pokretanja sistema“ (BCD). Ovo skladište sadrži meni za pokretanje i sve informacije o operativnim sistemima koji su instalirani na računaru. Zbog toga datoteka Boot.ini iz starijih verzija operativnog sistema Windows ne može da se koristi za pokretanje operativnog sistema Windows Vista.

U starijim verzijama operativnog sistema Windows koje se pokreću na računaru zasnovanom na BIOS-u, na primer, Windows XP, proces pokretanja sistema započinjao je BIOS-om sistema. BIOS određuje uređaj za pokretanje sistema, a zatim učitava prvi fizički sektor. Ovaj fizički sektor naziva se glavni zapis za podizanje sistema (MBR). MBR sadrži tabelu particija i potreban kôd za izvršavanje pokretanja sistema. Ovaj kôd pretražuje tabelu particija da bi pronašao aktivnu particiju i predaje kontrolu sektoru za podizanje sistema na aktivnoj particiji. Zatim, sektor za podizanje sistema na aktivnoj particiji učitava program Ntldr. Program Ntldr raščlanjuje datoteku Boot.ini. Ova datoteka se koristi za navođenje operativnih sistema koji su instalirani.

Kada se Windows Vista ili Windows 7 pokrene na računaru koji koristi BIOS, BIOS učitava MBR, a zatim učitava sektor za podizanje sistema. Međutim, kôd za pokretanje sistema učitava novi program „Windows upravljač pokretanjem“ (Bootmgr). Program „Windows upravljač pokretanjem“ raščlanjuje datoteku sa podacima o konfiguraciji pokretanja sistema, navodi instalirane operativne sisteme, a zatim prikazuje meni za pokretanje sistema. Ako je starija verzija operativnog sistema Windows instalirana u konfiguraciji sa dvojnim pokretanjem sa operativnim sistemom Windows Vista ili Windows 7, „Windows upravljač pokretanjem“ prenosi kontrolu programu Ntldr za starije verzije operativnog sistema Windows. Program „Windows upravljač pokretanjem“ ovo radi kada u meniju za pokretanje izaberete stavku Windows Vista.

Kada instalirate stariju verziju operativnog sistema Windows na računar sa operativnim sistemom Windows Vista ili Windows 7, instalacioni program zamenjuje sve podatke iz MBR-a, sektora za podizanje sistema i datoteka za pokretanje sistema. Zbog toga starija verzija operativnog sistema Windows gubi kompatibilnost sa operativnim sistemom Windows Vista.
Rešenje
Da biste rešili ove probleme, sledite ove korake:

Napomena Komande u sledećoj proceduri možete pokrenuti korišćenjem komandne linije. Ako pokrećete ove komande u operativnom sistemu Windows Vista, pokrenite ih na komandnoj liniji koja ima puna korisnička prava. Da biste to uradili, kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pribor, kliknite desnim tasterom miša na prečicu komandne linije, a zatim izaberite stavku Pokreni kao administrator.
 1. Koristite alatku Bootsect.exe da biste vratili u prethodno stanje Windows Vista MBR i kôd za pokretanje koji prenosi kontrolu programu „Windows upravljač pokretanjem“. Da biste to uradili, na komandnoj liniji otkucajte sledeću komandu: Disk jedinica:\boot\Bootsect.exe /NT60 All

  U ovoj komandi Disk jedinica označava disk jedinicu u kojoj se nalazi Windows Vista instalacioni medijum.

  Napomena Fascikla za pokretanje sistema za ovaj korak nalazi se u DVD jedinici.
 2. Koristite alatku Bcdedit.exe da biste ručno kreirali stavku u datoteci BCD Boot.ini za stariju verziju operativnog sistema Windows. Da biste to uradili, na komandnoj liniji otkucajte sledeće komande.

