Trenutno ste van mreže; čekamo da se ponovo povežete na internet

Korišćenje alatke Bootrec.exe u Windows okruženju za oporavak sistema za rešavanje i popravku problema u vezi sa pokretanjem u operativnom sistemu Windows

UVOD
Alatku Bootrec.exe možete koristiti u Windows okruženju za oporavak sistema (Windows RE) da biste rešili probleme sa sledećim stavkama u operativnom sistemu Windows Vista i Windows 7:
 • Glavni zapis za podizanje sistema (MBR)
 • Sektor za pokretanje sistema
 • Skladište podataka o konfiguraciji pokretanja sistema (BCD)
NapomenaKada rešavate probleme sa pokretanjem korišćenjem Windows RE okruženja, prvo bi trebalo da pokušate sa opcijom Popravka pri pokretanju u dijalogu Opcije za oporavak sistema. Ako opcija Popravka pri pokretanju ne reši problem ili ako je potrebno da ručno rešavate probleme u više koraka, koristite alatku Bootrec.exe.
DODATNE INFORMACIJE
Da biste pokrenuli alatku Bootrec.exe, morate da pokrenete Windows RE. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Postavite instalacioni disk za operativni sistem Windows Vista ili Windows 7 u disk jedinicu, a zatim pokrenite računar.
 2. Kada budete upitani, pritisnite taster.
 3. Izaberite jezik, vreme, valutu, tastaturu ili metod korišćenja tastature ili unosa, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 4. Izaberite stavku Popravka računara.
 5. Izaberite operativni sistem koji želite da popravite, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 6. U dijalogu Opcije za oporavak sistema izaberite stavku Komandna linija.
 7. Otkucajte Bootrec.exe, a zatim pritisnite taster ENTER.
Napomena Da biste pokrenuli računar sa Windows Vista ili Windows 7 DVD-a, računar mora biti konfigurisan da se pokreće sa DVD jedinice. Za više informacija o konfigurisanju računara da se pokreće sa DVD jedinice pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz računar ili se obratite proizvođaču računara.

Opcije alatke Bootrec.exe

Alatka Bootrec.exe podržava sledeće opcije. Koristite odgovarajuću opciju za vašu situaciju.

Napomena Koristite alatku Bootrec.exe za rešavanje problema „Bootmgr nedostaje“. Ako ponovno pravljenje BCD skladišta ne reši problem sa pokretanjem, možete da izvezete i izbrišete BCD, a da zatim ponovo pokrenete ovu opciju. Ako to uradite, bićete sigurni da je BCD skladište ponovo napravljeno u potpunosti.

Da biste to uradili, otkucajte sledeće komande na Windows RE komandnoj liniji:
 • bcdedit /export C:\BCD_Backup
 • c:
 • cd boot
 • attrib bcd -s -h -r
 • ren c:\boot\bcd bcd.old
 • bootrec /RebuildBcd

/FixMbr

Opcija /FixMbr upisuje MBR kompatibilan sa operativnim sistemom Windows 7 ili Windows Vista na sistemsku particiju. Ova opcija ne zamenjuje postojeću tabelu particija. Koristite ovu opciju kada morate da rešite probleme sa oštećenjima MBR-a ili kada morate da uklonite nestandardni kôd iz MBR-a.

/FixBoot

Opcija /FixBoot upisuje novi sektor za pokretanje sistema na sistemsku particiju korišćenjem sektora za pokretanje sistema koji je kompatibilan sa operativnim sistemom Windows Vista ili Windows 7.
 • Sektor za pokretanje sistema zamenjen je nestandardnim sektorom za pokretanje operativnog sistema Windows Vista ili Windows 7.
 • Sektor za pokretanje sistema je oštećen.
 • Stariji operativni sistem Windows je instaliran nakon instaliranja operativnog sistema Windows Vista ili Windows 7. U ovom slučaju, računar se pokreće korišćenjem Windows NT modula za učitavanje operativnog sistema (NTLDR) umesto Windows upravljača pokretanjem (Bootmgr.exe).

/ScanOs

Opcija /ScanOs skenira sve diskove u potrazi za instalacijama koje su kompatibilne sa operativnim sistemom Windows Vista ili Windows 7. Osim toga, ova opcija prikazuje stavke koje se trenutno ne nalaze u BCD skladištu. Koristite ovu opciju kada postoje instalacije operativnog sistema Windows Vista ili Windows 7 koje nisu navedene u meniju upravljača pokretanjem.

/RebuildBcd

Opcija /RebuildBcd skenira sve diskove u potrazi za instalacijama koje su kompatibilne sa operativnim sistemom Windows Vista ili Windows 7. Osim toga, ova opcija vam omogućava da izaberete instalacije koje želite da dodate u BCD skladište. Koristite ovu opciju kada morate ponovo da napravite potpuno novo BCD skladište.

REFERENCE
Informacije o tome kako da koristite alatku Bootrec.exe za rešavanje problema „Datoteci sa podacima o konfiguraciji pokretanja operativnog sistema Windows nedostaju potrebne informacije“ potražite na sledećoj Microsoft Veb lokaciji: 
927391 Poruka o grešci prilikom pokretanja operativnog sistema Windows Vista: „Datoteci sa podacima o konfiguraciji pokretanja operativnog sistema Windows nedostaju potrebne informacije“ (Ovaj sadržaj može da bude na engleskom)
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.
Svojstva

ID članka: 927392 - Poslednji pregled: 02/28/2012 15:54:00 - Verzija: 1.0

Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise N, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium N, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional N, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter N, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate N

 • kbexpertiseadvanced kbhowto kbinfo kbcip KB927392
Povratne informacije