Opis ponašanja režima smanjene funkcionalnosti u operativnom sistemu Windows Vista

Uvod
Ovaj članak govori o ponašanju režima smanjene funkcionalnosti u operativnom sistemu Windows Vista. Ovaj članak razmatra dve vrste režima smanjene funkcionalnosti, njihove uzroke i aktivnosti koje su vam dostupne kada se računar nalazi u tom stanju.

Važno Ovaj članak ne obezbeđuje korake za rešavanje problema kada se računar nalazi u režimu smanjene funkcionalnosti.Za više informacija o izlasku iz režima smanjene funkcionalnosti kliknite na sledeći broj članka da biste prikazali članak u Microsoft bazi znanja:
925616 Poruka o grešci prilikom pokretanja operativnog sistema Windows Vista: „Period za aktivaciju je istekao“


Ovaj sadržaj je dizajniran za korisnike računara sa početnim ili srednjim nivoom znanja.
Vrste režima smanjene funkcionalnosti
Windows Vista ima sledeće vrste režima smanjene funkcionalnosti:
 • Režim smanjene funkcionalnosti zbog isteka grejs perioda
 • Režim smanjene funkcionalnosti zbog neoriginalne kopije
Uzroci režima smanjene funkcionalnosti
Ovaj odeljak govori o mogućim uzrocima ove dve vrste režima smanjene funkcionalnosti.

Režim smanjene funkcionalnosti zbog isteka grejs perioda

Windows Vista ulazi u režim smanjene funkcionalnosti zbog isteka grejs perioda ako je ispunjen neki od sledećih uslova:
 • Za maloprodajnu kopiju operativnog sistema Windows Vista
  • Niste aktivirali operativni sistem Windows Vista u roku od 30 dana nakon instalacije operativnog sistema Windows Vista.
  • Niste ponovo aktivirali operativni sistem Windows Vista u roku od tri dana nakon zamene važne hardverske komponente na računaru.
 • Za OEM (proizvođač originalne opreme) kopiju operativnog sistema Windows Vista
  • Niste aktivirali operativni sistem Windows Vista u roku od tri dana nakon zamene OEM matične ploče ili originalno proizvedene matična ploče matičnom pločom koja ne potiče od OEM-a.
 • Za korporativnu ili poslovnu verziju operativnog sistema Windows Vista koja koristi Key Management Service (KMS)

  Napomena KMS vam omogućava da aktivirate računar u okviru usluge koju hostujete u svom okruženju da ne biste morali da se povezujete sa Microsoft serverima.
  • Niste aktivirali operativni sistem Windows Vista u roku od 30 dana nakon instalacije operativnog sistema Windows Vista.
  • Niste obnovili aktivaciju operativnog sistema Windows Vista u roku od 210 dana nakon prethodne aktivacije operativnog sistema Windows Vista.
  • Niste aktivirali operativni sistem Windows Vista u roku od 30 nakon zamene čvrstog diska na računaru.
 • Za korporativnu ili poslovnu verziju operativnog sistema Windows Vista koja koristi šifru za višestruku aktivaciju (MAK)

  Napomena MAK vam omogućava da aktivirate više računara povezivanjem sa Microsoft serverima putem Interneta ili telefona.
  • Niste aktivirali operativni sistem Windows Vista u roku od 30 dana nakon instalacije operativnog sistema Windows Vista.
  • Niste ponovo aktivirali operativni sistem Windows Vista u roku od 30 dana nakon zamene važne hardverske komponente na računaru.

Režim smanjene funkcionalnosti zbog neoriginalne kopije

Windows Vista ulazi u režim smanjene funkcionalnosti zbog neoriginalne kopije ako je ispunjen neki od sledećih uslova:
 • Program Windows Genuine Advantage (WGA) je otkrio blokiranu šifru proizvoda ili falsifikovanu šifru proizvoda.

  Napomena Program WGA je Microsoft usluga koja otkriva da li imate autentičnu verziju operativnog sistema Vista. Šifra proizvoda je jedinstvena šifra zasnovana na softveru koja se koristi za identifikaciju proizvoda kao originalnog.

 • Program WGA je otkrio netačne binarne datoteke aktivacije ili izmenjene binarne datoteke aktivacije.

  Napomena Binarna datoteka je računarska datoteka koja sadrži šifrovane podatke sa svrhom skladištenja i obrade.

 • Windows Vista je u režimu smanjene funkcionalnosti zbog isteka grejs perioda.
Aktivnosti koje nisu dostupne u režimu smanjene funkcionalnosti
Ovaj odeljak govori o aktivnostima koje nisu dostupne za dve vrste režima smanjene funkcionalnosti.

