Informacije o korišćenju Office 2007 programskih paketa i programa na računaru koji koristi drugu verziju sistema Office

Verziju ovog članka za Microsoft Office 2010 potražite u članku 2121447.
Verziju ovog članka za Microsoft Office 2003 potražite u članku 828956.
Da biste videli verziju ovog članka koja se odnosi na Microsoft Office XP, pogledajte 290576.
Verziju ovog članka za Microsoft Office 2000 potražite u članku 218861.
UVOD
Ovaj članak sadrži informacije o korišćenju programskih paketa i programa sistema Microsoft Office 2007 na računaru koji koristi drugu verziju sistema Microsoft Office. Ovaj članak takođe sadrži savete koji pomažu pri sprečavanju međusobne neusaglašenosti različitih verzija sistema Office.
DODATNE INFORMACIJE
Možete da instalirate i koristite više verzija sistema Microsoft Office na jednom računaru. Na primer, možete da instalirate i koristite programske pakete i programe sistema Microsoft Office 2007 i Microsoft Office 2003 na istom računaru. Međutim, ne preporučuje se da to radite.

Napomena Microsoft ne podržava upotrebu više verzija sistema Microsoft Office na verzijama operativnog sistema Microsoft Windows koje imaju omogućene usluge terminala. Ako želite da pokrenete više verzija sistema Office, onemogućite usluge terminala.

Redosled instalacije

Napomena Ovaj redosled instalacije takođe se odnosi na samostalne proizvode sistema Microsoft Office, kao što je Microsoft Visio.

Ako želite da instalirate i koristite više verzija sistema Office na jednom računaru, koristite sledeći redosled.
Verzija sistema OfficeRedosled instalacije
Microsoft Office 2000Prvi
Microsoft Office XPDrugi
Office 2003Treći
Programski paketi i programi sistema Office 2007Četvrti
Morate da instalirate najstariju verziju sistema Office prvu. Na primer, ako želite da koristite programe sistema Office 2003 i Office 2007 na istom računaru, prvo instalirajte Office 2003. Možete da koristite ovaj redosled zbog načina na koji se upravlja ključevima registratora, deljenim programima, oznakama tipa datoteke i drugim postavkama za svaku verziju programskih paketa i programa sistema Office.

Važno Ako uklonite jednu od instaliranih verzija sistema Office, možda ćete morati da ponovo instalirate preostale verzije sistema Office po ovom redosledu da bi svaka verzija ispravno radila.

U daljem tekstu ovog članka pretpostavlja se da ste instalirali verzije sistema Office po ovom redosledu.

Lokacija fascikle „Bin“ sistema Office

Kada instalirate programske pakete i programe sistema Office 2007, instalacioni program koristi fasciklu Program Files\Microsoft Office kao podrazumevanu fasciklu. Međutim, fascikla „Bin“ sistema Office je Program Files\Microsoft Office\Office12. Fascikla „Bin“ sistema Office je fascikla u koju se instaliraju izvršne datoteke sistema Office. Ova lokacija omogućava bolje korisničko iskustvo za korisnike koji žele da koriste više verzija sistema Office na istom računaru. Ova lokacije je prvobitno korišćena za Office XP. U sistemu Office XP fascikla „Bin“ sistema Office je Program Files\Microsoft Office\Office10. Ne možete da promenite ime fascikle „Bin“ sistema Office.

Office traka sa prečicama

Programski paketi i programi sistema Office 2007 i Office 2003 ne sadrže Office traku sa prečicama. Međutim, ako je na istom računaru već instaliran sistem Office 2000 ili Office XP, Office traka sa prečicama biće zadržana za sve starije verzije sistema Office.

Ako je sa sistem Office 2000 ili Office XP instaliran sa programskim paketima i programima sistema Office 2007, možete odvojeno da pokrenete Office traku sa prečicama. Ne možete da pokrenete dve verzije Office trake sa prečicama. Svaka verzija Office trake sa prečicama može da ima sopstveni skup prilagođenih traka sa alatkama i dugmadi. Ove trake sa alatkama nije moguće deliti između dve verzije Office trake sa prečicama.