  Napomena U ovim komandama Disk jedinica označava disk jedinicu na kojoj je instaliran operativni sistem Windows Vista.
  • Disk jedinica:\Windows\system32\Bcdedit /create {ntldr} /d „Opis za stariju verziju operativnog sistema Windows

   Napomena U ovoj komandi Opis za stariju verziju operativnog sistema Windows može da bude bilo koji tekst koji želite. Na primer, Opis za stariju verziju operativnog sistema Windows može da bude „Windows XP“ ili „Windows Server 2003“.
  • Disk jedinica:\Windows\system32\Bcdedit /set {ntldr} device partition=x:

   Napomena U ovoj komandi x: predstavlja oznaku disk jedinice za aktivnu particiju.
  • Disk jedinica:\Windows\system32\Bcdedit /set {ntldr} path \ntldr
  • Disk jedinica:\Windows\system32\Bcdedit /displayorder {ntldr} /addlast
 3. Ponovo pokrenite računar.
Dodatne informacije
Da biste pokrenuli verzije operativnih sistema Windows koje su zasnovane na operativnom sistemu Microsoft Windows NT, potrebne su vam sledeće datoteke:
 • Ntldr
 • Boot.ini
 • Bootfont.bin

  Napomena Potrebno je da koristite ovu datoteku kada instalirate Windows verzije istočnoazijskih jezika.
 • NTDetect.com
U operativnom sistemu Windows XP ove datoteke se nalaze na sistemskoj particiji koja je označena kao „aktivna“. Po podrazumevanoj vrednosti, ove datoteke su skrivene sistemske datoteke u operativnom sistemu Windows XP. Korisnici mogu da zamene ove datoteke korišćenjem alatke Recovery Console ili mogu da pokrenu operativni sistem korišćenjem Windows NT diska za pokretanje sistema. Windows Vista ne koristi ove tri datoteke. Windows Vista se pokreće korišćenjem skrivene sistemske datoteke Bootmgr i drugih potrebnih datoteka koje se nalaze u direktorijumu \Boot.

Kreiranje konfiguracije sa dvojnim pokretanjem koja uključuje operativni sistem Windows Vista

Da biste kreirali ispravnu konfiguraciju sa dvojnim pokretanjem, prvo instalirajte stariju verziju operativnog sistema Windows. Zatim redom instalirajte sve novije verzije. Svaka nova verzija operativnog sistema Windows čuva kompatibilnost za pokretanje starijih verzija operativnog sistema Windows.

Da biste kreirali konfiguraciju sa dvojnim pokretanjem koja uključuje operativni sistem Windows Vista, morate imati barem jednu particiju za svaku stariju verziju operativnog sistema Windows koju instalirate. Sledite ova opšta uputstva:
 • Kreirajte barem dve particije. Koristite jednu particiju za instalaciju operativnog sistema Windows Vista.

  Napomena Ako je particija za operativni sistem Windows Vista već formatirana, uverite se da je formatirana korišćenjem sistema datoteka NTFS. Međutim, preporučujemo da koristite jedan od sledećih metoda:
  • Kreirajte drugu neformatiranu particiju.
  • Nemojte kreirati drugu particiju i ostavite prostor kao slobodan prostor. Umesto toga, kreirajte drugu particiju tokom instalacije operativnog sistema Windows Vista.
 • Ako računar nema instaliran operativni sistem, prvo instalirajte stariju verziju operativnog sistema Windows.

  Napomena Instalirajte Windows XP pre nego što instalirate Windows Server 2003.
 • Pokrenite program za instalaciju operativnog sistema Windows Vista. Instalirajte operativni sistem Windows Vista na slobodnom prostoru ili na postojećoj particiji. Ovaj program za instalaciju možete da pokrenete u starijoj verziji operativnog sistema Windows ili možete da pokrenete računar dok se Windows Vista disk nalazi u CD ili DVD jedinici.
Kada se instalacija operativnog sistema Windows Vista završi, imaćete ispravno konfigurisano okruženje za dvojno pokretanje koje uključuje operativni sistem Windows Vista i starije verzije operativnog sistema Windows. Bootmgr meni za pokretanje sistema koji se pojavljuje izgleda poput sledećeg menija:
Microsoft Windows stariji operativni sistem Windows

Uklanjanje operativnog sistema Windows Vista iz konfiguracije sa dvojnim pokretanjem

Ako želite da uklonite operativni sistem Windows Vista iz okruženja za dvojno pokretanje koje uključuje stariju verziju operativnog sistema Windows, sledite ove korake.

