Rešite probleme do kojih dolazi kada pokrećete ili koristite Word 2010, 2007 ili 2003

Podrška za Office 2003 je ukinuta

Microsoft je 8. aprila 2014. godine ukinuo podršku za Office 2003. Ova promena je uticala na ispravke softvera i bezbednosne opcije. Saznajte kako ovo utiče na vas i kako da ostanete zaštićeni.

Ako predstavljate malo preduzeće, pronađite dodatne resurse za rešavanje problema i učenje na lokaciji Podrška za malo preduzeće.

Ovaj članak predstavlja usaglašenu verziju sledećih ranije dostupnih članaka: 820919, 821713, 822908, 821715, 821716, 822127, 319299, 319153, 319154, 319155, 319156 i 319157
Rezime
Ovaj članak opisuje rešavanje problema do kojih dolazi kada pokrenete ili koristite Microsoft Office Word 2010, Microsoft Office Word 2007 ili Microsoft Office Word 2003. Opisani metodi mogu da vam pomognu da utvrdite uzrok problema sa programom Word u slučajevima kada ne možete da identifikujete problem drugim metodom.

Pre nego što isprobate ove korake, predlažemo da posetite Veb lokaciju Microsoft Word centra rešenja za proizvode da biste utvrdili da li postoje određene informacije o vašem problemu:
Podrška za Microsoft Word 2010 i 2007


Napomena Da biste pronašli članke o određenim problemima, pogledajte Microsoft bazu znanja na adresi: Početna stranica Microsoft podrške
Dodatne informacije


Popravi umesto mene

Ako koristite Office Word 2007 ili noviju verziju, možete da koristite članak „Popravi“ da biste rešili problem.
Da biste automatski rešili ovaj problem, kliknite na dugme ili vezu Popravi. U dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i sledite korake u čarobnjaku za popravku.


Napomene
 • Čarobnjak je možda dostupan samo na engleskom jeziku, ali automatska popravka funkcioniše i za ostale jezičke verzije operativnog sistema Windows.
 • Ako ne radite za računarom na kojem je došlo do problema, sačuvajte rešenje za popravku na fleš disk ili CD, a zatim ga pokrenite na računaru na kojem postoji problem.

Ručni koraci za rešavanje problema do kojih dolazi kada pokrenete ili koristite Word

Važno Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadrže korake koji objašnjavaju kako se menja registrator. Međutim, može doći do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zbog toga obavezno pažljivo sledite ove korake. Radi dodatne zaštite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego što ga izmenite. Zatim možete da vratite registrator u prethodno stanje ako dođe do problema. Za više informacija o pravljenju rezervne kopije i vraćanju registratora u prethodno stanje kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije i vraćanje registratora u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows (Ovaj sadržaj može da bude na engleskom)
Brisanje potključa registratora za podatke programa Word


Većina opcija koje se često koriste u programu Word skladišti se u ključu registratora za podatke programa Word. Uobičajeni korak za rešavanje problema jeste brisanje potključa registratora za podatke programa Word. Kada ponovo pokrenete Word, Word ponovo kreira potključ registratora za podatke programa Word koristeći podrazumevane postavke.

Da biste prikazali te opcije u programu Word 2003, u meniju Alatke izaberite stavku Alatke.

Da biste prikazali te opcije u programu Word 2007 ili Word 2010, kliknite na dugme „Microsoft Office“, a zatim na Opcije programa Word.

Napomena Kada izbrišete potključ registratora za podatke programa Word, Word uspostavlja početne vrednosti nekoliko opcija na podrazumevane postavke. Na primer, Word uspostavlja početne vrednosti liste „nedavno korišćenih datoteka“ u meniju Datoteka. Pored toga, Word uspostavlja početne vrednosti mnogih postavki koje prilagođavate u dijalogu Opcije.