Režim smanjene funkcionalnosti zbog isteka grejs perioda

Ako Windows Vista radi u režimu smanjene funkcionalnosti zbog isteka grejs perioda, ne možete izvršiti sledeće radnje:
 • Igranje ugrađenih igara

  Igre koje su uključene u operativni sistem Windows Vista nisu dostupne u režimu smanjene funkcionalnosti.
 • Upotreba premium funkcija

  Premium funkcije operativnog sistema Windows Vista, na primer Aero Glass, ReadyBoost i BitLocker, nisu dostupne u režimu smanjene funkcionalnosti.
 • Prijavljivanje na period duži od jednog časa

  U režimu smanjene funkcionalnosti možete biti prijavljeni u operativni sistem Windows Vista samo jedan čas.

Režim smanjene funkcionalnosti zbog neoriginalne kopije

Ako Windows Vista radi u režimu smanjene funkcionalnosti zbog neoriginalne kopije, ne možete izvršiti sledeće radnje:
 • Upotreba određenih funkcija operativnog sistema Windows Vista

  Funkcije Aero Glass i Windows ReadyBoost koje su uključene u operativni sistem Windows Vista nisu dostupne u režimu smanjene funkcionalnosti.
 • Pribavljanje određenog sadržaja od korporacije Microsoft

  Premium sadržaj sa lokacije Microsoft Download Center nije dostupan u režimu smanjene funkcionalnosti.
Aktivnosti koje su dostupne u režimu smanjene funkcionalnosti
Ovaj odeljak govori o aktivnostima koje su dostupne za dve vrste režima smanjene funkcionalnosti.

Režim smanjene funkcionalnosti zbog isteka grejs perioda

Ako Windows Vista radi u režimu smanjene funkcionalnosti zbog isteka grejs perioda, možete izvršiti sledeće radnje:
 • Aktivacija operativnog sistema Windows Vista

  Moguće je aktivirati Windows Vista šifru proizvoda.
 • Daljinsko pokretanje skripti u operativnom sistemu Windows Vista

  Moguće je koristiti Windows Management Instrumentation (WMI) za pokretanje skripti na računaru sa udaljene lokacije.

  Napomena WMI predstavlja infrastrukturu za podatke i operacije u vezi sa upravljanjem u operativnim sistemima zasnovanim na operativnom sistemu Windows.

 • Promena šifre proizvoda

  Moguće je promeniti Windows Vista šifru proizvoda.
 • Prijavljivanje tokom jednog časa
  • Moguće je prijaviti se u operativni sistem Windows Vista tokom jednog časa radi pribavljanja nove šifre proizvoda ili pristupa podacima na lokalnom računaru.
  • Moguće je koristiti većinu funkcija dostupnih u operativnom sistemu Windows Vista.
  • Moguće je aktivirati Windows Vista šifru proizvoda.
  • Moguće je daljinski pristupiti deljenoj mrežnoj lokaciji.
 • Zadržavanje stanja prijavljenosti

  Ako ste već prijavljeni u operativni sistem Windows Vista, možete ostati prijavljeni. Windows Vista vas neće odjaviti sa računara.
 • Pokretanje operativnog sistema Windows Vista u bezbednom režimu

  Moguće je pokrenuti računar u bezbednom režimu u operativnom sistemu Windows Vista radi pristupa lokalnim podacima. Windows Vista vas neće odjaviti sa računara.

Režim smanjene funkcionalnosti zbog neoriginalne kopije

Ako Windows Vista radi u režimu smanjene funkcionalnosti zbog neoriginalne kopije, možete izvršiti sledeće radnje:
 • Upotreba funkcija operativnog sistema Windows Vista

  Moguće je koristiti većinu funkcija dostupnih u operativnom sistemu Windows Vista.
 • Aktivacija operativnog sistema Windows Vista

  Moguće je aktivirati Windows Vista šifru proizvoda.
 • Promena šifre proizvoda

  Moguće je promeniti Windows Vista šifru proizvoda.
 • Prijavljivanje bez vremenskog ograničenja radi izvršavanja određenih aktivnosti

  Moguće je prijaviti se u operativni sistem Windows Vista bez ograničenja od jednog časa radi pribavljanja nove šifre proizvoda ili pristupa lokalnim podacima.
Slični problemi i rešenja
Za više informacija o aktivaciji operativnog sistema Windows Vista u režimu smanjene funkcionalnosti kliknite na sledeći broj članka da biste prikazali članak u Microsoft bazi znanja:
947874 Instalacija operativnog sistema Windows Vista servisni paket 1 ako je period aktivacije operativnog sistema Windows Vista istekao (Ova veza može da vodi do sadržaja koji je delimično ili u potpunosti nepreveden.)
Svojstva

ID članka: 925582 - Poslednji pregled: 05/06/2010 14:58:35 - Verzija: 2.2

Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Starter, Windows Vista Enterprise 64-bit Edition, Windows Vista Home Basic 64-bit Edition, Windows Vista Home Premium 64-bit Edition, Windows Vista Ultimate 64-bit Edition, Windows Vista Business 64-bit Edition, Microsoft Windows Genuine Advantage

 • kbresolve kbsetup kbexpertisebeginner kbhowto kbinfo KB925582
Povratne informacije