Napomena Ove korake možete da sledite u starijoj verziji operativnog sistema Windows ili u operativnom sistemu Windows Vista. Ako sledite ove korake u operativnom sistemu Windows Vista, pokrenite komande na komandnoj liniji koja ima puna korisnička prava. Da biste to uradili, kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pribor, kliknite desnim tasterom miša na prečicu komandne linije, a zatim izaberite stavku Pokreni kao administrator.
 1. Koristite alatku Bootsect.exe da biste vratili program Ntldr u prethodno stanje. Da biste to uradili, otkucajte sledeću komandu: Disk jedinica:\Boot\Bootsect.exe /NT52 All

  Napomena U ovoj komandi Disk jedinica označava disk jedinicu u kojoj se nalazi Windows Vista medijum.

  Kada se računar ponovo pokrene, ne učitava program „Windows upravljač pokretanjem“. Umesto toga, učitavaju se datoteke Netldr.exe i Boot.ini.
 2. Izbrišite ili uklonite particiju na kojoj je instaliran operativni sistem Windows Vista.

  Važno Particiju na kojoj je instaliran operativni sistem Windows Vista možete da izbrišete samo ako ta particija nije aktivna particija u sistemu. Na primer, razmotrite sledeći slučaj:
  • Operativni sistem Windows Vista instaliran je na disk jedinici C. Disk jedinica C je particija 1 i aktivna je.
  • Operativni sistem Windows XP instaliran je na disk jedinici D. Disk jedinica D je particija 2 i nije aktivna particija.
  U ovom slučaju možete da pokrenete komandu bootsect, ali ne možete da izbrišete particiju na kojoj je instaliran operativni sistem Windows Vista. Ako izbrišete ovu particiju, računar se stavlja u stanje iz koga se ne može pokrenuti računar zato što su datoteke za pokretanje operativnog sistema Windows XP izbrisane.
Reference
Za više informacija kliknite na sledeće brojeve članaka da biste videli članke u Microsoft bazi znanja:
314079 Korišćenje sistemskih datoteka za kreiranje diska za pokretanje sistema radi zaštite od nemogućnosti pokretanja operativnog sistema Windows XP
911080 Dobijate poruku o grešci „Došlo je do greške pri čitanju diska“ kada koristite program Winnt32.exe da biste ponovo instalirali Windows XP na računaru na kojem su instalirani operativni sistemi Windows XP i Windows Vista
Za više informacija o podacima o konfiguraciji pokretanja sistema (BCD) posetite sledeću Microsoft Web lokaciju:Za više informacija o interfejsu Extensible Firmware Interface (EFI) u operativnom sistemu Windows Vista posetite sledeću Microsoft Developer Network (MSDN) Web lokaciju:
dual boot multiple boot OS
Napomena Ovo je „FAST PUBLISH“ članak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podršku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pružaju se u viđenom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadrže tipografske greške i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove korišćenja da biste saznali više.
Svojstva

ID članka: 919529 - Poslednji pregled: 02/26/2014 18:43:00 - Verzija: 1.0

Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic 64-bit Edition, Windows Vista Home Premium 64-bit Edition, Windows Vista Ultimate 64-bit Edition, Windows Vista Business 64-bit Edition, Windows Vista Enterprise 64-bit Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise N, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium N, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional N, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter N, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate N

 • kbsetup kbtshoot kbexpertiseinter kbprb KB919529
Povratne informacije