Prečice u meniju „Start“

Kada sistemi Office 2000 i Office XP instaliraju prečice u meniju „Start“, imena prečica ista su kao imena podmenija Programi u meniju Start. Programski paketi i programi sistema Office 2003 i 2007 instaliraju prečice koje uključuju broj verzije u fasciklu sistema Office u podmeniju Programi. Da biste izbegli nejasnoće, predlažemo da dodate broj verzije svakoj prečici koja ukazuje na stariji proizvod. Na primer, preimenujte prečicu koja ukazuje ka programu Microsoft Access „Microsoft Access 2000“ pre nego što instalirate programske pakete i programe sistema Office.

Više informacija dobićete tako što ćete da kliknite na sledeći broj članka da biste prikazali članak u Microsoft bazi znanja:
292584 Instalacioni program sistema Office XP zamenjuje stavke menija „Start“ iz starijih verzija sistema Office
Ako ručno premestite prečice menija „Start“ za sistem Office XP ili Office 2000, prečice će biti ponovo kreirane u podmeniju Programi menija Start ako je bilo koji od sledećih uslova istinit:
 • Ponovo instalirate tu verziju sistema Office.
 • Popravljate prečice.
Napomena Možete da prilagodite instalacioni program sistema Office 2003, Office XP ili Office 2000 tako da instalirate prečice na drugu lokaciju na meniju Start. Da biste to uradili, koristite čarobnjak za prilagođenu instalaciju u alatkama Microsoft Office Resource Kit. Za programske pakete i programe sistema Office 2007 možete da koristite alatke za prilagođavanje sistema Office da navedete drugačiju lokaciju za prečice. Da biste pristupili alatkama za prilagođavanje sistema Office, sledite ove korake:
 1. Pokrenite komandnu liniju.
 2. Premestite se na Office 2007 CD.
 3. Pokrenite sledeću komandu:
  setup /admin
Više informacija o alatkama za prilagođavanje sistema Office potražite na sledećom Microsoft Web lokaciji:

Microsoft Office Binder

Najnovija verzija sistema Microsoft Office koja obuhvata Office Binder je Office 2000. Međutim, uslužni program za izdvajanje svih datoteka sistema Office iz Binder datoteke uključen je u Office 2002 i u novije verzije sistema Office.

Više informacija dobićete tako što ćete da kliknite na sledeće brojeve članaka da biste prikazali članke u Microsoft bazi znanja:
281931 Poruka o grešci kada otvorite Binder datoteku „Ova datoteka nije povezana sa programom za obavljanje ove radnje“
822622 Opis podrške za Office Binder sa proizvodima sistema Office 2003 i Office XP

Više verzija programa Outlook

Microsoft Office Outlook 2007 ne može da postoji zajedno sa starijom verzijom programa Microsoft Outlook. Kada instalirate Outlook 2007, instalacioni program uklanja Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 i Microsoft Outlook 2000. Instalacioni program uklanja ove verzije programa Outlook čak i ako kliknete da potvrdite izbor u polju za potvrdu Zadrži ove programe u dijalogu Uklanjanje prethodnih verzija. Verzije programa Microsoft Outlook koje su starije od verzije Outlook 2000 neće biti pronađene za uklanjanje. Međutim, ako ne uklonite verzije programa Outlook koje su starije od verzije Outlook 2000, obe verzije problema Outlook biće nestabilne.

Više informacija dobićete tako što ćete da kliknite na sledeći broj članka da biste prikazali članak u Microsoft bazi znanja:
924618 Starije verzije sistema Office biće uklonjene kada pokrenete instalacioni program za Office 2007

Više verzija programa Word

Ako imate dve verzije programa Microsoft Word instalirane na istom računaru, dolazi do kašnjenja prilikom pokretanja programa Word 2007. Do ovog ponašanja dolazi jer se Word 2007 automatski registruje na računar.