Da biste izbrisali potključ registratora za podatke programa Word, sledite ove korake:
 1. Izađite iz svih Office programa.
 2. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte regedit, a zatim kliknite na dugme U redu.
 3. Pronađite sledeći potključ registratora koji odgovara verziji programa Word koju koristite:
  • Word 2003:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\ Office\11.0\Word\Data
  • Word 2007:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\ Office\12.0\Word\Data
  • Word 2010:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Word\Data
 4. Izaberite stavku Podaci, a zatim u meniju Datoteka izaberite stavku Izvezi.
 5. Imenujte datoteku Wddata.reg i sačuvajte je na radnoj površini.
 6. U meniju Uređivanje izaberite stavku Izbriši, a zatim kliknite na dugme Da.
 7. Napustite alatku „Uređivač registratora“.
 8. Pokrenite Word.
Ako se Word pokrene i ispravno funkcioniše, rešili ste problem. Problem je bio u oštećenom ključu registratora za podatke programa Word. Možda ćete morati da promenite nekoliko postavki da biste vratili svoje omiljene opcije u programu Word u prethodno stanje.

Ako problem nije rešen, vratite originalni ključ registratora za podatke programa Word u prethodno stanje. Zatim pogledajte odeljak „Brisanje ključa registratora za opcije programa Word“ u ovom članku.

Da biste vratili originalni ključ registratora za podatke programa Word u prethodno stanje, sledite ove korake:
 1. Izađite iz svih Office programa.
 2. Kliknite dvaput na ikonu Wddata.reg na radnoj površini.
 3. Kliknite na dugme Da, a zatim kliknite na dugme U redu.
Brisanje ključa registratora za opcije programa Word


Ključ registratora za opcije programa Word skladišti one opcije koje možete da podesite u programu Word promenom opcija u meniju. Postavke su podeljene na podrazumevane i opcionalne postavke.

Podrazumevane postavke se kreiraju tokom instalacije. Podrazumevane postavke možete da promenite promenom opcija u programu Word. Opcionalne postavke se ne kreiraju tokom instalacije.


Da biste izbrisali ključ registratora za opcije programa Word, sledite ove korake:
 1. Izađite iz svih Office programa.
 2. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte regedit, a zatim kliknite na dugme U redu.
 3. Pronađite sledeći potključ registratora koji odgovara verziji programa Word koju koristite:
  • Word 2003:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\ Office\11.0\Word\Options
  • Word 2007:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\ Office\12.0\Word\Options
  • Word 2010:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Word\Options
 4. Izaberite stavku Opcije, a zatim u meniju Datoteka izaberite stavku Izvezi.
 5. Imenujte datoteku Wdoptn.reg i sačuvajte je na radnoj površini.
 6. U meniju Uređivanje izaberite stavku Izbriši, a zatim kliknite na dugme Da.
 7. Napustite alatku „Uređivač registratora“.
 8. Pokrenite Word.
Ako se Word pokrene i ispravno funkcioniše, rešili ste problem. Problem je bio u oštećenom ključu registratora za opcije programa Word. Možda ćete morati da promenite nekoliko postavki da biste vratili svoje omiljene opcije u programu Word u prethodno stanje.

Ako problem nije rešen, vratite originalni ključ registratora za opcije programa Word u prethodno stanje. Zatim pogledajte temu „Preimenovanje datoteke opšteg predloška Normal.dot ili Normal.dotm“.

Da biste vratili originalni ključ registratora za opcije programa Word u prethodno stanje, sledite ove korake:
 1. Izađite iz svih Office programa.
 2. Kliknite dvaput na ikonu Wdoptn.reg na radnoj površini.
 3. Kliknite na dugme Da, a zatim kliknite na dugme U redu.
Preimenovanje datoteke opšteg predloška Normal.dot ili Normal.dotm


Možete da sprečite oblikovanje, automatski tekst i makroe koji su uskladišteni u datoteci opšteg predloška da utiču na ponašanje programa Word i dokumenata koje otvarate. Da biste to uradili, preimenujte datoteku opšteg predloška. Kada ponovo pokrenete Word na standardni način, Word kreira novu datoteku opšteg predloška.

Važno Kada preimenujete datoteku opšteg predloška, nekoliko opcija se vraća na podrazumevane postavke. Opcije čija se početna vrednost uspostavlja obuhvataju prilagođene stilove, prilagođene trake sa alatkama, makroe i stavke automatskog teksta. Zbog toga se preporučuje da ne brišete datoteku opšteg predloška.

Određene vrste situacija mogu da kreiraju više datoteka opšteg predloška. Primeri takvih situacija su sledeći:
 • Na istom računaru je pokrenuto više verzija programa Word.
 • Na istom računaru postoji nekoliko instalacija radne stanice.
U tim situacijama se uverite da ste preimenovali odgovarajuću kopiju datoteke opšteg predloška.

Da biste preimenovali datoteku opšteg predloška, sledite ove korake:
 1. Izađite iz svih Office programa.
 2. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte cmd, a zatim kliknite na dugme U redu.
 3. Otkucajte sledeću komandu koja odgovara verziji programa Word koju koristite i pritisnite taster Enter:
  • Word 2003:
   Windows XP: ren %userprofile%\Application Data\Microsoft\Templates\Normal.dot OldNormal.dot

   Windows Vista ili Windows 7: ren %userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dot OldNormal.dot
  • Word 2007 i Word 2010:
   Windows XP: ren %userprofile%\Application Data\Microsoft\Templates\Normal.dotm OldNormal.dotm

   Windows Vista ili Windows 7: ren %userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm OldNormal.dotm
 4. Otkucajte exit, a zatim pritisnite taster Enter.
 5. Pokrenite Word.
Ako se Word ispravno pokrene, rešili ste problem. U ovom slučaju problem je u oštećenoj datoteci opšteg predloška. Možda ćete morati da promenite nekoliko postavki da biste vratili svoje omiljene opcije u prethodno stanje.

Datoteka opšteg predloška koju ste preimenovali može da sadrži prilagođavanja koja nije lako ponovo kreirati. Ta prilagođavanja mogu da obuhvate stilove, makroe ili stavke automatskog teksta. U ovom slučaju možda ćete moći da kopirate prilagođavanja iz stare datoteke opšteg predloška u novu datoteku opšteg predloška koristeći organizator.

Za više informacija o korišćenju organizatora za preimenovanje makroa u meniju Pomoć izaberite stavku Pomoć za Microsoft Word, u polju Pronađi otkucajte preimenovanje makroa, a zatim kliknite na dugme Pretraži da biste prikazali temu.

Ako problem nije rešen, vratite originalnu datoteku opšteg predloška u prethodno stanje, a zatim pogledajte odeljak „Onemogućavanje programskih dodataka u polaznoj fascikli“ u ovom članku.

Da biste vratili originalnu datoteku opšteg predloška u prethodno stanje, sledite ove korake:
 1. Izađite iz svih Office programa.
 2. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte cmd, a zatim kliknite na dugme U redu.
 3. Otkucajte sledeću komandu koja odgovara verziji programa Word koju koristite i pritisnite taster Enter:
  • Word 2003:
   ren %userprofile%\Application Data\Microsoft\Templates\OldNormal.dot Normal.dot
  • Word 2007:
   ren %userprofile%\Application Data\Microsoft\Templates\OldNormal.dotm Normal.dotm
 4. Otkucajte exit, a zatim pritisnite taster Enter.
 5. Pokrenite Word.

Onemogućavanje programskih dodataka u polaznoj fascikli


Kada pokrenete Word, Word automatski učitava predloške i programske dodatke koji se nalaze u polaznim fasciklama. Sukobi ili problemi koji utiču na programski dodatak mogu da uzrokuju probleme u programu Word. Da biste utvrdili da li stavka u polaznoj fascikli izaziva problem, privremeno ispraznite postavku registratora koja ukazuje na ove programske dodatke.

Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Izađite iz svih Office programa.
 2. Koristite neku od sledećih procedura koja odgovara verziji programa Word koju koristite:
  • Word 2003:
   Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte %programfiles%\Microsoft\Office\Office11\Startup\, a zatim kliknite na dugme U redu.
  • Word 2007:
   Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte %programfiles%\Microsoft\Office\Office12\Startup\, a zatim kliknite na dugme U redu.
  • Word 2010:
   Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte %programfiles%\Microsoft Office\Office14\Startup\, a zatim kliknite na dugme U redu.
 3. Kliknite desnim tasterom miša na jednu od datoteka koje se nalaze u fascikli, a zatim izaberite stavku Preimenuj.
 4. Iza imena datoteke otkucajte .old, a zatim pritisnite taster Enter.