Možete da zaobiđete automatsku registraciju. Na ovaj način se omogućava brže pokretanje programa Word 2007. Međutim, ne preporučuje se da to radite jer Word možda neće ispravno funkcionisati ako ne može da se registruje automatski.

Važno Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadrži korake koji objašnjavaju kako se menja registrator. Međutim, može doći do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zbog toga obavezno pažljivo sledite ove korake. Radi dodatne zaštite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego što ga izmenite. U tom slučaju možete da vratite registrator u prethodno stanje ako dođe do problema. Za više informacija o pravljenju rezervne kopije i vraćanju registratora u prethodno stanje kliknite na sledeći broj članka da biste prikazali članak u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije i vraćanje registratora u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows


Da biste zaobišli automatsko registrovanje programa Word 2007, sledite ove korake:
 1. Izađite iz programa Word 2007.
 2. Pokrenite alatku „Uređivač registratora“.
  • U operativnom sistemu Windows Vista kliknite na dugme Startdugme „Start“, u polju Započni pretragu otkucajte regedit, a zatim pritisnite taster ENTER.

   Dozvola kontrole korisničkog naloga Ako budete upitani za administratorsku lozinku ili potvrdu, otkucajte lozinku ili kliknite na dugme Nastavi.
  • U operativnom sistemu Windows XP kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte regedit u okviru Otvori, a zatim kliknite na dugme U redu.
 3. Pronađite sledeći potključ registratora i zatim kliknite na njega da biste ga izabrali:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Word\Options
 4. Nakon što izaberete potključ koji je naveden u 3. koraku, u meniju Uređivanje postavite pokazivač na stavku Nova i zatim kliknite na stavku Vrednost DWORD.
 5. Otkucajte NoReReg, a zatim pritisnite taster ENTER.
 6. Kliknite desnim tasterom miša na NoReReg, a zatim izaberite stavku Izmeni.
 7. U polju Podaci o vrednosti otkucajte 1, a zatim kliknite na dugme U redu.
 8. U meniju Datoteka izaberite stavku Izađi da biste zatvorili alatku „Uređivač registratora“.

Datoteke sistema Office u programu Microsoft Windows Explorer

Kada kliknete dvaput na datoteku sistema Office u programu Windows Explorer da biste otvorili datoteku, biće primenjena sledeća pravila.

Napomena Ova pravila se takođe primenjuju kada kliknete dvaput na datoteku sistema Office u fascikli „Nedavni dokumenti“ u operativnom sistemu Windows.
 • Ako je verzija programa u kome je datoteka kreirana pokrenuta na računaru, datoteka će se otvoriti u toj verziji.
 • Za Office 2000 ili Office XP, ako nijedna verzija programa u kome je datoteka kreirana nije pokrenuta na računaru, datoteka će se otvoriti u verziji programa koju ste poslednju instalirali.
 • Za Microsoft Access i Microsoft Word, ako nijedna verzija programa u kome je datoteka kreirana nije pokrenuta na računaru, datoteka će se otvoriti u verziji programa koju ste poslednju pokrenuli.
 • Da biste povezali datoteke sa programima koji su obuhvaćeni određenom verzijom sistema Office, pokrenite instalacioni program sistema Office, a zatim kliknite na stavku Popravi Office. Kada ovo uradite, biće registrovana povezivanja datoteka za tu verziju sistema Office.

  Napomena Ovaj metod ne možete da koristite za registrovanje povezivanja datoteka u programu Word ili Access.