  Važno Zapišite originalno ime datoteke. Kasnije ćete možda morati da preimenujete datoteku koristeći njeno originalno ime.
 5. Pokrenite Word.
 6. Ako više ne možete da dovedete do pojave problema, pronašli ste određeni programski dodatak koji izaziva problem. Ako su vam funkcije koje taj programski dodatak obezbeđuje neophodne, obratite se prodavcu programskog dodatka i zatražite ispravku.

  Ako se problem ne reši, preimenujte programski dodatak u njegovo originalno ime, a zatim ponovite korake od 3. do 5. za svaku datoteku u polaznoj fascikli.
 7. Ako i dalje možete da dovedete do pojave problema, kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte %userprofile%\Application Data\Microsoft\Word\Startup (u operativnom sistemu Windows XP) ili otkucajte %userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Word\Startup (u operativnim sistemima Windows Vista ili Windows 7), a zatim kliknite na dugme U redu.
 8. Ponovite korake od 3. do 5. za svaku datoteku u toj polaznoj fascikli.
Ako problem ne bude rešen ni nakon onemogućavanja programskih podataka u polaznoj fascikli, pogledajte temu „Brisanje ključa registratora za COM programske dodatke“. Brisanje ključeva registratora za COM programske dodatke


Možete da instalirate COM programske dodatke na bilo koju lokaciju. Programi koji stupaju u interakciju sa programom Word instaliraju COM programske dodatke. Izbrišite ključeve registratora za COM programske dodatke i ponovo pokrenite Word.

Da biste izbrisali ključeve registratora za COM programske dodatke, sledite ove korake:
 1. Izađite iz svih Office programa.
 2. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte regedit, a zatim kliknite na dugme U redu.
 3. Pronađite sledeći potključ registratora koji odgovara verziji programa Word koju koristite:
  • Word 2003:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Word\Addins
  • Word 2007:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Word\Addins
  • Word 2010:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Word\Addins
 4. Izaberite stavku Programski dodaci, a zatim u meniju Datoteka izaberite stavku Izvezi.
 5. Imenujte datoteku WdaddinHKCU.reg i sačuvajte je na radnoj površini.
 6. U meniju Uređivanje izaberite stavku Izbriši, a zatim kliknite na dugme Da.
 7. Pronađite sledeći potključ registratora:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\Word\Addins
 8. Izaberite stavku Programski dodaci, a zatim u meniju Datoteka izaberite stavku Izvezi.
 9. Imenujte datoteku WdaddinHKLM.reg i sačuvajte je na radnoj površini.
 10. U meniju Uređivanje izaberite stavku Izbriši, a zatim kliknite na dugme Da.
 11. Napustite alatku „Uređivač registratora“.
 12. Pokrenite Word.
Ako je problem rešen, utvrdili ste da neki COM programski dodatak izaziva problem. Zatim, morate da odredite koji COM programski dodatak uzrokuje problem. Određivanje koji COM programski dodatak uzrokuje problem


Da biste odredili koji COM programski dodatak uzrokuje problem, sledite ove korake:
 1. Izađite iz svih Office programa.
 2. Kliknite dvaput na ikonu Wdaddin.reg na radnoj površini.
 3. Kliknite na dugme Da, a zatim kliknite na dugme U redu.
 4. Ako koristite Word 2007, pređite na 5. korak.