  Napomena Ako instalirate softversku ispravku za verziju sistema Office, ona će popraviti tu verziju sistema Office. Možda ćete morati da popravite neke ili sve proizvode sistema Office nakon što instalirate softversku ispravku da biste vratili povezivanja datoteke.
Više informacija o popravci funkcija sistema Office 2007 dobićete ako kliknete na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:
924611 Način instaliranja i popravljanja funkcija sistema Office 2007

Office OLE objekti u drugim programima

Ako na računaru na kome je pokrenuto više verzija sistema Office umetnete Office objekat u drugi program, koristiće se najnovije verzije programa. Na primer, ako umetnete objekat Microsoft Excel radnog lista u Word dokument, koristiće se najnovije verzije programa Word i Excel. Ovo može da uzrokuje probleme ako delite datoteku skladišta sa korisnicima koji ne koriste programe sistema Office 2007.

Deljeni programi

Ako ste instalirali različite verzije sistema Office po redosledu opisanom u odeljku „Redosled instalacije“, uopšteno govoreći neće dolaziti do problema prilikom upotrebe deljenih programa kao što su Equation Editor i Clip Gallery. Dijalog Objekat može da prikaže više unosa za svaki deljeni program. Do ovakvog ponašanja dolazi jer možda više verzija deljenog programa instalirano na računaru.

Poruke programa Windows Installer u programu Word

Ako imate više verzija programa Word instaliranih na računaru, Windows Installer će se možda pokrenuti kada pokrenete Microsoft Office Word 2007. A poruka u kojoj je navedeno da se Windows Installer priprema da instalira Word možda će biti prikazana. Ovu poruku o grešci možete dobiti pre nego što se Word pokrene.

Windows Installer se pokreće svaki put kada verzija programa Word koju pokrećete nije ona koja je registrovana.

Poruke programa Windows Installer u programu Access

Na računaru na kome je instalirano više verzija programa Access možda će se pokrenuti Windows Installer kada pokrenete Microsoft Office Access 2003 ili Microsoft Office Access 2007. A poruka „Priprema za instaliranje“ ili „Konfigurisanje“ možda će biti prikazana. Ove poruke dobijate pre nego što se Access pokrene.

Windows Installer operacija popravke registruje Access 2003 svaki put kada pokrenete Access 2003 nakon korišćenja programa Access 2007. Slično tome, Windows Installer operacija popravke registruje Access 2007 svaki put kada pokrenete Access 2007 nakon korišćenja starije verzije programa Access. Access 2000 i Access 2002 ne pokreću operaciju popravke nakon korišćenja novijih verzija programa Access. Ako verzija programa Access koju pokrećete u isto vreme kada i verziju programa Access koju ste prethodno koristili, do Windows Installer operacije popravke neće doći.

Biblioteka dokumenata sistema Windows SharePoint Services 3.0

Kada pokušate da kreirate novi dokument u biblioteci dokumenata sistemu Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 klikom na dugme Novi dokument, dugme Novi dokument ne funkcioniše. Ne možete da kreirate novi dokument. Pored toga, Windows Internet Explorer prestaje da se odaziva kada pokušate da proverite postojeći dokument u biblioteci dokumenata sistema Windows SharePoint Services 3.0.

Do ovog problema dolazi kada su Windows SharePoint Services kontrole za podršku za sistem Office 2007 i Windows SharePoint Services kontrole za podršku za Office 2003 instalirane jedne pored drugih. Do uporedne instalacije može doći ukoliko je ispunjen neki od sledećih uslova:
 • Instalirali ste sistem Microsoft Office 2007, a zatim ste instalirali neki od programa sistema Microsoft Office 2003.
 • Instalirali ste program sistema Microsoft Office 2007, a zatim ste instalirali Office 2003.
 • Instalirali ste Office 2003, program sistema Office 2007, a zatim ste izvršili popravku instalacije sistema Office 2003.
Više informacija o ovom slučaju dobićete ako kliknete na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:
929360 Ne možete da kreirate novi dokument niti da proverite postojeći dokument u biblioteci datoteka sistema Windows SharePoint Services 3.0 ako imate više instaliranih verzija sistema Office