  Ako koristite Word 2003, sledite ove korake:
  1. Pokrenite Word, a zatim u meniju Alatke izaberite stavku Prilagodi.
  2. U dijalogu Prilagođavanje izaberite stavku Komande.
  3. Na listi Kategorije izaberite stavku Alatke.
  4. Na listi Komande izaberite stavku COM programski dodaci, a zatim prevucite komandu na jednu od traka sa alatkama. Zatvorite dijalog Prilagođavanje.
 5. Koristite neku od sledećih procedura koja odgovara verziji programa Word koju koristite:

  Word 2003:
  1. Na traci sa alatkama kliknite na dugme COM programski dodaci. Njega ste dodali na traku sa alatkama u 4 koraku.
  2. Ako je programski dodatak naveden u dijalogu COM programski dodaci, opozovite izbor u polju za potvrdu programskog dodatka. Ako je navedeno više programskih dodataka, pozovite izbor u polju za potvrdu samo za jedan programski dodatak u jednom trenutku. Ova procedura pomaže da se utvrdi koji programski dodatak dovodi do problema.
  3. Kliknite na dugme U redu da biste zatvorili dijalog COM programski dodaci.
  4. U meniju Datoteka izaberite stavku Izađi.
  Word 2007:
  1. Kliknite na dugme „Microsoft Office“, a zatim kliknite na dugme Opcije programa Word.
  2. Izaberite stavku Programski dodaci.
  3. Na listi Upravljanje izaberite stavku COM programski dodaci, a zatim kliknite na dugme Idi.
  4. Ako je programski dodatak naveden u dijalogu COM programski dodaci, opozovite izbor u polju za potvrdu programskog dodatka. Ako je navedeno više programskih dodataka, pozovite izbor u polju za potvrdu samo za jedan programski dodatak u jednom trenutku. Ova procedura pomaže da se utvrdi koji programski dodatak dovodi do problema.
  5. Kliknite na dugme U redu da biste zatvorili dijalog COM programski dodaci.
  6. Kliknite na dugme „Microsoft Office“, a zatim kliknite na dugme Izađi iz programa Word.
  Word 2010:
  1. U meniju Datoteka izaberite stavku Opcije.
  2. Izaberite stavku Programski dodaci.
  3. Na listi Upravljanje izaberite stavku COM programski dodaci, a zatim kliknite na dugme Idi.
  4. Ako je programski dodatak naveden u dijalogu COM programski dodaci, opozovite izbor u polju za potvrdu programskog dodatka. Ako je navedeno više programskih dodataka, pozovite izbor u polju za potvrdu samo za jedan programski dodatak u jednom trenutku. Ova procedura pomaže da se utvrdi koji programski dodatak dovodi do problema.
  5. Kliknite na dugme U redu da biste zatvorili dijalog COM programski dodaci.
  6. U meniju Datoteka izaberite stavku Izađi.
 6. Pokrenite Word.
 7. Ako problem bude rešen kada pokrenete Word, utvrdili ste koji COM programski dodatak izaziva problem. Ako su vam funkcije koje taj programski dodatak obezbeđuje neophodne, morate utvrditi koji programski dodatak obuhvata te funkcije kako biste mogli da se obratite prodavcu i zatražite ispravku.

  Ako problem ne bude rešen kada pokrenete Word, ponovite 5. i 6. korak za svaki navedeni COM programski dodatak. Ponovite ovu proceduru za svaki programski dodatak dok ne utvrdite koji od njih dovodi do problema.
 8. Da biste vratili COM programske dodatke u prethodno stanje, ponovite 5. korak, ali potvrdite izbor u polju za potvrdu za svaki programski dodatak koji želite da vratite u prethodno stanje.

Opcije Microsoft podrške

Ako ne možete da rešite ovaj problem, pomoću Microsoft podrške pretražite Microsoft bazu znanja i druge tehničke resurse da biste našli odgovore. Takođe možete da prilagodite lokaciju da kontroliše vašu pretragu. Da biste pokrenuli pretragu, idite na Microsoft Veb lokaciju: Početna stranica Microsoft podrške
Dodatni resursi
WD2007 Word2007 wd2003 2007 2003 WD2010 Word2010 2010 fixit fix it fixme
Svojstva

ID članka: 921541 - Poslednji pregled: 11/30/2012 17:35:00 - Verzija: 6.0

Microsoft Office Word 2003, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Word 2010

 • kbexpertisebeginner kbregistry kbaddin kbhowtomaster kbfixme kbmsifixme KB921541
Povratne informacije